Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/10
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.15.
Iktatószám:0074/2020
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Pécs város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52849840
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Eötvös Gábor
Telefon: +36 308161441
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gov.pecs.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Zsolnay Negyed – Budai vám kerékpárút kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000216212018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Zsolnay Negyed – Budai vám kerékpárút kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
További tárgyak:03451300-9
34928500-3
34928510-6
45232452-5
45233200-1
45316100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécs város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt leírása
A projekt célja, Pécs város keleti településrészének kerékpárosbarát fejlesztése, melynek keretében a Zsolnay Negyed és a Budai vám közötti szakaszon kerékpárforgalmi létesítmények építésére, illetve kijelölésére kerül sor.
Zsolnay Negyed – Budai vám kerékpárút nyomvonala
A tervezett kerékpárút a Budai vám - Komlói úti jelzőlámpás csomópont Ny-i oldalától indul és tart a Zsolnay negyed nyugati oldali gyalogos bejáratáig. A tervezett nyomvonal három szakaszra bontható:
I. szakasz: a Budai vám jelzőlámpás csomópont gyalogjárdájának szélétől indul és a Puskin tér nyugati oldalán lévő utcáig tart. Ezen a szakaszon önálló kerékpárút, illetve elválasztott gyalog,- és kerékpárút létesül.
II. szakasz: a Puskin tértől indul és tart a Diósi út nyugati végéig. A Puskin téri útszakaszon kerékpárnyom kijelölése, míg a Diósi úton nyitott kerékpársáv kijelölése történik.
III. szakasz: a Diósi út végétől indul és a Mathiász János utca nyugat végéig tart. Ezen a szakaszon önálló kerékpárút, illetve elválasztott gyalog,- és kerékpárút létesül.
A teljes kerékpáros létesítmény hossza 2.000 m, ebből nyitott kerékpársáv 900 m, elválasztott gyalog és kerékpárút 70 m, kerékpáros nyom 90 m, kerékpárút 940 méter.
I. szakasz hossza: 770 méter; 70 m elválasztott gyalog és kerékpárút, 650 m kerékpárút, 50 m kerékpáros nyom.
II. szakasz hossza: 900 méter; teljes nyomvonalon nyitott kerékpársáv. (kiv. Engel János u. kerékpáros átvezetését.)
III. szakasz hossza: 290 méter; teljes nyomvonalán kerékpárútként kialakítva, kivétel a buszfordulóban, ahol 40 méter kerékpáros nyom létesül.
Kerékpártámaszok kerülnek elhelyezésre az alábbi pontokon:
- a Budai Vámnál a WÜRTH üzlet előtti téren,
- a Gyárvárosi Posta nyugati oldala előtti területen
- a Gyárvárosi játszótér bejárata közelében
- a Zsolnay Mauzóleum bejárata közelében
- a Zsolnay Negyed északkeleti bejárata mellett
Az Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági Szereplő figyelmét:
Ajánlatkérő a Munkaterület átadás időpontját a „KEHOP – 5.3.1-17 – Távhőszektor korszerűsítése” projekt kivitelezésének ütemezését figyelembe véve fogja kitűzni.
A projekt engedélyköteles tevékenység.:
Engedély:
A TOP-6.4.1-16-PC1-2017-00001 – „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés – Zsolnay Negyed – Budai vám kerékpárút megvalósítása” projekthez kapcsolódó kivitelezési tevékenység
ÚT/255/24/2017
Engedély: 2017. június 21.
Jogerősítő határozat: 2017. augusztus 01.
Az Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági szereplőket továbbá az alábbiakról:
- A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.
- Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a Megrendelői követelményben foglaltak alapján jogosult megkezdeni, figyelemmel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltakra is.
- Ajánlatkérő tárgyi kiviteli munkáit jogosult a „KEHOP – 5.3.1-17 – Távhőszektor korszerűsítése” és /vagy a „TOP-6.3.3-15-PC1 - Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Meszes patak rendezése projektek megvalósításának előrehaladására figyelemmel szükség esetén felfüggeszteni. A felfüggesztés időtartama kivitelezés időtartamába nem számít bele, az szerződésmódosítás nélkül alkalmazható.
Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező tervdokumentáció, műszaki leírás, építési engedélyek, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-16-PC1-2017-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
09326 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Zsolnay Negyed – Budai vám kerékpárút kivitelezés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/16 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67910537
Postai cím: Kisbalokány Dűlő 5.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@wolfbauteam.hu
Telefon: +36 309935400
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 156403254
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
További tárgyak:03451300-9
34928500-3
34928510-6
45232452-5
45233200-1
45316100-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécs város közigazgatási területe
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt leírása
A projekt célja, Pécs város keleti településrészének kerékpárosbarát fejlesztése, melynek keretében a Zsolnay Negyed és a Budai vám közötti szakaszon kerékpárforgalmi létesítmények építésére, illetve kijelölésére kerül sor.
Zsolnay Negyed – Budai vám kerékpárút nyomvonala
A tervezett kerékpárút a Budai vám - Komlói úti jelzőlámpás csomópont Ny-i oldalától indul és tart a Zsolnay negyed nyugati oldali gyalogos bejáratáig. A tervezett nyomvonal három szakaszra bontható:
I. szakasz: a Budai vám jelzőlámpás csomópont gyalogjárdájának szélétől indul és a Puskin tér nyugati oldalán lévő utcáig tart. Ezen a szakaszon önálló kerékpárút, illetve elválasztott gyalog,- és kerékpárút létesül.
II. szakasz: a Puskin tértől indul és tart a Diósi út nyugati végéig. A Puskin téri útszakaszon kerékpárnyom kijelölése, míg a Diósi úton nyitott kerékpársáv kijelölése történik.
III. szakasz: a Diósi út végétől indul és a Mathiász János utca nyugat végéig tart. Ezen a szakaszon önálló kerékpárút, illetve elválasztott gyalog,- és kerékpárút létesül.
A teljes kerékpáros létesítmény hossza 2.000 m, ebből nyitott kerékpársáv 900 m, elválasztott gyalog és kerékpárút 70 m, kerékpáros nyom 90 m, kerékpárút 940 méter.
I. szakasz hossza: 770 méter; 70 m elválasztott gyalog és kerékpárút, 650 m kerékpárút, 50 m kerékpáros nyom.
II. szakasz hossza: 900 méter; teljes nyomvonalon nyitott kerékpársáv. (kiv. Engel János u. kerékpáros átvezetését.)
III. szakasz hossza: 290 méter; teljes nyomvonalán kerékpárútként kialakítva, kivétel a buszfordulóban, ahol 40 méter kerékpáros nyom létesül.
Kerékpártámaszok kerülnek elhelyezésre az alábbi pontokon:
- a Budai Vámnál a WÜRTH üzlet előtti téren,
- a Gyárvárosi Posta nyugati oldala előtti területen
- a Gyárvárosi játszótér bejárata közelében
- a Zsolnay Mauzóleum bejárata közelében
- a Zsolnay Negyed északkeleti bejárata mellett
Az Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági Szereplő figyelmét:
Ajánlatkérő a Munkaterület átadás időpontját a „KEHOP – 5.3.1-17 – Távhőszektor korszerűsítése” projekt kivitelezésének ütemezését figyelembe véve fogja kitűzni.
A projekt engedélyköteles tevékenység.:
Engedély:
A TOP-6.4.1-16-PC1-2017-00001 – „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés – Zsolnay Negyed – Budai vám kerékpárút megvalósítása” projekthez kapcsolódó kivitelezési tevékenység
ÚT/255/24/2017
Engedély: 2017. június 21.
Jogerősítő határozat: 2017. augusztus 01.
Az Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági szereplőket továbbá az alábbiakról:
- A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.
- Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a Megrendelői követelményben foglaltak alapján jogosult megkezdeni, figyelemmel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltakra is.
- Ajánlatkérő tárgyi kiviteli munkáit jogosult a „KEHOP – 5.3.1-17 – Távhőszektor korszerűsítése” és /vagy a „TOP-6.3.3-15-PC1 - Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Meszes patak rendezése projektek megvalósításának előrehaladására figyelemmel szükség esetén felfüggeszteni. A felfüggesztés időtartama kivitelezés időtartamába nem számít bele, az szerződésmódosítás nélkül alkalmazható.
Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező tervdokumentáció, műszaki leírás, építési engedélyek, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 155828681
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67910537
Postai cím: Kisbalokány Dűlő 5.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@wolfbauteam.hu
Telefon: +36 309935400
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Elmaradó munkák: Pécs Zsolnay Negyed-Budai vám kerékpárút megvalósítása projekt munkaterület átadás-átvétele során PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft., valamint a Tettye Forrásház Zrt. tervezett közmű-rekonstrukciója miatt projekt nyertes ajánlattevője részére a Diósi úton nem került átadásra munkaterület, így a kiírásban tervezett aszfaltburkolat felújítás és létesítménykijelölés sem kerülhetett kialakításra. Tekintettel, hogy a tervezett rekonstrukciók során az aszfaltburkolat ismételten felbontásra kerülne, tárgyi szakaszon tervezett munkákkal megtakarítás képezhető. Támogató Szervezet visszavonta korábbi nyilatkozatát, melyben Pécs város kerékpáros arculati tervében szereplő piros színű térkővel burkolt kerékpárút szakaszokat támogatta, így Megrendelői utasításra a térkő nem került beépítésre.
Pótmunkák: Támogató Szervezet visszavonta korábbi nyilatkozatát, melyben Pécs város kerékpáros arculati tervében szereplő piros színű térkővel burkolt kerékpárút szakaszokat támogatta, így ezen szakaszokon piros színű festéssel ellátott aszfaltburkolat építése lett elrendelve. A Zsolnay Negyed –Diósi út, illetve a Puskin tér – Budai vám közötti szakaszokon jelöletlen közmű aknák és fedlapok emelése, illetve cseréje vált szükségessé. A Budai vám alatti szakaszon tervezett közvilágítási kandeláberek kivitelezése kizárólag 3 db új csatlakozó szekrény beiktatásával volt hálózatra kapcsolható, melyet kivitelezés során jelzett az EON DD. Áramhálózati Zrt. szakfelügyeletete. A Zsolnay Vilmos út mellett tervezett kerékpárút szakasz rézsűinek állékonysága az őszi csapadékos időjárás okozta erózió miatt felületvédelem biztosítása mellett volt kialakítható, - Vállalkozó javaslatára jutaszövet alkalmazása mellett történt a rézsűk növénytelepítése. Megrendelői követelményekben elrendeltek szerint Vállalkozó feladata volt a Meszes patak fölé tervezett híd megépítése, melyet meg kell előznie Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata „TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00004 – Pécs Meszes patak rendezése” projektjében megvalósított szennyvízkiváltásnak. Mivel tárgyi projekt kivitelezési közbeszerzése eredménytelenül zárult, a híd megépítésére csak abban az esetben van lehetőség, amennyiben Zsolnay Negyed – Budai vám kerékpárút projektben kerül elvégzésre a szennyvízkiváltási munka. A kerékpárút szakadásmentes kialakítása érdekében a híd megépítése szükséges, így Vállalkozónak kell elvégeznie a szennyvízkiváltást a hídépítési munka elvégzését megelőzően.
A kivitelezési szerződés összege nettó 156.403.254 Ft, mely a fenti változtatásokkal nettó 155.828.681 Ft összegre csökken. Vállalkozó kimunkált változásbejelentése alapján 153 munkanap szükséges a felsorolt feladatok elvégzésére.
Vállalkozó akadályközlésében foglaltak alapján Megrendelő a Meszes pataknál szennyvízcsatorna kiváltás munkáit nem engedélyezte, az alap kivitelezési szerződésben szereplő híd építési és ezzel összefüggésben a híddal érintett szakaszon a kerékpárút építési munkákat 2019. október 17. napján kelt levelében felfüggesztette a Vállalkozási Szerződés 1. sz. módosításának hatálybalépéséig.
Vállalkozó az akadályközlésben foglaltakkal kapcsolatos műszaki szükségességet és költségigényt alátámasztó dokumentumokat Megrendelő felhívására az alapszerződésben meghatározott végteljesítési határidőt megelőzően teljes körűen csatolta, melyre figyelemmel Megrendelő képviseletében eljáró lebonyolító 2019. november 13. napján kelt levelével a Vállalkozási szerződés XIII. 9-10. pontja alapján a kivitelezés munkálatainak teljes körű felfüggesztését rendelte el a szerződésmódosítás tárgyát képező műszaki tartalom változás tekintetében döntésre jogosult Képviselő Testület 2019. december 10. napján tartandó döntéséig azzal, hogy a felfüggesztés időtartama a kivitelezés időtartamába nem számít be.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során a PÉTÁV, mint közműszolgáltató akként nyilatkozatot, hogy a tervezett rekonstrukciót a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkát megelőzően valósítja meg.
A Tettye Forrásház Zrt. rekonstrukciós munkái a Meszes Patak rendezése projekt keretében valósultak volna meg.
A közműszolgáltatók rekonstrukciós munkáinak elmaradása csak a szerződéskötést követően vált Megrendelő számára ismertté, melynek következtében szükségessé vált a jelen szerződés műszaki tartalmának felülvizsgálata, a projektben elvárt eredmény teljesítése, valamint a közpénzekkel való felelős gazdálkodás követelményének teljesülése tükrében.
A II. pontban részletezett indokok alapján a PÉTÁV rekonstrukció munkálatainak elmaradás és későbbi időpontban történő megvalósítása miatt a közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva a Diósi utat érintő műszaki tartalom kivitelezésének elmaradása került megállapításra.
Folyt.köv. VII.1.) pontban
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 156403254 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 155828681 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2) pont folyt.:
A Meszes Patak rekonstrukciója műszaki összefüggésben áll a jelen szerződés tárgyát képező híd- és a híddal érintett szakaszhoz kapcsolódó kerékpárút építési munkákkal, így annak elmaradása ezen műszaki tartalom és a kerékpárút egy egységként, vállalkozási eredményként történő megvalósulását akadályozza.
A Meszes Patak rekonstrukciójára vonatkozó közbeszerezési eljárás eredménytelensége a jelen szerződés megkötését követően vált Megrendelő számára ismertté.
Fenti körülményeket vizsgálva Megrendelő megállapította, hogy azok szerződéskötés időpontjában Ajánlatkérő által kellő gondosság mellett sem volt előre látható, azok a közműszolgáltatók, mint külső harmadik személyek érdekkörében felmerült megváltozott körülményekkel állnak okozati összefüggésben, melyre Megrendelőnek ráhatása nem volt.
8.2. A Vállalkozási Szerződés XIII. pontjában Felek a pótmunka, többletmunka fogalmát az alábbiak szerint határozzák meg:
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § rendelkezése alapján:
(1) A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka).
(2) A vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka).
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:245. § rendelkezése alapján: A vállalkozói díj
(1) Ha a felek átalánydíjban állapodtak meg, a vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A megrendelő köteles azonban megtéríteni a vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.
Műszaki ellenőr Vállalkozó akadályközlését megvizsgálta és megállapította, hogy műszakilag szükséges és indokolt az akadályközlésben foglalt feladatok megvalósítása, melyek a kiviteli tervtől eltérő kivitelezést tesznek szükségessé, az alapszerződés részét képező költségvetésben nem szerepelnek, s ily módon a terv változására figyelemmel pótmunkának minősülnek.
8.3. Fentiekre tekintettel megállapítható, hogy az akadályközlésben foglalt indokok, műszaki változások és időbeli akadályoztatások a szerződő feleken kívül álló körülmény folytán a szerződéskötést követően következtek be, Vállalkozó kizárólag olyan tartamú határidő hosszabbításra tart igényt, mely a kivitelezés folyamata által indokolt és alátámasztott és ezek együttesen a Megrendelőnek a közpénzek ésszerű felhasználásához fűződő kiemelt érdekeire figyelemmel megalapozzák a szerződés műszaki tartalmának módosítását és a teljesítési véghatáridő meghosszabbítását.
VSz módosítása:
10. Fentiekre figyelemmel Szerződő Felek a 2019. május 16. napján megkötött Vállalkozási szerződésük II. Szerződés tárgya 1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„A Preambulumban leírtak alapján a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja A TOP-6.4.1-16-PC1-2017-00001 – „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés – Zsolnay Negyed – Budai vám kerékpárút megvalósítása” projekthez kapcsolódó kivitelezés tárgyú beruházás kivitelezését a műszaki dokumentációban meghatározott műszaki tartalommal és részletezettséggel.
Szerződő felek egyezően adják elő, hogy Vállalkozó kötelezettségét nem képezi a jelen szerződésmódosítás II. pontjában részletesen ismertetett és a jelen szerződés mellékletében meghatározott elmaradó munkák kivitelezése, míg Vállalkozó feladatát képezi a jelen szerződésmódosítás II. pontjában részletesen ismertetett és a jelen szerződés mellékletében meghatározott pótmunkák költségvetés szerinti műszaki tartalommal és ellenérték fejében történő szerződésszerű kivitelezése.”
11. Fentiekre figyelemmel Szerződő Felek a 2019. május 16. napján megkötött Vállalkozási szerződésük IX. fejezet A teljesítés hely, teljesítési határidő” 2.1. alpontját módosítják és a kivitelezés határidejét meghosszabbítják az alábbiak szerint:
IX.A TELJESÍTÉS HELYE, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ
2.1. Teljesítési határidő
A teljes körű kiviteli munka befejezésének kötbérterhes időtartama az alapszerződésben meghatározott és a munkaterület átadás napját követő naptól számított 6 hónap időtartamról a kivitelezési munka felfüggesztésének megszűnését követő naptól számítottan további 153 nappal meghosszabbodik.
Figyelemmel a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre, a Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás átvétel az előírt végteljesítési határidőn belül megkezdődik
Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
12. Fentiekre figyelemmel Szerződő Felek a 2019. május 16. napján megkötött Vállalkozási szerződésük XI. fejezet pont 1. alpontját a Vállalkozói díj összege tekintetében az elmaradó munkák költségvetés szerinti anyag- és díjköltségének Vállalkozói díjból történő levonását, valamint a pótmunkákhoz kapcsolódó költségvetés szerinti anyag- és díjköltségek hozzáadását követően megállapítható különbözet összegével módosítják és a vállalkozói díjat leszállítják az alábbiak szerint:
XI.ELLENÉRTÉK, FIZETÉSI FELTÉTELEK
1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen szerződés II. pontja szerinti feladatok teljes és hibátlan ellátásáért nettó 155.828.681,- HUF azaz Százötvenötmillió-nyolcszázhuszonnyolcezer-hatszáznyolcvanegy forint vállalkozói díj (továbbiakban: vállalkozói díj) illeti meg.
V.Egyéb rendelkezések
13. Megrendelő és Vállalkozó kijelentik, hogy az I.4. pontban megjelölt Vállalkozási Szerződésük jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, azt magukra nézve kötelezőnek és irányadónak ismerik el.
14. Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítás vonatkozásában a Kbt. 141. §-ában foglalt tilalmi korlátok nem állnak fenn, így a szerződés módosítása jogszabályba nem ütközik.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben