Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/95
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.18.
Iktatószám:7453/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Jásztelek Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:Külterületi mezőgazdasági út 0176 hrsz.; 0155/2 hrsz. útburkolat építése Külterületi mezőgazdasági út 046 hrsz. szórt burkolat építése
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jásztelek Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89410673
Postai cím: Szabadság Út 71
Város: Jásztelek
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5141
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Nóra
Telefon: +36 57462069
E-mail: jasztelek@vnet.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Külterületi utak építése
Hivatkozási szám: EKR000361132019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Külterületi utak építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Külterületi mezőgazdasági út 0176 hrsz.; 0155/2 hrsz. útburkolat építése
Külterületi mezőgazdasági út 046 hrsz. szórt burkolat építése
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Csatornázási munkák:
- Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól, gépi erővel, szelvényméret: 1,1-6,0 m2 között 162,2 m3
- Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. 162,2 m3
- Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, géppel, 10,0 m távolságig, 4,0 m mélységig, 6,0 m magasságig 162,2 m3
Befejező, egyéb munkák:
- Füvesítés 20%-nál nagyobb rézsűn, ....dkg/m2-.....minőségű fűmagkeverékkel KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2 165 10 m2
- Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, földanyagból 151,32 m3
- Rézsűképzés a kikerülő föld szállítóeszközre való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bevágásban, 11-20 cm vastagság között, talajosztály:I-IV 1049,7 m2
- Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 0-1600,0 m között, 1400,1-1600,0 m között Szállító útvonal öntözése 136,5 m3
- Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% 151,32 m3
Külterületi mezőgazdasági út 046 hrsz. szórt burkolat építése
Bontási, előkészítő munkák:
- Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm 100 10 m2
- Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 1000,1-1200,0 m között 1203,45 m3
- Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. 1203,45 m3
- Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, géppel, 10,0 m távolságig, 4,0 m mélységig, 6,0 m magasságig 1203,45 m3
Alépítményi munkák:
- Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/24 QTT, KŐKA, Alsózsolca 1203,45 m3
- Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. 4011,5 m2
- Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90% 1203,45 m3
- Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél 4011,5 m2
Felépítményi munkák:
Irtás, föld- és sziklamunka
- Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95% 1143,1 m3
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése
- Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Nemes zúzottkő andezit, NZ 32/50, KŐKA, Komló 1143,1 m3

Csatornázási munkák:
- Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól, gépi erővel, szelvényméret: 1,1-6,0 m2 között 681,6 m3
- Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. 681,6 m3
- Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, géppel, 10,0 m távolságig, 4,0 m mélységig, 6,0 m magasságig 681,6 m3
Befejező, egyéb munkák:
- Füvesítés 20%-nál nagyobb rézsűn, ....dkg/m2-.....minőségű fűmagkeverékkel KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2 400,5 10 m2
- Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, földanyagból 213 m3
- Rézsűképzés a kikerülő föld szállítóeszközre való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, töltésrézsűn, bármely talajban (túltöltés: átlag 50 cm vastag) 553,8 m2
- Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 0-1600,0 m között, 1400,1-1600,0 m között Szállító útvonal öntözése 138,45 m3
Az építési tevékenység engedélyköteles, Ajánlatkérő jogerős építési engedéllyel rendelkezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19375 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Külterületi utak építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/22 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78179170
Postai cím: Kövesút Dűlő 2.
Város: Jászivány
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5135
Ország: Magyarország
E-mail: pedaker1234@gmail.com
Telefon: +36 706000250
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 63277928
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Külterületi mezőgazdasági út 0176 hrsz.; 0155/2 hrsz. útburkolat építése
Külterületi mezőgazdasági út 046 hrsz. szórt burkolat építése
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Csatornázási munkák:
- Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól, gépi erővel, szelvényméret: 1,1-6,0 m2 között 162,2 m3
- Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. 162,2 m3
- Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, géppel, 10,0 m távolságig, 4,0 m mélységig, 6,0 m magasságig 162,2 m3
Befejező, egyéb munkák:
- Füvesítés 20%-nál nagyobb rézsűn, ....dkg/m2-.....minőségű fűmagkeverékkel KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2 165 10 m2
- Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, földanyagból 151,32 m3
- Rézsűképzés a kikerülő föld szállítóeszközre való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bevágásban, 11-20 cm vastagság között, talajosztály:I-IV 1049,7 m2
- Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 0-1600,0 m között, 1400,1-1600,0 m között Szállító útvonal öntözése 136,5 m3
- Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% 151,32 m3
Külterületi mezőgazdasági út 046 hrsz. szórt burkolat építése
Bontási, előkészítő munkák:
- Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm 100 10 m2
- Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 1000,1-1200,0 m között 1203,45 m3
- Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. 1203,45 m3
- Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, géppel, 10,0 m távolságig, 4,0 m mélységig, 6,0 m magasságig 1203,45 m3
Alépítményi munkák:
- Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/24 QTT, KŐKA, Alsózsolca 1203,45 m3
- Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. 4011,5 m2
- Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90% 1203,45 m3
- Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél 4011,5 m2
Felépítményi munkák:
Irtás, föld- és sziklamunka
- Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95% 1143,1 m3
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése
- Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Nemes zúzottkő andezit, NZ 32/50, KŐKA, Komló 1143,1 m3

Csatornázási munkák:
- Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól, gépi erővel, szelvényméret: 1,1-6,0 m2 között 681,6 m3
- Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. 681,6 m3
- Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, géppel, 10,0 m távolságig, 4,0 m mélységig, 6,0 m magasságig 681,6 m3
Befejező, egyéb munkák:
- Füvesítés 20%-nál nagyobb rézsűn, ....dkg/m2-.....minőségű fűmagkeverékkel KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2 400,5 10 m2
- Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, földanyagból 213 m3
- Rézsűképzés a kikerülő föld szállítóeszközre való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, töltésrézsűn, bármely talajban (túltöltés: átlag 50 cm vastag) 553,8 m2
- Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 0-1600,0 m között, 1400,1-1600,0 m között Szállító útvonal öntözése 138,45 m3
Az építési tevékenység engedélyköteles, Ajánlatkérő jogerős építési engedéllyel rendelkezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 63277928
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78179170
Postai cím: Kövesút Dűlő 2.
Város: Jászivány
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5135
Ország: Magyarország
E-mail: pedaker1234@gmail.com
Telefon: +36 706000250
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/04 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződő Felek az egyenes és fordított ÁFA, a vonatkozó részszámlák kapcsán, adminisztratív elírás(ok) okán módosították a szerződést.
A szerződés módosítása nem lényeges módosítás.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Szerződő Felek adminisztratív elírás(ok) okán módosították a szerződést.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 63277928 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 63277928 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben