Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/97
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.20.
Iktatószám:7395/2020
CPV Kód:38434000-6
Ajánlatkérő:MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Teljesítés helye:1112 Budapest, Budaörsi út 45. 4. emelet.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:AKTIV INSTRUMENT Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Kutatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71462927
Postai cím: Csatkai Endre Utca 6-8.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Karajos Édua
Telefon: +36 13819322
E-mail: karajos.edua@csfk.mta.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csfk.mta.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kutatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: CHNS makro elemanalizátor beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000052492020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38434000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db CHNS makro elemanalizátor beszerzése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 23300000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: CHNS makro elemanalizátor beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38434000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1112 Budapest, Budaörsi út 45. 4. emelet.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db CHNS makro elemanalizátor szén-, hidrogén, nitrogén-, és kén-tartalom meghatározáshoz
1 Szén-, hidrogén, nitrogén-, és kén-tartalom szimultán mérése.
2 Inhomogén mintához, a következő minimális méréshatárokig:
minta bemérés: 900 mg-ig
C: 0-90 mg abs./minta, H: 0-10 mg abs./minta, N: 0-90 mg abs. /minta
S: 0-10 mg abs./minta
3 Működés Dumas elven, teljesen digitális vezérlés PC-ről
4 Segédgázt nem igénylő, integrált egyszintes automata mintaváltó, zero-blank mintabeadó rendszerrel, mérés közben megállás nélkül utántölthető.
Elvárt minimális férőhely szám: 50
5 Égetés: függőleges elrendezésű kemencében, mely törpefeszültséggel (kisebb, mint 60 V) működtetett. Elvárt minimális fűtési hőmérséklet: 1000 Celsius fok.
6 Mérés és detektálás a teljes beadott minta-mennyiségből ill. égéstermék gázból a teljes méréstartományban, belső gáz-hányad leválasztás és hígítás nélkül, temperált hővezető-képesség detektorral, mely gázáram stabilizátorral ellátott.
7 Egy detektoros konstrukció, mind a 4 elem detektálása egyazon bemérésből, egyetlen karbantartás-mentes TCD detektorral. Legalább egy évig stabil többpontos, több tartományra bontható kalibráció, egyetlen kalibráció használata valamennyi mintamátrixhoz.
8 Automatikus gázfogyasztás csökkentő funkció a mérési szünetekre, automatikus szoftveres tömítettség-teszt funkció. Automatikus gázáram ellenőrzés a gáz-utakban,. beépített hőmérséklet-érzékelők, kezelő-védelem a forró részektől és az áramütés veszélyétől.
9 A CHNS mód üzemeltetéshez maximum 2 gáz használata megengedett: hélium és oxigén. További gázok alkalmazása nem megengedett.
10 Az oxigén bevezetés az égetéskor közvetlenül a beadagolt minta felületére történjen
11 Beállítható precíziós oxigén adagolás mass flow controllerrel vezérelten, mérés közbeni O2-fogyás figyeléssel és szoftvervezérelt szabályozással.
12 A berendezés képes legyen a rövid áramszünetek kezelésére.
13 Szoftver: Vezérlő- kiértékelő és mérési eredmény-gyűjtő szoftver, WINDOWS® 10 operációs rendszer alatt futtatható, táblázatos adatkezeléssel és eredmény-rögzítés. A detektálás és további legalább 3 mérési paraméter on-line grafikus kijelzése és tárolása. Utólagos újbóli kiértékelés (újraszámolás) és utólagos grafika megtekintés lehetősége, automata és manuális peak-integrálás lehetősége. 3-szintű jogosultságkezelő belépés, távsegítség, távfelügyelet lehetősége.
14 Bővíthetőség lehetősége azonos égetőkemence alkalmazásával oxigén és klórtartalom mérésére.
15 Kezdőkészlet: fogyó- és kopó-anyagok, reagensek, O-gyűrűk, tömítések és biztosítékok készlete minták CHNS elemzésére kb. 1000 méréshez.
16 Vezérlő és kiértékelő egység: (mely az analizátor üzemeltetéséhez szükséges egység): Intel processzorral szerelt számítógép, telepített Windows operációs rendszerrel + telepített és beállított analizátor vezérlő szoftverrel. Legalább Intel® Core™ i3 processzor, 8 GB RAM, 250 GB háttértár, legalább 2 USB port, LED kijelző.
17 Gázpalack reduktor (mely az analizátor üzemeltetéséhez szükséges egység), 4.5 tisztaságú héliumhoz, max.200 bar palacknyomáshoz, az analizátorhoz illesztett kivitelben.
18 Gázpalack reduktor (mely az analizátor üzemeltetéséhez szükséges egység), 4.5 tisztaságú oxigénhez, max.200 bar palacknyomáshoz, az analizátorhoz illesztett kivitelben.
19 Kalciméter modul, 5 férőhelyes, talajminták karbonát tartalmának meghatározásához, az analizátorhoz illesztett kivitelben.
20 Erőátviteles asztali prés a szilárd minták ónfóliába préseléséhez
21 Analitikai mérleg, 0,1mg-os felbontással, az analizátorhoz illesztett kivitelben, melyről a minta tömeg adatok interfész kapcsolaton keresztül kerülnek átadásra az analizátor mérési táblázatába.
Elvárt méréstartomány: minimum 80g.
22 Jótállás: valamennyi részre 12 hónap jótállás biztosítása kötelező.
23 Szállító felelősséget kell, hogy vállaljon arra vonatkozóan, hogy a vezérlő és kiértékelő egység, a gázpalack reduktorok, a kalciméter és az analitikai mérleg az adott típusú analizátorral és a rendszerrel korlátozás nélkül működtethetőek legyenek és semmilyen tekintetben ne korlátozzák az egyes egységek működését.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Férőhelyek száma az automata mintaváltóban 10
2 Az égető kemence maximális hőfoka. 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: IKG/2020/742 Rész száma: Elnevezés: CHNS makro elemanalizátor beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AKTIV INSTRUMENT Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12846715
Postai cím: Pétervárad Utca 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: kozpont@aktivinstrument.hu
Telefon: +36 17892778
Internetcím(ek): (URL) http://www.aktivinstrument.hu/
Fax: +36 17858489
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26218544242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 23300000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: AKTIV INSTRUMENT Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12846715
Postai cím: Pétervárad Utca 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26218544242

Hivatalos név: Servitec Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12916746
Postai cím: Fácánoskert 79.
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10250244211

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/01/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges