Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/97
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.20.
Iktatószám:8075/2020
CPV Kód:45214200-2
Ajánlatkérő:Budakalász Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budakalász Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69338650
Postai cím: Petőfi Tér 1
Város: Budakalász
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegyvári János
Telefon: +36 26340266
E-mail: hegyvari.janos@budakalasz.hu
Fax: +36 26340494
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budakalasz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Budakalász, 16 tantermes iskola építése II.
Hivatkozási szám: EKR001135112018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214200-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Budakalász, 16 tantermes iskola építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2011 Budakalász, Klisovác utca 32., Hrsz.: 4209
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az építési telek területe 12.207 m2. A kivitelezés során az alábbiak megvalósítása: Sportudvar 1.300 m2 (külső kosárlabda pályával), játszó-pihenő udvar 1.950 m2, gazdasági udvar 140 m2, belső (tanári) parkoló 4 db, fedett kerékpár tároló hely 40 db, külső, közforgalmi parkolóhely 39 db, 16 tantermes iskolaépület, amelynek hasznos alapterülete 4.853 m2, ebből alagsor 2.531,7 m2, földszint 1.501,2 m2, 1. emelet 747,3 m2, 2. emelet 72,8 m2
Az épület az alábbi helyiségeket foglalja magába: 16 tanterem, 3 előadóterem. 1035 m2 tornaterem (a hozzá tartozó beépítendő sportszerekkel), 3 csoportterem, 1 olvasóterem, 1 tanári egység, 1 melegítőkonyha beépítendő konyhatechnológiai eszközökkel, 1 étkező, 1 aula, 2 szakterem,2 fejlesztő helyiség.
A részletes feladatok leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 061 - 140850

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Budakalász, 16 tantermes iskola építése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/03/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51098177
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
E-mail: ekrep@swietelsky.hu
Telefon: +36 18896300
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18896350
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2755880811 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/14 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214200-2
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214200-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2011 Budakalász, Klisovác utca 32., Hrsz.: 4209
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az építési telek területe 12.207 m2. A kivitelezés során az alábbiak megvalósítása: Sportudvar 1.300 m2 (külső kosárlabda pályával), játszó-pihenő udvar 1.950 m2, gazdasági udvar 140 m2, belső (tanári) parkoló 4 db, fedett kerékpár tároló hely 40 db, külső, közforgalmi parkolóhely 39 db, 16 tantermes iskolaépület, amelynek hasznos alapterülete 4.853 m2, ebből alagsor 2.531,7 m2, földszint 1.501,2 m2, 1. emelet 747,3 m2, 2. emelet 72,8 m2
Az épület az alábbi helyiségeket foglalja magába: 16 tanterem, 3 előadóterem. 1035 m2 tornaterem (a hozzá tartozó beépítendő sportszerekkel), 3 csoportterem, 1 olvasóterem, 1 tanári egység, 1 melegítőkonyha beépítendő konyhatechnológiai eszközökkel, 1 étkező, 1 aula, 2 szakterem,2 fejlesztő helyiség.
A részletes feladatok leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 14 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2755880811
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51098177
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
E-mail: ekrep@swietelsky.hu
Telefon: +36 18896300
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18896350
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. Megrendelő képviselőjének személyében a 2019. évi önkormányzati választások miatt változás történik. Megrendelő képviselője: dr. Göbl Richárd polgármester.
2. Szerződő felek a közöttük létrejött vállalkozási szerződés 3.1 pontját az alábbiak szerint módosítják:
Teljesítési határidő: a szerződéskötéstől számított 23 hónap, azaz 2021. február 19.
3. A szerződés 6.2 pontja szerint Vállalkozó által elkészített műszaki ütemterv módosítását Vállalkozó jelen szerződésmódosítást követő 5 munkanapon belül Megrendelő részére átadja.
VII. 2.2 pont folytatása:
5.2 A munkaterületet viharkár érte, amely miatt kivitelező akadályközléssel élt. Az alaptestekből szükség volt a víz eltávolítására, illetve a talajcsere vált szükségessé. A helyreállítási munkák elvégzése után vált lehetővé a munkák folytatására.
5.3 Az épület tornatermi szárnyán a földmunkák során a sáv és pontalapok alsó alapozási síkja felett 25-30cm-rel rétegvíz került felszínre. A kivitelezési munkák folytatásához a rétegvíz süllyesztése vált szükségessé. A szivattyúzási munkák hatása a talajban szivárgó vízre késleltetve jelentkezik, a megkezdést követően vált lehetségessé az érintett rész alapozási munkáinak elvégzése.
5.4 Fenti akadályoztatások miatt kivitelező az eredeti teljesítési határidő szerinti lekötött alvállalkozói és beszállítói kapacitásait nem tudta időkiesés nélkül újra-ütemezni, amely miatt szükséges a teljesítési határidő módosítása.
5.5 A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet alapján 2021. január elseje után az épület a használatba vételi engedélyt akkor tudja megkapni, ha az energetikai besorolása a jogszabálynak megfelelő lesz. Ezen tartalékkeret terhére elszámolásra kerülő pótmunka elvégzése is indokolja a határidő módosítását.
Tárgyi módosítás a Kbt. rendelkezéseinek maradéktalanul megfelel, figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő a fenti körülmények miatti módosítás szükségességét kellő gondossággal nem látta előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, valamint jelen Módosítás keretein belül az ellenérték nem módosult.
Szerződésmódosítás időpontja: 2020. 04. 29.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 4. Megrendelő képviselőjének változása (szerződés-módosítás 1. pontja) a Kbt. 141.§ (6) bekezdése alapján történik. Felek kijelentik, hogy a módosítás nem lényeges. Az ezt alátámasztó valamennyi feltétel együttesen teljesül, ezen módosítás tekintetében.
5. A kivitelezés során az alábbi előre nem látható feltételek miatt jelezte Vállakozó Megrendelő részére a kivitelezés akadályoztatását, melyre tekintettel kérte a teljesítés határidő és a műszaki ütemterv módosítását (jelen szerződés-módosítás 2. és 3. pontja):
5.1 A helyszíni munkák 2019.04.01-én kezdődtek meg, régészeti szakfelügyelet biztosításával, mely a Vállalkozási Szerződés része volt. Építéselőkészítő munkák, kitűzések folytak. Az építéselőkészítő munkák folyamán kiderült, hogy teljes régészeti feltárási munkák elvégzésére is szükség van. Ennek bejelentése, és lefolytatása megtörtént. A Ferenczy Múzeum munkatársai felvonultak és elvégezték a teljes régészeti feltárási munkát.
Folytatás a VII.2.1 pontban.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2755880811 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2755880811 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben