Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/97
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.20.
Iktatószám:8154/2020
CPV Kód:55520000-1
Ajánlatkérő:Gyömrő Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2230 Gyömrő, Arany J. u. 28.; 2230 Gyömrő, Pázmány u. 52.; 2230. Gyömrő, Fő tér 2/b.; 2230 Gyömrő, Dózsa Gy. út 1.; 2230 Gyömrő, Kossuth F. u. 24.; 2230. Gyömrő, Gróf Pálffy utca 15.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Allure Event Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gyömrő Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK02740
Postai cím: Fő tér 1.
Város: Gyömrő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2230
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyenes Levente
Telefon: +36 29330011
E-mail: polgarmester@gyomro.hu
Fax: +36 29330078
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyomro.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gyomro.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Közétkeztetés biztosítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:55520000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Közétkeztetés biztosítása óvodákban.
Rész száma: 1.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:55523000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2230 Gyömrő, Arany J. u. 28.; 2230 Gyömrő, Pázmány
u. 52.; 2230. Gyömrő, Fő tér 2/b.; 2230 Gyömrő, Dózsa Gy. út 1.; 2230 Gyömrő, Kossuth F. u. 24.; 2230. Gyömrő, Gróf Pálffy utca 15.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Napi háromszori és egyszeri étkezés biztosítása Gyömrő Város Önkormányzata kezelésében lévő óvodákban 6 óvoda épület (750 fő), ezen belül: ajánlatkérő
által fenntartott óvodákban működő tálaló konyhákra hideg és melegétel szállítása, egyszer használatos, egyadagos kiszerelésben diétás vagy speciális étkezés és ellátás biztosítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 58 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15982 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: vállalkozási szerződés - óvodák
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/12/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Allure Event Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Wesselényi u. 1.
Város: Gyömrő
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 2230
Ország: HU
E-mail: lakv68@gmail.com
Telefon: 305107514
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 480037
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:55520000-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:55523000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2230 Gyömrő, Arany J. u. 28.; 2230 Gyömrő, Pázmány u. 52.; 2230. Gyömrő, Fő tér 2/b.; 2230 Gyömrő, Dózsa Gy. út 1.; 2230 Gyömrő, Kossuth F. u. 24.; 2230. Gyömrő, Gróf Pálffy utca 15., 2230 Gyömrő közigazgatási területe
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Napi háromszori és egyszeri étkezés biztosítása Gyömrő Város Önkormányzata kezelésében lévő óvodákban vagy megadott címekre, 6 óvoda épület (750 fő), ezen belül: ajánlatkérő által fenntartott óvodákban működő tálaló konyhákra hideg és melegétel szállítása, egyszer használatos, egyadagos kiszerelésben diétás vagy speciális étkezés és ellátás biztosítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 58 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 480037
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Allure Event Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Táncsics Mihály utca 35.
Város: Gyömrő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2230
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/04/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződés alábbi pontjai módosulnak:
3.1 2017. január 1. után az alábbiakban részletezett mennyiségű étel elkészítése és kiszállítása és felszolgálása a megjelölt helyszínre napokon azonnali tálalásra és fogyasztásra alkalmas állapotban.
Ellátandó feladat megnevezése:
Kiszállítások időpontja:
A reggeli és a tízóraik vonatkozásában naponta 7.00 óráig.
Az ebéd és az uzsonna vonatkozásában 11.00 óráig.
helyett
3.1 2020. március 16. után a heti rendszerességgel megadott mennyiségű étel elkészítése és kiszállítása, intézményi kiszállítás esetén a megjelölt esetekben felszolgálása a megjelölt helyszínre napokon azonnali tálalásra és fogyasztásra alkalmas állapotban.
Ellátandó feladat megnevezése:
Intézményi kiszállítások
Kiszállítások időpontja (intézményi kiszállítás esetén):
A reggeli és a tízóraik vonatkozásában naponta 7.00 óráig.
Az ebéd és az uzsonna vonatkozásában 11.00 óráig.
Lakcímre történő kiszállítások - ebéd (egytál étel)
3.2. A heti étrend összeállítása a hatályos jogszabályban előírt, s az ételek minimális energia- és tápanyagtartalmára vonatkozó rendelkezések figyelembe vételével történhet, melynek során Vállalkozó köteles figyelembe venni a Megrendelő esetleges külön igényeit is. Ennek körében Vállalkozó köteles biztosítani az átlagostól eltérő étkezési igényeket is kielégíteni. A Vállalkozó a heti étlapot az előző hét pénteki napján köteles kifüggeszteni az intézményben.
helyett
3.2. Intézményi kiszállítás esetén a heti étrend összeállítása a hatályos jogszabályban előírt, s az ételek minimális energia- és tápanyagtartalmára vonatkozó rendelkezések figyelembe vételével történhet, melynek során Vállalkozó köteles figyelembe venni a Megrendelő esetleges külön igényeit is. Ennek körében Vállalkozó köteles biztosítani az átlagostól eltérő étkezési igényeket is kielégíteni. A Vállalkozó a heti étlapot az előző hét pénteki napján köteles kifüggeszteni az intézményben.
3.8. Az étlapot Vállalkozó köteles 10 nappal annak érvényessége előtt a Megrendelőnek megküldeni. Megrendelőnek a kézhezvételtől számított egy napon belül közölnie kell az esetleges észrevételeket a szolgáltatóval. Vállalkozó köteles bemutatni 10 napra előre vetítve az ételek kalóriatartalmát.
helyett
3.8. Az intézményi kiszállításra vonatkozó étlapot Vállalkozó köteles 10 nappal annak érvényessége előtt a Megrendelőnek megküldeni. Megrendelőnek a kézhezvételtől számított egy napon belül közölnie kell az esetleges észrevételeket a szolgáltatóval. Vállalkozó köteles bemutatni 10 napra előre vetítve az ételek kalóriatartalmát.
3.14. pont (új) Vállalkozó vállalja, hogy a szolgáltatás minőségének fenntartása érdekében a veszélyhelyzet miatti új tanrend bevezetésekor (2020. március 16.) rendelkezésre álló humán kapacitásait (létszám és képzettség) fenntartja annak érdekében, hogy azonnal tudja teljesíteni a veszélyhelyzet időszaka alatt felmerülő és annak megszűntével jelentkező igényeket.
3.15. pont (új) Vállalkozó vállalja, hogy a lakcímre történő kiszállítás összes szükséges eszközét (szállítóedények) biztosítja.
4.5. pont (új) Napi rendszerességgel megadja Vállalkozónak az Intézmények címét és a hozzájuk tartozó létszámot az intézményi kiszállítások tekintetében és a nevet, szállítási címet a lakcímre történő kiszállítások tekintetében.
5.1. A Vállalkozó által végzett szolgáltatás ellenértéke:
napi háromszori étkezés:
747,09 Ft/nap/fő + 201,72 Ft ÁFA, összesen 948,81 Ft/nap/fő
napi egyszeri étkezés:
551,07 Ft/nap/fő + 148,79 Ft ÁFA, összesen 699,85 Ft/nap/fő
helyett
5.1. A Vállalkozó által végzett szolgáltatás ellenértéke:
Intézményi szállítás:
napi háromszori étkezés:
747,09 Ft/nap/fő + 201,72 Ft ÁFA, összesen 948,81 Ft/nap/fő
napi egyszeri étkezés:
551,07 Ft/nap/fő + 148,79 Ft ÁFA, összesen 699,85 Ft/nap/fő
Lakcímre történő kiszállítás:
720,00 Ft/nap/fő + 194,4 Ft ÁFA, összesen 914,4 Ft/nap/fő
Rendelkezésre állási díj:
Maximális összege: 2 163 312 Ft/hó
A tényleges rendelkezésre állási díj mennyiségét Felek havi rendszerességgel, utólag az alábbiak szerint határozzák meg:
Rendelkezésre állási díj maximális összege - (intézményi szállítások és lakcímre történő szállítások havi nettó bevétele *0,25) - (munkaerő bérével kapcsolatos, 2020. március 16-i állapothoz képest bekövetkező havi munkáltatói változások) - (kormányzati segítő intézkedések havi hatása).
A munkaerő 2020. március 16-i napjával kapcsolatos adatokat Vállalkozó a szerződés aláírásakor átadja Megrendelőnek és a változásokról (nemleges tartalommal is) százalékos mértékben minden hónap 5. napjáig - a megelőző hónapra vonatkozóan - igazolt tájékoztatást ad.
Tört hónap esetén a rendelkezésre állási dj maximális összege az adott hónap érintett napjainak és összes napjának arányával megegyező mértékben veendő figyelembe. Tört hónap esetén a levonandó tételeket is a vizsgált időszakban szükséges figyelembe venni.
6. Amennyiben a Vállalkozó a szerződésben foglalt ellátási kötelezettségét nem teljesíti, a Megrendelő a szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében jogosult a szolgáltatást egyéb formában (pl. eseti megrendelés, vásárlás) biztosítani. Ebben az esetben a Vállalkozó - a jegybanki alapkamat kétszeres összegének megfelelő kamat felszámítása mellett - az elmaradt szolgáltatás értékének megfelelő összegű kártérítés megfizetésére köteles.
helyett
6. Amennyiben a Vállalkozó a szerződésben foglalt ellátási kötelezettségét nem teljesíti, a Megrendelő a szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében jogosult a szolgáltatást egyéb formában (pl. eseti megrendelés, vásárlás) biztosítani. Ebben az esetben a Vállalkozó - a jegybanki alapkamat kétszeres összegének megfelelő kamat felszámítása mellett - az elmaradt szolgáltatás értékének megfelelő összegű kártérítés megfizetésére köteles. Amennyiben Vállalkozó a 3.14 pontban foglalt kötelezettségét bármely hónapban nem teljesíti, úgy arra a hónapra hibás teljesítési kötbért köles fizetni, melynek mértéke a hónapra meghatározott tényleges rendelkezésre állási díj 15%-a.
Módosítás hatálya: Jelen módosítás Felek általi aláírásával lép hatályba oly módon, hogy rendelkezéseit 2020. március 16-tól kezdődő teljesítésre kell alkalmazni. A módosítás hatálya megszűnik, ha az érintett intézmények mindegyikével kapcsolatban megszűnik az eltérő tanrend alkalmazása.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek a COVID-19 jelű humánvírus terjedésének megakadályozása miatti intézkedések Szerződésre gyakorolt hatása miatt annak módosításában állapodtak meg a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 141.§ (4) bekezdés c) pontjára tekintettel. A módosítás megfelel a fenti jogszabályi rendelkezéseknek, mivel:
- az azt kiváltó okok a szerződés megkötésekor, de még 2020. év elején sem voltak előre láthatóak;
- a szerződés továbbra is eredményköteles vállalkozási szerződés közétkeztetési igények kielégítésére;
- az ellenszolgáltatás összege az eredetihez képest nem növekszik.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 480037 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 480037 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben