Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:8024/2020
CPV Kód:45333200-2
Ajánlatkérő:NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU;HU;HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BK Energy Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság;"PESTI-GÁZ" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;ONE GAS Korlátolt Felelősségű Társaság;"PESTI-GÁZ" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;ONE GAS Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73911197
Postai cím: Pulcz Utca 44
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baross Orsolya
Telefon: +36 207459302
E-mail: baross.orsolya@nkm.energy
Fax: +36 14749911
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkmhalozat.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
x Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gázmérő hitelesítési csere ÉD
Hivatkozási szám: EKR001302002019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45333200-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
G4, G6 névleges teljesítményű gáz-fogyasztásmérő berendezés hitelesítési mérőcseréjének, nyomásszabályozó cseréjének végrehajtása az alábbi részek szerint:
1. rész: Északi Gázüzem
2. rész: Déli Gázüzem
3. rész: Keleti Gázüzem
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 1032060009 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Gázmérő hitelesítési csere - Északi Gázüzem
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45333200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az Északi Gázüzem szolgáltatási területe: Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Vas megye, és Veszprém megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tárgy:
Szolgáltatásnyújtás leírása:
• az Ajánlatkérő informatikai rendszeréhez kapcsolódó „Munkairányító rendszer” alkalmazásával (WebMR) a munkalapok kinyomtatása, azok feldolgozása, valamint a helyszínen készített fényképek feltöltése, archiválása,
• G4, G6 névleges teljesítményű fogyasztásmérő berendezéseknek az Ajánlatkérő által megadott ütemezés szerinti hitelesítési cseréje,
• a G4, G6 névleges teljesítményű gázmérők hitelesítési mérőcseréje során a felhasználási helyen belül, a csatlakozó- és a fogyasztói vezetéken műszeres tömörségvizsgálat elvégzése,
• a G4, G6 teljesítményű fogyasztásmérő berendezések esetében a hitelesítési cseréhez kapcsolódóan a nyomásszabályozók cseréje, szükség szerint a mérőkötés átalakítása,
• egyfokozatú nyomásszabályozók cseréje,
• a hitelesítési mérőcsere során a szabálytalan vételezés, és/vagy szabálytalan helyzet feltárása,
• a tevékenységek digitális fotóval történő dokumentálása.
Ajánlattevő a fentiekben részletezett munkavégzés során köteles betartani a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) és a Get. rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) rendelkezéseit, különös tekintettel a Vhr. 1. számú mellékletét képező Földgázelosztási Szabályzat (a továbbiakban: Gesz.) 18. pontjában foglaltakra.

Mennyiség:
Északi Gázüzem (Győr-Moson-Sopron-, Komárom-Esztergom-, Vas- és Veszprém megye):
2020. évben
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje 7800 darab
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje nyomásszabályozó cserével 2000 darab
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje kötés átalakítással 100 darab
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje a fogyasztásmérő berendezés kötésének átalakításával és a nyomásszabályozó cseréjével 100 darab
Nyomásszabályozó csere (mérőcsere nélkül) 7900 darab
Nyomásszabályozó cseréje kötés átalakítással (mérőcsere nélkül) 400 darab
Összesen 18300 darab
Műszeres gáztömörségi vizsgálat összesen 10000 darab
2021. évben
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje 10800 darab
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje nyomásszabályozó cserével 2600 darab
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje kötés átalakítással 100 darab
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje a fogyasztásmérő berendezés kötésének átalakításával és a nyomásszabályozó cseréjével 100 darab
Nyomásszabályozó csere (mérőcsere nélkül) 7100 darab
Nyomásszabályozó cseréje kötés átalakítással (mérőcsere nélkül) 600 darab
Összesen 21300 darab
Műszeres gáztömörségi vizsgálat összesen 13600 darab
Az ajánlatkérő a megadott mennyiségektől pozitív irányba 30 %-kal eltérhet.
A részletes műszaki tartalom a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban kerül meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 M/2. alkalmassági követelménynek megfelelő további szakemberek (fő) (értékelt max. 5 fő)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 30 %-kal eltérhet
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Teljesítési határidő
A munka elvégzésére az adatállomány, munkalapok átadásától számított maximum 90 nap áll a Vállalkozó rendelkezésére. Havonta egy alkalommal történik a megrendelések átadása. Egy megrendelés minimum 1100db, maximum 2500db.
Értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Az 1. és 3. szempont esetében fordított és a 2. szempont esetében egyenes arányosság.

II.2.1)
Elnevezés: Gázmérő hitelesítési csere - Déli Gázüzem
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45333200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A Déli Gázüzem szolgáltatási területe: Bács-Kiskun megye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tárgy:
Szolgáltatásnyújtás leírása:
• az Ajánlatkérő informatikai rendszeréhez kapcsolódó „Munkairányító rendszer” alkalmazásával (WebMR) a munkalapok kinyomtatása, azok feldolgozása, valamint a helyszínen készített fényképek feltöltése, archiválása,
• G4, G6 névleges teljesítményű fogyasztásmérő berendezéseknek az Ajánlatkérő által megadott ütemezés szerinti hitelesítési cseréje,
• a G4, G6 névleges teljesítményű gázmérők hitelesítési mérőcseréje során a felhasználási helyen belül, a csatlakozó- és a fogyasztói vezetéken műszeres tömörségvizsgálat elvégzése,
• a G4, G6 teljesítményű fogyasztásmérő berendezések esetében a hitelesítési cseréhez kapcsolódóan a nyomásszabályozók cseréje, szükség szerint a mérőkötés átalakítása,
• egyfokozatú nyomásszabályozók cseréje,
• a hitelesítési mérőcsere során a szabálytalan vételezés, és/vagy szabálytalan helyzet feltárása,
• a tevékenységek digitális fotóval történő dokumentálása.
Ajánlattevő a fentiekben részletezett munkavégzés során köteles betartani a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) és a Get. rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) rendelkezéseit, különös tekintettel a Vhr. 1. számú mellékletét képező Földgázelosztási Szabályzat (a továbbiakban: Gesz.) 18. pontjában foglaltakra.

Mennyiség:
Déli Gázüzem (Bács-Kiskun megye):
2020. évben
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje 500 darab
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje nyomásszabályozó cserével 100 darab
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje kötés átalakítással 50 darab
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje a fogyasztásmérő berendezés kötésének átalakításával és a nyomásszabályozó cseréjével 50 darab
Nyomásszabályozó csere (mérőcsere nélkül) 9700 darab
Nyomásszabályozó cseréje kötés átalakítással (mérőcsere nélkül) 500 darab
Összesen 10900 darab
Műszeres gáztömörségi vizsgálat összesen 700 darab
2021. évben
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje 1500 darab
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje nyomásszabályozó cserével 400 darab
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje kötés átalakítással 50 darab
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje a fogyasztásmérő berendezés kötésének átalakításával és a nyomásszabályozó cseréjével 50 darab
Nyomásszabályozó csere (mérőcsere nélkül) 9700 darab
Nyomásszabályozó cseréje kötés átalakítással (mérőcsere nélkül) 500 darab
Összesen 12200 darab
Műszeres gáztömörségi vizsgálat összesen 2000 darab
Az ajánlatkérő a megadott mennyiségektől pozitív irányba 30 %-kal eltérhet.
A részletes műszaki tartalom a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban kerül meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 M/2. alkalmassági követelménynek megfelelő további szakemberek (fő) (értékelt max. 5 fő)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 30 %-kal eltérhet.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.Teljesítési határidő
A munka elvégzésére az adatállomány, munkalapok átadásától számított maximum 90 nap áll a Vállalkozó rendelkezésére. Havonta egy alkalommal történik a megrendelések átadása. Egy megrendelés minimum 800 db, maximum 1500 db.
Értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Az 1. és 3. szempont esetében fordított és a 2. szempont esetében egyenes arányosság.

II.2.1)
Elnevezés: Gázmérő hitelesítési csere - Keleti Gázüzem
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45333200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A Keleti Gázüzem szolgáltatási területe, Csongrád megye és Békés megye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tárgy:
Szolgáltatásnyújtás leírása:
• az Ajánlatkérő informatikai rendszeréhez kapcsolódó „Munkairányító rendszer” alkalmazásával (WebMR) a munkalapok kinyomtatása, azok feldolgozása, valamint a helyszínen készített fényképek feltöltése, archiválása,
• G4, G6 névleges teljesítményű fogyasztásmérő berendezéseknek az Ajánlatkérő által megadott ütemezés szerinti hitelesítési cseréje,
• a G4, G6 névleges teljesítményű gázmérők hitelesítési mérőcseréje során a felhasználási helyen belül, a csatlakozó- és a fogyasztói vezetéken műszeres tömörségvizsgálat elvégzése,
• a G4, G6 teljesítményű fogyasztásmérő berendezések esetében a hitelesítési cseréhez kapcsolódóan a nyomásszabályozók cseréje, szükség szerint a mérőkötés átalakítása,
• egyfokozatú nyomásszabályozók cseréje,
• a hitelesítési mérőcsere során a szabálytalan vételezés, és/vagy szabálytalan helyzet feltárása,
• a tevékenységek digitális fotóval történő dokumentálása.
Ajánlattevő a fentiekben részletezett munkavégzés során köteles betartani a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) és a Get. rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) rendelkezéseit, különös tekintettel a Vhr. 1. számú mellékletét képező Földgázelosztási Szabályzat (a továbbiakban: Gesz.) 18. pontjában foglaltakra.

Mennyiség:
Keleti Gázüzem (Csongrád-, és Békés megye):
2020. évben
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje 5800 darab
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje nyomásszabályozó cserével 1400 darab
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje kötés átalakítással 100 darab
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje a fogyasztásmérő berendezés kötésének átalakításával és a nyomásszabályozó cseréjével 40 darab
Nyomásszabályozó csere (mérőcsere nélkül) 8490 darab
Nyomásszabályozó cseréje kötés átalakítással (mérőcsere nélkül) 600 darab
Összesen 16430 darab
Műszeres gáztömörségi vizsgálat összesen 7340 db
2021. évben
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje 8700 darab
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje nyomásszabályozó cserével 2100 darab
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje kötés átalakítással 100 darab
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje a fogyasztásmérő berendezés kötésének átalakításával és a nyomásszabályozó cseréjével 110 darab
Nyomásszabályozó csere (mérőcsere nélkül) 7860 darab
Nyomásszabályozó cseréje kötés átalakítással (mérőcsere nélkül) 400 darab
Összesen 19270 darab
Műszeres gáztömörségi vizsgálat összesen 11010 db
Az ajánlatkérő a megadott mennyiségektől évente pozitív irányba 30 %-kal eltérhet.
A részletes műszaki tartalom a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban kerül meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 M/2. alkalmassági követelménynek megfelelő további szakemberek (fő) (értékelt max. 5 fő)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 30 %-kal eltérhet.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Teljesítési határidő
A munka elvégzésére az adatállomány, munkalapok átadásától számított maximum 90 nap áll a Vállalkozó rendelkezésére. Havonta egy alkalommal történik a megrendelések átadása. Egy megrendelés minimum 1100db, maximum 2500db.
Értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Az 1. és 3. szempont esetében fordított és a 2. szempont esetében egyenes arányosság.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 212 - 521214
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Gázmérő hitelesítési csere - Északi Gázüzem
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: BK Energy Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81074307
Postai cím: Andor Utca 21/C fszt 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: bkenergy.hungary@gmail.com
Telefon: +36 707785748
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 457834000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Gázmérő hitelesítési csere - Déli Gázüzem
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: "PESTI-GÁZ" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46236027
Postai cím: Podhorszky Utca 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1188
Ország: Magyarország
E-mail: pgmerocsere@gmail.com
Telefon: +36 209622699
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: ONE GAS Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79460417
Postai cím: Szovátai Utca 65.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: onegas@onegas.hu
Telefon: +36 203131166
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 196755000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Gázmérő hitelesítési csere - Keleti Gázüzem
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: "PESTI-GÁZ" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46236027
Postai cím: Podhorszky Utca 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1188
Ország: Magyarország
E-mail: pgmerocsere@gmail.com
Telefon: +36 209622699
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: ONE GAS Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79460417
Postai cím: Szovátai Utca 65.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: onegas@onegas.hu
Telefon: +36 203131166
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 377471250
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
igen

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. rész:
Ajánlattevők:
-BK Energy Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (119 Budapest, Andor Utca 21/C fszt 1., adósz.: 25044124243)
-"PESTI-GÁZ" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság(1188 Budapest, Podhorszky Utca 26., adósz.: 12151488243) és a ONE GAS Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Szovátai utca 65.,adósz.:24802514213)
Nyertes AT:BK Energy Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (119 Budapest, Andor Utca 21/C fszt 1., adósz.: 25044124243)
2. rész:
Ajánlattevők:
-BK Energy Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (119 Budapest, Andor Utca 21/C fszt 1., adósz.: 25044124243)
-"PESTI-GÁZ" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság(1188 Budapest, Podhorszky Utca 26., adósz.: 12151488243) és a ONE GAS Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Szovátai utca 65.,adósz.:24802514213)
Nyertes AT: PESTI-GÁZ" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság(1188 Budapest, Podhorszky Utca 26., adósz.: 12151488243) és a ONE GAS Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Szovátai utca 65.,adósz.:24802514213)
3. rész:
Ajánlattevők:
-BK Energy Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (119 Budapest, Andor Utca 21/C fszt 1., adósz.: 25044124243)
-"PESTI-GÁZ" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság(1188 Budapest, Podhorszky Utca 26., adósz.: 12151488243) és a ONE GAS Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Szovátai utca 65.,adósz.:24802514213)
Nyertes AT: PESTI-GÁZ" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság(1188 Budapest, Podhorszky Utca 26., adósz.: 12151488243) és a ONE GAS Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Szovátai utca 65.,adósz.:24802514213)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)