Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:7747/2020
CPV Kód:80000000-4
Ajánlatkérő:OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU12;HU12
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:OKT-FULL Tanácsadó Kft.;Easy Learning Hungary Készségfejlesztő Kft.;SÓSTÓ PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;NNH Tender Kft.;Szent György Nonprofit Közhasznú Kft.;Biztosítási Oktatási Intézet Fejlesztési Alapítvány Szakgimnázium;IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57318167
Postai cím: Lajos Utca 80.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rutai Gábor
Telefon: +36 203157941
E-mail: rutai.gabor@ofa.hu
Fax: +36 15552929
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ofa.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Képzés, mentorálás és üzleti terv bírálat
Hivatkozási szám: EKR001273012019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozói képzés, üzleti terv tanácsadás, vállalkozási tanácsadás, mentorálás és üzleti terv bírálat két ajánlattételi részben
1. rész: Vállalkozói képzés, tanácsadás, mentorálás
2. rész: Üzleti terv bírálat
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 656240000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozói képzés, tanácsadás, mentorálás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: Budapest és Pest megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szolgáltatások biztosítása a toborzást végző szolgáltató által kiválasztott, Ajánlatkérő által programba vont célcsoporttagok számára az alábbiak szerint:
- vállalkozói képzés nyújtása a kiválasztott külső szolgáltató által kifejlesztett felnőttképzési tananyag felhasználásával
1200 fő részére, képzésszervezési szolgáltatásokkal, képzési helyszín, infrastruktúra és adminisztráció biztosításával
- üzleti terv tanácsadás, vállalkozási tanácsadás
a vállalkozásalapítások szakmai támogatása, gyakorlati segítségnyújtás üzleti terv kidolgozásához 1200 fő részére
- mentorálás a vállalkozás megalapításától legalább egy éven keresztül
üzleti tervek bírálatát követően alakult, támogatást igénylő, és abban részesülő támogatott vállalkozók számára a vállalkozás alapításától számított 12 hónapon keresztül a vállalkozások számára összesen maximum 1200 vállalkozás részére
Opciós mennyiség: további 120 fő képzése és tanácsadás (ld. II.2.10. pont)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az ajánlattételi felhívás III.1.3) M3.3. pontjában bemutatott szakember(ek) alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (legfeljebb 120 hónap)  10
2 Szakmai ajánlat  30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: További 120 fő képzésére, tanácsadására, vonatkozó opció. Ajánlatkérő az opció lehívásáról írásban, a szerződés hatályba lépését követő 9. hónap végéig köteles nyilatkozni. Az opciós mennyiség teljesítésére a szerződés hatályba lépését követő 11. hónap végéig köteles a nyertes ajánlattevő. Az opciós mennyiségre vonatkozó feltételek megegyeznek az alapmennyiségre előírt feltételekkel. Az opció érvényesítése a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján nem minősül szerződésmódosításnak.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Üzleti terv bírálat
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79411100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: Budapest és Pest megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlattevő feladata a képzést sikeresen teljesítő, képzési tanúsítványt szerző résztvevők által készített és bírálatra leadott üzleti tervek meghatározott szempont szerinti bírálata összesen maximum 1200 üzleti tervre vonatkozóan
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az ajánlattételi felhívás III.1.3) M5 pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (legfeljebb 12 hónap)  30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: További 120 üzleti terv értékelésére vonatkozó opció. Ajánlatkérő az opció lehívásáról írásban, a szerződés hatályba lépését követő 10. hónap végéig köteles nyilatkozni. Az opciós mennyiség teljesítésére a szerződés hatályba lépését követő 12. hónap végéig köteles a nyertes ajánlattevő. Az opciós mennyiségre vonatkozó feltételek megegyeznek az alapmennyiségre előírt feltételekkel. Az opció érvényesítése a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján nem minősül szerződésmódosításnak.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 228 - 559624
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozói képzés, tanácsadás, mentorálás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: OKT-FULL Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23331127
Postai cím: Futórózsa Utca 70.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
E-mail: info@oktfull.hu
Telefon: +36 209274770
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Easy Learning Hungary Készségfejlesztő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43047947
Postai cím: Villányi Út 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
E-mail: elh@easylearning.hu
Telefon: +36 14833500
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: SÓSTÓ PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58584370
Postai cím: Bocskai Út 9. I/1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: info@sostoplusz.hu
Telefon: +36 303399924
Internetcím(ek): (URL) www.sostoplusz.hu
Fax: +36 42400858
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: NNH Tender Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68709121
Postai cím: Kossut Lajos Utca 11. 1/8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
E-mail: info@nnhtender.hu
Telefon: +36 301632445
Internetcím(ek): (URL) www.nnhtender.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 633800000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: oktatási tevékenység, mentori szolgáltatás, vállalkozói tanácsadói tevékenység, szakmai vezetői tevékenység, minőségbiztosítás,
felnőttképzési szakértői tevékenység, dokumentáció, terembérlet szolgáltatás, informatikai szolgáltatói tevékenység

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Üzleti terv bírálat
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szent György Nonprofit Közhasznú Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25733310
Postai cím: Lenhossék Utca 24
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1096
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 309192005
Internetcím(ek): (URL) www.szgyn.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Biztosítási Oktatási Intézet Fejlesztési Alapítvány Szakgimnázium
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78473467
Postai cím: Lenhossék Utca 24
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1096
Ország: Magyarország
E-mail: info@boi.hu
Telefon: +36 309192005
Internetcím(ek): (URL) www.boi.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98599620
Postai cím: Andrássy Út 100.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
E-mail: bajnoczi@ifka.hu
Telefon: +36 13122213
Internetcím(ek): (URL) www.ifka.hu
Fax: +36 13122213
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22440000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1 rész - Vállalkozói képzés, tanácsadás, mentorálás
Ajánlattevők
OKT-FULL Tanácsadó Kft. 1165 Budapest Futórózsa Utca 70. adószám: 23755347242
NNH Tender Kft. 1053 Budapest Kossut Lajos Utca 11. 1/8. adószám: 25998690241
SÓSTÓ PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 4400 Nyíregyháza Bocskai Út 9. I/1. adószám: 11691761215
Easy Learning Hungary Készségfejlesztő Kft. 1114 Budapest Villányi Út 8. adószám: 10367326243
közös ajánlattevők (nyertes ajánlattevő)
Szent György Nonprofit Közhasznú Kft. 1096 Budapest Lenhossék Utca 24. adószám: 20160577243
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1062 Budapest Andrássy Út 100. adószám: 23833904242
Biztosítási Oktatási Intézet Fejlesztési Alapítvány Szakgimnázium 1096 Budapest Lenhossék Utca 24. adószám: 18064979243
közös ajánlattevők
"TOTÁL TRÉNING" Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság 3635 Dublicsány Kossuth Lajos Utca 32 adószám: 11442000205
Fókusz Gimnázium, Szakképző Iskola és Felnőttképző Intézmény 3530 Miskolc Görgey Artur Utca 5 adószám: 18139967105
közös ajánlattevők
BUSINESS FOCUS Korlátolt Felelősségű Társaság 1114 Budapest Bartók Béla út 19. II. em 16 adószám: 13944508243
Limerence-Trust Nemzetközi Szervezetfejlesztő és Tanácsadó Kft. 1094 Budapest Tompa Utca 13/A. adószám: 10812778241
közös ajánlattevők
"IOSZIA" Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény Kft., Magyarország 1066 Budapest, Teréz körút 12 félemelet 1. adószám 13531223242

2 rész - Üzleti terv bírálat
Ajánlattevők
Szent György Nonprofit Közhasznú Kft. 1096 Budapest Lenhossék Utca 24. adószám: 20160577243
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1062 Budapest Andrássy Út 100. adószám: 23833904242
Biztosítási Oktatási Intézet Fejlesztési Alapítvány Szakgimnázium 1096 Budapest Lenhossék Utca 24. adószám: 18064979243
közös ajánlattevők (nyertes ajánlattevő)
OKT-FULL Tanácsadó Kft. 1165 Budapest Futórózsa Utca 70. adószám: 23755347242
NNH Tender Kft. 1053 Budapest Kossut Lajos Utca 11. 1/8. adószám: 25998690241
SÓSTÓ PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 4400 Nyíregyháza Bocskai Út 9. I/1. adószám: 11691761215
Easy Learning Hungary Készségfejlesztő Kft. 1114 Budapest Villányi Út 8. adószám: 10367326243
közös ajánlattevők
BUSINESS FOCUS Korlátolt Felelősségű Társaság 1114 Budapest Bartók Béla út 19. II. em 16 adószám: 13944508243
Limerence-Trust Nemzetközi Szervezetfejlesztő és Tanácsadó Kft. 1094 Budapest Tompa Utca 13/A. adószám: 10812778241
közös ajánlattevők
Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1053 Budapest Szép Utca 2. IV. em. adószám: 1808313241
Közép-európai Vállalkozók Együttműködéséért Alapítvány 7100 Szekszárd Csonka u. 8. adószám: 18867129217
közös ajánlattevők
"TOTÁL TRÉNING" Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság 3635 Dublicsány Kossuth Lajos Utca 32 adószám: 11442000205
Fókusz Gimnázium, Szakképző Iskola és Felnőttképző Intézmény 3530 Miskolc Görgey Artur Utca 5 adószám: 18139967105
közös ajánlattevők
Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége, Magyarország 1134 Budapest Kassák Lajos Utca 69-71 27947/15
adószám: 19002237241

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)