Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/95
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.18.
Iktatószám:7862/2020
CPV Kód:45215000-7
Ajánlatkérő:XVI.kerület Kertvárosi EgészségügyiSzolgálata
Teljesítés helye:1163 Budapest, Tekla u. 2/c. szám alatti 102216/8 helyrajzi számú ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BAU-TRADE Építőipari Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: XVI.kerület Kertvárosi EgészségügyiSzolgálata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73692937
Postai cím: Tekla Utca 2/c
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murvai László
Telefon: +36 12379817
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Fax: +36 12379813
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szakrendelo16.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001288452019/reszletek
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: XVI. ker. Kertvárosi Szakrendelő felújítása (EBP)
Hivatkozási szám: EKR001288452019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
XVI. ker. Kertvárosi Szakrendelő felújítása (EBP)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1163 Budapest, Tekla u. 2/c. szám alatti 102216/8 helyrajzi számú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A felújítással és bővítéssel érintett épület bruttó alapterülete fejlesztés után 5776 m2.
A Csenge utcai épületszárny bővítés utáni hasznos alapterülete 2193,1 m2 - jogerős építési engedély szerint;
meglévő pince hasznos alapterülete: 319,63 m2;
meglévő fsz. hasznos alapterülete: 590,3 m2;
bővítmény: 1. 2. 3. szint hasznos alapterülete összesen: 1283,17 m2 - a bővítményeket acél tartószerkezettel terveztük, külső térelhatárolása álló szendvicspanel.
Csenge u. felőli épületszárny emelet ráépítése, valamint meglévő földszint, 1., 2. és 3. emelet ráépítési munkái:
- Homlokzati csőállvány állítása: 2100 m2
- bővítmény acél szerkezetű,
- külső térelhatárolás: kétoldali acélfegyverzetű homlokzati szendvicspanel elemek (felület): 647 m2 (2193,1 m2 hasznos alapterületen)
- bennmaradó acél trapézlemez zsaluzatú mon. vb. födémek
- új válaszfalakat szerelt szerkezetből rétegrendje 2x2x12,5 mm gipszkarton réteg között légrés és 50 mm ásványgyapot hangszigetelés: 1318 m2
- Látszóbordás függesztett álmennyezet: 1575 m2
- A1R60 függesztett minősített tűzgátló álmennyezet: 895 m2
- Száraz vakolat, ill. előtétfal készítése: 1033 m2
- Tűzvédelmi burkolat fém vázszerkezetre: 774 m2
- iQ PUR felületnemesítésű pvc burkolat: 1227 m2
- Hidegburkolat: 456 m2
- Műgyanta padló: 160 m2
- Csapadékvíz elleni szigetelés PVC: 810 m2
- Lapostető hőszigetelése: ROCKWOOL: 760 m2
- latex festés: 5189 m2
- 3 db személyfelvonó elhelyezés meglévő ill. új vasbeton liftaknában (4 épületszinthez)
- 229 db műanyag homlokzati nyílászáró
- 207 db belső nyílászáró: konszignáció szerinti kivitelben
- VRF hűtő-fűtő rendszerben
- erős- és gyenge áram szerelési munkák
- stb.
Opciós elemek: Meglévő szintek átalakítási felújítási munkái a kiadott helységkönyv, kiviteli tervek szerint (pince; 3; 4; emelet, tető)
- új válaszfalakat szerelt szerkezetből rétegrendje 2x2x12,5 mm gipszkarton réteg között légrés és 50 mm ásványgyapot hangszigetelés: 750 m2
- Látszóbordás függesztett álmennyezet: 1000 m2
- latex festés: 4000 m2
- iQ PUR felületnemesítésű pvc burkolat: 600 m2
- magas épületszárny tetőfelújítás: 418 m2
- magas épületszárny vizesblokk felújítások: 146 m2
- gyermek rendelők hűtése és gyengeáramú munkái
- épület asztalos szerkezetek elhelyezése: beépített bútorozás (teljes épület vonatkozásában – emelet ráépítés, fsz)
- Motoros árnyékolás teljes épület vonatkozásában (bővítmény és meglévő főépület): 116 db
- ideiglenes fűtés megoldása (idénytől függő tétel)
- kertészeti munkák
Amennyiben az opcionális munkák egyes tételei szerepelnek az alap beszerzés költségvetésében, a két tétel egységárainak azonosnak kell lennie. A nem számítási hibából eredő eltérése az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után.
Ajánlatkérőként szerződő fél nem vállal kötelezettséget az opcionális tételek lehívására. Az opcionális tételeket az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződéskötéssel egyidejűleg illetve a teljesítés során hívhatja le. Ajánlatkérő fenntartja magának a lehetőséget arra, hogy akár az összes opciós tételt, de akár azokból egyet-egyet megrendeljen. Felek a megrendelt opció(k) tekintetében a szerződés időtartamának esetleges meghosszabbításáról közösen állapodnak meg, a megrendelés időpontjától függően. A megrendelt opciós tételek ellenértékéről külön-külön számlák nyújthatóak be.
A részletes műszaki leírások (kiviteli tervdokumentáció, helyszínrajzok, konszignációk, stb.), valamint a tételes árazatlan költségvetések - amelyek az árajánlat kötelező formáját is meghatározzák - a dokumentáció mellékletét képezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/02/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/11/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
03610 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3/62-O/2020. Rész száma: Elnevezés: XVI. ker. Kertvárosi Szakrendelő felújítása (EBP)
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BAU-TRADE Építőipari Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38367252
Postai cím: Gábor Áron Utca 2-10.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: bautrade@vnet.hu
Telefon: +36 28410723
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 28430318
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1628674747
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1163 Budapest, Tekla u. 2/c. szám alatti 102216/8 helyrajzi számú ingatlan
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A felújítással és bővítéssel érintett épület bruttó alapterülete fejlesztés után 5776 m2.
A Csenge utcai épületszárny bővítés utáni hasznos alapterülete 2193,1 m2 - jogerős építési engedély szerint;
meglévő pince hasznos alapterülete: 319,63 m2;
meglévő fsz. hasznos alapterülete: 590,3 m2;
bővítmény: 1. 2. 3. szint hasznos alapterülete összesen: 1283,17 m2 - a bővítményeket acél tartószerkezettel terveztük, külső térelhatárolása álló szendvicspanel.
Csenge u. felőli épületszárny emelet ráépítése, valamint meglévő földszint, 1., 2. és 3. emelet ráépítési munkái:
- Homlokzati csőállvány állítása: 2100 m2
- bővítmény acél szerkezetű,
- külső térelhatárolás: kétoldali acélfegyverzetű homlokzati szendvicspanel elemek (felület): 647 m2 (2193,1 m2 hasznos alapterületen)
- bennmaradó acél trapézlemez zsaluzatú mon. vb. födémek
- új válaszfalakat szerelt szerkezetből rétegrendje 2x2x12,5 mm gipszkarton réteg között légrés és 50 mm ásványgyapot hangszigetelés: 1318 m2
- Látszóbordás függesztett álmennyezet: 1575 m2
- A1R60 függesztett minősített tűzgátló álmennyezet: 895 m2
- Száraz vakolat, ill. előtétfal készítése: 1033 m2
- Tűzvédelmi burkolat fém vázszerkezetre: 774 m2
- iQ PUR felületnemesítésű pvc burkolat: 1227 m2
- Hidegburkolat: 456 m2
- Műgyanta padló: 160 m2
- Csapadékvíz elleni szigetelés PVC: 810 m2
- Lapostető hőszigetelése: ROCKWOOL: 760 m2
- latex festés: 5189 m2
- 3 db személyfelvonó elhelyezés meglévő ill. új vasbeton liftaknában (4 épületszinthez)
- 229 db műanyag homlokzati nyílászáró
- 207 db belső nyílászáró: konszignáció szerinti kivitelben
- VRF hűtő-fűtő rendszerben
- erős- és gyenge áram szerelési munkák
- stb.
Opciós elemek: Meglévő szintek átalakítási felújítási munkái a kiadott helységkönyv, kiviteli tervek szerint (pince; 3; 4; emelet, tető)
- új válaszfalakat szerelt szerkezetből rétegrendje 2x2x12,5 mm gipszkarton réteg között légrés és 50 mm ásványgyapot hangszigetelés: 750 m2
- Látszóbordás függesztett álmennyezet: 1000 m2
- latex festés: 4000 m2
- iQ PUR felületnemesítésű pvc burkolat: 600 m2
- magas épületszárny tetőfelújítás: 418 m2
- magas épületszárny vizesblokk felújítások: 146 m2
- gyermek rendelők hűtése és gyengeáramú munkái
- épület asztalos szerkezetek elhelyezése: beépített bútorozás (teljes épület vonatkozásában – emelet ráépítés, fsz)
- Motoros árnyékolás teljes épület vonatkozásában (bővítmény és meglévő főépület): 116 db
- ideiglenes fűtés megoldása (idénytől függő tétel)
- kertészeti munkák
Amennyiben az opcionális munkák egyes tételei szerepelnek az alap beszerzés költségvetésében, a két tétel egységárainak azonosnak kell lennie. A nem számítási hibából eredő eltérése az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után.
Ajánlatkérőként szerződő fél nem vállal kötelezettséget az opcionális tételek lehívására. Az opcionális tételeket az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződéskötéssel egyidejűleg illetve a teljesítés során hívhatja le. Ajánlatkérő fenntartja magának a lehetőséget arra, hogy akár az összes opciós tételt, de akár azokból egyet-egyet megrendeljen. Felek a megrendelt opció(k) tekintetében a szerződés időtartamának esetleges meghosszabbításáról közösen állapodnak meg, a megrendelés időpontjától függően. A megrendelt opciós tételek ellenértékéről külön-külön számlák nyújthatóak be.
A részletes műszaki leírások (kiviteli tervdokumentáció, helyszínrajzok, konszignációk, stb.), valamint a tételes árazatlan költségvetések - amelyek az árajánlat kötelező formáját is meghatározzák - a dokumentáció mellékletét képezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/02/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/11/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1628674747
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BAU-TRADE Építőipari Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38367252
Postai cím: Gábor Áron Utca 2-10.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: bautrade@vnet.hu
Telefon: +36 28410723
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 28430318
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/04/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1.
Vállalkozó 2020. április 7-én kezdeményezte a Vállalkozási Szerződés módosítását a COVID-19 járványügyi helyzet miatt kialakult piaci körülményekkel kapcsolatban.
Kérelmükben hivatkoztak a korlátozó intézkedések miatt kiesett munkavállalók pótlására, valamint arra, hogy az alapanyag gyártók-beszállítók a megrendeléseket magas előleg fizetéshez kötik.
Ennek alátámasztására csatolták a főbb beszállítóikkal folytatott levelezést.
2.
Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás és a szerződéskötés időpontjában még nem voltak ismertek a koronavírus betörése és továbbterjedése miatt elrendelt intézkedések, és az ennek okán kialakult piaci viszonyok így ezek kellő gondossággal és körültekintéssel sem voltak előre láthatóak.
Felek a fenti indokok alapján a szerződés közös megegyezéssel történő módosításáról döntöttek.
3.
Felek a Vállalkozási Szerződés 4.2. pontját a következőre módosítják:
„4.2. A Megrendelő a vállalkozói díjat a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint, átutalással teljesíti. A számlák kifizetése során a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában meghatározott fizetési határidőket a számla kézhezvételétől kell számítani.
Megrendelő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31-32. §-ára is figyelemmel 16 rész-számlázást tesz lehetővé a 90 %-ot elérő igazolt teljesítés mértékéig. Egy-egy részszámla összegének minimum a teljes nettó – tartalékkeret nélküli – ellenszolgáltatás 5 %-át el kell érje (és ezzel összhangban az adott rész-számlához igazolt teljesítés mértéke is a min. 5 %-ot el kell érje).
A végszámla (utolsó részszámla) az igazolt 100%-ot elérő teljesítés esetén nyújtható be a műszaki átadás-átvétel lezárásakor - használatbavételi engedély birtokában - min. a teljes nettó – tartalékkeret nélküli – ellenszolgáltatás 10 %-át kitevő összegre (figyelemmel a garanciális visszatartásra).
A Vállalkozó választása szerint egyes részszámlákat elhagyhat. A számlák kiállításánál az előzőleg már kiállított részszámlák ellenértékét figyelembe kell venni. Az esetlegesen igényelt előleggel a 1-8. rész-számlákban kell elszámolni, az egyes rész-számlákban az igénybe vett előleg maximum 15 %-ának mértékéig.”
4.
Felek a Vállalkozási Szerződést az alábbi 6.4. ponttal egészítik ki:
„Felek megállapodnak, hogy amennyiben a COVID-19 járványra tekintettel a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet idején, illetve ezzel kapcsolatosan a humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt intézkedések olyan mértékben korlátozzák az áruk forgalmát vagy szabad mozgását, illetve a természetes személyek szabad mozgását vagy munkavégzését, hogy a teljesítés a fentiekre egyértelműen visszavezethető okból átmenetileg lehetetlenné válik, akkor ezen igazolt időszakban a teljesítési határidő nyugszik, azaz a lehetetlenülést kiváltó ok megszűnésekor az akadályoztatás igazolt időszakával a teljesítési határidő automatikusan meghosszabbodik.
Továbbá, ha a teljesítés igazolható módon olyan okra visszavezethető módon késedelmesen, vagy hibásan, vagy bármely módon nem szerződésszerűen történik, amely kapcsolódik a COVID-19 járványra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzethez, illetve az ezzel kapcsolatban elrendelt intézkedésekhez, úgy Felek egymással szemben sem kötbérigényt, sem kárigényt nem támaszthatnak.
Ezen pont szerinti akadályoztatás igazolása annak a Félnek a feladata és felelőssége, amely az akadályoztatás miatt szerződésszegésbe esne. Az akadályoztatás igazolása során elsődlegesen a Kormány vagy illetékes önkormányzat által elrendelt kijárási korlátozás fogadható el alapos indokként, amennyiben a korlátozás és a teljesítés lehetetlenülése ok-okozati összefüggésben áll.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó 2020. április 7-én kezdeményezte a Vállalkozási Szerződés módosítását a COVID-19 járványügyi helyzet miatt kialakult piaci körülményekkel kapcsolatban.
Kérelmükben hivatkoztak a korlátozó intézkedések miatt kiesett munkavállalók pótlására, valamint arra, hogy az alapanyag gyártók-beszállítók a megrendeléseket magas előleg fizetéshez kötik.
Ennek alátámasztására csatolták a főbb beszállítóikkal folytatott levelezést.
Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás és a szerződéskötés időpontjában még nem voltak ismertek a koronavírus betörése és továbbterjedése miatt elrendelt intézkedések, és az ennek okán kialakult piaci viszonyok így ezek kellő gondossággal és körültekintéssel sem voltak előre láthatóak.
Felek a fenti indokok alapján a szerződés közös megegyezéssel történő módosításáról döntöttek, a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontja alapján.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 1628674747 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1628674747 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
1.
Felek kijelentik, hogy a szerződésmódosítás a Megrendelő és a Vállalkozó egybehangzó véleménye és szándéka szerint kerül megkötésre.
Felek kijelentik, hogy a módosítás az aláírása napján lép hatályba.
2.
Felek kijelentik, hogy a szerződésnek a módosítással nem érintett részei – így különösen a szerződés 3. pontjában rögzített vállalkozói díj – változatlanul érvényben maradnak.
3.
Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés módosított 4.2. pontja szerint a Vállalkozó új pénzügyi ütemezést készített, mely a szerződésmódosítás mellékletét képezi.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben