Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/98
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.21.
Iktatószám:8230/2020
CPV Kód:66510000-8
Ajánlatkérő:Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Teljesítés helye:1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Groupama Biztosító Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosítószám: AK05276
Postai cím: Kunigunda útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés
Telefon: +36 13533200
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.mtva.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Biztosítási szerződés - Az MTVA részére csoportos egészségbiztosítási fedezet nyújtása tárgyában
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:66510000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Biztosítási szerződés - Az MTVA részére csoportos egészségbiztosítási fedezet nyújtása tárgyában
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:66512200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés tárgya: Az MTVA részére csoportos egészségbiztosítási fedezet nyújtása az alábbiak szerint:
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a munkavállalói részére csoportos egészségbiztosítási fedezet nyújtását biztosítja.
A biztosítási fedezet alatt a Szerződő / Biztosított(ak) alkalmazásában álló természetes személyek létszáma értendő. A Biztosított(ak) létszáma 2.100 fő, amelytől a szerződés időtartama alatt +/- 10% mennyiségi eltérés lehet.
A csoportos egészségbiztosítás típusa:
A biztosítottak jogosultak kedvezményezettet jelölni a kockázatviselés időszaka alatt bármikor, de az adott biztosítottra vonatkozó biztosítási esemény bejelentésének dátuma előtt.
A Biztosító biztosítási esemény bekövetkeztekor a kifizetéssel az adott biztosítottra vonatkoztatva a szerződés megszűnik. Több biztosítási esemény egyidejű bekövetkezése esetén a szolgáltatás nem többszöröződik. A biztosítási eseményre vonatkozó megkötés: alapvetően a Biztosító feltételeiben foglaltak szerint, de általánosságban elérendő cél, hogy a feltételekben rögzített és meghatározott esemény első alkalommal történő diagnosztizálásának pillanata illetve az azt követő, meghatározott időszak leteltének pillanata.
Amennyiben a biztosítás tartama alatt az adott biztosítottra vonatkozóan biztosítási esemény nem következik be, akkor a biztosítás kifizetés nélkül megszűnik. A biztosítási fedezetnek maradékjoga nincs.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
6231 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Biztosítási szerződés - Az MTVA részére csoportos egészségbiztosítási fedezet nyújtása tárgyában
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/04/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Groupama Biztosító Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erzsébet királyné útja 1/C.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
E-mail: eszter.fabian@groupama.hu
Telefon: +36 303326037
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14623817
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 5399100
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:66510000-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:66512200-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés tárgya: Az MTVA részére csoportos egészségbiztosítási fedezet nyújtása az alábbiak szerint:
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a munkavállalói részére csoportos egészségbiztosítási fedezet nyújtását biztosítja.
A biztosítási fedezet alatt a Szerződő / Biztosított(ak) alkalmazásában álló természetes személyek létszáma értendő. A Biztosított(ak) létszáma 2.100 fő, amelytől a szerződés időtartama alatt +/- 10% mennyiségi eltérés lehet.
A csoportos egészségbiztosítás típusa:
A biztosítottak jogosultak kedvezményezettet jelölni a kockázatviselés időszaka alatt bármikor, de az adott biztosítottra vonatkozó biztosítási esemény bejelentésének dátuma előtt.
A Biztosító biztosítási esemény bekövetkeztekor a kifizetéssel az adott biztosítottra vonatkoztatva a szerződés megszűnik. Több biztosítási esemény egyidejű bekövetkezése esetén a szolgáltatás nem többszöröződik. A biztosítási eseményre vonatkozó megkötés: alapvetően a Biztosító feltételeiben foglaltak szerint, de általánosságban elérendő cél, hogy a feltételekben rögzített és meghatározott esemény első alkalommal történő diagnosztizálásának pillanata illetve az azt követő, meghatározott időszak leteltének pillanata.
Amennyiben a biztosítás tartama alatt az adott biztosítottra vonatkozóan biztosítási esemény nem következik be, akkor a biztosítás kifizetés nélkül megszűnik. A biztosítási fedezetnek maradékjoga nincs.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 10798200
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Groupama Biztosító Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erzsébet királyné útja 1/C.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
E-mail: eszter.fabian@groupama.hu
Telefon: +36 303326037
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14623817
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/02/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (4) a) pont alapján került sor, amely szerint a meghatározott feltételek a jelen szerződésmódosítás vonatkozásában teljesülnek, így a Felek között létrejött Szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható.
A Szerződés 13.1. pontjának hatályos szövege:
„A tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő biztosítási szerződés a kockázatviselés kezdetének napján, 2017. május 01. napján 00:00 órakor lép hatályba, és a kockázatviselés utolsó napjáig marad hatályban, amely a kockázatviselés kezdőnapjától számított 1 (egy) éves határozott időtartam. A Felek megegyeznek, hogy a szerződést közös írásbeli nyilatkozattal jogosultak 3 (három) alkalommal, alkalmanként legfeljebb további 1 (egy) évvel meghosszabbítani.
A Szerződés 13.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő biztosítási szerződés a kockázatviselés kezdetének napján, 2017. május 01. napján 00:00 órakor lép hatályba, és a kockázatviselés utolsó napjáig marad hatályban, amely a kockázatviselés kezdőnapjától számított 2 (kettő) éves határozott időtartam. A Felek megegyeznek, hogy a szerződést közös írásbeli jognyilatkozattal 2 (kettő) alkalommal, alkalmanként további egy évvel meghosszabbítani.
A Felek között 2017. április 27. napján létrejött Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (4) a) pont alapján került sor, figyelemmel arra, hogy a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzítette a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának (ideértve az opció gyakorlásának) pontos feltételeit és tartalmát.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 5399100 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 10798200 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben