Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/94
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.15.
Iktatószám:8203/2020
CPV Kód:90910000-9
Ajánlatkérő:Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Number One Cleaning Takaritó és Szolgáltató Korlátolt Felellőségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27806674
Postai cím: Kőrösy József Utca 7-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dénes Ákos
Telefon: +36 12733100
E-mail: csapi.ig@csapi.hu
Fax: +36 12733163
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.piaconline.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.piaconline.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: "Takarítás 2019"
Hivatkozási szám: EKR001137312018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: "Takarítás 2019"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
További tárgyak:90911300-9
90919200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Megrendelő kezelésében lévő alábbi kereskedelmi létesítmények, zöldterület és a
létesítményekhez tartozó járdák folyamatos tisztántartása, takarítása és hulladékmozgatás.
A takarítási feladat magában foglalja
 az egyes telephelyeken végzendő napi nyitás előtti; napi (nyitva tartás alatt
folyamatosan végzendő); napi zárási; hétvégi nagytakarítási; havi nagytakarítási;
negyedéves nagytakarítási; féléves nagytakarítási feladatok elvégzését;
 alpintechnikával végzendő feladatokat;
 az egyedileg megrendelt takarítási feladatok ellátását;
 a hibátlan teljesítéshez szükséges valamennyi személyi, tárgyi feltétel Vállalkozó
általi folyamatos biztosítását, így a szükséges munkaerő, munkagépek, mindennemű
anyag, eszköz, munka- és balesetvédelmi védőeszköz, tisztítószerek és
takarítóeszközök biztosítása a Vállalkozó feladata.
Takarítandó terület helyszínenként:
1. Kórház utcai Vásárcsarnok: 4.600 m2
2. Bosnyák téri Vásárcsarnok: 7.800 m2
Parkoló: 2.700 m2
3. Fehérvári úti Vásárcsarnok: 7.094 m2
Külső közlekedő: 1.438 m2
Árufeltöltő bővítése: 438 m2
Október 23. utca és a Fehérvári út közötti zöldterület: 1.546 m2
4. Tétényi úti Üzletközpont: 5.512 m2
5. Vámház körúti Vásárcsarnok: 18.586 m2
6. Rákóczi téri Vásárcsarnok: 4.582 m2
7. Flórián Üzletközpont: 4.301 m2
Külső parkoló: 2.075 m2
Külső díszburkolat: 4.201 m2
8. Nagykőrösi úti Használtcikk Piac: 5.484 m2
9. CSAPI Központi Irodaépület: 937 m2
10. Liget téri Üzletközpont: 2.666 m2
11. Római téri Üzletközpont: 1.153 m2
12. Nagysándor József utcai Üzletház: 1.760 m2
A takarítandó telephelyek és takarítási feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési
dokumentumokban (a szerződés tervezetben és mellékleteiben) található.
A kezelésében lévő helyszínek változása esetén a fent megjelölt alapterülettől és létszámtól
az ajánlatkérő -25 %-ban eltérhet.
A fenti mennyiségi eltérés lehetősége akként értelmezendő, hogy azzal ajánlatkérő a teljes
szerződéses időtartam alatt bármikor élhet, valamint jogosult a teljes mennyiségi eltérést az
egyes telephelyek tekintetében tetszőleges mértékben, illetve arányban igénybe venni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 069 - 162788

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: "Takarítás 2019"
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/03/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Number One Cleaning Takaritó és Szolgáltató Korlátolt Felellőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62584632
Postai cím: SZOKOLYAI ÚT ÚT 54
Város: KISMAROS
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2623
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@no1cleaning.hu
Telefon: +36 17700256
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17700330
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1126664880 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás időpontja: 2020. április 30. napja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/11 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
További tárgyak:90911300-9
90919200-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Megrendelő kezelésében lévő alábbi kereskedelmi létesítmények, zöldterület és a
létesítményekhez tartozó járdák folyamatos tisztántartása, takarítása és hulladékmozgatás.
A takarítási feladat magában foglalja
 az egyes telephelyeken végzendő napi nyitás előtti; napi (nyitva tartás alatt
folyamatosan végzendő); napi zárási; hétvégi nagytakarítási; havi nagytakarítási;
negyedéves nagytakarítási; féléves nagytakarítási feladatok elvégzését;
 alpintechnikával végzendő feladatokat;
 az egyedileg megrendelt takarítási feladatok ellátását;
 a hibátlan teljesítéshez szükséges valamennyi személyi, tárgyi feltétel Vállalkozó
általi folyamatos biztosítását, így a szükséges munkaerő, munkagépek, mindennemű
anyag, eszköz, munka- és balesetvédelmi védőeszköz, tisztítószerek és
takarítóeszközök biztosítása a Vállalkozó feladata.
Takarítandó terület helyszínenként:
1. Kórház utcai Vásárcsarnok: 4.600 m2
2. Bosnyák téri Vásárcsarnok: 7.800 m2
Parkoló: 2.700 m2
3. Fehérvári úti Vásárcsarnok: 7.094 m2
Külső közlekedő: 1.438 m2
Árufeltöltő bővítése: 438 m2
Október 23. utca és a Fehérvári út közötti zöldterület: 1.546 m2
4. Tétényi úti Üzletközpont: 5.512 m2
5. Vámház körúti Vásárcsarnok: 18.586 m2
6. Rákóczi téri Vásárcsarnok: 4.582 m2
7. Flórián Üzletközpont: 4.301 m2
Külső parkoló: 2.075 m2
Külső díszburkolat: 4.201 m2
8. Nagykőrösi úti Használtcikk Piac: 5.484 m2
9. CSAPI Központi Irodaépület: 937 m2
10. Liget téri Üzletközpont: 2.666 m2
11. Római téri Üzletközpont: 1.153 m2
12. Nagysándor József utcai Üzletház: 1.760 m2
A takarítandó telephelyek és takarítási feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési
dokumentumokban (a szerződés tervezetben és mellékleteiben) található.
A kezelésében lévő helyszínek változása esetén a fent megjelölt alapterülettől és létszámtól
az ajánlatkérő -25 %-ban eltérhet.
A fenti mennyiségi eltérés lehetősége akként értelmezendő, hogy azzal ajánlatkérő a teljes
szerződéses időtartam alatt bármikor élhet, valamint jogosult a teljes mennyiségi eltérést az
egyes telephelyek tekintetében tetszőleges mértékben, illetve arányban igénybe venni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1126664880
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Number One Cleaning Takaritó és Szolgáltató Korlátolt Felellőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62584632
Postai cím: SZOKOLYAI ÚT ÚT 54
Város: KISMAROS
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2623
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@no1cleaning.hu
Telefon: +36 17700256
Internetcím(ek): (URL) www.no1cleaning.hu
Fax: +36 17700330
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. A szerződés kiegészül az alábbi 1.1./A ponttal:
„A szerződés 1. sz. módosításának aláírásától a koronavírussal összefüggésben bevezetett korlátozó rendelkezések feloldását követően a Megrendelő létesítményeiben található üzletek újranyitásával összefüggésben a Megrendelő bérleti díj bevételeinek a veszélyhelyzet kihirdetését megelőző szint legalább 90 %-ára történő emelkedéséig terjedő átmeneti időben Vállalkozó feladatait az 1/A – 12/A. sz. mellékletek szerinti tartalommal köteles ellátni.”
2. A szerződés kiegészül az alábbi 3.8./A ponttal:
„A szerződés 1. sz. módosításának aláírásától a koronavírussal összefüggésben bevezetett korlátozó rendelkezések feloldását követően a Megrendelő létesítményeiben található üzletek újranyitásával összefüggésben a Megrendelő bérleti díj bevételeinek a veszélyhelyzet kihirdetését megelőző szint legalább 90 %-ára történő emelkedéséig terjedő átmeneti időben Vállalkozó a megbízással járó feladatokhoz a szükséges, szakmailag felkészített személyzetet 14/A. számú mellékletben meghatározott minimálisan szükséges, és napi szinten minimálisan munkába állítandó takarítók létszámára figyelemmel biztosítja.”
3. A szerződés kiegészül az alábbi 4.2./A ponttal:
„A szerződés 1. sz. módosításának aláírásától a koronavírussal összefüggésben bevezetett korlátozó rendelkezések feloldását követően a Megrendelő létesítményeiben található üzletek újranyitásával összefüggésben a Megrendelő bérleti díj bevételeinek a veszélyhelyzet kihirdetését megelőző szint legalább 90 %-ára történő emelkedéséig terjedő átmeneti időre Szerződő felek a szolgáltatás ellenértékét
Helyszín Szerződéses ár
Kórház utcai Vásárcsarnok (1035 Budapest, Kórház u. 37-41.) 853.556,-Ft+ÁFA/hó
Bosnyák téri Vásárcsarnok és parkoló (1147 Budapest, Csömöri út 9-11.) 1.582.714,-Ft+ÁFA/hó,
Fehérvári úti Vásárcsarnok (1117 Budapest, Kőrösy József u. 7-9) 1.568.836,-Ft+ÁFA/hó,
Tétényi úti Üzletközpont (1119 Budapest, Tétényi út 63.) 865.652,-Ft+ÁFA/hó,
Vámház körúti Vásárcsarnok (1093 Budapest, Vámház krt. 1-3.) 1.515.813,-Ft+ÁFA/hó,
Rákóczi téri Vásárcsarnok (1083 Budapest, Rákóczi tér 7-8.) 882.721,-Ft+ÁFA/hó,

Flórián Üzletközpont pincével és lehajtóval (1033 Budapest, Flórián tér 6-9.) 773.744,-Ft+ÁFA/hó,
Nagykőrösi úti Használtcikk Piac (1194 Budapest, Nagykőrösi út 156.) 869.400,-Ft+ÁFA/hó,
CSAPI Központi Irodaépület (1117 Budapest, Kőrösy József u. 7-9) 255.222,-Ft+ÁFA/hó,
Liget téri Üzletközpont (1102 Budapest, Liget tér 1.) 132.082,-Ft+ÁFA/hó,
Római téri Üzletközpont(1031 Budapest, Római tér 1.) 30.210,-Ft+ÁFA/hó,
Nagysándor József utcai Üzletház (1201 Budapest, Nagysándor J. u. – Baba u.) 37.763,-Ft+ÁFA/hó,
Összesen: 9.367.713,- Ft+ÁFA/hó,
összegben állapítják meg. A vállalkozási díj magában foglalja az 1/A.-12/A. sz. mellékletben részletezett feladatok elvégzésének díját, továbbá a szolgáltatás végzéséhez szükséges takarító- és tisztítószerek, vegyszerek, csúszásmentesítéshez használt anyagok, egyéb anyagok és eszközhasználat (pl. takarítógépek) árát, valamint a fertőtlenítő hatású kézmosószer és WC papír járulékos költségeket. Vállalkozó egyéb díjazásra, költségtérítésre az átalányáras feladatok tekintetében nem jogosult.”
4. A szerződés 14.1. pontja kiegészül az alábbiak szerint:
„Jelen szerződés aláírásának napjától hatályos. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi a szolgáltatás munkaműveleteit tartalmazó 1- 12. sz. melléklet, valamint 1/A. – 12/A. melléklet, a minőségi kifogások esetén alkalmazandó hibás teljesítési kötbér igényeket tartalmazó 13. sz. melléklet, továbbá az egyes telephelyeken alkalmazandó minimális takarítói létszám a 14. számú, illetve 14/A. számú melléklet szerint.
A vállalkozási szerződés módosításáról készült dokumentum az EKR rendszerben a Szerződéssel kapcsolatos információk alatt megtalálható, mely részletesen tartalmazza a módosítás indokát, illetve a kiegészülő és módosuló rendelkezéseket.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. március 10. napján az új koronavírus (COVID19) járványt több kontinensre kiterjedő világjárványnak minősítette, 2020. március 11. napján a kormány veszélyhelyzetet rendelt el [40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet], majd számos korl. intézkedést vezetett be [különösen 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet, és 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet]. A jogsz rend. párhuzamosan, kisebb részben azoktól függetlenül, de mindenképpen a járvány következtében a turizmus gyakorlatilag megszűnt, az ügyfélforgalom drasztikusan visszaesett, a Megrendelő létesítményeiben található üzletek jelentős része bezárt, így a takarítási feladatok, felhasználandó takarítószerek mennyisége is csökkent, ezért ezek a Felek ellenőrzési körén kívül eső körülmények szükségessé tették a szerződés egyes rendelkezéseinek módosítását, a veszélyhelyzettel összefüggő – átmeneti – kiegészítését.
2.A Szerződés módosítása Kbt. 141. § (4) bek. c) pontjának megfelel.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1126664880 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1126664880 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben