Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/11
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.16.
Iktatószám:0745/2020
CPV Kód:22200000-2
Ajánlatkérő:Országgyűlés Hivatala
Teljesítés helye:-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., Országház XXVIII. sz. kapu - 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19., főbejárat - további 3 db, a nyertes ajánlattevőként szerződést kötő Eladó részére írásban megküldésre kerülő budapesti cím (napilapok esetében) - lappótlás esetén az Országház XIII. számú kapuja - postai küldeményként az Országgyűlés Hivatala által használt épületek
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országgyűlés Hivatala
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88253093
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kertész Hajnalka
Telefon: +36 14416498
E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu
Fax: +36 14416497
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.parlament.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Belföldi időszaki kiadványok beszerzése (743/2019)
Hivatkozási szám: EKR001254882019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22200000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Belföldi időszaki kiadványok I.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22200000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: -1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., Országház XXVIII. sz. kapu
- 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19., főbejárat
- további 3 db, a nyertes ajánlattevőként szerződést kötő Eladó részére írásban megküldésre
kerülő budapesti cím (napilapok esetében)
- lappótlás esetén az Országház XIII. számú kapuja
- postai küldeményként az Országgyűlés Hivatala által használt épületek
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés tárgya: Belföldi időszaki kiadványok 2020. évi számainak beszerzése és szállítása. A közbeszerzés mennyisége (1. rész): 70 cím, 208 példány.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/12/13 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
24566 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 743/1/2019 Rész száma: 1 Elnevezés: Belföldi időszaki kiadványok I.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59040994
Postai cím: Dunavirág Utca 2-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: szabo.tamas@posta.hu
Telefon: +36 307713180
Internetcím(ek): (URL) www.posta.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 10000000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22200000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22200000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: -1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., Országház XXVIII. sz. kapu
- 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19., főbejárat
- további 3 db, a nyertes ajánlattevőként szerződést kötő Eladó részére írásban megküldésre
kerülő budapesti cím (napilapok esetében)
- lappótlás esetén az Országház XIII. számú kapuja
- postai küldeményként az Országgyűlés Hivatala által használt épületek
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés tárgya: Belföldi időszaki kiadványok 2020. évi számainak beszerzése és szállítása. A közbeszerzés mennyisége (1. rész): 80 cím, 215 példány.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/12/13 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 10000000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59040994
Postai cím: Dunavirág Utca 2-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: szabo.tamas@posta.hu
Telefon: +36 307713180
Internetcím(ek): (URL) www.posta.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/23 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Keretszerződés keretösszege nem módosul, a módosítás nem változtatja meg a Keretszerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti Keretszerződés jellegéhez.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Vevőnél bekövetkezett szervezeti és személyi változásokra tekintettel szükségessé vált a Keretszerződés alapján megrendelésre kerülő kiadványokat tartalmazó 1. számú és a számlázáshoz szükséges belső címeket tartalmazó 2. számú melléklet módosítása. A szerződésmódosítás 1. számú melléklete a Keretszerződés 2. pontjában foglaltak szerinti vételi jog alapján megrendelt időszaki kiadványokat is tartalmazza
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 10000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 10000000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A jelen hirdetmény korábbi időpontban történő feladására technikai okok miatt nem volt lehetőség, mert a 2. részben megkötött szerződés módosítására vonatkozó hirdetmény közzététele folyamatban volt, és az EKR nem teszi lehetővé egy közbeszerzéis eljárásban egyidejűleg kettő, a szerződés módosítására vonatkozó tájékoztató elkészítését.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben