Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/11
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.16.
Iktatószám:0761/2020
CPV Kód:79710000-4
Ajánlatkérő:Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ferencvárosi Közterület-felügyelet
Teljesítés helye:1092 Budapest, Bakáts tér 14., 1092 Budapest, Bakáts tér 1., 1092 Budapest, Bakáts utca 8., 1092 Budapest, Ráday utca 26., 1096 Budapest, Lenhossék utca 24-28., egyéb Bp. IX. ker. közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.01.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ferencvárosi Közterület-felügyelet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35169877
Postai cím: Ferenc Körút 8. 36897
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1092
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bartos Barbara
Telefon: +36 12806655
E-mail: bartos.barbara@ferencvaros.hu
Fax: +36 12174152
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.fvkf.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000002202020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000002202020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bp. Főv. IX. ker. Polg. Hiv. épületeinek őrzése
Hivatkozási szám: EKR000002202020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Polgármesteri Hivatal épületeiben végzendő személy- és vagyonvédelmi tevékenység, recepciós és portaszolgálati feladatok ellátása, valamint választások, népszavazások és egyéb rendezvények biztosítása összesen 54 000 óra erejéig. Alábbi feladatok ellátása: a) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal épületeinek őrzése keretében a Hivatal épületeiben végzendő személy- és vagyonvédelmi tevékenység, recepciós és portaszolgálati feladatok ellátása (általános őrzés), A szolgálat ellátásakor a biztonsági őr ruházata és felszerelése: - fekete öltöny (zakó és nadrág), világoszöld ing, sötétzöld nyakkendő; - a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata címerével, valamint a Megbízott emblémájával ellátott arcképes kitűző. Bp. IX. ker., Bakáts tér 14. Polgármesteri Hivatal központi épülete - Porta: Portaszolgálat: 1 fő biztonsági őr, munkanapokon (műszaki leírásban) Bp. IX. ker., Bakáts tér 14. Polgármesteri Hivatal központi épülete – járőrszolgálat: Járőrszolgálat: 1 fő biztonsági őr, munkanapokon (műszaki leírásban) Bp. IX. ker., Bakáts tér 14. Polgármesteri Hivatal központi épületében – Kormányablak :1 fő biztonsági őr, munkanapokon (műszaki leírásban) Bp. IX. ker., Bakáts tér 14. Polgármesteri Hivatal központi épülete – Ügyfélszolgálati Csoport: 1 fő biztonsági őr, munkanapokon (műszaki leírásban) Bp. IX. ker., Bakáts tér 1. Anyakönyvi Csoport: 1 fő biztonsági őr, munkanapokon (műszaki leírásban) Bp. IX. kerület, Bakáts utca 8. Adóiroda: 1 fő biztonsági őr, munkanapokon (műszaki leírásban) Bp. IX. ker., Ráday u. 26., Polgármesteri Hivatal épülete Vagyonkezelési Iroda és a Városüzemeltetési és Felújítási Iroda: Portaszolgálat: 1 fő biztonsági őr, munkanapokon (műszaki leírásban) Bp. IX. ker., Lenhossék u. 24-28. Polgármesteri Hivatal épülete – Porta: Portaszolgálat: 1 fő biztonsági őr, folyamatos 24 órás őrzés Bp. IX. ker., Lenhossék u. 24-28. Polgármesteri Hivatal épülete – járőrszolgálat: Járőrszolgálat: 1 fő biztonsági őr, munkanapokon (műszaki leírásban) A Főbb feladatok a műszaki leírásban találhatóak. b) választások, népszavazások, egyéb események biztosítása (eseti megrendelés alapján történő őrzés). A szolgálat ellátásakor a dolgozó ruházata és felszerelése: - a szerződés 9. pontjában meghatározott formaruházat vagy az általánosan meghatározott formaruházattól eltérő, azonban Megbízóval előzetesen egyeztetett formaruházat; - a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata címerével, valamint a Megbízott emblémájával ellátott arcképes kitűző. A választások, illetve népszavazások alkalmával – az eseti megrendelőben feltüntetettek szerint – biztosítani kell a Budapest IX. kerület, Bakáts tér 14. szám alatti épület megerősített őrzését, valamint a választással, népszavazással érintett Polgármesteri Hivatal épületeinek, további telephelyeknek, közvetlen környezetének megerősített őrzését, a választási iratok (szavazólapok, jegyzékek) igény szerinti fegyveres őrzését. Az egyéb események biztosítása alkalmával az eseti megrendelőben meghatározott teljesítési helyen és időszakban, illetve időtartamban (pl. hétvége, ügyfélfogadási időn kívül eső időtartam) kell biztosítani az őrzést. Eltérő igény jelzéséig az őrzési tevékenységet 1 fővel kell ellátni. Egyéb események különösen: esküvők; előadások, képzések; felújítási és karbantartási munkálatok; üzemzavar elhárítás; önkormányzati rendezvények. Részletek a Közbeszerzési Dokumentumban.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A részekre bontás nem eredményezné a közpénzek hatékony felhasználást, az a szerződés teljesítésének egységére, folyamatosságára tekintettel nem volna ésszerű. A feladatok jellege miatt azok egymástól való elválasztása a szolgáltatás hatékony ellátását jelentős mértékben gátolná.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Bp. Főv. IX. ker. Polg. Hiv. épületeinek őrzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
További tárgyak:79711000-1
79713000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14., 1092 Budapest, Bakáts tér 1., 1092 Budapest, Bakáts utca 8., 1092 Budapest, Ráday utca 26., 1096 Budapest, Lenhossék utca 24-28., egyéb Bp. IX. ker. közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Polgármesteri Hivatal épületeiben végzendő személy- és vagyonvédelmi tevékenység, recepciós és portaszolgálati feladatok ellátása, valamint választások, népszavazások és egyéb rendezvények biztosítása összesen 54 000 óra erejéig. Alábbi feladatok ellátása: a) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal épületeinek őrzése keretében a Hivatal épületeiben végzendő személy- és vagyonvédelmi tevékenység, recepciós és portaszolgálati feladatok ellátása (általános őrzés), A szolgálat ellátásakor a biztonsági őr ruházata és felszerelése: - fekete öltöny (zakó és nadrág), világoszöld ing, sötétzöld nyakkendő; - a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata címerével, valamint a Megbízott emblémájával ellátott arcképes kitűző. Bp. IX. ker., Bakáts tér 14. Polgármesteri Hivatal központi épülete - Porta: Portaszolgálat: 1 fő biztonsági őr, munkanapokon (műszaki leírásban)Bp. IX. ker., Bakáts tér 14. Polgármesteri Hivatal központi épülete – járőrszolgálat: Járőrszolgálat: 1 fő biztonsági őr, munkanapokon (műszaki leírásban) Bp. IX. ker., Bakáts tér 14. Polgármesteri Hivatal központi épületében – Kormányablak :1 fő biztonsági őr, munkanapokon (műszaki leírásban) Bp. IX. ker., Bakáts tér 14. Polgármesteri Hivatal központi épülete – Ügyfélszolgálati Csoport: 1 fő biztonsági őr, munkanapokon (műszaki leírásban) Bp. IX. ker., Bakáts tér 1. Anyakönyvi Csoport: 1 fő biztonsági őr, munkanapokon (műszaki leírásban) Bp. IX. kerület, Bakáts utca 8. Adóiroda: 1 fő biztonsági őr, munkanapokon (műszaki leírásban) Bp. IX. ker., Ráday u. 26., Polgármesteri Hivatal épülete Vagyonkezelési Iroda és a Városüzemeltetési és Felújítási Iroda: Portaszolgálat: 1 fő biztonsági őr, munkanapokon (műszaki leírásban) Bp. IX. ker., Lenhossék u. 24-28. Polgármesteri Hivatal épülete – Porta: Portaszolgálat: 1 fő biztonsági őr, folyamatos 24 órás őrzés Bp. IX. ker., Lenhossék u. 24-28. Polgármesteri Hivatal épülete – járőrszolgálat: Járőrszolgálat: 1 fő biztonsági őr, munkanapokon (műszaki leírásban) A Főbb feladatok a műszaki leírásban találhatóak. b) választások, népszavazások, egyéb események biztosítása (eseti megrendelés alapján történő őrzés). A szolgálat ellátásakor a dolgozó ruházata és felszerelése: - a szerződés 9. pontjában meghatározott formaruházat vagy az általánosan meghatározott formaruházattól eltérő, azonban Megbízóval előzetesen egyeztetett formaruházat; - a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata címerével, valamint a Megbízott emblémájával ellátott arcképes kitűző. A választások, illetve népszavazások alkalmával – az eseti megrendelőben feltüntetettek szerint – biztosítani kell a Budapest IX. kerület, Bakáts tér 14. szám alatti épület megerősített őrzését, valamint a választással, népszavazással érintett Polgármesteri Hivatal épületeinek, további telephelyeknek, közvetlen környezetének megerősített őrzését, a választási iratok (szavazólapok, jegyzékek) igény szerinti fegyveres őrzését. Az egyéb események biztosítása alkalmával az eseti megrendelőben meghatározott teljesítési helyen és időszakban, illetve időtartamban (pl. hétvége, ügyfélfogadási időn kívül eső időtartam) kell biztosítani az őrzést. Eltérő igény jelzéséig az őrzési tevékenységet 1 fővel kell ellátni. Egyéb események különösen: esküvők; előadások, képzések; felújítási és karbantartási munkálatok; üzemzavar elhárítás; önkormányzati rendezvények. Részletek a Közbeszerzési Dokumentumban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt hibás teljesítési kötbér (a hibás teljesítés óránkénti időtartamára felszámított összeg; min, 10 000-Ft max. 50 000-Ft) 20
2 Rendelkezik-e 24 órás regisztrált távfelügyeleti szolgálattal (Igen/Nem, ahol a nem válasz 1 pontot, az igen válasz 10 pontot ér) 3
3 Rendelkezik-e rádiófrekvencia engedéllyel rendelkező URH rádiókkal (Igen/Nem, ahol a nem válasz 1 pontot, az igen válasz 10 pontot ér) 3
4 Eseti megrendelés esetén, amely azonnali feladatellátást igényel, mennyi időn belül (0,5 órában számolva) tud őrt kiállítani a teljes. helyszínre(ahol az őrállítás min.ideje 0,5 óra;max.ideje 24 óra) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: A szolgáltatás ajánlati ára (nettó Ft/óra/fő) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/03/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Karakterkorlát miatt a VI.3.12) pont folytatása:
11. AK döntéseiről, az eljárás eredményéről a Kbt. 79. § szerint tájékoztat az EKR rendszeren keresztül. 12. Külföldi adóilletőségű nyertes AT köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes AT-re vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 13. Irányadó idő: Az eljárást megindító AF-ben és a Dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. 14. VI.3.2) pont folytatása: Amennyiben Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot átutalással teljesíti, az ajánlathoz csatolni kell egy nyilatkozatot, amelyben jelzi, hogy Ajánlatkérőnek a Kbt. 54. §-a szerinti esetekben milyen pénzforgalmi számlára kell az ajánlati biztosíték összegét visszautalni. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (5)-(7) bekezdése szerint kerül visszafizetésre.
15. AK rögzíti, hogy a 112/2019. (V. 15.) Korm. rendelet alapján a 2336 forint/óra összegnél alacsonyabb ajánlati árat tartalmazó megajánlás esetében a Kbt. 72. § alapján vizsgálni fogja az aránytalanul alacsony árat.
16. A jelen felhívás II.2.7) pontjában foglaltakhoz: a teljesítési időszak: tárgyi közbeszerzési eljárás alapján létrejött szerződés aláírását követő nap 20:30 óra, de leghamarabb 2020. március 01. 12:00 óra és 2022. március 01. 20:30 óra közötti időszak.
17. Irányadó Jog: A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
18. Az ajánlatok benyújtásával és összeállításával kapcsolatban felmerülő összes költség az AT-t terheli.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint kell igazolni. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlatában nyilatkozni köteles (EKR-ben benyújtani), hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet. Öntisztázás: Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján. A Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozatát, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatát ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg köteles az EKR-ben benyújtani. Az ajánlattevőknek a Kbt. 114. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § szerint ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtani arról (EKR-ben benyújtani), hogy nem tartozik az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, illetőleg a 10. § (1) bekezdés g) pont gb) alpontja szerint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontban meghatározottaknak megfelelő tartalommal kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésének kb) pontja hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ptv.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges
benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a Ptv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni {Korm. rendelet 17. § (1) bek.}. Jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti, korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük és tárgyi eljárásra kell vonatkozniuk. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet az ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Sz1. a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvényben, valamint a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a rendőrség illetékes szerve által, a mások vagyonát hivatásszerűen őrző szervezet számára kiadott, lőfegyver, lőszer tartásának engedélyezéséről szóló érvényes határozat. Sz2. a személy és vagyonvédelmi tevékenység folytatására történő jogosultságot igazoló, a rendőrség által kiadott - a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott - érvényes működési engedély.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Sz1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvényben, valamint a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a rendőrség illetékes szerve által, a mások vagyonát hivatásszerűen őrző szervezet számára kiadott, lőfegyver, lőszer tartásának engedélyezéséről szóló érvényes határozattal. Sz2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor a személy és vagyonvédelmi tevékenység folytatására történő jogosultságot igazoló, a rendőrség által kiadott - a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott - érvényes működési engedéllyel.
Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. [Kbt. 65. § (9) bek.]
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatolja be valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye által kiállított nyilatkozatát az alábbi tartalommal: - a pénzügyi intézmény által részére vezetett és megszüntetett számlák pénzforgalmi jelzőszáma(i); - a pénzügyi intézmény mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját(it); - az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben volt-e 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorbaállítás, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Sorbaállítás alatt ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
P2. Csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm.R. 19. § (1) bek. b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző kettő lezárt üzleti évre saját vagy jogelődje számviteli törvény szerinti beszámolóját (kiegészítő melléklet nélkül,könyvvizsgálói záradékkal, ha a beszámolót a hatályos jogszabályok szerint könyvvizsgálóval záradékoltatni kell) ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges; ebben az esetben Ajánlattevő nyilatkozzon a honlapon való közzétételről. Ha az ajánlattevő ezen irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
P3. Csatolja a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (személy- és vagyonőri tevékenység) szerinti, ÁFA nélkül számított árbevételről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő ezen irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
P4. A 321/2015. (X. 30.) Korm.R. 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján ajánlattevő csatolja érvényes, a közbeszerzési tárgyához igazodó, személy- és vagyonőri tevékenységre vonatkozó (vagy ezzel szakmailag egyenértékű) szakmai felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolását (felelősségbiztosítási kötvény, vagy szerződés egyszerű másolata, illetve a felelősségbiztosítás aktuális időszaki díjának befizetését igazoló dokumentum vagy biztosítói nyilatkozatot a díjfizetésről egyszerű másolatban. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6: 419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A megfelelést AK két körben ellenőrzi: 1. körben: a Kbt. 114. § (2) bek. alapján az ajánlatban benyújtandó, a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatban (EKR-ben benyújtandó) az AT, érdekelt gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. 2. körben: az AT, érdekelt gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az AK Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására köteles benyújtani az EKR-ben. Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, ennek igazolása tekintetében a Kbt. 67. § (3) bek. szerint kell eljárni, figyelemmel a Kbt. 114. § (2) bek-ben, továbbá 65. § (7) bek-ben foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben a meglévő vagy ezen időszak alatt megszüntetett számláját vezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat szerint számláján 15 naptári napot meghaladó sorbaállítás fordult elő, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. P2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a saját vagy jogelődje számviteli törvény szerinti beszámolója szerint az üzemi tevékenység eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző kettő lezárt üzleti évben egynél többször negatív volt. Ha az ajánlattevő ezen irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (személy- és vagyonőri tevékenység) származó árbevétele nem éri el a nettó 90.000.000,- Ft-ot. P3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző, három - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti évben összesen az általános forgalmi adó nélkül számított, a közbeszerzés tárgyából (személy- és vagyonőri tevékenység) származó nettó 90.000.000,- HUF árbevétellel. P4. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában legalább 20 millió Ft/káresemény és legalább 40 millió Ft/év kárösszegű, érvényes, személy- és vagyonőri tevékenységre vonatkozó (vagy ezzel szakmailag egyenértékű) szakmai felelősségbiztosítással.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint Ajánlattevő csatolja az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését, a 321/2015. (X. 30.) Korm.R. 23. § bekezdése szerint igazolva, vagyis az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. A nyilatkozat/igazolás tartalmazza az alábbi adatokat: szerződést kötő másik fél (neve, székhelye, elérhetősége), a szerződést teljesítő gazdasági szereplő (neve, székhelye), a teljesítés ideje (a teljesítés kezdetének és befejezésének időpontja év/hónap/nap bontásban), szerződés tárgya, elvégzett szolgáltatások felsorolása és mennyisége /szolgáltatásonkénti óraszáma/ (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelmény megléte kétséget kizáróan megállapítható legyen), nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. Konzorciumi teljesítés esetén a saját teljesítés mértéke, műszaki tartalma. A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben közös Ajánlattevők vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amelyet ajánlattevő közös ajánlattevők vagy projekttársaság tagjaként saját maga teljesített, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített
szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bek.)
M2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azon szakemberek esetében, amelyeket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, csatolandó:
- a szakember(ek) bevonására, ismertetésére vonatkozó, továbbá ezen szakember(ek) szakmai tapasztalatára vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat (EKR űrlapok),
– a megnevezett szakember(ek) végzettségét igazoló okirat (bizonyítvány) egyszerű másolata,
- a szakember(ek) saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, melyből megállapítható az alkalmasság megléte, az alkalmassággal összefüggő szakmai gyakorlat,
- a szakember(ek) szerződés teljesítésében való részvételére vonatkozó rendelkezésre állási nyilatkozata.
M3. A 321/2015. (X. 30.) Korm.R. 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján Ajánlattevő csatolja a minőség biztosítása érdekében tett intézkedések bemutatását, ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, személy- és vagyonőri tevékenység végzésére (vagy ezzel szakmailag egyenértékű tevékenységre) vonatkozó minőségbiztosítási tanúsítvány másolatát vagy az Európai Unió más tagállamából származó, a fentiekkel egyenértékű tanúsítványt, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékainak alkalmazásának bemutatását, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm.R. 24. § (3) bekezdésére.
A megfelelést AK két körben ellenőrzi: 1. körben: a Kbt. 114. § (2) bek. alapján az ajánlatban benyújtandó, a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatban (EKR-ben benyújtandó) az AT, érdekelt gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. 2. körben: az AT, érdekelt gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az AK Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására köteles benyújtani az EKR-ben. Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, ennek igazolása tekintetében a Kbt. 67. § (3) bek. szerint kell eljárni, figyelemmel a Kbt. 114. § (2) bek-ben, továbbá 65. § (7) bek-ben foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) összesen legalább 1 darab, min. folyamatosan 12 hónapon keresztül és min. 20.000 órában szerződésszerűen teljesített személy- és vagyonőri tevékenység szolgáltatására vonatkozó olyan referenciával, amely esetében a szolgáltatás ellátása kiterjedt ügyfélforgalmat és/vagy portaszolgálatot bonyolító objektum folyamatos védelmére is.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. (321/2015. (X. 30.) Korm.R. 21. § (3a) bek.)
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben, nem rendelkezik a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt alábbi szakemberrel:
legalább 1 év biztonságszervezői szakmai gyakorlattal rendelkező legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki
- felsőfokú végzettségű biztonságszervezői képesítéssel, vagy
- rendőrtiszti főiskolai végzettséggel és legalább 5 éves vezetői gyakorlattal
rendelkezik (védelmi szakmai vezető).
M3. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, személy- és vagyonőri tevékenység végzésére (vagy ezzel szakmailag egyenértékű tevékenységre) vonatkozó ISO 9001:2015 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű minőségirányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Hibás teljesítés esetén kötbérként Megbízó az adott tevékenység vagy feladat hibás teljesítése után a hibátlan (szerződésszerű) teljesítésig eltelő időtartamra óránként a nyertes ajánlattevő által az ajánlatában megajánlott összeget számítja fel, ahol minden, hibás teljesítéssel érintett megkezdett óra felszámításra kerül. A vállalt hibás teljesítési kötbér értékelési részszempont.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Megbízó kijelenti, hogy a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges, a megállapított maximális keretóra mennyiségre vonatkozó díjat a költségvetésében biztosítja, fizetési kötelezettségének eleget tud tenni. Megbízó a szolgáltatás elvégzéséhez előleget semmilyen jogcímen nem fizet. Felek rögzítik, hogy az elszámolási időszak a naptári hónapnak megfelelő időtartam. Megbízott a számlát a tárgyhót követő hónap 8. napjáig juttatja el Megbízó részére. Felek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. §-ában foglalt határozott időszaki elszámolás szabályait alkalmazzák. A számlán fizetési határidőként és teljesítési időpontként a számla kiállítását követő 30. napot kell feltüntetnie. Megbízó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(3) bekezdésének megfelelően, illetve a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései alapján a számla ellenértékét Megbízott bankszámlájára utalással forintban fizeti meg. Az ajánlattétel, a számlázás és kifizetés pénzneme: HUF. Részletek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, valamint az ennek végrehajtásáról szóló 22/2006 (IV. 25.) BM rendelet, a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2019. évi mértékéről szóló 112/2019. (V. 15.) Korm. rendelet.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Biztosítékok: hibás teljesítési kötbér a szerződés-tervezetben foglaltak szerint. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a forint (HUF). A szerződésben foglalt ellenérték megfizetésére a számla vonatkozásában az aláírt teljesítési igazolás és a számla kézhezvételét követő 30 napon belül kerül sor banki átutalással, a Kbt. 135. § (1) és (5)–(6) bekezdéseire figyelemmel. Az ellenérték megfizetésénél a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint kell eljárni. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/01/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/01/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. A Kbt. 68. § is megfelelően alkalmazandó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 2000000
A befizetés helye: Bp. IX.ker. Ferencvárosi Közterület-felügyelet
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10401196-00029016-00000008
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel; erről AT EKR Űrlapon nyilatkozik. Amennyiben az ajánlati biztosíték átutalásra kerül, úgy azt „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal épületeinek őrzése” megjelöléssel (közleménnyel) kell átutalni. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidő időpontjától kezdődően az ajánlati kötöttség lejártáig (annak utolsó napjának 24:00 óráig) kell érvényesnek lennie. Az ajánlati biztosíték összegének átutalását igazoló dokumentum, illetve a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia, vagy a kötelezvény másolati példányát az ajánlathoz csatolni kell. Karakterkorlát miatt folytatás a VI.3.12) pontban.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Fordított arányosítás:ajánlati ár, eseti megrend: őr kiállítás; egyenes arányosítás: hibás teljesítés; pontkiosztás: távfelügyelet, URH rádióval rendelkezés, részletek a Közbeszerzési Dokumentumban.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a Kbt-ben és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend-ben Közbeszerzési dokumentumok az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) kizárólag ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel (GSZ)/ ajánlattevőkkel (AT) Az ajánlatot (annak részeként nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani) Az EKR használatához a Korm. rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken. 2. EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT/kapacitás nyújtók képviseletében az AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek. Felhívjuk AT-k figyelmet, hogy az elektronikus űrlap (Űrlap) benyújtásával más nevében megtett nyilatkozatok vonatkozásában az ajánlatban meghatalmazás csatolása szükséges.
3. Az ajánlathoz csatolni kell a korábbiakban előírtakon túl (a csatolandó dokumentumok részletes listáját a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza): - a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot (Űrlap), - Kbt. 66. § (2) bek. vonatkozó nyilatkozatot (Űrlap), - Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontjaira vonatkozó nyilatkozatot (Űrlap), - Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot (Űrlap), - Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot (Űrlap) és szükség esetén a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti okiratokat is, - nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról (Űrlap), folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlathoz köteles csatolni a Közbeszerzési Dokumentum 4.9. pontjában részletesen meghatározott dokumentumokat, - közös AT-k által kötött együttműködési megállapodást, (adott esetben) - az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében AT, közös AT esetén AT-k, ill. kapacitást nyújtószervezet képviseletére jogosult aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintáját, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, - meghatalmazást (adott esetben), illetve egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolványt egyszerű másolatban (vagy a letelepedés országában elfogadott más, a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentumot) - nyilatkozatot ajánlattevő általi fordításról (Űrlap, adott esetben), - szükség esetén a Kbt. 44. § (1) bek. szerinti nyilatkozatot (Űrlap) és indokolást, - az ajánlattevő rendelkezésére álló URH rádiókhoz kapcsolódó érvényes rádiófrekvencia engedély (adott esetben) - amennyiben rendelkezik 24 órás regisztrált távfelügyeleti szolgálattal, a regisztrációhoz kapcsolódó érvényes hatósági bizonyítvány.
4. AK a jelen eljárás tekintetében nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 5. Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, akkor a részére a meghatalmazást aláíró személyek aláírási címpéldánya (vagy a fenti dokumentumok közül a megfelelő) egyszerű másolatban. Amennyiben meghatalmazott személy írja alá az ajánlatot, abban az esetben a képviseletre feljogosított tisztségviselő által adott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás-mintáját is. Magánszemély aláírásának igazolására vonatkozóan aláírást tartalmazó okmányának egyszerű másolati példányát (pl: személyi igazolvány) vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt aláírást tartalmazó dokumentum benyújtását is elfogadja AK.
6. A nyertes AT a szerződéskötéssel egyidejűleg köteles nyilatkozni a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feltételeknek történő megfeleléséről. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése alapján a szerződéskötésnek és a szerződésen alapuló kifizetésnek feltétele, hogy a nyertes AT a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak szerinti átlátható szervezetnek minősül. A nyilatkozat aláírásának megtagadását AK a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti. 7. A nyertes AT visszalépése esetén AK az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte, köthet szerződést. 8. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az AT-t terheli. 9. Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag írásban lehet elektronikus úton, az EKR-ben. A kiegészítő tájékoztatásra a Kbt. 114. § (6) bek. az irányadó. 10. AK az ajánlattevő pénzügyi-gazdasági, valamint műszaki-szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg Sz1.-Sz2., P1.-P4., M1.-M3. feltételek vonatkozásában.
Karakterkorlát miatt folytatás a III.1.1) pontban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/01/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges