Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/99
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.22.
Iktatószám:7350/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Besenyszög Város Önkormányzata
Teljesítés helye:5071 Besenyszög, Hrsz.: 1397/2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Maranelló-2001 Építőipari és Szállítmányozási Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Besenyszög Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72840647
Postai cím: Dózsa György Út 4.
Város: Besenyszög
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5071
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakos László
Telefon: +36 308488454
E-mail: archibakos@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Besenyszögi Napsugár Bölcsőde kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000941912018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00044 Besenyszögi Napsugár B
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5071 Besenyszög, Hrsz.: 1397/2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00044Besenyszögi Napsugár Bölcsőde kialakítása
Besenyszög Város Önkormányzata egyáltalán nem rendelkezik bölcsődével, és közvetlen szomszédságában található kistelepüléseken, Hunyadfalván, Csataszögön, Kőteleken és a népességszaporulatot hozó Tiszasülyön sincsen ilyen gyermekintézményi ellátás. Jelenleg Besenyszög városi funkciójában hiányszolgáltatás a bölcsődei intézmény. A projekt keretében Besenyszögön 1 db új, két csoportos bölcsőde kialakítása valósul meg 28 férőhellyel. Új, két csoportos bölcsőde létesül, a vonatkozó jogszabályok, rendeletek, és „a bölcsődei gondozás-nevelés minimumfeltételei és a szakmai munka részletes szempontjai” című módszertani levél, és a komplex akadálymentesítés előírásainak megfelelően. Külső infrastruktúraként saját telken belül, 10 db szilárd burkolatú parkoló épül, melyek közül az épülethez legközelebb eső akadálymentes kivitelű. A fedett főbejáratot egy szélfogó előtér követi. Innen nyílik a fedett gyermekkocsi tároló. Az előtérből közelíthető meg az átadó/gyermeköltöző helyiség, a szülők részére létesített akadálymentes WC, a vezetői iroda, valamint a gazdasági részt kiszolgáló közlekedő. A gyermeköltöző az előtérrel egy légteret alkot, igény szerint mobil válaszfalakkal leválasztható. A gyermeköltözőben padok, ruha-cipőtartó, pelenkázó, és felnőtt mosdó kerül beépítésre. Az átadó helyiségből a gyermek vizesblokkon keresztül érhetőek el a csoportszobák. 4 db gyermekmosdó, 4 db gyermek WC, zuhanyzó, csecsemőfürdető kád, pólyázó asztal, bili mosó, és tükrök, valamint tisztálkodószer tárolók készülnek. A csoportszobákban a gyermekek maximális létszáma 14 fő/szoba. A főbejárattal szemben, egy gazdasági közlekedőn át érhető el a gondozónői szoba, teakonyha, az alkalmazott öltöző-zuhanyzó, a mosoda, kazánház, takarítószer tároló, játék, heverő, ágynemű, textilraktár és a konyha. A csoportszobákba egy erre a célra kialakított közlekedőn keresztül viszik be az élelmet. A konyhában tejkonyha is található. A játszóudvarban homokozó, pancsoló, kerti játékok, mászóka, játszóház és gyermek asztalok, székek kerülnek elhelyezésre. A kerti játékok téli időszakban fedett, zárt tárolóban tárolhatóak. A játszóudvar egy része burkolattal ellátott és növényzettel telepített. Az udvarból közelíthető meg a gyermek WC és a kerti játéktároló. A telek területén elkülönített gazdasági udvart és gépjármű várakozóhelyeket alakítanak ki. A csoportszobákhoz kapcsolódóan teljes mértékben fedett terasz épül (5 m2/fő). A terasz, illetve a csoportszobák benapozását polikarbonát felülvilágító sávok biztosítják. A teraszhoz kapcsolódva játszó-, pihenőterület kialakítása tervezett a szükséges közlekedő, zöldfelületekkel. Az intézmény működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítására a hatályos jogszabályoknak megfelelően, kisgyermekellátás területén jártas szakember közreműködésével került kialakításra az eszközlista.
Kialakuló helyiségek:
Szélfogó 4,80 m2
Előtér 10,32 m2
Gyermekkocsi tároló 7,20 m2
Gyermeköltöző, átadó 21,44 m2
Vezetői iroda 12,15 m2
Akadálymentes wc 4,41 m2
Irattár lam. 6,21 m2
Gondozónői szoba, teakonyha 12,51 m2
Közlekedő I. 26,10 m2
Fürösztő, biliző, mosdó, wc 25,80 m2
Gyermekszoba I. 56,10 m2
Gyermekszoba II. 56,10 m2
Közlekedő II. 7,35 m2
Játék, ágynemű, heverő, textil 13,23 m2
Mosoda 8,82 m2
Öltöző előtér 2,25 m2
Öltözői wc 1,89 m2
Öltöző 6,24 m2
Zuhanyzó 3,42 m2
Előtér 2,16 m2
Wc 2,16 m2
Kazán 9,00 m2
Takarítószertároló 5,61 m2
Hulladéktároló 4,07 m2
Közlekedő III. 3,78 m2
Mosogató 6,88 m2
Tálalókonyha 13,23 m2
Közlekedő IV. 3,96 m2
Tejkonyha 3,90 m2
Gyermek wc, mosdó 4,62 m2
Kerti játék, matractároló 8,42 m2
Fedett 5,73 m2
Fedett terasz 135,26 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 100
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00044

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12857 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00044 Besenyszögi Napsugár B
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/22 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Maranelló-2001 Építőipari és Szállítmányozási Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43986132
Postai cím: Panel Út 2.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: maranello@maranello.hu
Telefon: +36 56210237
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 56521028
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 179504812
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5071 Besenyszög, Hrsz.: 1397/2.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00044Besenyszögi Napsugár Bölcsőde kialakítása
Besenyszög Város Önkormányzata egyáltalán nem rendelkezik bölcsődével, és közvetlen szomszédságában található kistelepüléseken, Hunyadfalván, Csataszögön, Kőteleken és a népességszaporulatot hozó Tiszasülyön sincsen ilyen gyermekintézményi ellátás. Jelenleg Besenyszög városi funkciójában hiányszolgáltatás a bölcsődei intézmény. A projekt keretében Besenyszögön 1 db új, két csoportos bölcsőde kialakítása valósul meg 28 férőhellyel. Új, két csoportos bölcsőde létesül, a vonatkozó jogszabályok, rendeletek, és „a bölcsődei gondozás-nevelés minimumfeltételei és a szakmai munka részletes szempontjai” című módszertani levél, és a komplex akadálymentesítés előírásainak megfelelően. Külső infrastruktúraként saját telken belül, 10 db szilárd burkolatú parkoló épül, melyek közül az épülethez legközelebb eső akadálymentes kivitelű. A fedett főbejáratot egy szélfogó előtér követi. Innen nyílik a fedett gyermekkocsi tároló. Az előtérből közelíthető meg az átadó/gyermeköltöző helyiség, a szülők részére létesített akadálymentes WC, a vezetői iroda, valamint a gazdasági részt kiszolgáló közlekedő. A gyermeköltöző az előtérrel egy légteret alkot, igény szerint mobil válaszfalakkal leválasztható. A gyermeköltözőben padok, ruha-cipőtartó, pelenkázó, és felnőtt mosdó kerül beépítésre. Az átadó helyiségből a gyermek vizesblokkon keresztül érhetőek el a csoportszobák. 4 db gyermekmosdó, 4 db gyermek WC, zuhanyzó, csecsemőfürdető kád, pólyázó asztal, bili mosó, és tükrök, valamint tisztálkodószer tárolók készülnek. A csoportszobákban a gyermekek maximális létszáma 14 fő/szoba. A főbejárattal szemben, egy gazdasági közlekedőn át érhető el a gondozónői szoba, teakonyha, az alkalmazott öltöző-zuhanyzó, a mosoda, kazánház, takarítószer tároló, játék, heverő, ágynemű, textilraktár és a konyha. A csoportszobákba egy erre a célra kialakított közlekedőn keresztül viszik be az élelmet. A konyhában tejkonyha is található. A játszóudvarban homokozó, pancsoló, kerti játékok, mászóka, játszóház és gyermek asztalok, székek kerülnek elhelyezésre. A kerti játékok téli időszakban fedett, zárt tárolóban tárolhatóak. A játszóudvar egy része burkolattal ellátott és növényzettel telepített. Az udvarból közelíthető meg a gyermek WC és a kerti játéktároló. A telek területén elkülönített gazdasági udvart és gépjármű várakozóhelyeket alakítanak ki. A csoportszobákhoz kapcsolódóan teljes mértékben fedett terasz épül (5 m2/fő). A terasz, illetve a csoportszobák benapozását polikarbonát felülvilágító sávok biztosítják. A teraszhoz kapcsolódva játszó-, pihenőterület kialakítása tervezett a szükséges közlekedő, zöldfelületekkel. Az intézmény működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítására a hatályos jogszabályoknak megfelelően, kisgyermekellátás területén jártas szakember közreműködésével került kialakításra az eszközlista.
Kialakuló helyiségek:
Szélfogó 4,80 m2
Előtér 10,32 m2
Gyermekkocsi tároló 7,20 m2
Gyermeköltöző, átadó 21,44 m2
Vezetői iroda 12,15 m2
Akadálymentes wc 4,41 m2
Irattár lam. 6,21 m2
Gondozónői szoba, teakonyha 12,51 m2
Közlekedő I. 26,10 m2
Fürösztő, biliző, mosdó, wc 25,80 m2
Gyermekszoba I. 56,10 m2
Gyermekszoba II. 56,10 m2
Közlekedő II. 7,35 m2
Játék, ágynemű, heverő, textil 13,23 m2
Mosoda 8,82 m2
Öltöző előtér 2,25 m2
Öltözői wc 1,89 m2
Öltöző 6,24 m2
Zuhanyzó 3,42 m2
Előtér 2,16 m2
Wc 2,16 m2
Kazán 9,00 m2
Takarítószertároló 5,61 m2
Hulladéktároló 4,07 m2
Közlekedő III. 3,78 m2
Mosogató 6,88 m2
Tálalókonyha 13,23 m2
Közlekedő IV. 3,96 m2
Tejkonyha 3,90 m2
Gyermek wc, mosdó 4,62 m2
Kerti játék, matractároló 8,42 m2
Fedett 5,73 m2
Fedett terasz 135,26 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 291
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 184766609
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Maranelló-2001 Építőipari és Szállítmányozási Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43986132
Postai cím: Panel Út 2.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: maranello@maranello.hu
Telefon: +36 56210237
Internetcím(ek): (URL) www.maranello.hu
Fax: +36 56521028
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/04/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Vállalkozó a munkálatokat szerződés szerint folytatja, mely során 2020.04.02. napján akadályoztatást jelentett be. Az akadályoztatás körülményeit a SARS COVID 19 vírus okán kihirdetett veszélyhelyzet építőiparra gyakorolt hatására alapozta.
A műszaki ellenőr felülvizsgálta és megállapította az akadályoztatás fennállását, mely az egész ország területén fennáll. Az akadályoztatás mértékét 60 nap mennyiségben Felek elfogadják azzal, hogy a vészhelyzet további fennállása és az építőipari tevékenységet befolyásoló tényezői megjelenése kapcsán esetleges további szerződésmódosítás lehetőségét irányozzák elő.
A műszaki ellenőr és Megrendelő is egyetért Kivitelező akadályközlésében foglaltakkal, a veszélyhelyzet ideje alatt az építőanyag-ellátás lelassult, az építési területen nagy létszámú munkavégzés egy időben nem ajánlott, így a kialakult helyzet a munkavégzési határidő előre nem látható ok miatt módosul.
Felek közös akaratukból a 2019. 03.22. napon megkötött vállalkozási szerződést akadályoztatás okán módosítani kívánják az alábbi részletekben:
2.1. Eredeti szerződésben szereplő szöveg (2. sz. módosítás után):
6. A teljesítés határideje: A szerződés hatálybalépésétől számítottan: 231. nap
2020. év 04. hó 23. nap.
2.2. Módosult szövegrész jelen szerződésmódosítás okán:
6. A teljesítés határideje: A szerződés hatálybalépésétől számítottan:231 + 60 nap, azaz 291. nap
2020. év 06. hó 22. nap.
A módosítás indoka, költségei és időigénye:
A módosítás sem műszaki sem pénzügyi változást nem eredményez, kizárólag a befejezési határidőre van hatással. Indoka a kialakult veszélyhelyzet előre nem látható építőiparra gyakorolt hatásai.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Jelen szerződés módosítását a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (1)-(8) bekezdéseiben foglalt előírásainak vizsgálata támasztja alá.
A módosítás jogszabályi alapjai:
2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) c),
141. § (1) Ezen alcím rendelkezéseit alkalmazni kell a szerződés felek - vagy az erre jogosult valamelyik fél - általi módosítására, valamint a felek jogviszonyának a szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelő változására (a továbbiakban együtt: szerződésmódosítás).
(4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 184766609 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 184766609 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben