Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:7115/2020
CPV Kód:98113000-8
Ajánlatkérő:Központi Humánfejlesztési Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:HU231;HU110;HU221;HU212;HU233;HU322;HU313;HU213;HU222;HU323;HU323
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:;MANHATTAN Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság;Responsum Kft.;Learning Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság;Globosys Hungary Kft.;Learning Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság;Globosys Hungary Kft.;Learning Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság;Globosys Hungary Kft.;Learning Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság;Globosys Hungary Kft.;AESA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság;Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete;AESA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság;Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete;Eduweb Multimédia Zrt.;;Learning Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság;Globosys Hungary Kft.
Ajánlatkérő típusa:Állami tulajdonban lévő jogképes szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Központosított közbeszerzés és egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Központi Humánfejlesztési Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK25108
Postai cím: Hold utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schultz Gábor ügyvezető
Telefon: +36 18967766
E-mail: kpihumanfejlesztes@emmi.gov.hu
Fax: +36 18967766
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://humankozbeszerzes.emmi.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Állami tulajdonban lévő jogképes szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Központosított közbeszerzés és egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: TED 2017/S 250-527428 felhívás 2020. I. negyedévi versenyújranyításai
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:98113000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Szolgáltatási keretmegállapodás szociális szakértői feladatok ellátására a 237/2017. (VIII. 18.) Korm. rendeletben meghatározott, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, valamint a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program kedvezményezetti körbe tartozó Ajánlatkérők számára” tárgyú keretmegállapodás alapján a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pont szerint versenyújranyitás lefolytatása 11 kedvezményezett tekintetében.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 162535150 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat „Szemléletformáló és prevenciós programok az EFOP-1.8.9-17-2017-00002 projektben”
Rész száma: 1.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:98113000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7626 Pécs, Egyetem utca 2., továbbá Mohács, Pécsvárad, Komló, Szigetvár közigazgatási határán belül az Ajánlatkérő által biztosított helyszínen
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat kedvezményezett részére "Szemléletformáló és prevenciós programok az EFOP-1.8.9-17-2017-00002 projektben":
1. Mentálhigiénés támogató tevékenység nyújtásáról szóló képzés a gyermekvédelmi szakellátásban személyes gondoskodást végző munkatársak számára tréning
2. Szociális készségek fejlesztése tréning
3. Életvezetési ismeretek elsajátítása tréning
4. Burn-out tréning 5. Önismeret és énkép tréning
6. Nemet mondás tudománya
7. Drogprevenciós tréning
8. Egészséges életmódra nevelő előadás
Összesen 133 szakértői nap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.9-17-2017-00002
II.2.14) További információ:
A beszerzés nem áll részekből: 1 rész 1 versenyújranyitást jelent. A II.1.6.) pont csupán a hirdetmény TED felé történő továbbítása érdekében tartalmaz "Igen" választ.

II.2.1)
Elnevezés: OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „Nyelvi-és digitális kompetenciafejlesztés képzés az EFOP-1.5.2-16-2017-00020 projekt keretében”
Rész száma: 2.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:98113000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1036 Budapest, Lajos utca 80., továbbá a Tatai-, a Komáromi- és az Esztergomi járáshoz tartozó Komárom, Bajót, Dunaalmás, Lábatlan, Nagysáp, Neszmély, Nyergesújfalu és Süttő települések
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kedvezményezett részére "Nyelvi-és digitális kompetenciafejlesztés képzés az EFOP-1.5.2-16-2017-00020 projekt keretében":
1. 60 órás nyelvi képzés (angol vagy német)
2. 120 órás nyelvi képzés (angol vagy német)
3. 180 órás nyelvi képzés (angol vagy német)
4. 100 órás digitális kompetencia-fejlesztés
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.2-16-2017-00020
II.2.14) További információ:
A beszerzés nem áll részekből: 1 rész 1 versenyújranyitást jelent. A II.1.6.) pont csupán a hirdetmény TED felé történő továbbítása érdekében tartalmaz "Igen" választ.

II.2.1)
Elnevezés: Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központ „Szakmai tevékenységek/ előadások/tréningek beszerzése az EFOP 1.8.9-17-2017-00004 projekt kapcsán”
Rész száma: 3.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:98113000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9024 Győr, Vasvári Pál utca 1., továbbá 9400 Sopron, Cseresznye sor 22. az
Ajánlatkérő által biztosított helyszínen.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központ kedvezményezett részére "Szakmai tevékenységek/ előadások/tréningek beszerzése az EFOP 1.8.9-17-2017-00004 projekt kapcsán"
1. A fiatalok számára önismereti csoport, drámapedagógiai foglalkozás - pszichológus szakértő: 1 db
2. Mentálhigiénés támogató tevékenység nyújtásáról szóló képzés - mentálhigiénés szakértő: 1 db
3. Önismeret és énkép tréning - szociális/integrációs szakértő: 1 db
4. Nemet mondás tudománya tréning - szociális/integrációs szakértő: 1 db
5. Személyes alkalmazkodóképesség fejlesztése tréning - szociális/integrációs szakértő: 1 db
Egyéb szakértők az 1-5. programokban:
- képzésszervező: 1 db
- képzési asszisztens: 1 db
- szakértői feladatok ellátását segítő asszisztens/ adatrögzítő: 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 1.8.9-17-2017-00004
II.2.14) További információ:
A beszerzés nem áll részekből: 1 rész 1 versenyújranyitást jelent. A II.1.6.) pont csupán a hirdetmény TED felé történő továbbítása érdekében tartalmaz "Igen" választ.

II.2.1)
Elnevezés: Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Általános Iskola „EFOP-1.8.9-17-2017-00007 - Mindentől függetlenül projekt előadások, tréningek és képzések sz
Rész száma: 4.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:98113000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 53., továbbá az ajánlatkérő és konzorciumi
partnerének telephelyei: 2900 Komárom, Csillag Ltp. 62. 2890 Tata, Új út 21. 2500 Esztergom Budai Nagy Antal u. 28. 6300 Ka
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Általános Iskola kedvezményezett részére „EFOP-1.8.9-17-2017-00007 - Mindentől függetlenül projekt előadások, tréningek és képzések szervezése”
1. Drogprevenciós csoportfoglalkozások gyermekvédelmi szakellátásban részesülők számára Képzés összes létszám: 100 fő Összes
szakértői napok száma: 5 db - drogprevenciós szakértő: 1 db
2. Közösségfejlesztés, szabad idő hasznos eltöltéséhez csoportfoglalkozáshoz kapcsolódó mentorok oktatása Képzés összes létszám: 80 fő Összes szakértői napok száma: 4 db - szociálpedagógus: 1 db
3. Önismeret és énkép tréning Képzés összes létszám: 30 fő Összes szakértői napok száma: 6 db - mentálhigiénés szakértő: 1 db
4. Mentálhigiénés támogató tevékenység nyújtásáról szóló képzés Képzés összes létszám: 30 fő Összes
szakértői napok száma: 10 db - mentálhigiénés szakértő: 1 db
5. Nemet mondás tudománya tréning Képzés összes létszám: 45 fő
Összes szakértői napok száma: 9 db - mentálhigiénés szakértő: 1 db
6. Életvezetési ismeretek elsajátítása képzéshez mentorok felkészítése Képzés összes létszám: 30 fő Összes szakértői napok száma: 5 db - szociális/integrációs szakértő: 1 db
Egyéb szakértők
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.9-17-2017-00007
II.2.14) További információ:
A beszerzés nem áll részekből: 1 rész 1 versenyújranyitást jelent. A II.1.6.) pont csupán a hirdetmény TED felé történő továbbítása érdekében tartalmaz "Igen" választ.

II.2.1)
Elnevezés: Tolna Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat „Szakmai tevékenységek/előadások/tréningek beszerzése az EFOP-189-17-2017-00012 azonosító projekt kapcsán”
Rész száma: 5.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:98113000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 48-52., továbbá 7191 Hőgyész, Széchenyi u. 1. az
Ajánlatkérő által biztosított helyszínen
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tolna Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat kedvezményezett részére „Szakmai tevékenységek/előadások/tréningek beszerzése az EFOP-189-17-2017-00012 azonosító projekt kapcsán”
Megelőzést segítő programok szervezése és megvalósítása a célcsoport számára, a kábítószer-fogyasztás megelőzése és visszaszorítása érdekében.
1. Egészséges életmódra nevelő előadás
2. Toxikológus által tartott előadás megvalósítása
3. Csoportterápiás tréning a gyermekvédelmi ellátásban részesülők számára
4. Az intézmények dolgozói részére tanácsadást, tapasztalat -és módszercsere
5. Együttműködés- és kreatív képességfejlesztő tréning
6. Mentálhigiénés támogató tevékenység nyújtásáról szóló képzés
7. Szemlélet- és kompetenciafejlesztő tréning veszélyeztetett fiataloknak
8. Szakértői díj (mentálhigiénés szakember)
9. Önismeret és énkép tréning
10. Nemet mondás tudománya tréning
11. Drog - prevenció, lelki és mentálhigiénés felkészítés, tréning
12. Szociális készségek fejlesztése képzés
13. Burn-out tréning
14. Drogprevenciós interaktív előadások a gyermekvédelmi szakellátásban részes
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-189-17-2017-00012
II.2.14) További információ:
A beszerzés nem áll részekből: 1 rész 1 versenyújranyitást jelent. A II.1.6.) pont csupán a hirdetmény TED felé történő továbbítása érdekében tartalmaz "Igen" választ.

II.2.1)
Elnevezés: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat „EFOP-1.8.9-17-2017-00006 azonosítószámú projekthez szociális keretmegállapodás keretében szolgáltatások bes
Rész száma: 6.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:98113000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: 5000 Szolnok, Gyermekváros u. 1., továbbá Tiszaföldvár, Kisújszállás, Tiszakürt
települések közigazgatási területén az Ajánlatkérő által biztosított helyszínen
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat kedvezményezett részére „EFOP-1.8.9-17-2017-00006 azonosítószámú projekthez szociális keretmegállapodás keretében szolgáltatások beszerzése”
1. Önismeret és énkép tréning Összes szakértői napok száma: 12 db Igényelt szakértők: - mentálhigiénés szakértő: 1 db
2. Nemet mondás tudománya tréning Összes szakértői napok száma: 12 db Igényelt szakértők: - szociális/integrációs szakértő: 1 db
3. Szociális készségek fejlesztése képzés Összes szakértői napok száma: 20 db Igényelt szakértők: - szociális/integrációs szakértő: 1 db
4. Burn-out tréning Összes szakértői napok száma: 15 db Igényelt szakértők: - mentálhigiénés szakértő: 1 db
Egyéb szakértők az 1-4. programokban: • képzésszervező: 1 db • képzési asszisztens: 1 db • szakértői feladatok ellátását segítő asszisztens/ adatrögzítő: 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.9-17-2017-00006
II.2.14) További információ:
A beszerzés nem áll részekből: 1 rész 1 versenyújranyitást jelent. A II.1.6.) pont csupán a hirdetmény TED felé történő továbbítása érdekében tartalmaz "Igen" választ.

II.2.1)
Elnevezés: Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat „EFOP-1.8.9-17-2017-00008 azonosítójú projekthez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése”
Rész száma: 7.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:98113000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9., továbbá Szátok, Salgótarján, Bátonyterenye
települések közigazgatási területén az Ajánlatkérő által biztosított helyszínen
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat kedvezményezett részére „EFOP-1.8.9-17-2017-00008 azonosítójú projekthez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése”
1. Életvezetési ismeretek elsajátítása képzéshez mentorok felkészítése Drogprevenciós célú és életvezetési segítséget nyújtó képzések megvalósítása a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben dolgozók részére Csoportszám: 3 csoport Összes szakértői napok száma: 9 db Igényelt szakértők: pszichológus szakértő: 1 db
2. Szociális készségek fejlesztése képzés Szemléletformáló és a prevenciós tevékenységgel kapcsolatos tudásbővítő előadások, felkészítések szervezése a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók és a gyermekvédelmi szakellátásban részesülők számára. Csoportszám: 2 csoport Összes szakértői napok száma: 7,5 db Igényelt szakértők: mentálhigiénés szakértő: 1 db
Egyéb szakértők az 1-2. programokban: képzésszervező: 1 db képzési asszisztens: 1 db szakértői feladatok ellátását segítő asszisztens/ adatrögzítő: 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.9-17-2017-00008
II.2.14) További információ:
A beszerzés nem áll részekből: 1 rész 1 versenyújranyitást jelent. A II.1.6.) pont csupán a hirdetmény TED felé történő továbbítása érdekében tartalmaz "Igen" választ.

II.2.1)
Elnevezés: Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat „Szakmai tevékenységek/előadások/tréningek beszerzése az EFOP-1.8
Rész száma: 8.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:98113000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém, Kossuth Lajos utca 10., továbbá 8420 Zirc, Bakonybéli út 1., 8500
Pápa, Jeges u. 3., 8330 Sümeg, Deák F. u. 4., 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1., az Ajánlatkérő általbiztosított helysz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat kedvezményezett részére „Szakmai tevékenységek/előadások/tréningek beszerzése az EFOP-1.8.9-17-2017-00014 azonosító projekt kapcsán”
Megelőzést segítő programok szervezése és megvalósítása a célcsoport számára, a kábítószer-fogyasztás megelőzése és visszaszorítása érdekében.
1. Szociális készségek fejlesztése képzés Célcsoport: 1. gyermekvédelmi szakellátásban részesülők Igényelt szakértők: drogprevenciós szakértő: 1 db
2. Drog - prevenció, lelki és mentálhigiénés felkészítés, tréning Célcsoport: •1. gyermekvédelmi szakellátásban részesülők • 2. a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek •3. a program megvalósításának helyszínén élő prevenciós programokkal érintett gyerekek és szülők Igényelt szakértők: mentálhigiénés szakértő: 1 db
3. Nemet mondás tudománya tréning Célcsoport: 1. gyermekvédelmi szakellátásban részesülők Igényelt szakértők: pszichológus: 1 db
Egyéb szakértők az 1-3. programokban: • képzésszervező:1 db • képzési asszisztens: 1 db • asszisztens/ adatrögzítő: 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.9-17-2017-00014
II.2.14) További információ:
A II.2.1) ponthoz (karakterkorlát miatt): Elnevezés: Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat „Szakmai tevékenységek/előadások/tréningek beszerzése az EFOP-1.8.9-17-2017-00014 azonosító projekt kapcsán”

II.2.1)
Elnevezés: Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat „EFOP-1.8.9-17-2017-00013 azonosítószámú projekthez kapcsolódó Szociális/integrációs szakértő”
Rész száma: 9.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:98113000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 11, továbbá 9730 Kőszeg, Kiss János
utca 31. és 9721 Gencsapáti, Bem József utca 9. az Ajánlatkérő által biztosított helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat kedvezményezett részére „EFOP-1.8.9-17-2017-00013 azonosítószámú projekthez kapcsolódó Szociális/integrációs szakértő”
1. Toxikológus által tartott előadás megvalósítása Kábítószer-fogyasztás negatív következményeinek bemutatását szolgáló események megvalósítása. - drogprevenciós
szakértő: 1 db
2. A fiatalok számára önismereti csoport, drámapedagógiai foglalkozás Szemléletformáló és a prevenciós tevékenységgel kapcsolatos tudásbővítő előadások, felkészítések szervezése. - pszichológus: 2 db
3. Nemet mondás tudománya tréning Megelőzést segítő programok szervezése és megvalósítása a célcsoport számára, a kábítószer-fogyasztás megelőzése és visszaszorítása érdekében. - szociális/integrációs szakértő: 1 db
4. Burn-out tréning Megelőzést segítő programok szervezése és megvalósítása a célcsoport számára, a kábítószer-fogyasztás megelőzése és visszaszorítása érdekében. - mentálhigiénés szakértő: 1 db
Egyéb szakértők az 1-4.: • képzésszervező: 1 db • képzési asszisztens: 1 db • asszisztens/ adatrögzítő: 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.9-17-2017-00013
II.2.14) További információ:
A beszerzés nem áll részekből: 1 rész 1 versenyújranyitást jelent. A II.1.6.) pont csupán a hirdetmény TED felé történő továbbítása érdekében tartalmaz "Igen" választ.

II.2.1)
Elnevezés: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ „EFOP-1.8.9-17-2017-00010 projekthez kapcsolódó szakértői szolgáltatások igénybevétele”
Rész száma: 10.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:98113000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: 4700 Mátészalka, Képes Géza utca 2., továbbá Szabolcs-Szatmár Bereg Megye
közigazgatási határán belül az Ajánlatkérő által biztosított helyszínen
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ kedvezményezett részére „EFOP-1.8.9-17-2017-00010 projekthez kapcsolódó szakértői szolgáltatások igénybevétele”
1. Prevenciós program megvalósítása gyógyult szenvedélybetegekkel -általános (universal) prevenció Igényelt szakértők: - drogprevenciós szakértő: 2 db
2. Mentálhigiénés támogató tevékenység nyújtásáról szóló képzés Igényelt szakértők: - mentálhigiénés szakértő: 1 db
3. Önismeret és énkép tréning Igényelt szakértők: - pszichológus szakértő: 1 db
4. Nemet mondás tudománya tréning Igényelt szakértők: - pszichológus szakértő: 1 db
5. Drog - prevenció, lelki és mentálhigiénés felkészítés, tréning Igényelt szakértők: - mentálhigiénés szakértő: 1 db
6. Szociális készségek fejlesztése képzés Igényelt szakértők: - szociálpedagógus: 1 db
7. Burn-out tréning Igényelt szakértők: - mentálhigiénés szakértő: 1 db
Egyéb szakértők az 1-7. programokban: • képzésszervező: 1 db • képzési asszisztens: 1 db • szakértői feladatok ellátását segítő asszisztens/ adatrögzítő: 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.9-17-2017-00010
II.2.14) További információ:
A beszerzés nem áll részekből: 1 rész 1 versenyújranyitást jelent. A II.1.6.) pont csupán a hirdetmény TED felé történő továbbítása érdekében tartalmaz "Igen" választ.

II.2.1)
Elnevezés: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat „EFOP-1.8.9-17-2017-00016 projekthez kapcsolódó szakértői szolgáltatások beszerzése”
Rész száma: 11.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:98113000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 3., továbbá 4432 Nyíregyháza-Nyírszőlős,
Vasút utca 53., 4551 Nyíregyháza-Oros Szállási u. 18/a., az Ajánlatkérő által biztosított helyszínen
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat kedvezményezett részére „EFOP-1.8.9-17-2017-00016 projekthez kapcsolódó szakértői szolgáltatások beszerzése”
1. Egészséges életmódra nevelő előadás Összes szakértői napok: 5 db
2. A Gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek részére tartott felvilágosító előadás a szerhasználat egészségügyi kockázatairól Összes szakértői napok: 4 db
3. Prevenciós program megvalósítása gyógyult szenvedélybetegekkel - általános (universal) prevenció Összes szakértői napok: 8 db
4. Mentálhigiénés támogató tevékenység nyújtásáról szóló képzés Összes szakértői napok: 35 db
5. Önismeret és énkép tréning Összes szakértői napok: 12 db
6. Nemet mondás tudománya tréning Összes szakértői napok: 9 db 7. Életvezetési ismeretek elsajátítása képzéshez mentorok felkészítése Összes szakértői napok: 9 db
8. Szociális készségek fejlesztése képzés Összes szakértői napok: 20 db
9. Burn-out tréning Összes szakértői napok: 15 db
Egyéb szakértők az 1-9. programokban: • képzésszervező: 1 db • képzési asszisztens: 1 db • adatrögzítő: 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.9-17-2017-00016
II.2.14) További információ:
A beszerzés nem áll részekből: 1 rész 1 versenyújranyitást jelent. A II.1.6.) pont csupán a hirdetmény TED felé történő továbbítása érdekében tartalmaz "Igen" választ.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 250 - 527428
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat „Szemléletformáló és prevenciós programok az EFOP-1.8.9-17-2017-00002 projektben”
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2017 - 19484 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2. Elnevezés: OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „Nyelvi-és digitális kompetenciafejlesztés képzés az EFOP-1.5.2-16-2017-00020 projekt keretében” projekt
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MANHATTAN Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Krisztina körút 39. B-tömb ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Responsum Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: József Attila utca 67.
Város: Budakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2092
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 41583750
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 43531000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 3. Elnevezés: Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központ „Szakmai tevékenységek/ előadások/tréningek beszerzése az EFOP 1.8.9-17-2017-00004 projekt kapcsán”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Learning Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Királyok útja 98.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1039
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Globosys Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Stefánia út 79. B. lház. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9999750
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9648000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3. Rész száma: 4. Elnevezés: Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Általános Iskola „EFOP-1.8.9-17-2017-00007 - Mindentől függetlenül projekt előadások, tréningek és képzések sz
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Learning Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Királyok útja 98.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1039
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Globosys Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Stefánia út 79. B. lház. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9486000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9997500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4. Rész száma: 5. Elnevezés: Tolna Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat „Szakmai tevékenységek/előadások/tréningek beszerzése az EFOP-189-17-2017-00012 azonosító projekt kapcsán”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Learning Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Királyok útja 98.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1039
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Globosys Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Stefánia út 79. B. lház. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 34266500
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 35325750
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5. Rész száma: 6. Elnevezés: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat „EFOP-1.8.9-17-2017-00006 azonosítószámú projekthez szociális keretmegállapodás keretében szolgáltatások bes
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Learning Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Királyok útja 98.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1039
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Globosys Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Stefánia út 79. B. lház. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 13628500
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12858000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6. Rész száma: 7. Elnevezés: Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat „EFOP-1.8.9-17-2017-00008 azonosítójú projekthez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AESA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Visegrádi utca 31. 3. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zöldlomb utca 24/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4466625
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4600000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7. Rész száma: 8. Elnevezés: Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat „Szakmai tevékenységek/előadások/tréningek beszerzése az EFOP-1.8
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AESA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Visegrádi utca 31. 3. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zöldlomb utca 24/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5767250
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6004400
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8. Rész száma: 9. Elnevezés: Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat „EFOP-1.8.9-17-2017-00013 azonosítószámú projekthez kapcsolódó Szociális/integrációs szakértő”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Eduweb Multimédia Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Galagonya utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10214250
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12008000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 10. Elnevezés: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ „EFOP-1.8.9-17-2017-00010 projekthez kapcsolódó szakértői szolgáltatások igénybevétele”
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2017 - 19484 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 9. Rész száma: 11. Elnevezés: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat „EFOP-1.8.9-17-2017-00016 projekthez kapcsolódó szakértői szolgáltatások beszerzése”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Learning Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Királyok útja 98.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1039
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Globosys Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Stefánia út 79. B. lház. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 28857500
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 28562500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1.) A beszerzés nem áll részekből: 1 rész 1 versenyújranyitást jelent.
2.) Az 1. rész - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat „Szemléletformáló és prevenciós programok az EFOP-1.8.9-17-2017-00002 projektben” - eredménytelen, indoka: a közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen, tekintve, hogy ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés]
3.) A 10. rész - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ „EFOP-1.8.9-17-2017-00010 projekthez kapcsolódó szakértői szolgáltatások igénybevétele” - eredménytelen, indoka: a közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján - kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be - eredménytelen.
4.) A keretmegállapodást megkötött Szolgáltatók a keretmegállapodásos eljárás második részében, a versenyújranyitás során a következők szerint nyújtottak be ajánlatot:
1.rész, valamint a 3-11.rész tekintetében:
Szolgáltató 1.: AESA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest, Visegrádi utca 31. 3. emelet; adószám: 10420894-2-41)Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete (1025 Budapest, Zöldlomb utca 24/A; adószám: 18108361-2-41)
Szolgáltató 2.: Learning Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság (1039 Budapest, Királyok útja 98.; adószám: 23994810-2-41) Globosys Hungary Kft. (1143 Budapest, Stefánia út 79. B. lház. fszt. 2.; adószám: 13456968-2-42)
Szolgáltató 3.: Eduweb Multimédia Zrt. (1036 Budapest, Galagonya utca 5.; adószám: 12553828-2-41)
Szolgáltató 4.: MANHATTAN Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság (1013 Budapest, Krisztina körút 39. B-tömb ép.; adószám: 13266358-2-41) Responsum Kft. (2092 Budakeszi, József Attila utca 67.; adószám: 14066759-2-13)
2.rész tekintetében:
Szolgáltató 1.: AESA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest, Visegrádi utca 31. 3. emelet; adószám: 10420894-2-41)Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete (1025 Budapest, Zöldlomb utca 24/A; adószám: 18108361-2-41)
Szolgáltató 3.: Eduweb Multimédia Zrt. (1036 Budapest, Galagonya utca 5.; adószám: 12553828-2-41)
Szolgáltató 4.: MANHATTAN Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság (1013 Budapest, Krisztina körút 39. B-tömb ép.; adószám: 13266358-2-41) Responsum Kft. (2092 Budakeszi, József Attila utca 67.; adószám: 14066759-2-13)
5.)Az V.2.3)pontokhoz: a nyertes ajánlattevők adószámai:
2.rész: 13266358-2-41; 14066759-2-13
3.rész: 23994810-2-41; 13456968-2-42
4.rész: 23994810-2-41; 13456968-2-42
5.rész: 23994810-2-41; 13456968-2-42
6.rész: 23994810-2-41; 13456968-2-42
7.rész: 10420894-2-41; 18108361-2-41
8.rész: 10420894-2-41; 18108361-2-41
9.rész: 12553828-2-41
11.rész: 23994810-2-41; 13456968-2-42
6.) Ajánlatkérő a versenyújranyitások során sem írta elő környezetvédelmi vagy szociális szempontok figyelembevételét.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§-a szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)