Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/95
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.18.
Iktatószám:8016/2020
CPV Kód:44167000-8
Ajánlatkérő:Univerzál Beszerző Kft.
Teljesítés helye:HUZZZ
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Univerzál Beszerző Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK24320
Postai cím: Üllői út 131
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Petrás Zsuzsa
Telefon: 06203441802
E-mail: kozbeszerzes@univerzalbeszerzo.hu
Fax: 00000000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.univerzalbeszerzo.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.univerzalbeszerzo.hu/

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hálózatkarbantartási anyagok beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44167000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Hálózati kötőidomok, tűzcsapok és tartozékai
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44167000-8
További tárgyak:44482200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HUZZZ A teljesítés fő helyszíne: ÉRV Zrt.-Kazincbarcika, DRV Zrt.-Balatonszéplak-alsó, DMRV Zrt.-Vác, DMRV. Zrt.-Balassagyarmat, TRV Zrt.-Törökszentmiklós és Debrecen, ÉDV Zrt.-Tatabánya a dokumentációbanfoglaltak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
3. rész: Hálózati kötőidomok, tűzcsapok és tartozékai
A közbeszerzés tárgyát képező árukból Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megjelölt raktárakban konszignációsraktárakat létesít, és a hálózatkarbantartási anyagokat az éves felhasználási érték 15 %-ának megfelelőértékben - ajánlatkérő igényei szerinti összetételben - folyamatosan konszignációs készleten tart.
A konszignációs raktárakból a hálózatkarbantartási anyagoknak az Ajánlatkérő által történő bizonylatoltfelhasználása minősül az áru értékesítésének.
Várható éves mennyiség 7 815 db.
A megajánlott hálózatkarbantartási anyagok a szállításkor 24 hónapnál régebbi gyártásúak nem lehetnek.Kötelező jótállás 12 hónap, kivéve, ha jogszabályi kötelező rendelkezése ennél hosszabb jótállásikötelezettséget ír elő. Jótállási kötelezettségeit az értesítést követő 5 munkanapon belül megkezdeni köteles.
További részletes információ a Dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 077 - 172549

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: Elnevezés: Hálózati kötőidomok, tűzcsapok és tartozékai
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/04/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dobogókői út 5.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 130 224 000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44167000-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44167000-8
További tárgyak:44482200-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HUZZZ A teljesítés fő helyszíne: ÉRV Zrt.-Kazincbarcika, DRV Zrt.-Balatonszéplak-alsó, DMRV Zrt.-Vác, DMRV Zrt.-Balassagyarmat, TRV Zrt.-Törökszentmiklós és Debrecen, ÉDV Zrt.-Tatabánya a dokumentációbanfoglaltak szerint.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
3. rész: Hálózati kötőidomok, tűzcsapok és tartozékai
A közbeszerzés tárgyát képező árukból Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megjelölt raktárakban konszignációsraktárakat létesít, és a hálózatkarbantartási anyagokat az éves felhasználási érték 15 %-ának megfelelőértékben - ajánlatkérő igényei szerinti összetételben - folyamatosan konszignációs készleten tart.
A konszignációs raktárakból a hálózatkarbantartási anyagoknak az Ajánlatkérő által történő bizonylatoltfelhasználása minősül az áru értékesítésének.
Várható éves mennyiség 7 815 db.
A megajánlott hálózatkarbantartási anyagok a szállításkor 24 hónapnál régebbi gyártásúak nem lehetnek.Kötelező jótállás 12 hónap, kivéve, ha jogszabályi kötelező rendelkezése ennél hosszabb jótállásikötelezettséget ír elő. Jótállási kötelezettségeit az értesítést követő 5 munkanapon belül megkezdeni köteles.
További részletes információ a Dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 179 709 120
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dobogókői út 5.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződésmódosítás időpontja 2020. március 26. napja.
A Szerződés keretösszegének emelése vált szükségessé. A Szerződés eredeti keretösszege nettó 130.224.000,- Ft/év, amely a Szerződés teljesítése során 30%-kal (azaz további nettó 39.067.200,- Ft-tal), nettó 169.291.200,- Ft-ra nőhet. Vevő az 1. évben lehívott a 30%-kal növelt keretösszegből nettó 112.618.741,- Ft-ot. Vevő a 2. évben a jelen módosítás napjáig a 30%-kal növelt keretösszegből lehívott nettó 143.709.838,- Ft-ot. Az 1. és 2. évben a teljesített ellenszolgáltatás mértéke összesen nettó 256.328.579‭‬‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬,- Ft.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
Felek a Szerződés 2. évre irányadó keretösszegét összesen nettó 10.417.920,- Ft-tal azaz nettó 179.709.120,- Ft/év-re kívánják megemelni a jelen módosítás napjáig kifizetésre kerülő szerződéses értékhez képest.
Tekintettel arra, hogy az ellenérték növekedésének mértéke nem haladja meg sem az uniós értékhatárt, sem a szerződés értékének (azaz a módosítás napjáig tényleges kifizetett ellenszolgáltatás) 10%-át, azaz a 2 évre vetítve összesen nettó ‭‬25.632.857‬,- Ft-ot, míg a 2. évre vetítve a nettó‬ 14.370.984,- Ft-ot, Vevő kijelenti, hogy a jelen szerződésmódosítás a fentiek alapján a Kbt. 141. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬.
A „Hálózati kötőidomok, tűzcsapok és tartozékai” folyamatos ellátása a Szerződés hatályának meghosszabbításával biztosítható. A A Szerződés 2.2. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2.2. Jelen Szerződés mindkét Fél részéről történő aláírása napján lép hatályba és a szerződés hatálybalépésétől számított 30 hónapig, a jótállási kötelezettségek vonatkozásában a jótállási idő lejártáig tart. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés alapján Vevő legfeljebb a Szerződés hatályba lépésétől számított 30. hónap utolsó napját megelőző 5. munkanapig jogosult Megrendelések leadására.”
Az időbeli hatály meghosszabbítása a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelel.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A Kbt. 141. § (2) bekezdése, és a Kbt. 141. § (6) bekezdése.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 130 224 000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 179 709 120 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben