Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/98
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.21.
Iktatószám:8141/2020
CPV Kód:24453000-4
Ajánlatkérő:MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Teljesítés helye:HU110, HU311
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Albensis Trader Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15784
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Druzsin Mónika
Telefon: +36 303185468
E-mail: druzsin.monika@mav-szk.hu
Fax: +36 15118534
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mavcsoport.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A vasúti pálya vegyszeres gyomirtásához szükséges gyomirtó szerek beszerzése adásvételi keretszerződés keretében
Hivatkozási szám: 2017/S 249-525822
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:24453000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A vasúti pálya vegyszeres gyomirtásához szükséges gyomirtó szerek beszerzése adásvételi keretszerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:24453000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110, HU311 A teljesítés fő helyszíne: 1102 Budapest Kolozsvári u., Hrsz.: 39205/4.
3526 Miskolc Állomás u. 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (adásvételi keretszerződés) alapján nyertes ajánlattevő az alábbiakra vállalt kötelezettséget:
- a meghatározott készítmények eseti megrendelések alapján eladása és leszállítása az eseti
megrendelésben megadott telephely(ek)re.
Ajánlatkérő a megajánlott egyes készítményeket a meghatározott receptúrában előírtak szerint egymással keveri és az előállított permetlé keveréket / tankkeveréket gyomirtáshoz használja fel.
A szerződés keretértéke nettó 600 millió Ft. A 600 millió Ft keretérték 30 %, azaz 180 millió Ft opciót tartalmaz. Az egyes tételekhez tartozó mennyiségek tájékoztató jellegűek, kizárólag az ajánlatok összehasonlíthatóságát szolgálták, az összkeretértéken belül ezek aránya változhat a szerződés teljesítése során.
A teljes keretértéken belül az alábbi tételekre kért ajánlatkérő ajánlatot:
1. tétel: Totális gyom- és cserjeirtó készítmény; Hatóanyaga: glifozát; Kiszerelési csoport: 20 liter, vagy 25 liter, vagy 20 liter és 25 liter között
2. tétel: Széles hatássprektumú talaj- és levél herbicidek, tavaszi magról kelő kétszikű gyomok ellen; Hatóanyaga: metszulfuron-metil; Kiszerelési csoport: 75 g, vagy 100 g, vagy 75 g és 100 g között
3. tétel: Magról kelő egyszikű gyomnövények ellen, Hatóanyaga: petoxamid; Kiszerelési csoport: 5 liter, vagy 20 liter, vagy 5 liter és 20 liter között
4. tétel: Magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények ellen, Hatóanyaga petoxamid + terbutilazin; Kiszerelési csoport: 5 liter, vagy 20 liter, vagy 5 liter és 20 liter között
5. tétel: Széles hatásspektrumú, magról kelő és évelő kétszikű gyomnövényekre, vasúton elsősorban a zsurló ellen; Hatóanyaga: glifozát+2,4D gyári kombináció; Kiszerelési csoport: 5 liter, vagy 20 liter, vagy 5 liter és 20 liter között
6. tétel: Magról kelő- és évelő kétszikű gyomok irtására, különös tekintettel a fészkesekre (pl. mezei acat, ragadós galaj, szikfűfajok, apró szulák); Hatóanyaga: klopiralid, florasulam, fluroxipir-meptil gyári kombináció; Kiszerelési csoport: 5 liter, vagy 20 liter, vagy 5 liter és 20 liter között
7. tétel: I. Permetezőszer segédanyagok, elsodródás gátlók, tapadás fokozó; Hatóanyaga: trisziloxan; Kiszerelési csoport: 1 liter, vagy 10 liter, vagy 1 liter és 10 liter között
8. tétel: II. Permetezőszer segédanyag, elsodródás gátló, tapadás fokozó; Hatóanyaga: Sztirol-akrilát kopolimer 27 %, trisziloxan 15,6 %, propilénglikol 7,5 %; Kiszerelési csoport: 1 liter, vagy 10 liter, vagy 1 liter és 10 liter között
9. tétel: Cserjeirtás, egy- és kétszikű gyomok, kivágott fák vagy cserjék tuskóinak irtására alkalmas készítmény; Hatóanyaga: triklopir; Kiszerelési csoport: 5 liter, vagy 20 liter, vagy 5 liter és 20 liter között
10. tétel: Környezet kímélő totális gyomirtó szerek; Hatóanyaga: pelargonsav; Kiszerelési csoport: 5 liter, vagy 20 liter, vagy 5 liter és 20 liter között
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 140 - 321836

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 11858-20/2017/SZK Rész száma: Elnevezés: Adásvételi keretszerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/06/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Albensis Trader Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ányos Pál u. 3. fszt 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
E-mail: lacibalogh62@gmail.com
Telefon: +36 207751516
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 600000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. Nyertes ajánlattevő különböző gyomirtó szerek beszerzése és szállítása tárgyban alvállalkozókat vesz igénybe.
2. Nyertes ajánlattevő adószáma: 14839397-2-07
3. - Ajánlattevő neve: Albensis Trader Kereskedelmi Kft., címe: 8000 Székesfehérvár, Ányos Pál u. 3. fszt. 1., adószáma: 14839397-2-07
- Ajánlattevő neve: Vivamus Hungary Kft., címe: 8272 Szentjakabfa, Fő u. 37., adószáma: 25445398-2-19
4. A szerződés módosításának időpontja: 2020.04.29.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +3618828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +3618828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/15 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:24453000-4
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110, HU311 A teljesítés fő helyszíne: 1102 Budapest Kolozsvári u., Hrsz.: 39205/4.
3526 Miskolc Állomás u. 6.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (adásvételi keretszerződés) alapján nyertes ajánlattevő az alábbiakra vállalt kötelezettséget:
- a meghatározott készítmények eseti megrendelések alapján eladása és leszállítása az eseti
megrendelésben megadott telephely(ek)re.
Ajánlatkérő a megajánlott egyes készítményeket a meghatározott receptúrában előírtak szerint egymással keveri és az előállított permetlé keveréket / tankkeveréket gyomirtáshoz használja fel.
A szerződés keretértéke nettó 600 millió Ft. A 600 millió Ft keretérték 30 %, azaz 180 millió Ft opciót tartalmaz. Az egyes tételekhez tartozó mennyiségek tájékoztató jellegűek, kizárólag az ajánlatok összehasonlíthatóságát szolgálták, az összkeretértéken belül ezek aránya változhat a szerződés teljesítése során.
A teljes keretértéken belül az alábbi tételekre kért ajánlatkérő ajánlatot:
1. tétel: Totális gyom- és cserjeirtó készítmény; Hatóanyaga: glifozát; Kiszerelési csoport: 20 liter, vagy 25 liter, vagy 20 liter és 25 liter között
2. tétel: Széles hatássprektumú talaj- és levél herbicidek, tavaszi magról kelő kétszikű gyomok ellen; Hatóanyaga: metszulfuron-metil; Kiszerelési csoport: 75 g, vagy 100 g, vagy 75 g és 100 g között
3. tétel: Magról kelő egyszikű gyomnövények ellen, Hatóanyaga: petoxamid; Kiszerelési csoport: 5 liter, vagy 20 liter, vagy 5 liter és 20 liter között
4. tétel: Magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények ellen, Hatóanyaga petoxamid + terbutilazin; Kiszerelési csoport: 5 liter, vagy 20 liter, vagy 5 liter és 20 liter között
5. tétel: Széles hatásspektrumú, magról kelő és évelő kétszikű gyomnövényekre, vasúton elsősorban a zsurló ellen; Hatóanyaga: glifozát+2,4D gyári kombináció; Kiszerelési csoport: 5 liter, vagy 20 liter, vagy 5 liter és 20 liter között
6. tétel: Magról kelő- és évelő kétszikű gyomok irtására, különös tekintettel a fészkesekre (pl. mezei acat, ragadós galaj, szikfűfajok, apró szulák); Hatóanyaga: klopiralid, florasulam, fluroxipir-meptil gyári kombináció; Kiszerelési csoport: 5 liter, vagy 20 liter, vagy 5 liter és 20 liter között
7. tétel: I. Permetezőszer segédanyagok, elsodródás gátlók, tapadás fokozó; Hatóanyaga: trisziloxan; Kiszerelési csoport: 1 liter, vagy 10 liter, vagy 1 liter és 10 liter között
8. tétel: II. Permetezőszer segédanyag, elsodródás gátló, tapadás fokozó; Hatóanyaga: Sztirol-akrilát kopolimer 27 %, trisziloxan 15,6 %, propilénglikol 7,5 %; Kiszerelési csoport: 1 liter, vagy 10 liter, vagy 1 liter és 10 liter között
9. tétel: Cserjeirtás, egy- és kétszikű gyomok, kivágott fák vagy cserjék tuskóinak irtására alkalmas készítmény; Hatóanyaga: triklopir; Kiszerelési csoport: 5 liter, vagy 20 liter, vagy 5 liter és 20 liter között
10. tétel: Környezet kímélő totális gyomirtó szerek; Hatóanyaga: pelargonsav; Kiszerelési csoport: 5 liter, vagy 20 liter, vagy 5 liter és 20 liter között
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 659990000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Albensis Trader Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ányos Pál u. 3. fszt 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
E-mail: lacibalogh62@gmail.com
Telefon: +36 207751516
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Szerződés 5.1. és 5.2. pontja
„5.1. Jelen Szerződés teljes keretösszege 600.000.000,- Ft + ÁFA, azaz Hatszázmillió forint + ÁFA.
5.2. A teljes keretösszegből Vevő 420.000.000,- Ft + ÁFA, azaz Négyszázhúszmillió forint + ÁFA lehívására vállal lehívási kötelezettséget (a továbbiakban: Alapösszeg), a Vevő tekintetében rögzített Alapösszegen felüli érték lehívására Vevő nem vállal lehívási kötelezettséget.”
az alábbiak szerint módosul:
„5.1. Jelen Szerződés teljes keretösszege 659.990.000,- Ft + ÁFA, azaz Hatszázötvenkilencmillió-kilencszázkilencvenezer forint + ÁFA.
5.2. A teljes keretösszegből Vevő 461.993.000,- Ft + ÁFA, azaz Négyszázhatvanegymillió-kilencszázkilencvenháromezer forint + ÁFA lehívására vállal lehívási kötelezettséget (a továbbiakban: Alapösszeg), a Vevő tekintetében rögzített Alapösszegen felüli érték lehívására Vevő nem vállal lehívási kötelezettséget.”
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése, a Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a 2020. január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárokról (KÉ 2019. évi 224. szám, 2019 11. 21.) és a Közbeszerzési Hatóság „A közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről” szóló útmutatója (KÉ. 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.) alapján a szerződés módosításának nincs jogszabályi akadálya, mivel a szerződésmódosítás értéke, azaz nettó 59.990.000,- Ft
- nem éri el a közszolgáltatókra vonatkozó uniós értékhatárt, azaz 136.343.680,- Ft-ot;
- nem éri el szerződés alapján lehívott érték, azaz az 599.999.136,- Ft-nak a 10%-át, azaz 59.999.913,6 -Ft-ot,
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, továbbá
- nem áll fenn a Kbt. 141.§ (3) bekezdésében foglalt kizáró feltétel.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 600000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 659990000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben