Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:8226/2020
CPV Kód:72212730-5
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Bank
Teljesítés helye:1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. – Székház; 1239 Budapest, Európa út 1. – Logisztikai Központ 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. – Krisztina krt. 1054 Budapest, Szabadság tér 7. – Bank Center
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Noreg Információvédelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38800760
Postai cím: Szabadság Tér 8-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ketlerné Koósz Gabriella
Telefon: +36 14282600
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: MARGARÉTA CMS licenc és támogatás megújítás KBF223
Hivatkozási szám: EKR000909532019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212730-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
MARGARÉTA CMS licenc és támogatás megújítás KBF223
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
További tárgyak:72212730-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. – Székház;
1239 Budapest, Európa út 1. – Logisztikai Központ
1013 Budapest, Krisztina krt. 39. – Krisztina krt.
1054 Budapest, Szabadság tér 7. – Bank Center
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mennyisége:
MARGARÉTA CAL végfelhasználói licenckövetés - 3 évre - fix 1500 db
MARGARÉTA LDAP konnektor sw követés/support (1db/év) - fix 3 db
MARGARÉTA CA konnektor sw követés/support (4 db/év) - fix 12 db
MARGARÉTA CMS gyártói terméktámogatás - fix 36 hó
MARGARÉTA CMS üzemeltetési támogatás - fix 36 hó
MARGARÉTA CMS konzultációs keret (6 nap) - opcionális 48 óra
MARGARÉTA CMS fejlesztési keret (180 nap) - opcionális 1440 óra
További részleteka Közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki követelményspecifikáció szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18012 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: MARGARÉTA CMS licenc és támogatás megújítás KBF223
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/16 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Noreg Információvédelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25560813
Postai cím: Rétköz utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: peter.bednarik@noreg.hu
Telefon: +36 14386380
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 64302435
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212730-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
További tárgyak:72212730-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. – Székház;
1239 Budapest, Európa út 1. – Logisztikai Központ
1013 Budapest, Krisztina krt. 39. – Krisztina krt.
1054 Budapest, Szabadság tér 7. – Bank Center
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mennyisége:
MARGARÉTA CAL végfelhasználói licenckövetés - 3 évre - fix 1500 db
MARGARÉTA LDAP konnektor sw követés/support (1db/év) - fix 3 db
MARGARÉTA CA konnektor sw követés/support (4 db/év) - fix 12 db
MARGARÉTA CMS gyártói terméktámogatás - fix 36 hó
MARGARÉTA CMS üzemeltetési támogatás - fix 36 hó
MARGARÉTA CMS konzultációs keret (6 nap) - opcionális 48 óra
MARGARÉTA CMS fejlesztési keret (180 nap) - opcionális 1440 óra
További részletek a Közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki követelményspecifikáció szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 68162435
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Noreg Információvédelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25560813
Postai cím: Rétköz utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: peter.bednarik@noreg.hu
Telefon: +36 14386380
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/04/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1.1. A szerződés 1.1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
1.1.1. Margaréta CMS rendszer licenc és támogatás megújítás, valamint licenc bővítés
A Vállalkozó 1500 db MARGARÉTA CMS CAL (NO-APP-CMS CAL-300-3Y) licencet köteles a Megrendelő számára megújítani a szerződés hatályba lépésétől számított 15 naptári napon belül, valamint ekként a Vállalkozó az 1500 db user megrendelői MARGARÉTA CMS licenc csomag
 MARGARÉTA CMS CAL (NO-APP-CMS CAL-300-3Y);
 1 db MARGARÉTA CMS LDAP konnektor (NO-APP2-C_ldap-3Y);
 4 db MARGARÉTA CMS CA konnektor (NO-APP2-C_ca-3Y);
vonatkozásában köteles licenckövetést és gyártói támogatást biztosítani 2019.11.30. napjával kezdő-dően 2022. 11. 29. napjáig; továbbá
• üzemeltetés-támogatást biztosítani 2019.11.30. napjával kezdődően 2022. 11. 29. napjáig.
A Vállalkozó az 1. számú módosítás hatályba lépésének napját követő 10 napon belül köteles 150 db MARGARÉTA CMS CAL (NO-APP- CAL-150) új végfelhasználói licencet (továbbiakban: új végfelhasználói licencmennyiség) a Megrendelő rendelkezésére bocsátani, valamint az új végfelhasználói licencmennyiség vonatkozásában licenckövetést (NO-APP- CAL-150-Y) biztosítani a megrendelői átvétel napjával kezdődően 2022. 11. 29. napjáig.
A Felek az egyértelműség végett rögzítik, hogy CMS rendszer alatt a licenc csomag elemeit teljeskörűen érteni kell.
1.2. A szerződés 1.2. pontja az alábbi 1.2.8. és 1.2.9. pontokkal egészül ki:
1.2. A Megrendelő Vállalkozó részére az alábbiak szerinti vállalkozói díjat, illetve licenchasználati és követési díjat (a továbbiakban és együttesen: vállalkozói díj) fizet:
1.2.8. A MARGARÉTA CMS CAL 150 db végvelhasználói licenc (NO-APP- CAL-150) díja: 2 340 000 Ft+ÁFA/150 db, azaz kettőmillió háromszáznegyven ezer forint/150 darab plusz a mindenkor hatályos forgalmi adó összege.
A Megrendelő a licenchasználati díjat az új végfelhasználói licecmennyiség jogszerű és rendeltetésszerű használatát biztosító licencigazolások és kapcsolódó dokumentációk hiánytalan, hibátlan átadását követően utólag fizeti meg.
1.2.9. A MARGARÉTA CMS CAL 150 db új végvelhasználói licencmennyiség éves licenckövetési (NO-APP- CAL-150-Y) díja: 568 200 Ft + ÁFA /év/150 db, azaz ötszázhatvannyolc ezer kettőszáz forint plusz a mindenkor hatályos forgalmi adó összege évente 150 darabra.
A Megrendelő a licenckövetési díjat licenckövetési fordulónaptól számított évenként előre fizeti meg a licenc követési igazolások és kapcsolódó dokumentációk átvételét követően. Tört licenckövetési évre vonatkozóan a Vállalkozó az éves licenckövetési időszak díjával arányos mértékben jogosult díjazásra.
1.3. A szerződés 2.1.2. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul:
2.1.2. A teljesítésigazolás előfeltétele a Vállalkozó teljesítése, melynek igazolása a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott feladatok Vállalkozó általi teljesítésének, valamint az egyes feladatokhoz dokumentációk, illetve a jogszerű és rendeltetésszerű licenchasználatot biztosító licencigazolások, valamint licenc követési igazolások és kapcsolódó dokumentációk Megrendelő rendelkezésére bocsátásának napját követő 15 (tizenöt) naptári napon belül, Megrendelő által történik.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Tekintettel arra, hogy az 1. számú módosítás aláírásakor érvényben lévő koronavírus járványügyi vészhelyzet okán a Megrendelőnél jelentősen megnövekedett a távmunka iránti igény, mely igény kielégítése végett szükségessé vált a Margaréta CMS licencek számának növelése.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 64302435 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 68162435 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben