Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/11
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.16.
Iktatószám:0740/2020
CPV Kód:45214100-1
Ajánlatkérő:Érsekvadkert Község Önkormányzata
Teljesítés helye:2659 Érsekvadkert, Rákóczi u. 120/A. HRSZ: 991/16 , 1017/5, 1016/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bátonytrade építőipari, vendéglátó és szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Érsekvadkert Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55681113
Postai cím: Rákóczi Út 91
Város: Érsekvadkert
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2659
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovácsné Nagy Mária
Telefon: +36 35340001
E-mail: ersekvadkert@ersekvadkert.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ary Erzsébet óvoda fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000762362019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tervezett funkció: 6 foglalkoztatós óvoda és 1 foglalkoztatós mini-bölcsőde kialakítása, melyben a gyermekek az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig nevelő intézmény kerül kialakításra, amelyben a gyermekek napközbeni ellátása folyik. Alapadatok:
Építés helyszíne: 2659 Érsekvadkert, Rákóczi u. 120/A. HRSZ: 991/16 , 1017/5, 1016/2 Gyermekek létszáma: 175 fő Óvónő, dadusok létszáma: 18 fő Melegítőkonyha: 200 adag , meglévő nettó alapterület: 1356,62 m2 tervezett nettó alapterület: 1438,24 m2 Közműellátás • Vezetékes ivóvízhálózat • Szennyvízcsatorna hálózatra ráköthető- jelenleg a DMRV nyilatkozata alapján nincs rákötés • Földgázhálózat • Hírközlési kábel A meglévő épület vertikális tagoltsága az alábbi: - Alagsor - Földszint - Emelet - Üres padlástér (amely pár évvel ezelőtt épült) Meglévő alaprajzi elrendezési séma: A földszint és emelet középfolyosós Az alagsor részben középfolyosós. A szintek közötti összeköttetést egyenes karú lépcsők biztosítják. Az épület 6 db 6,00 m széles szabad fesztávú haránt irányú raszterből áll. A raszter határoló váz- teherhordó szerkezet üreges tégla 30 cm. A bütü homlokzatokon csak a középfolyosóra nyílnak ablakok, míg a hosszoldalon szalagablakok adják a megvilágítást. A magastető héjazata cserepeslemez – újszerű állapotban, cseréje nem szükséges Fa tetőszerkezet.
Födémek: körüreges e.gy. vb. pallók. A tervezett átalakítási munkák leírása: Alapelv, hogy gazdaságossági szempontból nem
változtatjuk meg az épület szerkezetét. Az új funkciónak leginkább megfelelő alaprajzi módosítások az alábbiak: - 6 személyes lift beépítése az akadálymentes követelmények kielégítése céljából - Étel-lift beépítése - A melegítőkonyha célszerű átalakítása - A többcélú nagyterem mellé vizesblokkot tervezünk - Az aulából szélfogón keresztül udvari kijáratot nyitunk - Az óvodai funkció fő helyiségei a földszinten és az emeleten, míg a mini bölcsőde a földszinten külön tűzszakasz kialakításával kerülnek elhelyezésre, egyéb helyiségek és a tornaszoba az alagsorban kapnak helyet. - az alagsori meglévő 2,4 m belmagasságot 2,5 m-re kell növelni a padlószint süllyesztésével. A pontos mennyiségeket, a kivitelezési feladat részletes meghatározását a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező építési engedélyezési terv, és kiviteli terv továbbá a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza, amely a közbeszerzési dokumentumok 3. kötetének részét képezik.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 358101893 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Ary Erzsébet óvoda fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 2659 Érsekvadkert, Rákóczi u. 120/A. HRSZ: 991/16 , 1017/5, 1016/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tervezett funkció: 6 foglalkoztatós óvoda és 1 foglalkoztatós mini-bölcsőde kialakítása, melyben a gyermekek az iskolába járáshozszükséges fejlettség eléréséig nevelő intézmény kerül kialakításra, amelyben a gyermekek napközbeni ellátása folyik. Alapadatok:
Építés helyszíne: 2659 Érsekvadkert, Rákóczi u. 120/A. HRSZ: 991/16 , 1017/5, 1016/2 Gyermekek létszáma: 175 fő Óvónő, dadusok létszáma: 18 fő Melegítőkonyha: 200 adag meglévő nettó alapterület: 1356,62 m2 tervezett nettó alapterület: 1438,24 m2 Közműellátás • Vezetékes ivóvízhálózat • Szennyvízcsatorna hálózatra ráköthető- jelenleg a DMRV nyilatkozata alapján nincs rákötés • Földgázhálózat •Hírközlési kábel A meglévő épület vertikális tagoltsága az alábbi: - Alagsor - Földszint - Emelet - Üres padlástér (amely pár évvel ezelőtt épült) Meglévő alaprajzi elrendezési séma: A földszint és emelet középfolyosós Az alagsor részben középfolyosós. A szintek közötti összeköttetést egyenes karú lépcsők biztosítják. Az épület 6 db 6,00 m széles szabad fesztávú haránt irányú raszterből áll. A raszter határoló váz- teherhordó szerkezet üreges tégla 30 cm. A bütü homlokzatokon csak a középfolyosóra nyílnak ablakok, míg a hosszoldalon szalagablakok adják a megvilágítást. A magastető héjazata cserepeslemez – újszerű állapotban, cseréje nem szükséges Fa tetőszerkezet.
Födémek: körüreges e.gy. vb. pallók. A tervezett átalakítási munkák leírása: Alapelv, hogy gazdaságossági szempontból nem
változtatjuk meg az épület szerkezetét. Az új funkciónak leginkább megfelelő alaprajzi módosítások az alábbiak: - 6 személyes lift beépítése az akadálymentes követelmények kielégítése céljából - Étel-lift beépítése - A melegítőkonyha célszerű átalakítása - A többcélú nagyterem mellé vizesblokkot tervezünk - Az aulából szélfogón keresztül udvari kijáratot nyitunk - Az óvodai funkció fő helyiségei a földszinten és az emeleten, míg a mini bölcsőde a földszinten külön tűzszakasz kialakításával kerülnek elhelyezésre, egyéb helyiségek és a tornaszoba az alagsorban kapnak helyet. - az alagsori meglévő 2,4 m belmagasságot 2,5 m-re kell növelni a padlószint süllyesztésével. A pontos mennyiségeket, a kivitelezési feladat részletes meghatározását a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező építési engedélyezési terv, és kiviteli terv továbbá a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza, amely a közbeszerzési dokumentumok 3. kötetének részét képezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás (min 12 hó max 60 hó) 10
2 Környezetvédelmi vállalások (igen válaszok száma db min 0 max 3 db) 10
3 A jótállási időszak alatt a helyszíni javítási munkák megkezdésének határideje munkanapokban a Megrendelő munkanapon 8:00-18:00 óra között történő ért. követő első munkanaptól számítva (1-10 munkanap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00005
II.2.9) További információ:
A beruházás építési engedély köteles tevékenység. A jótállás min. 12 hónap max. 60 hónap. A 12 hónapon aluli vállalás esetén az
ajánlat érvénytelen, a 60 hónap és a 60 hónapon túli vállalás egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot kap. 4.ért.részszemp. 10 munkanap max, 1 munkanap min.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15416 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Ary Erzsébet óvoda fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bátonytrade építőipari, vendéglátó és szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41921001
Postai cím: Kossuth Út 9
Város: Bátonyterenye
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3070
Ország: Magyarország
E-mail: batonytradekft@batonytrade.hu
Telefon: +36 705534132
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14950355212
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 358101893
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: liftszerelés, nyílászárók cseréje, villanyszerelés, gépészet, tűzvédelem, asztalos munkák, földmunkák kerítésépítés, szigetelések
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Bamax Work Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28919265
Postai cím: Szigeti Kálmán Utca 69
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1188
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23043220243

Hivatalos név: Bátonytrade építőipari, vendéglátó és szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41921001
Postai cím: Kossuth Út 9
Város: Bátonyterenye
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3070
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14950355212

Hivatalos név: NILAX BAU KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73125114
Postai cím: SÁRFŰ UTCA 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1156
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11682880242

Hivatalos név: NEW WORD Épületgépészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57867722
Postai cím: Szalézi Út 13. A. lház. 4. em. 2.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2509
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22643669211

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges