Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/95
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.18.
Iktatószám:7859/2020
CPV Kód:45212350-4
Ajánlatkérő:Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU331
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Portula Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20339597
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Zoltán
Telefon: +36 205770699
E-mail: balogh.zoltan@kecskemet.hu
Fax: +36 62998330
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kecskemet.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kecskemet.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kecskeméti Városháza műemléki felújítása
Hivatkozási szám: EKR000614382018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212350-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Kecskeméti Városháza műemléki felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45261900-3
45443000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., hrsz. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Kecskeméti Városháza műemléki felújítása
Műemléki törzsszám: 504.
Az épület közhasználatú építményként funkcionál.
Főbb kivitelezési munkanemek:
• tetőfedés és tetőszerkezet rekonstrukciója eredeti Zsolnay-mázas hódfarkú cserép helyreállításával, valamint
• tetőszerkezeten lévő bádogos és díszműbádogos elemek helyreállításával;
• károsodott födémszakaszok helyreállítása; valamint
• a pufferzóna belső helyreállítási munkái: második emeleti, jelenleg használaton kívüli területek
• a homlokzatfelület teljes rekonstrukciója műkő díszítőelemek és kerámia díszek rekonstrukciójával, beleértve a homlokzati nyílászárók restaurálását/rekonstrukcióját dokumentáció szerint;
• homlokzati függőleges ereszcsatornák terepszint alatti bekötése meglévő csatornarendszerbe, beleértve a belső udvari szakaszokat is
• az épület egészét érintő épületvillamossági, épületgépészeti felújítás (fűtés-víz-csatorna),
• akadálymentesítés, beleértve a felvonó elhelyezését és az I. emeleti 1 db átmeneti védett tér kialakítását;
• ún. turisztikával érintett terek/területek rekonstrukciója – a műszaki dokumentációban foglaltaknak megfelelően; (belső szakipari munkák elvégzése, fal- és mennyezetfestések, padlóburkolat felújítása illetve cseréje az eredeti állapotnak megfelelően),
• iroda- és közlekedőterek fal és mennyezet festése épületvillamossági és épületgépészeti alapszerelést követően
• épület belső udvarainak és közvetlen közterületi környezet rendezése
Felújítással érintett alapterület: 11.752,6 nm
Tetőfelújítás: 6520 nm
Homlokzat rekonstrukció: 5940 nm
Homlokzati műkő elem gyártása/restaurálását: 1157 db
Homlokzati műkő fedkövek, gerendák gyártása: 172 fm
Fa szerkezetű nyílászárók restaurálása/rekonstrukciója: 492 db
Ötrétegű cső fűtési vagy vízvezetékként való beépítése: 4450 fm
Személyfelvonó: 1 db, 14 személy szállítására alkalmas személyfelvonó.
A Városháza épületének függőleges leválasztással történő kivitelezését – Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata javaslata alapján készített organizációs koncepció figyelembevételével – úgy szükséges lebonyolítani, hogy az egyes, kivitelezéssel érintett területekről az átköltöztetésre legalább 7 napot szükséges biztosítania nyertes ajánlattevőnek, míg adott időszakra vetítve a többi (kivitelezéssel nem érintett) terület működését biztosítani kell.
A kivitelezési fázis alatt a 2019. évben 2 választási eljárást (európai parlamenti és önkormányzati) kell lefolytatnia Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának, mely területileg és infrastrukturális értelemben érinti a Városháza épületét is. A választási időpontok kijelölésére az adott választást megelőző 3-4 hónapban kerül sor. A pontos dátumok ismeretében vállalkozónak az alábbiakat kell biztosítania:
1. A választás időpontját megelőző 90 napos időszakban szükséges a választási infrastruktúra akadálymentes működése.
2. A választás időpontját megelőző 3. hétben a kijelölt területeken/helyiségekben próbaüzemet kell tartani, a beállított eszközöket és „mögöttes” infrastruktúrát úgy, mint erősáramú és gyengeáramú rendszerek, megrendelőnek használatra kész állapotban át kell adni.
3. A választás időpontját megelőző 2 hétben a kivitelezési munkákat teljes mértékben fel kell függeszteni. Ez idő alatt ajánlattevőnek épületvillamossági (erősáramú és gyengeáramú) szakembereket kell biztosítania az esetlegesen előforduló hibák azonnali elhárítása érdekében (készenléti ügyelet). A választásokat akadálymentesen kell tudni végrehajtani, melynek érdekében az ehhez kapcsolódó teljes körű ügyfélfogadást biztosítani szükséges.
4. A választás időpontját követő 25 napban további akadálymentes működést kell biztosítani a kijelölt területeken/helyiségekben a kivitelezési munkák folytatása mellett.
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 22 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 066 - 153442

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kecskeméti Városháza műemléki felújítása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/03/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11904393
Postai cím: Csongrádi Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: info@hepzrt.hu
Telefon: +36 306493733
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76324598
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Portula Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81162497
Postai cím: Csongrádi Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: portulakft@gmail.com
Telefon: +36 306493733
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76324598
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3415837000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
I). 1. sz. szerzmód. aláírásának dátuma: 2020.04.06.
II).
VII.2.2) A módosítás okai pont folyt.
Ezáltal egyik szerkezet sem felel meg a tervezett elektromos és épületgépészeti installációk kiépítéséhez. Az Örökségvédelmi Hivatal egyetértésével a falak elbontását követően az eredeti „Lechner-féle” alaprajz szerinti visszaállítása szükséges. A mód. tervdokumentációt a 2. sz. m. tartalmazza. Az eredeti tervek szerinti helyreállítás maga után vonja a tervezett nyílászárók műszaki tartalom módosítását és mennyiségi változásokat eredményez. A kivitelező által benyújtott pótmunka költségvetés (3. sz. m.) P-01, P-02, P-05 és P-08 táblázatai tartalmazzák a pótmunka költségeit, amely összesen nettó 71.195.023 Ft + FAD összeget jelent.A műszaki ellenőr nyilatkozata alapján a munkák elvégzése indokolt, a benyújtott költségvetés a piaci áraknak megfelel (4. sz. m.). Felek megállapodtak, hogy a pótmunkák elszámolása a módosított pénzügyi ütemterv alapján az elvégzett munkák arányában legfeljebb havi rendszerességgel történhet, amennyiben a pótmunkával növelt vállalkozói díj összege eléri a szerződés 5.3. pontjában rögzített arányokat.
-A kivitelezés megkezdését követően vált ismertté, hogy az eredeti kutatási dokumentációhoz képest a műemléki elemek állaga tovább romlott, ami a restaurátori tervek felülvizsgálatát és kiegészítését (5. sz. m.) tették szükségessé. Az Örökségvédelmi Hivatal képviselője a változások szükségességét indokoltnak tartotta, azt határozataiban jóváhagyta (6. sz. m.). A fentiek a műszaki tartalom módosítását eredményezték, amelyekre vonatkozóan a Vállalkozó pótmunka elszámolását (3. sz. m.) nyújtott be, amelynek a P-03, P-04, P-06, P-07, P-09, P-10 és P-11 munkalapjai tartalmazzák a pótmunkák költségvonzatait nettó 175.881.552 Ft + FAD összegben. A műszaki ellenőr nyilatkozata alapján a munkák elvégzése indokolt, a benyújtott költségvetés a piaci áraknak megfelel (4. sz. m.). A Felek megállapodnak, hogy a pótmunkák elszámolása a mód. pénzügyi ütemterv alapján az elvégzett munkák arányában legfeljebb havi rendszerességgel történhet, amennyiben a pótmunkával növelt vállalkozói díj összege eléri a szerződés 5.3. pontjában rögzített arányokat.
2.A befejezési határidő módosítása
-Az elfogadott pótmunkák legnagyobb részét képező kőrestaurátori munkák esetében a munkaterület átadás-átvételét követő állványozás után vált láthatóvá,hogy a műkő elemek nagy része olyan rossz műszaki állapotban van, melynek következtében az eredetileg tervezett restaurálásuk nem lehetséges. Ennek okán a műszaki ellenőrök ezen műkő elemek restaurátori szempontból történő újra vizsgálatát rendelték el, melynek következménye az Örökségvédelmi Hatóság által is jóváhagyott újragyártást eredményezett.A restaurálással szemben –amely helyszíni munkavégzést jelent a meglévő, megmaradó elemeken – ezeknek a díszes, több esetben, akár 4 -5 részből is álló elemeknek a gyártása a kivitelező által készített levezetés (7. sz. m.) szerint összesen 208 napot vesz igénybe. Az eredeti restaurálás tervezett időtartama 40 nap volt,így az újragyártás összesen 168 naptári napos többlet időtartamot igényel. A kivitelező által benyújtott módosított műszaki ütemterv (8. sz. m.) szerint a műkőelemek gyártását és elhelyezését követően lehetséges csak tetőszerkezeten végzendő valamennyi kivitelezési munka befejezése, így a pótmunka miatt az alap szerződéses vállalás sem teljesíthető a tervezett határidőben, ebből eredően a teljesítési véghatáridő módosítása vált indokolttá. A beruházás műszaki ellenőre a benyújtott többlet időtartamot és műszaki ütemtervet megvizsgálta, a levezetést elfogadta, illetve megállapította, hogy a késedelmes teljesítés a pótmunkaként elfogadott műkőelemek gyártására vezethető vissza, ami a Vállalkozó ellenőrzési körén kívül eső tényező.
Mód. jogcíme: Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pont
Az ellenérték növekedése a Vállalkozó ajánlatában foglalt egységáraknak és a piaci áraknak megfelel, arányaiban nem haladja meg a teljes vállalkozói díj 8 %-át.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212350-4
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45261900-3
45443000-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., hrsz. 1.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kecskeméti Városháza műemléki felújítása
Műemléki törzsszám: 504.
Az épület közhasználatú építményként funkcionál.
Főbb kivitelezési munkanemek:
• tetőfedés és tetőszerkezet rekonstrukciója eredeti Zsolnay-mázas hódfarkú cserép helyreállításával, valamint
• tetőszerkezeten lévő bádogos és díszműbádogos elemek helyreállításával;
• károsodott födémszakaszok helyreállítása; valamint
• a pufferzóna belső helyreállítási munkái: második emeleti, jelenleg használaton kívüli területek
• a homlokzatfelület teljes rekonstrukciója műkő díszítőelemek és kerámia díszek rekonstrukciójával, beleértve a homlokzati nyílászárók restaurálását/rekonstrukcióját dokumentáció szerint;
• homlokzati függőleges ereszcsatornák terepszint alatti bekötése meglévő csatornarendszerbe, beleértve a belső udvari szakaszokat is
• az épület egészét érintő épületvillamossági, épületgépészeti felújítás (fűtés-víz-csatorna),
• akadálymentesítés, beleértve a felvonó elhelyezését és az I. emeleti 1 db átmeneti védett tér kialakítását;
• ún. turisztikával érintett terek/területek rekonstrukciója – a műszaki dokumentációban foglaltaknak megfelelően; (belső szakipari munkák elvégzése, fal- és mennyezetfestések, padlóburkolat felújítása illetve cseréje az eredeti állapotnak megfelelően),
• iroda- és közlekedőterek fal és mennyezet festése épületvillamossági és épületgépészeti alapszerelést követően
• épület belső udvarainak és közvetlen közterületi környezet rendezése
Felújítással érintett alapterület: 11.752,6 nm
Tetőfelújítás: 6520 nm
Homlokzat rekonstrukció: 5940 nm
Homlokzati műkő elem gyártása/restaurálását: 1157 db
Homlokzati műkő fedkövek, gerendák gyártása: 172 fm
Fa szerkezetű nyílászárók restaurálása/rekonstrukciója: 492 db
Ötrétegű cső fűtési vagy vízvezetékként való beépítése: 4450 fm
Személyfelvonó: 1 db, 14 személy szállítására alkalmas személyfelvonó.
A Városháza épületének függőleges leválasztással történő kivitelezését – Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata javaslata alapján készített organizációs koncepció figyelembevételével – úgy szükséges lebonyolítani, hogy az egyes, kivitelezéssel érintett területekről az átköltöztetésre legalább 7 napot szükséges biztosítania nyertes ajánlattevőnek, míg adott időszakra vetítve a többi (kivitelezéssel nem érintett) terület működését biztosítani kell.
A kivitelezési fázis alatt a 2019. évben 2 választási eljárást (európai parlamenti és önkormányzati) kell lefolytatnia Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának, mely területileg és infrastrukturális értelemben érinti a Városháza épületét is. A választási időpontok kijelölésére az adott választást megelőző 3-4 hónapban kerül sor. A pontos dátumok ismeretében vállalkozónak az alábbiakat kell biztosítania:
1. A választás időpontját megelőző 90 napos időszakban szükséges a választási infrastruktúra akadálymentes működése.
2. A választás időpontját megelőző 3. hétben a kijelölt területeken/helyiségekben próbaüzemet kell tartani, a beállított eszközöket és „mögöttes” infrastruktúrát úgy, mint erősáramú és gyengeáramú rendszerek, megrendelőnek használatra kész állapotban át kell adni.
3. A választás időpontját megelőző 2 hétben a kivitelezési munkákat teljes mértékben fel kell függeszteni. Ez idő alatt ajánlattevőnek épületvillamossági (erősáramú és gyengeáramú) szakembereket kell biztosítania az esetlegesen előforduló hibák azonnali elhárítása érdekében (készenléti ügyelet). A választásokat akadálymentesen kell tudni végrehajtani, melynek érdekében az ehhez kapcsolódó teljes körű ügyfélfogadást biztosítani szükséges.
4. A választás időpontját követő 25 napban további akadálymentes működést kell biztosítani a kijelölt területeken/helyiségekben a kivitelezési munkák folytatása mellett.
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
1. sz. szerz. mód.:
+Pótmunka
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 28 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 3662913575
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11904393
Postai cím: Csongrádi Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: info@hepzrt.hu
Telefon: +36 306493733
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76324598
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Portula Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81162497
Postai cím: Csongrádi Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: portulakft@gmail.com
Telefon: +36 306493733
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76324598
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Vállalkozási szerződés 3. teljesítés határideje fejezet 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
3.1. A szerződés teljesítésének határideje a szerződés hatályba lépését követő 27 hónap és 17 nap.
2. A Vállalkozási szerződés 4. Vállalkozói díj fejezet 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
4.1. A Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért átalánydíj illeti meg az alábbiak szerint
Opciós tételek nélküli kivitelezés: nettó 3.662.913.575 Ft , azaz Hárommilliárd-hatszázhatvankettőmillió-kilencszáztizenháromezer-ötszázhetvenöt forint.
Opciós tételek:
1. Pinceszinti épület határokon kívül eső szigetelési és egyéb szakipari munkák és pinceszinti belső területeket érintő szigetelési és egyéb szakipari munkák: nettó 153.103.522,- Ft, azaz Egyszázötvenhárommillió-százháromezer-ötszázhuszonkettő forint.
2. Irodaterek padlóburkolat felújítási munkái kiviteli terv szerint: nettó 173.496.563,- Ft, azaz Egyszázhetvenhárommillió-négyszázkilencvenhatezer-ötszázhatvanhárom forint.
3. Belső közösségi és közlekedőterek padlóburkolat felújítása kiviteli terv szerint: nettó 109.457.650,- Ft, azaz Egyszázkilencmillió-négyszázötvenhétezer-hatszázötven forint.
4. Mosdók és vizesblokkok kiviteli terv szerinti felújítása: nettó 21.879.951,- Ft, azaz Huszonegymillió-nyolcszázhetvenkilencezer-kilencszázötvenegy forint.
5. Épületgépészeti munkák: energetikai korszerűsítése - épülethűtés rendszer kialakítása kiviteli terv szerint: nettó 153.000.702,- Ft, azaz Egyszázötvenhárommillió-hétszázkettő forint.
6. Belső terek és szerkezetek műemléki restaurálása: nettó 159.791.659,- Ft, azaz Egyszázötvenkilencmillió-hétszázkilencvenegyezer-hatszázötvenkilenc forint.
7. Díszterem felújítási és restaurátori munkái: nettó 166.958.343,- Ft, azaz Egyszázhatvanhatmillió-kilencszázötvennyolcezer-háromszáznegyvenhárom forint.
8. Belső közösségi és közlekedőterek festéselőkészítési és festési munkái: nettó 95.821.191,- Ft, azaz Kilencvenötmillió-nyolcszázhuszonegyezer-százkilencvenegy forint.
9. Belső nyílászárók felújítása, illetőleg cseréje kiviteli dokumentáció szerint: nettó 115.321.420,- Ft, azaz Egyszáztizenötmillió-háromszázhuszonegyezer-négyszázhúsz forint.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: "1. A műemléki védelem alatt álló épület felújításának műszaki tartalomváltozása
- A Vállalkozó által 2020. március 17. napján benyújtott pótmunka igény (1. sz. melléklet) alapján az épület második emeletének bontási munkálatai során megállapításra került, hogy a tervek szerint 17 cm-es átlag vastagságú válaszfalként jelölt épületszerkezetek részben faszerkezetű szakipari falak, részben pedig 6 cm vastag tégla anyagú válaszfalak, így számos helyen az átlagos vastagságuk nem éri el a 6-12 cm-t. A kiviteli tervdokumentáció készítésekor az eredeti tervrajzok, valamint próba, ellenőrző mérések – széleskörű roncsolásos vizsgálat az örökségvédett épületben nem történt – vizsgálatok segítségével került meghatározásra a válaszfalak vastagsága, amelyek szükség szerinti javítása, felületkezelése volt előirányozva....."
"Folyt. VI.3) További információk "pont
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3415837000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3662913575 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben