Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/32
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.14.
Iktatószám:0077/2020
CPV Kód:45000000-7;71220000-6
Ajánlatkérő:Nagykőrösi Kinizsi Sportegyesület
Teljesítés helye:2750 Nagykőrös, Ceglédi út Sporttelep (hrsz: 254/2)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:EU-ÉPÍTŐ KFT.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagykőrösi Kinizsi Sportegyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49973505
Postai cím: Balla Gergely Utca 2
Város: Nagykőrös
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2750
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Veszprémi Zsolt
Telefon: +36 706183589
E-mail: info.zsoltveszpremi@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sportöltöző és klubház tervezése és kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000024422019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Sportöltöző és klubház tervezése és kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: 2750 Nagykőrös, Ceglédi út Sporttelep (hrsz: 254/2)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés sportöltöző és klubház építéséhez kapcsolódó tervezési és kivitelezési munkák ellátásra az alábbiak szerint:
A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező építési engedélyezési tervdokumentációban megjelölt feladatok ellátása, valamint a sportöltöző és klubház kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése és megépítése.
Teljes mennyiség vagy érték:
A beruházás tárgya: 4 db. csapat- és 2 db. bírói öltözőt magában foglaló épület létesítése orvosi szobával, masszázs szobával, klubszobával, büfével és fogyasztótérrel, továbbá 2 db iroda és hozzá tartozó tárgyaló elhelyezése. A tervezett épületet városi középület.
Továbbá:
Tetőterasz és lelátó
Bútorépítés:
Parkoló építés:
Közmű építés
Gyengeáram
Járda építés
BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK
Az ingatlan címe: 2750 Nagykőrös, Ceglédi út Sporttelep
Az ingatlan helyrajzi száma: 254/2
Telekterület: 65 473 m2
Kiviteli tervkészítés:
Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldások az OTÉK 50. § (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelnek.
Felhívjuk a kivitelező figyelmét, hogy az érvényben lévő munkavédelmi és biztonságtechnikai szabályokat szigorúan be kell tartani. A kivitelezési munkák megkezdését az építési hatóságnak/ felügyeletnek be kell jelenteni, s azokat csak erre képesítéssel rendelkező felelős műszaki vezető felügyelete mellett és felelősségére lehet végezni.
Építési tevékenységet pusztán az engedélyezési terv alapján végezni nem szabad! Az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről szóló rendelet szerinti kivitelezési tervdokumentációt kell készíttetni! A részletes műszaki megoldásokat a közbeszerzési dokumentáció, különösen az ahhoz melléklet engedélyes terv és a Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatala Építésügyi Osztály által kiadott PE-03/EP/638-12/2018 sz. építési engedély tartalmazza.
A felhívásban, valamint a dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11998 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Sportöltöző és klubház tervezése és kivitelezése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EU-ÉPÍTŐ KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28510707
Postai cím: Szabadság tér. 10
Város: Nagykőrös
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2750
Ország: Magyarország
E-mail: eu-epitokft@freemail.hu
Telefon: +36 209568117
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 298906094
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:71220000-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:71220000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: 2750 Nagykőrös, Ceglédi út Sporttelep (hrsz: 254/2)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés sportöltöző és klubház építéséhez kapcsolódó tervezési és kivitelezési munkák ellátásra az alábbiak szerint:
A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező építési engedélyezési tervdokumentációban megjelölt feladatok ellátása, valamint a sportöltöző és klubház kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése és megépítése.
Teljes mennyiség vagy érték:
A beruházás tárgya: 4 db. csapat- és 2 db. bírói öltözőt magában foglaló épület létesítése orvosi szobával, masszázs szobával, klubszobával, büfével és fogyasztótérrel, továbbá 2 db iroda és hozzá tartozó tárgyaló elhelyezése. A tervezett épületet városi középület.
Továbbá:
Tetőterasz és lelátó
Bútorépítés:
Parkoló építés:
Közmű építés
Gyengeáram
Járda építés
BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK
Az ingatlan címe: 2750 Nagykőrös, Ceglédi út Sporttelep
Az ingatlan helyrajzi száma: 254/2
Telekterület: 65 473 m2
Kiviteli tervkészítés:
Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldások az OTÉK 50. § (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelnek.
Felhívjuk a kivitelező figyelmét, hogy az érvényben lévő munkavédelmi és biztonságtechnikai szabályokat szigorúan be kell tartani. A kivitelezési munkák megkezdését az építési hatóságnak/ felügyeletnek be kell jelenteni, s azokat csak erre képesítéssel rendelkező felelős műszaki vezető felügyelete mellett és felelősségére lehet végezni.
Építési tevékenységet pusztán az engedélyezési terv alapján végezni nem szabad! Az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről szóló rendelet szerinti kivitelezési tervdokumentációt kell készíttetni! A részletes műszaki megoldásokat a közbeszerzési dokumentáció, különösen az ahhoz melléklet engedélyes terv és a Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatala Építésügyi Osztály által kiadott PE-03/EP/638-12/2018 sz. építési engedély tartalmazza.
A felhívásban, valamint a dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 298906094
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EU-ÉPÍTŐ KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28510707
Postai cím: Szabadság tér. 10
Város: Nagykőrös
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2750
Ország: Magyarország
E-mail: eu-epitokft@freemail.hu
Telefon: +36 209568117
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/23 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek rögzítik, hogy a Kbt. 197. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően a Kbt. 141. §-ban foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor jelen szerződésmódosítás megkötésére.
Ezen jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben Felek rögzítik az alábbi, a Szerződés módosításával összefüggő körülményeket:
A Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.
A vállalkozási szerződés módosítása nem tekinthető lényegesnek az alábbi körülményekre tekintettel:
1. a) pont vizsgálata: a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A Megrendelő névváltozása, valamint az áfa megfizetésére vonatkozó rendelkezések adminisztratív jellegű módosítást jelentenek, nem befolyásolják az egyéb szerződéses feltételeket és nem eredményezik az ellátandó feladatok mennyiségi módosulását.
2. b) pont vizsgálata: jelen módosítás nem változtatja meg a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára tekintettel arra, hogy a szerződésmódosítás nem érinti a nyertes ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati ár mértékét, kizárólag az áfa megfizetésére vonatkozik a módosítás.
3. c) pont vizsgálata: a módosítás a szerződés tárgyát nem terjeszti ki az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre tekintettel arra, hogy a Megrendelő névváltozása, valamint az áfa megfizetése nem érinti a vállalkozó által ellátandó feladatok körét.
1.) Felek a Vállalkozási szerződést közös akaratnyilvánítással az alábbiak szerint módosítják:
Felek megállapodnak, hogy a Szerződésben Megrendelő megnevezését Nagykőrösi Kinizsi Futball Clubról Nagykőrösi Kinizsi Sportegyesületre módosítják figyelemmel Megrendelő névváltozására.
2.) Felek a Vállalkozási szerződés IV. 4.1. pontját közös akaratnyilvánítással az alábbiak szerint módosítják:
Eredeti rendelkezések:
„A Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért nettó 298.906.094,- Ft, azaz kétszázkilencvennyolcmillió-kilencszázhatezer-kilencvennégy forint átalány vállalkozói díj illeti meg.
Módosított rendelkezések:
„A Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért nettó 298.906.094,- Ft + Áfa, azaz kétszázkilencvennyolcmillió-kilencszázhatezer-kilencvennégy forint + általános forgalmi adó átalány vállalkozói díj illeti meg.
3.) Felek a Vállalkozási szerződés V. 5.3. pontját közös akaratnyilvánítással az alábbiak szerint módosítják:
Eredeti rendlelkezések:
„Megrendelő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (3) bekezdésében foglaltak alapján 6 (hat) darab számla, azaz 1 (egy) darab előlegszámla, 4 (négy) darab részszámla és 1 (egy) darab végszámla (100 %-os készültségnél, azaz a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása esetén) benyújtására ad lehetőséget az alábbiakban meghatározottak szerint:
Folyt.: VII.1. További információk pont alatt
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. a) pont vizsg.: a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A Megrendelő névváltozása, valamint az áfa megfizetésére vonatkozó rendelkezések adminisztratív jellegű módosítást jelentenek, nem befolyásolják az egyéb szerződéses feltételeket és nem eredményezik az ellátandó feladatok mennyiségi módosulását.
2. b) pont vizsg.: jelen módosítás nem változtatja meg a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára tekintettel arra, hogy a szerződésmódosítás nem érinti a nyertes ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati ár mértékét, kizárólag az áfa megfizetésére vonatkozik a módosítás.
3. c) pont vizsg.: a módosítás aszerződés tárgyát nem terjeszti ki az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest Folyt: VII.1.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 298906094 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 298906094 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2. 1. pont folytatása: Megrendelő 1 (egy) darab részszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a tárgybéli beruházásra vonatkozó, a jogerős és végrehajtható engedélyek alapján elkészített kiviteli tervdokumentáció elkészítését és Megrendelő által történő jóváhagyását követően a kiviteli tervdokumentációra vonatkozó vállalkozói díj tekintetében, Vállalkozó által benyújtott árazott költségvetésben foglaltak szerinti mértékben;
- Megrendelő 1-1 (egy-egy) darab (összesen 4 darab) részszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a Megrendelő által igazolt részteljesítések alapján az építési-kivitelezési munkára vonatkozóan az árazott költségvetésben meghatározott vállalkozói díj tekintetében az alábbiak szerint:
- 2. részszámla: 15%-os készültségnél az építési-kivitelezési munkára vonatkozóan az árazott költségvetésben meghatározott nettó vállalkozói díj 15%-ának megfelelő forint összeg;
- 3. részszámla: 25%-os készültségnél az építési-kivitelezési munkára vonatkozóan az árazott költségvetésben meghatározott nettó vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő forint összeg;
- 4. részszámla: 50%-os készültségnél az építési-kivitelezési munkára vonatkozóan az árazott költségvetésben meghatározott nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő forint összeg;
- 5. részszámla: 75%-os készültségnél az építési-kivitelezési munkára vonatkozóan az árazott költségvetésben meghatározott nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő forint összeg.
Vállalkozó a végszámlát a 100%-os készültségi szint elérésekor, a sikeres műszaki átadás-átvételt és a munkaterület rendeltetés szerinti megrendelőnek történő birtokba adását követően a Megrendelő által igazolt teljesítés alapján jogosult benyújtani az építési-kivitelezési munkára vonatkozóan az árazott költségvetésben meghatározott nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő mértékben.”
Módosított rendelkezések:„Megrendelő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (3) bekezdésében foglaltak alapján 6 (hat) darab számla, azaz 1 (egy) darab előlegszámla, 4 (négy) darab részszámla és 1 (egy) darab végszámla (100 %-os készültségnél, azaz a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása esetén) benyújtására ad lehetőséget az alábbiakban meghatározottak szerint:
- Megrendelő 1 (egy) darab részszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a tárgybéli beruházásra vonatkozó, a jogerős és végrehajtható engedélyek alapján elkészített kiviteli tervdokumentáció elkészítését és Megrendelő által történő jóváhagyását követően a kiviteli tervdokumentációra vonatkozó vállalkozói díj + Áfa tekintetében, Vállalkozó által benyújtott árazott költségvetésben foglaltak szerinti mértékben;
- Megrendelő 1-1 (egy-egy) darab (összesen 4 darab) részszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a Megrendelő által igazolt részteljesítések alapján az építési-kivitelezési munkára vonatkozóan az árazott költségvetésben meghatározott vállalkozói díj tekintetében az alábbiak szerint:
- 2. részszámla: 15%-os készültségnél az építési-kivitelezési munkára vonatkozóan az árazott költségvetésben meghatározott nettó vállalkozói díj 15%-ának megfelelő forint összeg + Áfa;
- 3. részszámla: 25%-os készültségnél az építési-kivitelezési munkára vonatkozóan az árazott költségvetésben meghatározott nettó vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő forint összeg + Áfa;
- 4. részszámla: 50%-os készültségnél az építési-kivitelezési munkára vonatkozóan az árazott költségvetésben meghatározott nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő forint összeg + Áfa;
- 5. részszámla: 75%-os készültségnél az építési-kivitelezési munkára vonatkozóan az árazott költségvetésben meghatározott nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő forint összeg + Áfa.
Vállalkozó a végszámlát a 100%-os készültségi szint elérésekor, a sikeres műszaki átadás-átvételt és a munkaterület rendeltetés szerinti megrendelőnek történő birtokba adását követően a Megrendelő által igazolt teljesítés alapján jogosult benyújtani az építési-kivitelezési munkára vonatkozóan az árazott költségvetésben meghatározott nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő forint összeg + Áfa mértékben.”
4.) Felek a Vállalkozási szerződés V. 5.6. pontját közös akaratnyilvánítással az alábbiak szerint módosítják:
Eredeti rendlelkezések:
„Megrendelő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.
„Az ÁFA megfizetésénél a mindenkor hatályos ÁFA jogszabály rendelkezései az irányadóak. A tárgyi munka építési-kivitelezési része engedélyköteles építési tevékenység, ezért az építési-kivitelezési munkára vonatkozó számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően, a "fordított ÁFA" szabályai szerint történik, vagyis az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a alapján az ÁFÁ-t Megrendelő fizeti meg.
„A tervezési feladatra vonatkozó számlázás (1. számú részszámla) esetében az ÁFÁ-t szintén a Megrendelő fizeti meg.”
Módosított rendelkezések:
„Megrendelő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.
„Az ÁFA megfizetésénél a mindenkor hatályos ÁFA jogszabály rendelkezései az irányadóak. A tárgyi munka építési-kivitelezési része engedélyköteles építési tevékenység, azonban figyelemmel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (3) bekezdésében foglaltakra az építési-kivitelezési feladat és a tervezési feladatra vonatkozó számla esetében az ÁFÁ-t egyaránt a Vállalkozó fizeti meg.”
VI.2.2. pont folytatása:
jelentős új elemre tekintettel arra, hogy a Megrendelő névváltozása, valamint az áfa megfizetése nem érinti a vállalkozó által ellátandó feladatok körét.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben