Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/94
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.15.
Iktatószám:7899/2020
CPV Kód:42130000-9
Ajánlatkérő:Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:HU120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:INTEREX-WAGA KFT
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58265622
Postai cím: Kőrösi Út. 190.
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2360
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mészáros Sándor
Telefon: +36 29340010
E-mail: dr.meszarossandor@dpmv.hu
Fax: +36 29341518
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dpmv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretszerződés szakmai anyagok beszerzésére
Hivatkozási szám: EKR000467652019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42130000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Húzásbiztos, univerzális csőkötő idomok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42130000-9
További tárgyak:44132000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2360 Gyál, Kőrösi Út. 190.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Ajánlatkérő keretszerződést kíván kötni a közbeszerzési dokumentáció részét képező tétellistában szereplő húzásbiztos, univerzális csőkötő idomokra. Ajánlatkérő 36 hónapos időtartamú, értékalapú keretszerződést kíván kötni nettó 85.002.963 Ft keretösszeg figyelembevételével. Ajánlatkérő ezen keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő által beszerzendő anyagok a szerződés teljes időtartamára kalkulált, tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:
Univerzális csőjavítók: 1143 db.
Az egyes beszerzendő anyagok elvárt műszaki paramétereit a műszaki leírás tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles konszignációs raktár működtetésére a szerződés teljes időtartama alatt, az Ajánlatkérő saját tulajdonában álló raktárhelyiségben. A konszignációs raktárban a nyertes ajánlattevő a tárgyhónap utolsó napján köteles legalább az árazótáblázatban „minimális készlet” oszlopban megjelölt darabszámú terméket tárolni, és azt kivételezés esetén a következő tárgyhónap utolsó napjáig újra feltölteni. A konszignációs raktárból Ajánlatkérő által kivételezett termékekkel Felek a tárgyhónap utolsó napján számolnak el, számla kiállítására nyertes ajánlattevő kizárólag a kivételezett termékek tekintetében jogosult.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 064 - 152753

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Húzásbiztos, univerzális csőkötő idomok
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/12/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: INTEREX-WAGA KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23564433
Postai cím: Sárkeresztúri Út 14/b
Város: SZÉKESFEHÉRVÁR
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: info@interex-waga.hu
Telefon: +36 22503426
Internetcím(ek): (URL) www.interex-waga.hu
Fax: +36 22503427
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 85002963 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás aláírásának időpontja: 2020.04.23.
A szerződésmódosítás jogcíme: Felek a szerződést a Kbt. 141. § (2) bekezdésének megfelelően módosítják, tekintettel arra, hogy a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem haladja meg sem az 1. pont szerint közbeszerzési eljárás megindításakor hatályos uniós értékhatárt (nettó 68.655.860 Ft), sem az eredeti szerződés értékének 10 %-át. Az eredeti keretszerződés 1.2. pontban rögzített teljes értéke nettó 85.002.963 Ft volt.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/11 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42130000-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42130000-9
További tárgyak:44132000-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2360 Gyál, Kőrösi Út. 190.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő keretszerződést kíván kötni a közbeszerzési dokumentáció részét képező tétellistában szereplő húzásbiztos, univerzális csőkötő idomokra. Ajánlatkérő 36 hónapos időtartamú, értékalapú keretszerződést kíván kötni nettó 85.002.963 Ft keretösszeg figyelembevételével. Ajánlatkérő ezen keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő által beszerzendő anyagok a szerződés teljes időtartamára kalkulált, tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:
Univerzális csőjavítók: 1143 db.
Az egyes beszerzendő anyagok elvárt műszaki paramétereit a műszaki leírás tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles konszignációs raktár működtetésére a szerződés teljes időtartama alatt, az Ajánlatkérő saját tulajdonában álló raktárhelyiségben. A konszignációs raktárban a nyertes ajánlattevő a tárgyhónap utolsó napján köteles legalább az árazótáblázatban „minimális készlet” oszlopban megjelölt darabszámú terméket tárolni, és azt kivételezés esetén a következő tárgyhónap utolsó napjáig újra feltölteni. A konszignációs raktárból Ajánlatkérő által kivételezett termékekkel Felek a tárgyhónap utolsó napján számolnak el, számla kiállítására nyertes ajánlattevő kizárólag a kivételezett termékek tekintetében jogosult.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 85002963
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: INTEREX-WAGA KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23564433
Postai cím: Sárkeresztúri Út 14/b
Város: SZÉKESFEHÉRVÁR
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: info@interex-waga.hu
Telefon: +36 22503426
Internetcím(ek): (URL) www.interex-waga.hu
Fax: +36 22503427
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződés módosításának indoka a szerződéskötést követően bekövetkező, sem Vevő sem Eladó számára előre nem látható árfolyamváltozás mértéke, tekintettel arra, hogy Eladó valamennyi általa megajánlott terméket külföldi gyártótól szerzi be, euró alapú elszámolásban. A szerződés megkötésének napján (2019.12.12.) irányadó, Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyam 329,56 Ft/EUR volt, míg a jelen szerződésmódosítás aláírásának napján ugyanezen árfolyam 357,04 Ft, amely 8,3 %-os emelkedésnek felel meg.
Felek megállapodnak továbbá, hogy a 340 Ft/EUR árfolyamot tekintik olyan értéknek, amelynek lehetőségével Eladónak saját kockázatából fakadóan az ajánlattétel során számolnia kellett, ezért az áremelés mértékeként a tényleges árfolyamnövekedés (8,3 %) és ezen saját kockázati érték (3,2 %) különbözetét határozzák meg, és ennek megfelelően a szerződéses egységárakat 5,1 %-al növelik.
2. Az eredeti szerződés 1. sz. mellékletét képező tétellista és egységártáblázat helyébe a szerződésmódosítás mellékletét képező egységártáblázat lép.
3. Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy a szerződésmódosítás automatikusan hatályát veszti, amennyiben a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyam azon érték alá esik, amellyel Eladónak saját kockázatából fakadóan számolnia kellett (340 Ft/EUR). Ezen feltétel bekövetkezését követő naptól kezdődően Felek az eredeti szerződésben foglalt egységárakat tekintik irányadónak a szerződés hátralévő időtartamára vonatkozóan.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek a szerződést a Kbt. 141. § (2) bekezdésének megfelelően módosítják, tekintettel arra, hogy a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem haladja meg sem az 1. pont szerint közbeszerzési eljárás megindításakor hatályos uniós értékhatárt (nettó 68.655.860 Ft), sem az eredeti szerződés értékének 10 %-át. Az eredeti keretszerződés 1.2. pontban rögzített teljes értéke nettó 85.002.963 Ft volt.
A szerződés módosításának indoka a szerződéskötést követően bekövetkező, sem Vevő sem Eladó számára előre nem látható árfolyamváltozás mértéke, tekintettel arra, hogy Eladó valamennyi általa megajánlott terméket külföldi gyártótól szerzi be, euró alapú elszámolásban. A szerződés megkötésének napján (2019.12.12.) irányadó, Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyam 329,56 Ft/EUR volt, míg a jelen szerződésmódosítás aláírásának napján ugyanezen árfolyam 357,04 Ft, amely 8,3 %-os emelkedésnek felel meg.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 85002963 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 85002963 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben