Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/94
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.15.
Iktatószám:8198/2020
CPV Kód:45232130-2
Ajánlatkérő:Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Hódút Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16018
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett osztályvezető
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Debrecen, Észak-Nyugati Ipari Park infrastruktúra fejlesztése keretében tervezett csapadékvíz-elvezető létesítmények I. ütemének kivitelezési munkái
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232130-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Debrecen, Észak-Nyugati Ipari Park infrastruktúra fejlesztése keretében tervezett csapadékvíz-elvezető létesítmények I. ütemének kivitelezési munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232130-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen észak-nyugati része, a 0266; 0267/5; 45; 47; 0271; 0261/87-98; 100-105; 121; 122; 0257/2; 0254/58-61; 197; 0269/3 helyrajzi számú területek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Debrecen, Észak-Nyugati Ipari Park infrastruktúra fejlesztése keretében tervezett csapadékvíz-elvezető létesítmények I. ütemének kivitelezési munkái
A tervezett T-1 j. V= 111.732 m3 tározási kapacitású késleltető tározó a 400 Ha fejlesztési terület déli határán haladó úthálózat és a telekhatár között épül, átlag 26 m koronaszélességgel 1:6, 1:7 változó - beágyazottság függvényében - rézsűeséssel, 0,2 ‰ fenékeséssel, összesen 2922 fm hosszban 346,6 fm DN1500 ÜPE csőáteresszel, továbbá a T-1 jelű tározóhoz kapcsolódó CS-1 jelű zárt csapadékvíz elvezető csatorna 84,5 fm hosszban.
• A Cs-1 jelű csatorna 84,5 m hosszúságban a 29. j akna és T-01 j. csapadékvíz tározó közötti szakasza építendő ki az I. ütem keretében úgy, hogy biztosítva legyen a CS-1 jelű csatorna tovább építésének lehetősége.
• A megvalósítás során biztosítani kell az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet D-i oldalról történő megközelíthetőségét a jelenleg használt ideiglenes beközlekedési út fenntartásával. Ezen a szakaszon akkor építhető meg a csapadékvíz tározó, ha a tőle NY-i irányban lévő tározó szakaszok közötti áteresz megépült, és azon keresztül a bejárás biztosítható.
• Elvégzendő a T-01 jelű nyílt csapadékvíz tározó kialakítása a szükséges földmunka elvégzésével, a kitermelt föld kijelölt területre történő deponálásával (Kijelölt terület: D-i körforgalomtól DNy-i irányban lévő területek). A kitermelt földet és termőréteget a tározó rézsűjének füvesítése előtt, annak burkolására kell visszahasználni.
• A T-01 j. csapadékvíz tározó Ny-i részén és a CS-1 jelű vezeték 84,5 méteres szakaszának építési munkái a bontás alatt álló sertéstelep érintett részeinek elbontását követően - várhatóan szeptember elejétől - kezdődhetnek.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 183 - 444935

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: - Elnevezés: Debrecen, Észak-Nyugati Ipari Park infrastruktúra fejlesztése keretében tervezett csapadékvíz-elvezető létesítmények I. ütemének kivitelezési munkái
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/08/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Hódút Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kerekdombdűlő 138.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 731122592 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás időpontja: 2020. április 24.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/11 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232130-2
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232130-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen észak-nyugati része, a 0266; 0267/5; 45; 47; 0271; 0261/87-98; 100-105; 121; 122; 0257/2; 0254/58-61; 197; 0269/3 helyrajzi számú területek
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Debrecen, Észak-Nyugati Ipari Park infrastruktúra fejlesztése keretében tervezett csapadékvíz-elvezető létesítmények I. ütemének kivitelezési munkái
A tervezett T-1 j. V= 111.732 m3 tározási kapacitású késleltető tározó a 400 Ha fejlesztési terület déli határán haladó úthálózat és a telekhatár között épül, átlag 26 m koronaszélességgel 1:6, 1:7 változó - beágyazottság függvényében - rézsűeséssel, 0,2 ‰ fenékeséssel, összesen 2922 fm hosszban 346,6 fm DN1500 ÜPE csőáteresszel, továbbá a T-1 jelű tározóhoz kapcsolódó CS-1 jelű zárt csapadékvíz elvezető csatorna 84,5 fm hosszban.
• A Cs-1 jelű csatorna 84,5 m hosszúságban a 29. j akna és T-01 j. csapadékvíz tározó közötti szakasza építendő ki az I. ütem keretében úgy, hogy biztosítva legyen a CS-1 jelű csatorna tovább építésének lehetősége.
• A megvalósítás során biztosítani kell az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet D-i oldalról történő megközelíthetőségét a jelenleg használt ideiglenes beközlekedési út fenntartásával. Ezen a szakaszon akkor építhető meg a csapadékvíz tározó, ha a tőle NY-i irányban lévő tározó szakaszok közötti áteresz megépült, és azon keresztül a bejárás biztosítható.
• Elvégzendő a T-01 jelű nyílt csapadékvíz tározó kialakítása a szükséges földmunka elvégzésével, a kitermelt föld kijelölt területre történő deponálásával (Kijelölt terület: D-i körforgalomtól DNy-i irányban lévő területek). A kitermelt földet és termőréteget a tározó rézsűjének füvesítése előtt, annak burkolására kell visszahasználni.
• A T-01 j. csapadékvíz tározó Ny-i részén és a CS-1 jelű vezeték 84,5 méteres szakaszának építési munkái a bontás alatt álló sertéstelep érintett részeinek elbontását követően - várhatóan szeptember elejétől - kezdődhetnek.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/09/03 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/25 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 778485812
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Hódút Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kerekdombdűlő 138.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. A vezérárok építése elmarad, annak költsége a Szerződéses ellenértékből levonásra kerül. A vezérárok szerződés szerinti ellenértéke nettó 84.891.620 Ft, mely elmaradó érték.
A módosítást a területen jelentkező mértékadó talajvízszint teszi szükségessé. Felek számára nem volt ismert, sem előre látható körülmény, hogy az aktuális talajvízszint meghaladja a tervező által előirányzott szintet.
2. A 2 db közműakna építése elmarad, annak költsége a Szerződéses ellenértékből levonásra kerül. A közműakna szerződés szerinti ellenértéke nettó 509.560 Ft, mely elmaradó érték.
A módosítást a jelen Szerződéstől független külső körülmény teszi szükségessé. A Kapcsolódó projekt megvalósításának késedelme a szerződéskötéskor Felek számára nem volt ismert, vagy előre látható.
3. A T-1 tározó teljes keresztszelvénnyel kerül kialakításra, mely pótmunkaként nettó 1.453.500 Ft összegű többlettköltséggel jár. A pótmunka költsége a Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás keretében beadott költségvetésében szereplő egységárakkal került meghatározásra.
Jelen módosítást a szennyvíz átemelő helyszínének változása okozza, mely Felektől független, külső körülmény. A beruházó áthelyezésre irányuló intézkedése a Felek számára nem volt előzetesen ismert, sem előre látható.
4. A módosítás a közműsáv földmunkáira irányul, azaz a csapadékvíz tározó felületének növelésére, végleges szintre kialakítására. A munka elvégzésére irányuló pótmunka értéke nettó 131.310.900 Ft, mely a Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás keretében beadott költségvetésében szereplő egységárakkal került meghatározásra. A pótmunka elvégzésére irányuló munka költsége nettó 131.310.900 Ft, mely a Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás keretében beadott költségvetésében szereplő egységárakkal került meghatározásra.
Jelen módosítás egy olyan pótmunka elvégzésére irányul, mely műszaki-szakmai indokok miatt a tározó kialakításával együtt kivitelezendő. Megrendelő ugyanakkor a közbeszerzési eljárás előkészítésének időszakában úgy ítélte meg, hogy a közműsáv földmunkái egy párhuzamosan, jelen szerződéstől független szerződés keretében megvalósulhat oly módon, hogy az jelen szerződés szerinti munkálatok elvégzését n nem akadályozza. A kisajátítási és termőföld más célú hasznosítási eljárások csúszása miatti vízjogi engedélyezés elhúzódására tekintettel tekintettel azonban a közműsáv feltöltése nem valósult meg, így az jelen szerződés keretében műszaki és szakmai indokok miatt mindenképpen kezelendő. A párhuzamos közbeszerzési eljárás megindításához szükséges kisajátítási eljárások elhúzódása jelen szerződés tekintetében olyan előre nem látott körülmény, mellyel Felek kellő gondossággal eljárva nem számoltak.
5. A 400 hektáros terület területelőkészítési munkáinak kivitelezője 2019. november 14-én jelezte, hogy a megközelíthetőség biztosítását a szerződésének teljes időtartama alatt (azaz 2020. április 30. napjáig) kéri biztosítani, ellenkező esetben a szerződésének teljesíthetősége ellehetetlenül. A kivitelező ugyanis megvizsgálta a terület megközelíthetőségének egyéb lehetőségeit és úgy ítélte meg, hogy az aktuális terepviszonyok nem teszik lehetővé a munkaterületénem más útvonalon történő megközelíthetőségét.
Vállalkozó 2019. november 26. napjáig a Szerződés szerinti feladatait a bejáró út átvágásának kivételével maradéktalanul elvégezte. Megrendelő a T1 tározó további kivitelezését 2019. november 26-án leállította, ezzel a bejáró út átvágása nem valósulhatott meg az eredeti szerződéses határidőig. A 400ha-os terület területelőkészítési munkáinak kivitelezője 2020. március 18-án jelezte, hogy az organizációja átszervezésre került, illetve a bejáró fenntartását indokló munkák elkészültek, ezért a bejáróra nem tart igényt a megadott naptól.Megrendelő 2020. március 19. napján elrendelte a munkák folytatását,azaz a bejáró út átvágását, melyre az eredeti teljesítési határidőből fennmaradó 6 napot biztosította.Felek a határidőt az akadály elhárulásától számított 6. napra módosítják.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. A Szerződés 2) pontjában szereplő vállalkozási átalánydíj összege az alábbiak szerint módosul:
Eredeti rendelkezés:
„A vállalkozási átalánydíj összege:
Nettó összesen: 731.122.592 Ft”
Módosítással belépő új rendelkezés:
„A vállalkozási átalánydíj összege:
Nettó összesen: 778.485.812 Ft”
2. A Szerződés 4) pontjában szereplő alábbi szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:
Eredeti szövegrész:
„A teljesítés határideje: a munkaterület átadásától számított 90 nap.”
Módosítással belépő új szövegrész:
„A teljesítés határideje: 2020. március 25.”
3. A Szerződés műszaki-szakmai tartalma jelen szerződésmódosítás 4. sz. melléklete szerint módosul.
4. A szerződés módosítással nem érintett egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 731122592 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 778485812 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben