Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/11
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.16.
Iktatószám:0741/2020
CPV Kód:44162000-3
Ajánlatkérő:Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Teljesítés helye:Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Hulladékhasznosító Mű Üzem (1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47638985
Postai cím: Alföldi Utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Lázár Ingrid
Telefon: +36 14596794
E-mail: lazari@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fkf.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: K2022 Új Mészoltó csőhálózat besz és beépítése
Hivatkozási szám: EKR001494352019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44162000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A nyertes ajánlattevő feladata a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Hulladékhasznosító Mű Üzemben (továbbiakban: HHM) üzemelő Füstgáztisztító berendezés mészoltó régi csőhálózatának kiszerelése, új csőhálózat beszerzése és beépítése.
A szükséges feladatok az 1. és 2. ütemben megvalósításra kerülő feladatnak, valamint a hozzá tartozó anyagok meghatározása.
Az 1. és 2. ütemben: Régi rendszer bontása 1-1 db, új kompenzátor beszerzése és beépítése PN 10/16 DN 50 BL=130 mm 1-1 db, új kompenzátor beszerzése és beépítése PN 10/16 EPDM DN 65 BL= 130 mm 2-2 db , új kompenzátor beszerzése és beépítése PN 10/16 EPDM DN 80 BL= 130 mm 2-2 db, Régi csőtartó szerkezetek szerelése előzetes becslés alapján 1-1 db, Kiegészítő új csőtartó szerkezetek előzetes becslés alapján 1-1 db, Csőbilincs tartók beszerzése és felszerelése 40-40 db, U bilincs tartók beszerzése és felszerelése 20-20 db, T elágazó idom - régi visszaépítése 10-10 db, Cera gömbcsap és egysége - régi visszaépítése 1-1 db, Szereléshez tömítések 60-60 db, Nyomáspróba / Tömörségi Ellenőrzés/ Jegyzőkönyv 1-1 db, 1. ütemben: Új flexibilis tömlők DN 65 (Block end csatlakozóval) beszerzése és felszerelése 150m/14 db, Új flexibilis tömlők DN 40 (Block end csatlakozóval) beszerzése és felszerelése 12m/4 db, 2. ütemben Új flexibilis tömlők DN 65 (Block end csatlakozóval) beszerzése és felszerelése 137 m/14 db, Új flexibilis tömlők DN 40 (Block end csatlakozóval) beszerzése és felszerelése 12 m/4 db, 1. ütemben: Felmérés szerződéskötést követően tömlő rendelés előtt 1 db.
A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően).
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: K2022 Új Mészoltó csőhálózat besz és beépítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44162000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Hulladékhasznosító Mű Üzem (1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő feladata a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Hulladékhasznosító Mű Üzemben (továbbiakban: HHM) üzemelő Füstgáztisztító berendezés mészoltó régi csőhálózatának kiszerelése, új csőhálózat beszerzése és beépítése.
Az 1. és 2. ütemben: Régi rendszer bontása 1-1 db, új kompenzátor beszerzése és beépítése PN 10/16 DN 50 BL=130 mm 1-1 db, új kompenzátor beszerzése és beépítése PN 10/16 EPDM DN 65 BL= 130 mm 2-2 db , új kompenzátor beszerzése és beépítése PN 10/16 EPDM DN 80 BL= 130 mm 2-2 db, Régi csőtartó szerkezetek szerelése előzetes becslés alapján 1-1 db, Kiegészítő új csőtartó szerkezetek előzetes becslés alapján 1-1 db, Csőbilincs tartók beszerzése és felszerelése 40-40 db, U bilincs tartók beszerzése és felszerelése 20-20 db, T elágazó idom - régi visszaépítése 10-10 db, Cera gömbcsap és egysége - régi visszaépítése 1-1 db, Szereléshez tömítések 60-60 db, Nyomáspróba / Tömörségi Ellenőrzés/ Jegyzőkönyv 1-1 db, 1. ütemben: Új flexibilis tömlők DN 65 (Block end csatlakozóval) beszerzése és felszerelése 150m/14 db, Új flexibilis tömlők DN 40 (Block end csatlakozóval) beszerzése és felszerelése 12m/4 db, 2. ütemben Új flexibilis tömlők DN 65 (Block end csatlakozóval) beszerzése és felszerelése 137 m/14 db, Új flexibilis tömlők DN 40 (Block end csatlakozóval) beszerzése és felszerelése 12 m/4 db, 1. ütemben: Felmérés szerződéskötést követően tömlő rendelés előtt 1 db.
A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállási idő 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Mindösszesen ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10, ahol 1 a legrosszabb és a 10 a legjobb érték.
Az értékelés módszere az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás módszere.
A fordított arányosítás képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az értékelés módszere az 2. részszempont esetében az egyenes arányosítás módszere.
Az egyenes arányosítás módszere:
P = (Avizsgált/ Alegjobb) x (Pmax– Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A 2. részszemponttal kapcsolatban Ajánlatkérő a következőket rögzíti: Nyertes Ajánlattevő az általa szállított és beszerelt berendezésekre, alkatrészekre, anyagokra (csőhálózat és kiegészítő elemek) különösen azok sérülésmentességére és a hegesztési varratok tömörségére és az általa elvégzett munkákra a teljesítésigazolás keltétől számított, a nyertes ajánlatában hónapokban meghatározott megajánlást tartalmazó jótállást vállal.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: K2022 Új Mészoltó csőhálózat besz és beépítése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő a Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül hozta meg az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, mivel az eljárásban az egyetlen benyújtott ajánlat meghaladja a 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, azaz a nettó 40.000.000,- Ft-ot.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KOMPLEX Szerelő és Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72126396
Postai cím: Élmunkás Sor 1
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10561049211

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/11/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az eljárásban az alábbi ajánlattevő nyújtott be ajánlatot:
KOMPLEX Szerelő és Kivitelező Kft. (2800 Tatabánya, Élmunkás Sor 1.)
Ajánlattevő által az ajánlatában az értékelési részszempontokra tett megajánlások:
Mindösszesen ajánlati ár (nettó HUF): 55 390 044
Jótállási idő: 12
Adószám: 10561049211
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges