Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/29
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.11.
Iktatószám:0786/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nemzeti Sportközpontok
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Grabarics Építőipari Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosítószám: AK15494
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: rkorpas@mnsk.hu
Telefon: +36 14714129
E-mail: kozbeszerzes@mnsk.hu
Fax: +36 14714103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnsk.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gödöllői uszoda tervezése és kivitelezése I. ütem
Hivatkozási szám: 75-16-2682
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Gödöllői uszoda tervezése és kivitelezése I. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
További tárgyak:45212100-7
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: Tervezés: 1146 Budapest, Hermina út 49.;
Kivitelezés: HU102 2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A fejlesztés megvalósítása - 3 medencés verseny- és tanuszoda megvalósítása - két ütemben tervezett.
Jelen beszerzés tárgya az I. ütem megvalósítása, amelynek keretében 2 medencés (25X50 méteres versenymedence és 6X10 m-es tanmedence) beruházás valósul meg
Tervezési feladat:
- az ajánlattételi dokumentáció részét képező jóváhagyási terv alapján engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, a szükséges jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy nyilatkozatok beszerzésével,
- az engedélyeztetésben való közreműködés, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján,
- a kiviteli tervdokumentáció elkészítése (árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, beépített bútorozással és beépített berendezéssel, mobíliák nélkül), az Ajánlatkérő utasításának és a Közbeszerzési Dokumentumok előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően,
- a tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés lezárásáig.
Szállítandó tervek mennyisége: 3 példányban papír alapon, magyar nyelven és .pdf/A; pdf; illetve .dwg formátumban 3 példányban CD lemezen
Kivitelezési feladat: Fedett uszoda rendeltetésű épület kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó uszodatechnológiai, környezetrendezési, külső közműépítési munkákkal, továbbá a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzésével együtt.
Az uszoda két medencét tartalmaz. A nagyobbik versenymedence, 25X50 méteres, a kisebbik tanmedence, 6X10 m-es.
Hasznos alapterület az I. ütemben: 6778,62 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 470
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 128 - 260242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: vállalkozási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/06/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Grabarics Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Reáltanoda u. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1053
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 4035109650 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1) A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
Tervezési munkák; felelős műszaki vezetői munkák villamos szakágban; vízgépészeti rendszer kiépítési munkái; bontási-; szerkezetépítő-; kőműves- ; szárazépítési- ; asztalos-; ács-; festő-; hidegburkolási-; bádogos-; erősáramú-; gyengeáramú-; épületgépészeti-; közműépítési-; útépítési-; tájépítészeti-; daruzási-; földmunkák; szigetelési-; wellness építési-; sporttechnológiai munkák.
2) Ajánlattevők:
- Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. (9400 Sopron, Ipar krt. 13.), 11121426-2-08;
- West Hungária Bau Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.), 11469830-2-44;
- ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.), 10738885-2-20;
- Grabarics Építőipari Kft. (1053 Budapest, Reáltanoda u. 5.), 11106485-2-41.
3) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempont: Fenntarthatósági terv, mint értékelési részszempont.
4) Az 1. számú szerződésmódosítás dátuma: 2019.05.22.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/05 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212000-6
További tárgyak:45212200-8
71220000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: Tervezés: 1146 Budapest, Hermina út 49.;
Kivitelezés: HU102 2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 9.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A fejlesztés megvalósítása - 3 medencés verseny- és tanuszoda megvalósítása - két ütemben tervezett.
Jelen beszerzés tárgya az I. ütem megvalósítása, amelynek keretében 2 medencés (25X50 méteres versenymedence és 6X10 m-es tanmedence) beruházás valósul meg
Tervezési feladat:
- az ajánlattételi dokumentáció részét képező jóváhagyási terv alapján engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, a szükséges jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy nyilatkozatok beszerzésével,
- az engedélyeztetésben való közreműködés, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján,
- a kiviteli tervdokumentáció elkészítése (árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, beépített bútorozással és beépített berendezéssel, mobíliák nélkül), az Ajánlatkérő utasításának és a Közbeszerzési Dokumentumok előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően,
- a tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés lezárásáig.
Szállítandó tervek mennyisége: 3 példányban papír alapon, magyar nyelven és .pdf/A; pdf; illetve .dwg formátumban 3 példányban CD lemezen
Kivitelezési feladat: Fedett uszoda rendeltetésű épület kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó uszodatechnológiai, környezetrendezési, külső közműépítési munkákkal, továbbá a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzésével együtt.
Az uszoda két medencét tartalmaz. A nagyobbik versenymedence, 25X50 méteres, a kisebbik tanmedence, 6X10 m-es.
Hasznos alapterület az I. ütemben: 6778,62 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 881
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 4035109650
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Grabarics Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Reáltanoda u. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1053
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek a Vállalkozási Szerződés 10.1.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„10.1.2. A Felek a jelen pontban foglaltak szerint a kötbérterhes teljesítési (rész)határidőket az alábbiak szerint állapítják meg:
a) A Megrendelő által jóváhagyott engedélyezési tervdokumentáció szállítása: a Szerződés aláírásától számított 60 naptári napon belül;
b) A Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció szállítása: a jogerős és végrehajtható építési engedély, rendelkezésre állásától számított 413 naptári napon belül;
c) a Létesítmény kivitelezésének 15%-os (azaz tizenöt százalékos) készültségi foka: Szerződés aláírásától számított 475 naptári nap;
d) a Létesítmény kivitelezésének 30%-os (azaz harminc százalékos) készültségi foka: Szerződés aláírásától számított 592 naptári nap;
e) a Létesítmény kivitelezésének 45%-os (azaz negyvenöt százalékos) készültségi foka: Szerződés aláírásától számított 683 naptári nap;
f) a Létesítmény kivitelezésének 60 %-os (azaz hatvan százalékos) készültségi foka: Szerződés aláírásától számított 745 naptári nap;
g) a Létesítmény kivitelezésének 75 %-os (azaz hetvenöt százalékos) készültségi foka: Szerződés aláírásától számított 805 naptári nap;
h) a Létesítmény 100 %-os (azaz száz százalékos) készültségi foka: Szerződés aláírásától számított 881 naptári nap.
Felek megállapodnak, hogy Megrendelő bármelyik teljesítési szakasz teljesítését követően jogosult a Szerződés teljesítését a Vállalkozónak küldött egyoldalú írásbeli nyilatkozatával legfeljebb 60 (hatvan) napra felfüggeszteni. A Szerződés teljesítésének felfüggesztését követően a Megrendelő újabb, a Vállalkozónak küldött egyoldalú nyilatkozatával jogosult a teljesítés folytatását elrendelni, amely esetben a Vállalkozó 5 (öt) munkanapon belül köteles folytatni a kivitelezési feladatok ellátását. A felfüggesztések együttes időtartama nem haladhatja meg a 60 napot. A felfüggesztés időtartamának lejártáig függő jogi helyzet áll fenn, a Felek kötve maradnak jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeikhez, a teljesítési határidők a felfüggesztés, illetve a teljesítés folytatására vonatkozó legfeljebb 5 (öt) munkanapos határidő időtartamával meghosszabbodnak. Felek rögzítik, hogy a felfüggesztés időtartamával a teljesítési határidő automatikusan meghosszabbodik. Felek a jelen pontban foglaltakat a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti körülménynek tekintik.”
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozási Szerződés teljesítését akadályozó körülmények megszűnése és a teljesítés Megrendelő általi újraindítása időpontjában a Vállalkozónak több időre volt szüksége a tervezési kapacitása átcsoportosítására, a projektstáb ismételt felállítására és a tervezés megkezdésére. Az előzőeken kívül tisztázni kellett Megrendelőnek azt is, hogy a 2.2.1., 2.2.2. és 2.2.3. pontokban részletezett okok milyen kihatással vannak az eredeti tervezési programra (pl. épület energetika), mely folyamat további időt vett igénybe. Ezen okok az eredeti 90 napos (a jogerős és végrehajtható építési engedély rendelkezésre állásától számítva) kivitelezési tervezési határidőt további 323 nappal meghosszabbították, mely változás értelemszerűen a kivitelezési határidőket is befolyásolta.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 4035109650 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 4035109650 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben