Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/95
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.18.
Iktatószám:7843/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Bátaszék Város Önkormányzata
Teljesítés helye:7140 Bátaszék, 61/21 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Sz+C Stúdió Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bátaszék Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80535232
Postai cím: Szabadság Utca 4.
Város: Bátaszék
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7140
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bozsolik Róbert
Telefon: +36 74591500
E-mail: polgarmester@bataszekph.hu
Fax: +36 74591500
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bataszek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken_II
Hivatkozási szám: EKR000238432019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
További tárgyak:45310000-3
45330000-9
45350000-5
45112450-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7140 Bátaszék, 61/21 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett beépítés paraméterei:
• Jelenlegi övezeti besorolás: GIP-E
• Telek területe: 20.849 m2
• bruttó beépített alapterület: 1.677m2
• beépítési százalék: 8.04%
• zöldfelület területe: 15.622m2
• zöldfelület: 74,93%
• földszint PV +/-0,00 = 91,75mBf
Az üzemcsarnok a helyszínrajzi tervlapon, a jelölt helyen, szabadon állóan kerül elhelyezésre az északi telekhatártól 32,43m-re, az északi telekhatárral párhuzamosan.
A teleken kialakított közlekedési rend szerint egyetlen személy- és teherforgalmi bejárat létesül
Az új épülethez tartozó személyforgalmi parkolók az épület déli homlokzata előtt készülnek összesen 14 db. A teherforgalom a rakodás idejére az épület északi és keleti oldalán parkol, valamit a keleti oldalon dokkoló kapukon keresztül történik az árumozgás. A kialakított úthálózat tartalmazza a leálló zónákat.
A közművek és csatlakozó műtárgyak a helyszínrajzon jelölt helyen találhatóak.
Az épület padlósíkja a telek déli oldala mentén található meglevő bekötő úthoz és az ipari park úthálózatához igazított a telek talajmechanikai és talajvíz viszonyait figyelembe véve.
Az épületben található fő funkcionális egységek:
• Iroda – szociális blokk – kétszintes kialakítással
• agrárlogisztikai központ, raktározás és feldolgozás helyiségei
Egyéb speciális tevékenység (régészet):
- régészeti megfigyelés.
- megfigyelés keretében végzett bontómunka
A fenti műszaki leírás tájékoztató jellegű, az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a kivitelezési tevékenység engedélyköteles. Ajánlatkérő az engedélyköteles tevékenység végzését elektronikus építési napló vezetéséhez köti.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra utal. Az ilyen hivatkozásra azért került sor, mert nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
További információk KD anyagokban!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 250
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13991 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Sz+C Stúdió Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76755457
Postai cím: Tartsay Vilmos Utca 30
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
E-mail: info@szpluszcstudio.hu
Telefon: +36 74511833
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 74511836
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 486879261
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
További tárgyak:45310000-3
45330000-9
45350000-5
45112450-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7140 Bátaszék, 61/21 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett beépítés paraméterei:
• Jelenlegi övezeti besorolás: GIP-E
• Telek területe: 20.849 m2
• bruttó beépített alapterület: 1.677m2
• beépítési százalék: 8.04%
• zöldfelület területe: 15.622m2
• zöldfelület: 74,93%
• földszint PV +/-0,00 = 91,75mBf
Az üzemcsarnok a helyszínrajzi tervlapon, a jelölt helyen, szabadon állóan kerül elhelyezésre az északi telekhatártól 32,43m-re, az északi telekhatárral párhuzamosan.
A teleken kialakított közlekedési rend szerint egyetlen személy- és teherforgalmi bejárat létesül
Az új épülethez tartozó személyforgalmi parkolók az épület déli homlokzata előtt készülnek összesen 14 db. A teherforgalom a rakodás idejére az épület északi és keleti oldalán parkol, valamit a keleti oldalon dokkoló kapukon keresztül történik az árumozgás. A kialakított úthálózat tartalmazza a leálló zónákat.
A közművek és csatlakozó műtárgyak a helyszínrajzon jelölt helyen találhatóak.
Az épület padlósíkja a telek déli oldala mentén található meglevő bekötő úthoz és az ipari park úthálózatához igazított a telek talajmechanikai és talajvíz viszonyait figyelembe véve.
Az épületben található fő funkcionális egységek:
• Iroda – szociális blokk – kétszintes kialakítással
• agrárlogisztikai központ, raktározás és feldolgozás helyiségei
Egyéb speciális tevékenység (régészet):
- régészeti megfigyelés.
- megfigyelés keretében végzett bontómunka
A fenti műszaki leírás tájékoztató jellegű, az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a kivitelezési tevékenység engedélyköteles. Ajánlatkérő az engedélyköteles tevékenység végzését elektronikus építési napló vezetéséhez köti.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra utal. Az ilyen hivatkozásra azért került sor, mert nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
További információk KD anyagokban!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 298
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 493778722
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Sz+C Stúdió Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76755457
Postai cím: Tartsay Vilmos Utca 30
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
E-mail: info@szpluszcstudio.hu
Telefon: +36 74511833
Internetcím(ek): (URL) http://szpluszcstudio.hu/
Fax: +36 74511836
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/04/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
III.2. A Vállalkozási szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót a szerződés tárgyának megvalósításának, teljesítésének ellenértékeként, egyösszegű átalányárként (vállalkozói díjként) összesen
nettó 493 778 722,- vállalkozói díj illeti meg.
A nettó vállalkozói díjból:
a) területelőkészítési munka, régészet (régészeti megfigyelés, megfigyelés keretében végzett bontómunka) nettó 4.543.950,- Ft;
b) építési beruházás kivitelezési munkáinak nettó 489 234 772,-Ft

Felek rögzítik, hogy az építési munka építési hatósági-engedélyköteles, ezért az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében a Megrendelő kötelezett az ÁFA tartalom megfizetésére.
ÁFA összege 133 320 255,- Ft
Az Áfa fizetési kötelezettség az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a alapján történik. Felek kijelentik, hogy mindegyikük belföldön nyilvántartásba vett adóalany, és egyiküknek sincs az ÁFA törvényben meghatározott olyan jogállása (alanyi adómentesség, mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalany), mely alapján tőle az Áfa megfizetése ne lenne követelhető.
….”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: II.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés 2. "Teljesítési határidő, teljesítés helye" pont 2.1. alpontjának módosítása szükséges a következő indokok miatt:
II.1.a) A munkák eredeti teljesítésének határideje 250 naptári nap. A felek a szerződésben rögzítették, hogy amennyiben a szerződés teljesítése során a munkaterületen régészeti feltárás válik szükségessé, abban az esetben a teljesítési határidő – a szerződés módosítása nélkül - a régészeti feltárás időtartamával egyező időtartammal meghosszabbodik.
II.1.b) A munkaterületen régészeti feltárás vált szükségessé, a régészeti feltárás időtartamával egyező időtartammal meghosszabbodik. A munkálatokat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum (7100 Szekszárd, Szent István tér 26.), mint a régészeti szolgáltatást végző elvégezte 2019. július 24. nap kezdettel és a munkaterületet 2019. szeptember 9-én visszaadta a kivitelezőnek. A régészeti feltárás időtartama 48 nap.
A munkák teljesítési határideje így 298 naptári nap.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 486879261 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 493778722 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben