Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/94
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.15.
Iktatószám:7629/2020
CPV Kód:79952000-2
Ajánlatkérő:Mucsony Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:Mucsony közigazgatási területe, Bánhorváti közigazgatási területe, Tardona közigazgatási területe, Vadna közigazgatási területe, Mályinka,- Rudolftelep,- Nagybarca települések
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Coaches Communication Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mucsony Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15781651
Postai cím: Fő út 2
Város: Mucsony
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3744
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Viszlai Viktor
Telefon: +36 48403078
E-mail: hivatal@mucsony.hu
Fax: +36 48403078
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mucsony.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Humán szolgáltatások programjainak bonyolítása Muc
Hivatkozási szám: EKR000266332018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Humán szolgáltatások programjainak bonyolítása Muc
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Mucsony közigazgatási területe, Bánhorváti közigazgatási területe, Tardona közigazgatási területe, Vadna közigazgatási területe, Mályinka,- Rudolftelep,- Nagybarca települések
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szakmaközi konferenciák 8 alkalom (min 14 fő/alkalom), Szakmai műhelyek 16 alkalom (min 15 fő/alkalom), Jó gyakorlat 7 alkalom (min 21 fő/alkalom), Város napok / falunapok 28 alkalom (80-150 fő/alkalom), Közösségi napok 28 alkalom (80-150 fő/alkalom), Egészségnap 28 alkalom (80-150 fő/alkalom), Sportnap 28 alkalom (80-150 fő/alkalom), Kulturális napok_I 12 alkalom (100-150 fő/alkalom), Kulturális napok_II 16 alkalom (80-100 fő/alkalom), Munkába menet - tematikus előadássorozat 14 alkalom 5 előadás/alkalom (min 31 fő/alkalom), Állásbörze_I 12 alkalom (100-150 fő/alkalom), Állásbörze_II 16 alkalom (80-100 fő/alkalom), Szenvedélyek rabjai - iskolai prevenciós kampány komplex 4 alkalom (min 10 fő/alkalom), Komplex önkéntességi program 2 alkalom (min 49 fő/alkalom), Projekt nyitó-bemutató rendezvény 7 alkalom (min 10 fő/alkalom), Projekt záró rendezvény 7 alkalom (min 10 fő/alkalom),
Rendezvényszervezés: a rendezvény résztvevőinek, valamint minden programelemének teljes körű szervezése, biztosítása (helyszín, időpont egyeztetések, meghívók, fotódokumentációk, kommunikációtechnika, rendezvényszervező, illetve a rendezvény jellegének megfelelő szakember, előadó, oktató, művészek, műsorvezető biztosítása,).
Catering biztosítása a rendezvényekhez: állófogadás: szendvics, pogácsa, kávé, üdítő biztosítása a rendezvények létszámának megfelelően 1 fő kiszolgáló személyzettel.
Bérleti díj a szakmai megvalósításhoz kapcsolódóan: Bérleti díj 95 db
Anyagköltség a szakmai megvalósításhoz kapcsolódóan: Program 235 db
A részletes információkat a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/13 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/04/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00030

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15079 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 17/2018 Rész száma: Elnevezés: Humán szolgáltatások programjainak bonyolítása Muc
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Coaches Communication Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67695496
Postai cím: Szobránc Köz 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: szabo.roland@coaches.hu
Telefon: +36 704155607
Internetcím(ek): (URL) http://coaches.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 57080000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Mucsony közigazgatási területe, Bánhorváti közigazgatási területe, Tardona közigazgatási területe, Vadna közigazgatási területe, Mályinka,- Rudolftelep,- Nagybarca települések
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szakmaközi konferenciák 8 alkalom (min 14 fő/alkalom), Szakmai műhelyek 16 alkalom (min 15 fő/alkalom), Jó gyakorlat 7 alkalom (min 21 fő/alkalom), Város napok / falunapok 28 alkalom (80-150 fő/alkalom), Közösségi napok 28 alkalom (80-150 fő/alkalom), Egészségnap 28 alkalom (80-150 fő/alkalom), Sportnap 28 alkalom (80-150 fő/alkalom), Kulturális napok_I 12 alkalom (100-150 fő/alkalom), Kulturális napok_II 16 alkalom (80-100 fő/alkalom), Munkába menet - tematikus előadássorozat 14 alkalom 5 előadás/alkalom (min 31 fő/alkalom), Állásbörze_I 12 alkalom (100-150 fő/alkalom), Állásbörze_II 16 alkalom (80-100 fő/alkalom), Szenvedélyek rabjai - iskolai prevenciós kampány komplex 4 alkalom (min 10 fő/alkalom), Komplex önkéntességi program 2 alkalom (min 49 fő/alkalom), Projekt nyitó-bemutató rendezvény 7 alkalom (min 10 fő/alkalom), Projekt záró rendezvény 7 alkalom (min 10 fő/alkalom),
Rendezvényszervezés: a rendezvény résztvevőinek, valamint minden programelemének teljes körű szervezése, biztosítása (helyszín, időpont egyeztetések, meghívók, fotódokumentációk, kommunikációtechnika, rendezvényszervező, illetve a rendezvény jellegének megfelelő szakember, előadó, oktató, művészek, műsorvezető biztosítása,).
Catering biztosítása a rendezvényekhez: állófogadás: szendvics, pogácsa, kávé, üdítő biztosítása a rendezvények létszámának megfelelően 1 fő kiszolgáló személyzettel.
Bérleti díj a szakmai megvalósításhoz kapcsolódóan: Bérleti díj 95 db
Anyagköltség a szakmai megvalósításhoz kapcsolódóan: Program 235 db
A részletes információkat a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/03/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/11/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 57080000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Coaches Communication Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67695496
Postai cím: Szobránc Köz 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: szabo.roland@coaches.hu
Telefon: +36 704155607
Internetcím(ek): (URL) www.coaches.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/04/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek közös megegyezéssel a fenti alapszerződésüket a Kbt. 141.§ (4) c) pontja alapján az alábbiak szerint módosítják:
Szerződő Felek közös megegyezéssel a közöttük fentiek szerint kötött szerződés 9. fejezetének alábbi 2. pontját a 7. fejezetben írtak lehetőségével élve hatályon kívül helyezik:
“A jelen Szerződés a hatálybalépéstől 2020.04.30.-ig hatályos. Felek rögzítik, hogy Megrendelők az Eseti Megrendeléseket olyan időpontban kötelesek leadni, hogy az azok szerinti teljesítésekre legkésőbb az előzőek szerinti véghatáridőig sor kerülhessen.”
A hatályon kívül helyezett pont helyébe szerződő felek közös megegyezésével az alábbi rendelkezés lép:
“A jelen Szerződés a hatálybalépéstől 2020.11.30.-ig hatályos. Felek rögzítik, hogy Megrendelők az Eseti Megrendeléseket olyan időpontban kötelesek leadni, hogy az azok szerinti teljesítésekre legkésőbb az előzőek szerinti véghatáridőig sor kerülhessen.”
A szerződés 2018.08.13. napi aláírásával Vállalkozó a 2018-as és 2019-es évekre vállalt rendezvény lebonyolítási kötelezettségét teljesítette a közbeszerzési műszaki leírásban foglaltak szerint, azonban a 2020-as évre vonatkozó rendezvények lebonyolítására vállalkozónak nem felróható okból nem tud sor kerülni, tekintettel Magyarország kormánya 2020.03.11 napján vészhelyzetet hirdetett, ami alapján, és következtében a 1012/2020. (I.31.) Korm. határozattal Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs felállításáról) felállított Operatív Törzs ajánlásainak mentén a projektben szereplő önkormányzatok törölni kényszerülnek a rendezvény naptáraikból az előzetesen leegyeztetett, leszervezett programokat, így a közbeszerzési eljárás során megkötött vállalkozási szerződésben szereplő határidőig nem lehetséges a rendezvények megvalósítása. Felek kölcsönösen és együttesen a vészhelyzet visszavonását követően megállapodnak a rendezvények mielőbbi megtartásában.
Szerződő Felek rögzíteni kívánják, hogy ezen körülmények (vis maior járványügyi helyzet) előre nem voltak láthatóak, ezért szükséges fent megjelölt okokból kifolyólag a szerződés módosítása.
Felek rögzítik, hogy a fenti szerződés módosítás megfelel a hatályos Kbt. 141.§ (4) c) pontja rendelkezéseinek:
a) Szerződő felek a Kbt. 141.§ (4) c) pont ca) alpontja tekintetében rögzítik, hogy a szerződésmódosítás indoklása miatt a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.
b) Szerződő felek a Kbt. 141.§ (4) c) pont cb) alpontja tekintetében rögzítik, hogy a szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, azaz ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányul, ugyanazon rendezvényeket ugyanazon egységáron kell a szerződés módosítást követően is lebonyolítani.
c) Szerződő felek a Kbt. 141.§ (4) c) pont cc) alpontja tekintetében rögzítik, hogy a jelen Rendelkező részben rögzített módosítások nem eredményezik az ellenérték növekedését.
Felek rögzítik, hogy az alapszerződés rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban azzal, hogy azokat a fenti módosításra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó a 2018-as és 2019-es évekre vállalt rendezvény lebonyolítási kötelezettségét teljesítette a közbeszerzési műszaki leírásban foglaltak szerint, azonban a 2020-as évre vonatkozó rendezvények lebonyolítására vállalkozónak nem felróható okból nem tud sor kerülni, tekintettel Magyarország kormánya 2020.03.11 napján vészhelyzetet hirdetett, ami alapján, és következtében a 1012/2020. (I.31.) Korm. határozattal felállított Operatív Törzs ajánlásainak megfelelően a projektben szereplő önkormányzatok törölni kényszerülnek az előzetesen leegyeztetett, leszervezett programokat, így a közbeszerzési eljárás során megkötött vállalkozási szerződésben szereplő határidőig nem lehetséges a rendezvények megvalósítása. Felek együttesen a vészhelyzet visszavonását követően megállapodnak a rendezvények mielőbbi megtartásában.
Szerződő Felek rögzíteni kívánják, hogy ezen körülmények (vis maior járványügyi helyzet) előre nem voltak láthatóak, ezért szükséges a szerződés módosítása.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 57080000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 57080000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítás közös akaratukból jött létre, az alapszerződés rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban azzal, hogy azokat a fenti módosításra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben