Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/97
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.20.
Iktatószám:7966/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nagysáp Község Önkormányzata
Teljesítés helye:2524 Nagysáp, Köztársaság tér 35. (hrsz.: 540)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ZaFiR Mérnök Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagysáp Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK19827
Postai cím: Köztársaság tér 1.
Város: Nagysáp
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2524
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Miklós
Telefon: +36 33507920
E-mail: polgarmester@nagysap.hu
Fax: +36 33507921
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nagysap.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nagysap.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nagysápi Napsugár Óvoda építése a TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00009 projekt keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Nagysápi Napsugár Óvoda építése a TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00009 projekt keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2524 Nagysáp, Köztársaság tér 35. (hrsz.: 540)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nagysáp Község Önkormányzata egy új 3 csoportos óvodát kíván építeni. A jelenleg
működő óvoda épülete nem a község tulajdonában áll és az utóbbi időben megnövekedett gyermek létszám és az épület műszak
állapota miatt új óvoda építése szükségszerű. Ajánlatkérő kérése egy olyan óvoda tervezésére szól, amely mindamellett, hogy
modern kialakítású, illeszkedik a falusias környezetbe és ennek megfelelően a használt anyagait tekintve is természet-közeli,
valamint épületszerkezetileg és műszakilag egy energiatakarékos épületet tesz lehetővé.
A telek és épületrészek beépítési mutatói:
Telek területe: 3.876,00 m2
Meglévő iskolarész beépített terület: 145,00 m2
Tervezett épület beépített területe: 774,06 m2
Tervezett összes beépített terület: 919,06 m2- 23,71% < 30%
Épület hasznos alapterülete: 635,55 + 36,39/2 = 653,75 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 13 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00009

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
8668 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Nagysápi Napsugár Óvoda építése a TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00009 projekt keretében
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ZaFiR Mérnök Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Táncsics M. utca 93.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 165528800
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2524 Nagysáp, Köztársaság tér 35. (hrsz.: 540)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nagysáp Község Önkormányzata egy új 3 csoportos óvodát kíván építeni. A jelenleg
működő óvoda épülete nem a község tulajdonában áll és az utóbbi időben megnövekedett gyermek létszám és az épület műszak
állapota miatt új óvoda építése szükségszerű. Ajánlatkérő kérése egy olyan óvoda tervezésére szól, amely mindamellett, hogy
modern kialakítású, illeszkedik a falusias környezetbe és ennek megfelelően a használt anyagait tekintve is természet-közeli,
valamint épületszerkezetileg és műszakilag egy energiatakarékos épületet tesz lehetővé.
A telek és épületrészek beépítési mutatói:
Telek területe: 3.876,00 m2
Meglévő iskolarész beépített terület: 145,00 m2
Tervezett épület beépített területe: 774,06 m2
Tervezett összes beépített terület: 919,06 m2- 23,71% < 30%
Épület hasznos alapterülete: 635,55 + 36,39/2 = 653,75 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 13 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 165664400
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ZaFiR Mérnök Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Táncsics M. utca 93.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/02/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
3.1 Felek rögzítik, hogy a szerződés 3.1. pontjában foglalt vállalkozói díjjal kapcsolatos rendelkezés az alábbiak szerint módosul:
Eredeti rendelkezés
Vállakozói díj
3.1. A Vállalkozó a Létesítmény teljes körű kivitelezésének ellentételezéseként 165.528.800 HUF + ÁFA, azaz százhatvanötmillió-ötszázhuszonnyolcezer-nyolcszáz forint + általános forgalmi adó vállalkozói díjra (a továbbiakban: Vállalkozói Díj) jogosult. A Díj vonatkozásában az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján a fordított adózás szabályai érvényesülnek, az általános forgalmi adót a Megrendelő, mint a szolgáltatás igénybevevője fizeti meg.
Módosított rendelkezés
Vállakozói díj
3.1. A Vállalkozó a Létesítmény teljes körű kivitelezésének ellentételezéseként 165.664.400,- Forint + ÁFA, azaz százhatvanötmillió-hatszázhatvannégyezer-négyszáz forint + általános forgalmi adó vállalkozói díjra (a továbbiakban: Vállalkozói Díj) jogosult. A Díj vonatkozásában az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján a fordított adózás szabályai érvényesülnek, az általános forgalmi adót a Megrendelő, mint a szolgáltatás igénybevevője fizeti meg.
3.2 Felek rögzítik, hogy a szerződés 5.1. pontjában foglalt építési területtel kapcsolatos rendelkezés az alábbiak szerint módosul:
Eredeti rendelkezés
Építési terület
5.1. A Megrendelő az Építési Területet a jelen Szerződés hatályba lépésétől számított 15 napon belül adja át a Vállalkozó részére, melynek megtörténtéről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel és amelyet az e-naplóban is rögzítenek. Az Építési Terület átadásának feltétele a 10.1. pont szerinti teljesítési biztosíték Megrendelő számára való rendelkezésre bocsátása. Az Építési Terület átvételének napja az e-naplóban rögzített dátum. Az Építési Terület átvételétől a Vállalkozó haladéktalanul köteles a Munkálatokat megkezdeni. A Vállalkozó az Építési Terület átvételétől kezdve szabad és folyamatos hozzáféréssel rendelkezik az Építési Területhez, és viseli a kárveszélyt az Építési Területre, az Építési Területen tárolt eszközökre, az Építési Területen általa már elvégzett beruházásokra vonatkozóan.
Módosított rendelkezés
Építési terület
5.1. A Megrendelő az Építési Területet a jelen Szerződés hatályba lépésétől számított legkésőbb 2018. december 20. napjáig adja át a Vállalkozó részére, melynek megtörténtéről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel és amelyet az e-naplóban is rögzítenek. Az Építési Terület átadásának feltétele a 10.1. pont szerinti teljesítési biztosíték Megrendelő számára való rendelkezésre bocsátása. Az Építési Terület átvételének napja az e-naplóban rögzített dátum. Az Építési Terület átvételétől a Vállalkozó haladéktalanul köteles a Munkálatokat megkezdeni. A Vállalkozó az Építési Terület átvételétől kezdve szabad és folyamatos hozzáféréssel rendelkezik az Építési Területhez, és viseli a kárveszélyt az Építési Területre, az Építési Területen tárolt eszközökre, az Építési Területen általa már elvégzett beruházásokra vonatkozóan.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A Megrendelő, mint ajánlatkérő 2018. március 6. napján, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész 115. § alapján, „Nagysápi Napsugár Óvoda építése a TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00009 projekt keretében” tárgyú nyílt (feltételes) közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: „közbeszerzési eljárás”) indított. A ZaFiR Mérnök Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Vállalkozó) ajánlatot nyújtott be, amely ajánlatot a Nagysáp Község Önkormányzata (továbbiakban: Megrendelő), az ajánlatok bírálatát követően érvényesnek, a legelőnyösebbnek és ezáltal nyertesnek nyilvánította, melynek eredményeként 2018. május 9-én a Felek aláírták a fenti projekt kivitelezési szerződését.
Az építési területen, azaz Nagysáp 540. hrsz alatt nyilvántartott ingatlan térbeli helyzete, annak valós állapota és elhelyezkedése nem felelt meg az illetékes Földhivatal nyilvántartásában szereplő ingatlan elhelyezkedésével, melynek okán szükségessé vált az ingatlan eltolása, és egyben a statikai tervek és ezáltal az engedélyes tervek módosítása (továbbiakban: tervmódosítás).
A tervmódosítás kapcsán Megrendelő további építési munkákat, mint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunkákat (továbbiakban: pótmunkák) rendelt meg Vállalkozótól a kivitelezés szerződésszerű megvalósítása érdekében.
Megállapítható, hogy a 2.1.-2.3. pontokban rögzített körülmények okán tett változtatások miatt a vállalkozói díj összesen 165.664.400,- Forint + ÁFA összegre módosul.
Figyelemmel a fent hivatkozottakra, a vállalkozó díj nem haladja meg a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja szerinti építési beruházás esetén a fővállalkozási szerződésben Vállalkozó ajánlatában szereplő 165.528.800,- Forint + ÁFA szerződéses érték 15 %-át valamint nem változtatja meg a Felek által megkötött fővállalkozási szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, melyre való tekintettel a jelen 2. szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt feltételnek.
Megállapítható továbbá, hogy a fővállalkozási szerződés 5.1. pontja értelmében a szerződés hatályba lépésétől számított 15 napon belül Megrendelő köteles átadni a kivitelezés tárgya szerinti ingatlant, mint munkaterületet. A munkaterület átadás-átvétele ténylegesen 2018. december 20. napján történt, melynek oka, hogy Megrendelő - figyelemmel az 1. sz. módosításban leírtakra -egyéb forrás rendelkezésre állása érdekében forrás ráemelésre irányuló igényt (továbbiakban: többlettámogatás) nyújtott be, amelynek elfogadása a szerződés hatálybalépésének a feltételeként került rögzítésre. A többlettámogatásra vonatkozó igényről szóló döntés 2018. november 27. született meg, melynek értelmében a Felek között a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés 2018. november 28. napjától lépett hatályba.

Tekintettel arra, hogy a többlettámogatás megítélésének időpontját, így a szerződés hatályba lépésének a dátumát egyik Fél sem tudta előre, a megfelelő teljesítés érdekében a Felek a szerződés teljesítésének a véghatáridejét az eredeti 13. hónapos időtartamról 2020. április 30. napjára módosították. A Felek kijelentik, hogy a munkaterület átadás-átvételének a fővállalkozási szerződésben foglalt 15 napon túli átadás-átvétele nem lényeges hibának tekintendő, mivel az 1. sz. módosításban foglalt teljesítési véghatáridő módosításakor ezen munkaterület átadásából fakadó csúszást figyelembe vették, az így keletkezett többletidő nem okoz hátrányt sem a kivitelezésben, sem pedig egyik fél számára sem. A módosítás nem érinti továbbá a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt feltételek egyikét sem.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 165528800 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 165664400 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben