Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/32
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.14.
Iktatószám:0807/2020
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Nyírtelek Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Nyírtelek közigazgatási terület, hrsz: 908/1, 908/3, 908/4, 919/1;Nyírtelek közigazgatási terület, hrsz: 908/3, 962, 908/1, 919/1, 908/4, 955
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SB Building Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság;SB Building Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyírtelek Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94734771
Postai cím: Petőfi 28
Város: Nyírtelek
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4461
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bartovics Norbert
Telefon: +36 42210500
E-mail: nyirtelek@gmail.com
Fax: +36 42210500
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://azenvarosom.hu/site/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Zöld város kialakítása Nyírtelken
Hivatkozási szám: EKR001436042019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
"Zöld város kialakítása Nyírtelken" projekt keretében a város központi részének részleges megújítása történik: A Királytelek-Vigadó épülete felújításra kerül, amely által többfunkciós szolgáltató térré fog válni. Központi termében rendezvények, programok tartására alkalmas tér lesz, mellékszárnyában pedig szociális és irodai egységek kerülnek kialakításra. Az épülethez napelemes rendszer kerül telepítésre az energiahatékonyság javítása érdekében.
A Királytelek-Vigadó mögötti területen a parkosítás mellett kialakításra kerül szabadtéri tűzrakó hely és egy filagória, valamint utcabútorok telepítése.
A Királytelek-Vigadó épülete előtt, illetve az Arany János, a Béke és a Petőfi köz utcák érintett szakaszai mentén a zöld terület megújítása történik.
1. rész:
"Zöld város kialakítása Nyírtelken" projekt keretében a város központi részének részleges megújítása történik: A Királytelek-Vigadó épülete felújításra kerül, amely által többfunkciós szolgáltató térré fog válni. Központi termében rendezvények, programok tartására alkalmassá tér lesz, mellékszárnyában pedig szociális és irodai egységek kerülnek kialakításra. Az épülethez napelemes rendszer kerül telepítésre az energiahatékonyság javítása érdekében. A Királytelek-Vigadó mögötti területen a parkosítás mellett kialakításra kerül szabadtéri tűzrakó hely és egy filagória, valamint utcabútorok telepítése. Az épület felújítás építési munkái, jellemzői: Telek területe: nem változik Beépített terület : nem változik Beépítettség: nem változik zöldfelület min. nem változik Beépített terület : nem változik Burkolt és beépített terület össze.: nem változik Zöldfelület: nem változik építménymagasság: nem változik A felújítással épített épület össz. 658 m2 alapterületű. Az ingatlan jogszabályi védettsége: helyi védett. Közművek: Az érintett ingatlan víz, szennyvíz, gáz, elektromos áram közművesítéssel rendelkezik. ÚJ SZERKEZETEK: - Tetőszerkezet: A nagyterem feletti tetőszerkezetet megerősítése. - Tetőfedési feladatok - Válaszfalak: Az épületben 10 cm vtg., gipszkartonlapokból épített válaszfalak készülnek, két oldalon 2x1,25 mm vtg. Rigipsz gipszkartonlapokkal a rendszerhez tartozó CW profil tartóvázzal és közötte 8,0 cm hangszigeteléssel, vizes helyiségekben impregnált gipszkartonból. - Állmennyezet: A nagyterem felett állmennyezet készül. - Nyílásáthidalások, koszorúk: A nyílásáthidalások és koszorúk monolit vasbetonból készülnek. - Hőszigetelések: Az épület padlószerkezetébe (a nagyterem kivételével) 12,0 cm vtg. lépésálló hőszigetelés kerül beépítésre. Az irodák és a konyha épületrészek födémszerkezete ill. a nagyterem állmennyezete felett 25 cm vtg. hőszigetelés kerül beépítésre. - Aljzatbetonok készítése. - Vízszigetelési feladatok. - Nyílászáró szerkezetek: Az épületbe min. 6 légkamrás, hőszigetelt, 80 mm beépítési mélységű, műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre fehér színben külső oldalon középtölgy fóliával. - Burkolatok: Az épületben kerámia padlóburkolat készül. - Felületképzések: A belső falak javítása. A vakolt felületet glettelni, alapozni kell. Általánosan belső falakon 3 rtg. műanyag bázisú mosható, falfesték készül pasztellszínben. Az iroda helyiségekben a vakolt felületet glettelni, alapozni kell, majd üvegszövet tapéta és 2 réteg műanyag bázisú mosható falfestés készül. A nagyteremben és a technikai szinten a vakolt felületet glettelni, alapozni kell, majd tapéta kerül beépítésre. Vizes helyiségekben 2,10 m-ig csempeburkolat készül, felette 3 rtg. műanyag bázisú mosható falfestés készül. A melegítő konyhában mennyezetig készül a csempeburkolat. A külső falak homlokzatvakolati rendszert kapnak fehér és sárga színben. Az épület lábazata üvegszövet hálóval erősített lábazat festéket kap szürke színben. - Térkövezési feladatok. - Korlátok: A belső korlátok anyaga fém, fehér porszórt festést kapnak 2 rétegben. - Bádogos szerkezetek kialakítása. - Épületgépészeti és épületvillamossági megoldások szakági műszaki leírások szerint.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bek.-re.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza

2. rész:
"Zöld város kialakítása Nyírtelken" projekt keretében a város központi részének részleges megújítása történik: A Királytelek-Vigadó épülete előtt, illetve az Arany János, a Béke és a Petőfi köz érintett szakaszai mentén a zöld terület megújítása történik 2748 m2-en: - lombhullató fák és cserjék telepítése - gyepesítés - zöldterület megújítási munkálatok a részletes műszaki dokumentáció szerint.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bek.-re.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 241696789 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Építési beruházás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyírtelek közigazgatási terület, hrsz: 908/1, 908/3, 908/4, 919/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
"Zöld város kialakítása Nyírtelken" projekt keretében a város központi részének részleges megújítása történik: A Királytelek-Vigadó épülete felújításra kerül, amely által többfunkciós szolgáltató térré fog válni. Központi termében rendezvények, programok tartására alkalmassá tér lesz, mellékszárnyában pedig szociális és irodai egységek kerülnek kialakításra. Az épülethez napelemes rendszer kerül telepítésre az energiahatékonyság javítása érdekében.
A Királytelek-Vigadó mögötti területen a parkosítás mellett kialakításra kerül szabadtéri tűzrakó hely és egy filagória, valamint utcabútorok telepítése.
Az épület felújítás építési munkái, jellemzői:
Telek területe: nem változik
Beépített terület : nem változik
Beépítettség: nem változik
zöldfelület min. nem változik
Beépített terület : nem változik
Burkolt és beépített terület össze.: nem változik
Zöldfelület: nem változik
építménymagasság: nem változik
A felújítással épített épület össz. 658 m2 alapterületű.
Az ingatlan jogszabályi védettsége: helyi védett.
Közművek: Az érintett ingatlan víz, szennyvíz, gáz, elektromos áram közművesítéssel rendelkezik.
ÚJ SZERKEZETEK:
- Tetőszerkezet: A nagyterem feletti tetőszerkezetet megerősítése.
- Tetőfedési feladatok
- Válaszfalak: Az épületben 10 cm vtg., gipszkartonlapokból épített válaszfalak készülnek, két oldalon 2x1,25 mm vtg. Rigipsz gipszkartonlapokkal a rendszerhez tartozó CW profil tartóvázzal és közötte 8,0 cm hangszigeteléssel, vizes helyiségekben impregnált gipszkartonból.
- Állmennyezet: A nagyterem felett állmennyezet készül.
- Nyílásáthidalások, koszorúk: A nyílásáthidalások és koszorúk monolit vasbetonból készülnek.
- Hőszigetelések: Az épület padlószerkezetébe (a nagyterem kivételével) 12,0 cm vtg. lépésálló hőszigetelés kerül beépítésre. Az irodák és a konyha épületrészek födémszerkezete ill. a nagyterem állmennyezete felett 25 cm vtg. hőszigetelés kerül beépítésre.
- Aljzatbetonok készítése.
- Vízszigetelési feladatok.
- Nyílászáró szerkezetek: Az épületbe min. 6 légkamrás, hőszigetelt, 80 mm beépítési mélységű, műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre fehér színben külső oldalon középtölgy fóliával.
- Burkolatok: Az épületben kerámia padlóburkolat készül.
- Felületképzések: A belső falak javítása. A vakolt felületet glettelni, alapozni kell. Általánosan belső falakon 3 rtg. műanyag bázisú mosható, falfesték készül pasztellszínben. Az iroda helyiségekben a vakolt felületet glettelni, alapozni kell, majd üvegszövet tapéta és 2 réteg műanyag bázisú mosható falfestés készül. A nagyteremben és a technikai szinten a vakolt felületet glettelni, alapozni kell, majd tapéta kerül beépítésre. Vizes
helyiségekben 2,10 m-ig csempeburkolat készül, felette 3 rtg. műanyag bázisú mosható falfestés készül. A melegítő konyhában mennyezetig készül a csempeburkolat. A külső falak homlokzatvakolati rendszert kapnak fehér és sárga színben. Az épület lábazata üvegszövet hálóval erősített
lábazat festéket kap szürke színben.
- Térkövezési feladatok.
- Korlátok: A belső korlátok anyaga fém, fehér porszórt festést kapnak 2 rétegben.
- Bádogos szerkezetek kialakítása.
- Épületgépészeti és épületvillamossági megoldások szakági műszaki leírások szerint.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre
hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék
megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bek.-re. Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki
paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai
követelményeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.) A szerződés teljesítésében részt vevő szakember magasépítési kivitelezési munkák területén szerzett kivitelezési szakmai tapasztalata (db) (min. 0 db - max. 3 db) 10
2 3.) A kötelezően előírt jótállási időn felül vállalt többletjótállás időtartama. (hónap ) (min. további 0 hónap, max. további 24 hónap) 10
3 4.) Hátrányos helyzetű személy teljesítésbe való bevonása (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.) Nettó vállalkozási díj (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00027
II.2.9) További információ:
A nyertes ajánlattevőnek a 322/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 26. § alapján a szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítást kell kötnie (vagy
meglévő felelősségbiztosítását kiterjesztenie) a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan az 1. rész esetében legalább
80.000.000 Ft/szerződéses időtartam és 40.000.000 Ft/kár értékhatárig terjedően. Az építési-szerelési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a
harmadik személynek okozott kárra is. Abban az esetben, amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem
rendelkezik az előírt biztosítások bármelyikével, azt ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben
ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.

II.2.1)
Elnevezés: Zöldfelület fejlesztés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyírtelek közigazgatási terület, hrsz: 908/3, 962, 908/1, 919/1, 908/4, 955
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
"Zöld város kialakítása Nyírtelken" projekt keretében a város központi részének részleges megújítása történik:
A Királytelek-Vigadó épülete előtt, illetve az Arany János, a
Béke és a Petőfi köz érintett szakaszai mentén a zöld terület megújítása történik 2748 m2-en:
- lombhullató fák és cserjék telepítése
- gyepesítés
- zöldterület megújítási munkálatok a részletes műszaki dokumentáció szerint.

Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015.
(X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bek.-re. Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes
ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési
dokumentáció részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.) A szerződés teljesítésében részt vevő szakember mélyépítési kivitelezési munkák területén szerzett kivitelezési szakmai tapasztalata (db) (min. 0 db - max. 3 db) 10
2 3.) A kötelezően előírt jótállási időn felül vállalt többletjótállás időtartama. (hónap ) (min. további 0 hónap, max. további 24 hónap) 10
3 4.) Hátrányos helyzetű személy teljesítésbe való bevonása (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.) Nettó vállalkozási díj (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00027
II.2.9) További információ:
A nyertes ajánlattevőnek a 322/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 26. § alapján a szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítást kell kötnie (vagy
meglévő felelősségbiztosítását kiterjesztenie) a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan a 2. rész esetében legalább 1.000.000 Ft/
szerződéses időtartam és 500.000 Ft/kár értékhatárig terjedően. Az építési-szerelési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a
harmadik személynek okozott kárra is. Abban az esetben, amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem
rendelkezik az előírt biztosítások bármelyikével, azt ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben
ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Építési beruházás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SB Building Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89870415
Postai cím: Róka Zug 4
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: sbbuildingkft@gmail.com
Telefon: +36 306224087
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25919417215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 239677009
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SB Building Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89870415
Postai cím: Róka Zug 4
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25919417215

Hivatalos név: GARA-ÉP-KER KERESKEDELMIÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49500327
Postai cím: SZABADSÁG ÚT 1/A
Város: GÁVAVENCSELLŐ
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4472
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25171747215

Hivatalos név: Pataki Útépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71892126
Postai cím: Arany János Utca 112
Város: Sárospatak
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3950
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22762900205

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Zöldfelület fejlesztés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SB Building Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89870415
Postai cím: Róka Zug 4
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: sbbuildingkft@gmail.com
Telefon: +36 306224087
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25919417215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2019780
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SB Building Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89870415
Postai cím: Róka Zug 4
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25919417215

Hivatalos név: GARA-ÉP-KER KERESKEDELMIÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49500327
Postai cím: SZABADSÁG ÚT 1/A
Város: GÁVAVENCSELLŐ
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4472
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25171747215

Hivatalos név: Pataki Útépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71892126
Postai cím: Arany János Utca 112
Város: Sárospatak
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3950
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22762900205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/11/26 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges