Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/95
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.18.
Iktatószám:8261/2020
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Sellye Város Önkormányzat
Teljesítés helye:Sellye 301, 302, 303/1, 304, 344, 348/9, 349, 350/1, 398, 451/4, 459, 484, 485, 527, 535, 536, 549 hrsz-ú ingatanok
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sellye Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76735556
Postai cím: Dózsa György Utca 1.
Város: Sellye
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7960
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Attila
Telefon: +36 73580900
E-mail: palyazat@sellye.hu
Fax: +36 73580900
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sellye.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000322122020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000322122020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése
Hivatkozási szám: EKR000322122020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Sellye Bodonyi Nándor és az Árpád utcában járda létesítése
Sellye, Ifjúság út és a Korongi tér között térköves járda létesítése.
Létesítendő burkolat: térkő kerti szegélyek között (felület 70%-a szürke 30%-a sárga vagy
homokszín). A tervezett járda tervezési tengelyen mért hossza 599,77 m a Korongi tér előtt 18,90 m. Tervezett szélesség 2,25 m.
A mozgásukban korlátozottak számára taktilis térkövek (bütykös és hornyolt) kell beépíteni, antracit vagy sötétszürke színben.
A járda létesítése nem építési engedély köteles tevékenység.
Csapadékvíz elvezetés:
A tervezett 2,5%-os keresztesésű járdáról a csapadékvíz a zöldfelületre és a mellette lévő földárokba folyik. A meglévő járda alatti átereszeket el kell bontani és új betoncső átereszeket kell építeni. A helyszínrajzokon a helyek és méretek szerepelnek, a folyásfenék szintekkel a meglévő árkokhoz kell igazodni.
Kapcsolódó munkák:
A sportcsarnok előtt (303/1 hrsz) a meglévő zúzottköves burkolatát (326,4 m2) és kiemelt szegélyét fel kell újítani.
A Bodonyi utcában a 8.sz. alatti vegyesbolt előtt a lefedett árok felett a zúzottkő burkolatot (101,7 m2 és 12,0 m2) fel kell újítani.
Forgalomtechnika:
A meglévő táblákat az építéskor ellenőrizni kell (kopott, sérült) és szükség esetén cserélni kell.
A Bodonyi és Árpád utca útján ”Kerékpáros nyom” sárga színű burkolatjel felfestve, az U-3 helyszínrajzokon jelölt helyeken megvalósítandó.
Utcabútorok, berendezések:
Kerékpártámaszok: Összesen: 4 db.
Ülő pad: Összesen: 10 db.
Szemétgyűjtők: Összesen: 6 db.
Bővebb pontosabb műszaki adatok, mennyiségek, tervezett pálya szerkezeteket, tervlapok megtalálhatóak a csatolt Sellye Bodonyi Nándor és az Árpád utcában járda létesítési tervdokumentációban.
Sellye, Bodonyi utca (303/1) meglévő sportcsarnokban büfé kialakítása
A tervezett büfé alkalmi használatú, a sportcsarnokban tartott sportesemények, kisebb rendezvények kiszolgálására létesül.
Az előcsarnokban két helyiség kerül kialakításra, maga a büfé eladó tere és egy kis raktár helyiség.
Munkálatokkal érintett összes hasznos alapterület: 105,50 m2
A büfé létesítése nem kötött építésügyi hatósági engedélyhez. A részletes feladatok, adatok építési szempontok, előírások a csatolt építész, gépész, erőáram büfé kialakítása kivitelezési dokumentációban megtalálható.

Sellye város közigazgatási területén építendő gyalogút és park közvilágítási hálózatának létesítése és a jelenlegi hálózat bővítése, a Korongi téren rendezvények energiaigényének kielégítésre egy fogyasztói csatlakozó létesítése
Nyomvonalhossz:
Építendő: Kisfeszültségű közvilágítási földkábel: 0,4 kV 818 fm
KIF fogyasztói földkábel: 0,4 kV 11 fm
Vezetők száma, keresztmetszete, anyaga:
Építendő: Kisfeszültségű közvilágítási földkábel: 4x25 mm² NAYY-J: 1070 fm
KIF fogyasztói földkábel: 4x25 mm² NAYY-J: 30 fm
Kandeláber típusa:
Építendő: 4m-es acél kandeláber 46 db
Tartószerkezet típusa:
Építendő: AVF-081 Lámpakar 5 db
Lámpatest típusa:
Építendő: Macao 30W LED Park Fixture HH E27 lámpatest 51 db
A részletes feladat leírások, mennyiségek építési szempontok, előírások, tervlapok a csatolt Sellye, Zöldváros közvilágítás fejlesztése című hálózat szerelési tervdokumentációban megtalálhatóak.
Térfigyelő rendszer kialakítása a Korongi téren
Létesítmény jellege: Strukturált hálózat, és alépítmény kiépítése. IP alapú térfigyelő rendszer telepítése.
A tervezett rendszer hagyományos strukturált (F/UTP, U/UTP, Cat5, Cat6, Sw, Fv, Qv stb.) hálózati alkotóelemek felhasználásával készül.
A rendszer feladata a Korongi téren található új felnőtt és gyermek sporteszközök, közterületi utcabútorok, sétányok megfigyelése, a terület közbiztonságának és az itt található vagyontárgyak megfelelő védelmének a biztosítása. Erre a célra 8db DAHUA 8Mpixel felbontású fix optikájú IP csőkamera került betervezésre oszlopkonzolokkal. Valamennyi kamera a közvilágítási oszlopokon nyerne elhelyezést biztosítva ezzel a megfelelő rálátást a védendő területekre. Vezeték nélküli adatátvitellel kell biztosítani a kamerák képének átvitelét a Sellye Városi Piac épületébe. A tervezett rendszer DAHUA gyártmányú kamerákat, PLANET és UBNT aktív komponenseket tartalmaz.
A részletes feladat leírások, mennyiségek, építési szempontok, előírások, tervlapok a csatolt térfigyelő rendszer kialakítása a Korongi téren, gyenge áramú rendszerek megnevezésű kiviteli tervdokumentációban megtalálhatóak.

Korongi tér
Ivó-kutak létesítése
A tér területén újonnan létesítendő 2 db - Parkdekor - Szögletes ivókút 44040602-V - földfeletti ivókút, illetve a kutak közelében tervezett föld alá elhelyezett, öntözési célú megcsapoló pontok kiépítése.
Beruházói igény szerint a teljes tervezett ivóvíz ellátó rendszernek a vízfogyasztásának mérését 1 db vízmérővel biztosítani kell.
A tervezett vízellátó vezeték és a megcsapolási pontok vízellátását a tér É-i oldalán, az 549 hrsz-ú. földrészleten, útburkolat alatt húzódó DN80 ac. vezeték fogja biztosítani.
A DN80 ac. vezetéktől, a tervezett délebbi ivókúthoz, a V-1-0 jelű ivóvíz vezeték épül ki, összesen 96,1 m hosszban. A tervezett vezeték DN/OD 40 mm átmérőjű, PE100 SDR11 anyagú ivóvíz nyomóvezetékből épül ki. Másik, északi irányban található ivókút vízellátását, a V-1-1 jelű, 7,5 m hosszú, DN/OD25 mm átmérőjű, PE100 SDR11 anyagminőségű nyomócsőből épülő vízvezeték fogja biztosítani.
A részletes feladat leírások, mennyiségek, építési szempontok, előírások, tervlapok a csatolt Sellye Korongi tér tervezett ivókút vízellátása megnevezésű kiviteli tervdokumentációban megtalálhatóak.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a II.2.13) További információ rovatban.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beruházás egy, több területen megvalósuló, de egymásra épülő, így műszakilag nem leválasztható kivitelezési tevékenységet jelentő funkcionális egységet alkot, mely során a feladatok egymásra épülése, és az ütemezett kivitelezés miatt több vállalkozó azonos munkaterületen történő kivitelezése nem megoldható.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:43325000-7
45112723-9
45213316-1
45233200-1
45233293-9
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Sellye 301, 302, 303/1, 304, 344, 348/9, 349, 350/1, 398, 451/4, 459, 484, 485, 527, 535, 536, 549 hrsz-ú ingatanok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Sellye Bodonyi Nándor és az Árpád utcában járda létesítése
Sellye, Ifjúság út és a Korongi tér között térköves járda létesítése.
Létesítendő burkolat: térkő kerti szegélyek között (felület 70%-a szürke 30%-a sárga vagy
homokszín). A tervezett járda tervezési tengelyen mért hossza 599,77 m a Korongi tér előtt 18,90 m. Tervezett szélesség 2,25 m.
A mozgásukban korlátozottak számára taktilis térkövek (bütykös és hornyolt) kell beépíteni, antracit vagy sötétszürke színben.
A járda létesítése nem építési engedély köteles tevékenység.
Csapadékvíz elvezetés:
A tervezett 2,5%-os keresztesésű járdáról a csapadékvíz a zöldfelületre és a mellette lévő földárokba folyik. A meglévő járda alatti átereszeket el kell bontani és új betoncső átereszeket kell építeni. A helyszínrajzokon a helyek és méretek szerepelnek, a folyásfenék szintekkel a meglévő árkokhoz kell igazodni.
Kapcsolódó munkák:
A sportcsarnok előtt (303/1 hrsz) a meglévő zúzottköves burkolatát (326,4 m2) és kiemelt szegélyét fel kell újítani.
A Bodonyi utcában a 8.sz. alatti vegyesbolt előtt a lefedett árok felett a zúzottkő burkolatot (101,7 m2 és 12,0 m2) fel kell újítani.
Forgalomtechnika:
A meglévő táblákat az építéskor ellenőrizni kell (kopott, sérült) és szükség esetén cserélni kell.
A Bodonyi és Árpád utca útján ”Kerékpáros nyom” sárga színű burkolatjel felfestve, az U-3 helyszínrajzokon jelölt helyeken megvalósítandó.
Utcabútorok, berendezések:
Kerékpártámaszok: Összesen: 4 db.
Ülő pad: Összesen: 10 db.
Szemétgyűjtők: Összesen: 6 db.
Bővebb pontosabb műszaki adatok, mennyiségek, tervezett pálya szerkezeteket, tervlapok megtalálhatóak a csatolt Sellye Bodonyi Nándor és az Árpád utcában járda létesítési tervdokumentációban.
Sellye, Bodonyi utca (303/1) meglévő sportcsarnokban büfé kialakítása
A tervezett büfé alkalmi használatú, a sportcsarnokban tartott sportesemények, kisebb rendezvények kiszolgálására létesül.
Az előcsarnokban két helyiség kerül kialakításra, maga a büfé eladó tere és egy kis raktár helyiség.
Munkálatokkal érintett összes hasznos alapterület: 105,50 m2
A büfé létesítése nem kötött építésügyi hatósági engedélyhez. A részletes feladatok, adatok építési szempontok, előírások a csatolt építész, gépész, erőáram büfé kialakítása kivitelezési dokumentációban megtalálható.

Sellye város közigazgatási területén építendő gyalogút és park közvilágítási hálózatának létesítése és a jelenlegi hálózat bővítése, a Korongi téren rendezvények energiaigényének kielégítésre egy fogyasztói csatlakozó létesítése
Nyomvonalhossz:
Építendő: Kisfeszültségű közvilágítási földkábel: 0,4 kV 818 fm
KIF fogyasztói földkábel: 0,4 kV 11 fm
Vezetők száma, keresztmetszete, anyaga:
Építendő: Kisfeszültségű közvilágítási földkábel: 4x25 mm² NAYY-J: 1070 fm
KIF fogyasztói földkábel: 4x25 mm² NAYY-J: 30 fm
Kandeláber típusa:
Építendő: 4m-es acél kandeláber 46 db
Tartószerkezet típusa:
Építendő: AVF-081 Lámpakar 5 db
Lámpatest típusa:
Építendő: Macao 30W LED Park Fixture HH E27 lámpatest 51 db
A részletes feladat leírások, mennyiségek építési szempontok, előírások, tervlapok a csatolt Sellye, Zöldváros közvilágítás fejlesztése című hálózat szerelési tervdokumentációban megtalálhatóak.
Térfigyelő rendszer kialakítása a Korongi téren
Létesítmény jellege: Strukturált hálózat, és alépítmény kiépítése. IP alapú térfigyelő rendszer telepítése.
A tervezett rendszer hagyományos strukturált (F/UTP, U/UTP, Cat5, Cat6, Sw, Fv, Qv stb.) hálózati alkotóelemek felhasználásával készül.
A rendszer feladata a Korongi téren található új felnőtt és gyermek sporteszközök, közterületi utcabútorok, sétányok megfigyelése, a terület közbiztonságának és az itt található vagyontárgyak megfelelő védelmének a biztosítása. Erre a célra 8db DAHUA 8Mpixel felbontású fix optikájú IP csőkamera került betervezésre oszlopkonzolokkal. Valamennyi kamera a közvilágítási oszlopokon nyerne elhelyezést biztosítva ezzel a megfelelő rálátást a védendő területekre. Vezeték nélküli adatátvitellel kell biztosítani a kamerák képének átvitelét a Sellye Városi Piac épületébe. A tervezett rendszer DAHUA gyártmányú kamerákat, PLANET és UBNT aktív komponenseket tartalmaz.
A részletes feladat leírások, mennyiségek, építési szempontok, előírások, tervlapok a csatolt térfigyelő rendszer kialakítása a Korongi téren, gyenge áramú rendszerek megnevezésű kiviteli tervdokumentációban megtalálhatóak.

Korongi tér
Ivó-kutak létesítése
A tér területén újonnan létesítendő 2 db - Parkdekor - Szögletes ivókút 44040602-V - földfeletti ivókút, illetve a kutak közelében tervezett föld alá elhelyezett, öntözési célú megcsapoló pontok kiépítése.
Beruházói igény szerint a teljes tervezett ivóvíz ellátó rendszernek a vízfogyasztásának mérését 1 db vízmérővel biztosítani kell.
A tervezett vízellátó vezeték és a megcsapolási pontok vízellátását a tér É-i oldalán, az 549 hrsz-ú. földrészleten, útburkolat alatt húzódó DN80 ac. vezeték fogja biztosítani.
A DN80 ac. vezetéktől, a tervezett délebbi ivókúthoz, a V-1-0 jelű ivóvíz vezeték épül ki, összesen 96,1 m hosszban. A tervezett vezeték DN/OD 40 mm átmérőjű, PE100 SDR11 anyagú ivóvíz nyomóvezetékből épül ki. Másik, északi irányban található ivókút vízellátását, a V-1-1 jelű, 7,5 m hosszú, DN/OD25 mm átmérőjű, PE100 SDR11 anyagminőségű nyomócsőből épülő vízvezeték fogja biztosítani.
A részletes feladat leírások, mennyiségek, építési szempontok, előírások, tervlapok a csatolt Sellye Korongi tér tervezett ivókút vízellátása megnevezésű kiviteli tervdokumentációban megtalálhatóak.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a II.2.13) További információ rovatban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Jótállás időtartama (24-60 hónap): 10
2 3.1 A felhívás III.1.3. M.2.1) megjelölt szakember (MV-É) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 60 hó) 10
3 3.2 A felhívás III.1.3.M.2.2) megjelölt szakember (MV-KÉ) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap (min. 0 hó, max. 60 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint): / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004
II.2.13) További információ
"II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése" és "II.2.4) A közbeszerzés mennyisége" folytatása:
Sétány, gyermekjátszótér, fitnesz (felnőtt) játszó tér, pihenő park
A Korongi téren gyermekjátszótér, fitnesz (felnőtt) játszótér egy pihenő park rész továbbá szilárd térkő burkolatú sétány kerül kialakításra.
Létesítendő térkő burkolat kerti szegélyek között (felület 70%-a szürke 30%-a sárga vagy homokszín).
A gyermek játékszerek körül, és fitnesz pályán rugalmas, ütés csillapító öntött gumi burkolat készül (717,9 m2), esési távolságok figyelembevételével.
A gyermekjátszótéren összesen 12 darab zöld-sárga színű eszköz kerül elhelyezésre. A tervezett játékeszközöknek meg kell felelniük a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek is.
A tervezett fitnesz eszközök mindegyike korrózió védelemmel ellátott, cink alapozású két rétegben porfestett kivitelű, világos szürke és narancs színű. A 13 darab eszközt a forgalmazó szerint biztosított leírás szerint kell elhelyezni és összeszerelni C16-24 KK beton pontalapokra.
Utcabútorok, berendezések:
Kerékpártámaszok: Összesen 2 db 6 férőhelyes
Ülő Pad: Összesen 14 db.
Szemétgyűjtők: Összesen 6 db
Piknik asztal: Összesen 5 db
Pavilon: 1 db 12 fő befogadására alkalmas, hatszögletű
A kertészeti munkák nem része a közbeszerzésnek ezért, Sellye, Korongi tér felújítási, tájépítészeti munkák elnevezésű kiviteli tervben a fakivágásra, fák kezelése, védelmére, ápolására vonatkozó leírásokat nem kell figyelembe venni az ajánlat készítésekor.
A részletes feladat leírások, mennyiségek, építési szempontok, előírások, specifikációk tervlapok a csatolt Sellye Korongi tér felújítási, tájépítészeti munkák megnevezésű kiviteli tervdokumentációban megtalálhatóak.

Teljesítési véghatáridő a jelen a munkaterület átadástól számított 10 hónap, az alábbi eltérésekkel, feltételekkel:
Kivitelezés során kötelezően betartandó munka ütemezése:
1. ütem: Ifjúság út és Kiss Géza utca közötti szakasz kivitelezési munkái
2. ütem: Kiss Géza utca és Fürdő utca közötti szakasz kivitelezési munkái
3. ütem: Fürdő utca és Korongi tér közötti szakasz kivitelezési munkái
Ütemekhez kapcsolódó megkötések:
- 2. ütem akkor kezdhető meg, ha az 1. ütemben meghatározott szakasz kivitelezése bejeződött
- 3. ütem akkor kezdhető meg, ha a 2. ütemben meghatározott szakasz kivitelezése befejeződött
Részteljesítések:
25 % - munkaterület átadásától számított 3 hónap
50 % - munkaterület átadásától számított 5 hónap
75% - munkaterület átadásától számított 8 hónap.

Megrendelő a jelen pontban rögzített határidőkhöz képest előteljesítést elfogad.
Belső költség típus korlát:
Önállóan nem támogatható nem választható tevékenység a projekt elszámolható költségei arányában legfeljebb 40%-os lehet. Érvénytelen az ajánlat, ha a költségvetés alapján az ajánlat a belső típusú költségkorlát értékét meghaladja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) pontokban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a fent meghatározott kizáró ok valamelyike az eljárás során következik be. [Kbt. 74.§ (1) bekezdése b) pont]. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. §-ában foglaltakra.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. §-ában meghatározott módon kell igazolni a kizáró okok fent nem állását. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az Ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. A tárgyi eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha bármely gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel.
A Kbt. 114. § (2) bekezdése is irányadó.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmasságot előírni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek csatolnia kell:
M.1./ a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapjánaz eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónap (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett) legjelentősebb, műszaki átadás-átvétellel lezárult közbeszerzés tárgykörében teljesített építési munkáit ismertető, a (321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint kiállított referenciaigazolást, amelynek tartalmaznia kell legalább:
a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő ) neve, címe,
b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó (kapcsolattartó) személy neve és
telefonszáma vagy e-mail címe,
c) a teljesítés helye,
d) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
e) a teljesítés befejezésének (sikeres műszaki átadás-átvétel) időpontja (év, hónap, nap részletezettséggel)
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
g) amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, az igazolást benyújtó ajánlattevő saját teljesítésének
nettó összegét is kéri ajánlatkérő megadni (Ft-ban).
M.2./ az alábbi dokumentumokat:
- Azon a szakembernek (szervezetnek) felelősnek a megnevezését, akit az Ajánlattételi felhívás III.1.3.) pont M.2. pontjában, előírt alkalmassági követelmény igazolásaként bemutat, valamint csatolják a szakember tapasztalatát alátámasztó szakmai önéletrajzát az alábbiak szerint:
a) a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai tapasztalatot (év/hónap pontossággal) igazoló önéletrajza, amely tartalmazza a szakember nevét, címét, a szakember vonatkozásában a munka megvalósítása során szerzett szakmai tapasztalatot/gyakorlatot év/hónap pontossággal és a szakember jelenlegi munkahelyét is (a szakember munkáltatójának foglalkoztatójának a megjelölése, annak érdekében, hogy aszakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (ajánlattevő szakembere vagyalvállalkozó szervezet szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható legyen.
A szakmai tapasztalat számításánál az Ajánlatkérő a párhuzamos feladat ellátás esetén (azonos időszakban végzett munka) csak egy munkát vesz figyelembe. A benyújtott önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az előírt alkalmassági követelmények teljesülése, és a 3. értékelési részszempontra vonatkozó adatoknak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akit be kíván vonni a teljesítésbe. A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:
- a szakember neve,
- nyilatkozat arról, hogy a szakemberrel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog.
- a szakember felsőfokú műszaki végzettségét, vagy azzal egyenértékű igazoló dokumentum(ok) másolatát.
- a szakember nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben, az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyankötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzésétbármilyen szempontból akadályozná.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés értelmében amennyiben a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásbólrészesült. Más gazdasági szereplővel történt közös teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az alkalmassági feltétel esetében az együttes megfelelés megengedett.
Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban továbbá csatolni szükséges a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 65. § (9) bekezdésre.
A Kbt. 114. § (2) bekezdése is irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmas ajánlattevő, ha
M1.) rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (műszaki átadás-átvétellel lezárult):
M1.a. összesen legalább 450 fm járda és/vagy út építésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával,
M1.b. legalább 1 db, legalább 50 m2 épület építése és/vagy felújítása tárgyú szerződésszerűen teljesített referenciával,
M1.c. legalább 1 db játszótér és/vagy szabadidőpark és/vagy fitnesszpark építésére vonatkozó referenciával.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
A referencia-követelménynek történő megfelelőség max 2. szerződésből teljesíthető.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M1.) pontban előírt alkalmassági követelményeknek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel.
M2.) rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberrel:
a) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./1. rész 2. pontjában meghatározott vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
b) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./3. rész 2. pontjában meghatározott vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
Az M.2./ pontban meghatározott alkalmassági követelmények igazolása körében egy szakember több pozícióra is jelölhető.A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1./ - M.2./pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában foglalt rendelkezéseket.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Jótállás: értékelési részszempont, ajánlattevő megajánlása szerint alakul, de a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított legalább 24 hónap.
Késedelmi kötbér: egyösszegű ajánlati ár 1 %/nap %-a, de legfeljebb 30 napi tétel.
Meghiúsulási kötbér: nettó vállalkozói díj 10 %-a.
Előlegvisszafizetési biztosíték: Vállalkozó által igénybe vett előleg vonatkozásában, a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben a megrendelő javára a Kbt. 134. § (6) bekezdése szerint
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződés összegének finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, valamint a Magyar Állam Központi Költségvetési Előirányzatából történik. Projekt címe: Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése. Projekt azonosítószám: TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 A támogatás intenzitása: 100 %. A finanszírozás formája: utófinanszírozás.
Az ajánlattétel, a kifizetések és elszámolás pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – teljes nettó ellenszolgáltatás 20%-ának megfelelő összeg mértékben biztosítja az előleg igénybe vételét. Az előleg kifizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül sor. Az előleg elszámolása a 3. részszámlában és végszámlában történik, egyenlő mértékben (10-10 %)
Ajánlattevő a részszámlák benyújtására az alábbiakban meghatározottak szerint jogosult:
- 1. részszámla benyújtására Ajánlattevő az építési-kivitelezési munka 25%-os készültségi szintjének elérésekor jogosult a nettó szerződéses ellenérték 25 %-ának megfelelő mértékben,
- 2. részszámla benyújtására Ajánlattevő az építési-kivitelezési munka 50%-os készültségi szintjének elérésekor jogosult a nettó szerződéses ellenérték 25 %-ának megfelelő mértékben,
- 3. részszámla benyújtására Ajánlattevő az építési-kivitelezési munka 75 %-os készültségi szintjének elérésekor a jogosult a nettó szerződéses ellenérték 25 %-ának megfelelő mértékben,
Ajánlattevő a végszámlát a 100%-os készültségi szint elérésekor, a sikeres műszaki átadás-átvételt és a munkaterület rendeltetés szerinti megrendelőnek történő birtokba adását követően az ajánlatkérő által igazolt teljesítés alapján jogosult benyújtani a nettó szerződéses ellenérték 25 %-ának megfelelő mértékben.
Tartalékkeret kikötésére nem kerül sor.
Megrendelő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. § irányadó. Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § szerinti elektronikus számlát is elfogad. A kifizetésre alkalmazandó a Kbt. 135. § (1)-(3), (5) és (6) bekezdése, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32/B. §-ok alkalmazandó rendelkezések. A fizetési feltételek további részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok, valamint az annak részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)–(9) bek. tekintettel nem írja elő és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását önálló ajánlattevőtől vagy közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőktől.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/06/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/06/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A bontás az EKR rendszerben történik. (https://ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás a Kbt. 68. §-a szerinti történik, az elektronikus bontás szabályait továbbá az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1. fordított arányosítás, 2. arányosítás 3. egyenes arányosítás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. A hiánypótlás, felvilágosítás megadásának lehetősége a Kbt. 71. §-a alapján biztosított, a Kbt 71. § (6) bek. szerinti korlátozással.
2. Jelen eljárásban a Kbt. 114. § (11) bek szerinti feltételek nem alk. AK a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-et alkalmazza.
3. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség At-t terheli (kiv. a Kbt. 177. § (2) bek foglaltak).
4. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) bek, a Kbt. 114. § (6) bek, valamint a KD-ban foglaltak az irányadók. AT-nek a kieg.táj-ban feltett kérdéseiket az EKR rendszeren keresztül kell megküldeniük. Az AK a KT iránti kérelem megküldése von. ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő (AH) lejártát megelőző 4. munkanapot, a KT megadása kapcsán ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 2. munkanapot.
Az eljárásban az ajánlatkérő tárgyalást nem tart, helyszíni bejárást tart. Ajánlatkérő 2020. május 22. 10:00 kezdettel helyszíni bejárást tart. A találkozó és a helyszínbejárás kezdetének helye: 7960 Sellye, Bodonyi Nándor utca Kiss Géza általános Iskola előtti gyalogos bejáró előtt. Ajánlattevő a bejárást megelőző munkanapon 16:00 óráig írásban az EKR rendszerben jelezze a helyszíni bejáráson való részvételét. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben a megadott időpontig részvételi szándékát egyetlen ajánlattevő sem jelzi, úgy helyszíni bejárást nem tart.
5. Az ajánlatoknak az AH lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan beérkeznie. Az ajánlatnak pdf kiterjesztésűnek, jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. Formai kötöttség: Kbt. 47. § (2a) bek szerint.
6. Ha több AT közösen nyújtott be ajánlatot , akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a KDban és Kbt. 35. § (2a) bek-ben meghat. tartalommal.
7. AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni: - Felolvasólapot - Kbt. 66. § (2) bek szerinti nyil-t – - 67. § (4) bek. szerinti nyil-t, - NYIL a kizáró okokról, - NYIL Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) alpontja tekintetében - NYiL folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
8. ATnek, valamennyi közös ATnek nyilatkoznia kell: Kbt. 66. § (6) bek a) és b) pontja, és Kbt. 65. § (7) bek tekintetében (nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtása is kötelező), csatolni kell a szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot a Kbt. 65.§ (7) és (9) bek szerint.
9. Ajánlatnak az aláírási jogosult ellenőrzése céljából tartalmaznia kell AT, valamennyi közös AT, az ajánlatban nyilatkozatot aláíró alvállalkozók, és az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezetek esetében az alábbi iratokat: - ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. tv 9. § (1) bek szerinti aláírási-mintája - a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalókra vonatkozó meghatalmazás - amennyiben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált mód van foly-ban a von. vált.bej-i kérelem egyszerű másolata. Elektronikus feladás esetén az ehhez kapcsolódó dok-ok nem hitelesített másolata is.
10. A jelen felhívás a 321/2015. (X.30.) Kr. 30. § (4) bek és a Közbeszerzési Hatóság által meghatározott minősítés szerint szigorúbb alkalmasságokat tartalmaz az M1. és M2. pont vonatkozásában.
11. GSZ a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza.
12. Eljárás nyertese az az AT, aki az AK részére az EMFben és a KDben meghatározott feltételek alapján a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlatot tette.
13. Nyertes AT-nek rendelkeznie kell (vagy meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjesztenie) legkésőbb a szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-szerelési (CAR) biztosítással - az alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedően -, melynek kártérítési limitértéke dologi kár és személyi károk esetében is minimum 50millió Ft/káresemény és minimum 100millió Ft/év. A felelősségbiztosítás megkötését igazoló kötvényt a szerződéskötéskor be kell mutatni.
14. A Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdése e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
15. FAKSZ: Dr. Komlódi András (00228)
16. Irányadó jog: Kbt. és végrehajtási rendeletei, Ptk.
17. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)–(9) bek. tekintettel nem írja elő és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását önálló ajánlattevőtől, közös ajánlattétel esetén a nyertes AT-ktől.
További információ: KD.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges