Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/94
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.15.
Iktatószám:8272/2020
CPV Kód:45212000-6
Ajánlatkérő:Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8200 Veszprém, Wartha Vince u. 3. hrsz.: 6121
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.;Min-Tech Építőipari,Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28636553
Postai cím: Óváros Tér 9.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Békési Csaba
Telefon: +36 88549176
E-mail: kozbeszerzes@gov.veszprem.hu
Fax: +36 88549380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.veszprem.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tornászgyakorló épület építése Veszprémben
Hivatkozási szám: EKR000350642019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Tornászgyakorló épület építése Veszprémben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8200 Veszprém, Wartha Vince u. 3. hrsz.: 6121
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az érintett ingatlan területe 53 549,3 m2, melynek 9,8%-a kerül beépítésre.
A tervezett épület a tornász és gumiasztal szakágak edzését szolgálja. Versenyeket nem fognak rendezni benne.
Az épület földszintjén 804,57 m2 nagyságú gyakorlótér kerül kialakításra. A földszinten kaptak helyet még az öltözők, szertár, akadálymentes Wc, büfé, előcsarnok. A földszint helységeinek alapterülete összesen: 1061,02 m2. A gyakorlótér hosszoldala mentén végigfutó galéria épül, ahonnan jól megfigyelhető az edzőteremben folyó munka, ez egyben az emeleti helységeket feltáró folyosó is. Az emeleten a vendégek számára kétnemű vizesblokk, egy társalgó-tanuló sarok, iroda, tárgyaló, gépészeti és elektromos helyiségek, valamint a személyzeti öltöző készül. Az emeleti helységek alapterülete összesen: 192,07 m2. Az emeleti gépészeti helyiségből lehet felmenni a harmadik szintre, ahol a galéria fölött végigfut egy technológiai folyosó, itt közlekednek a szellőzési, fűtési vezetékek a gépektől a csarnokfölötti álmennyezeti térig. A hőszivattyúk és a légkezelő gépek kültéri egységei egy süllyesztett tetőrészen, szint magas attika falak mögött elrejtve helyezkednek el. A gépészeti szint helyiségei összesen: 66,08 m2.
Az épület vasbeton vázas csarnoképület, előre gyártott vasbeton vázszerkezettel (1146 m2), az alapozás talpgerenda rendszerrel összefogott tömb és sávalapokkal készül (250 m3), a közbenső födémek előregyártott feszített zsaluzóelemekkel kialakított 20 cm vastag helyszíni vasbeton lemez mezők (430 m2), a zárófödém és a közbenső teherhordó szerkezetek – horganyzott acél szelemenek (13,74 t + 631,5 fm), a zárófödém trapézlemezzel fedett kialakítású (1028 m2). A homlokzati vasbeton pillérek között, kitöltő falazat készül, különböző vastagságú beton falazóelemekkel (Leier UNI 30, 38, Leier FF20) (510,40 m2). A válaszfalakat általános esetben 10 cm vastag kerámia válaszfalak, csupán a gépészeti elemek elhelyezésénél készülnek helyenként 6 cm vastag kerámia válaszfalak vagy 10 cm vastag Ytong előtétfalak (607,8 m2). Az épület homlokzata, vékonyvakolattal (1046 m2), HPL lemezburkolattal (aranysárga, antracit)(40,2 m2) a keleti (fehér) és a nyugati homlokzaton (antracit) egy-egy Schüco FWS 50 rendszerű függönyfallal készül (374,61 m2). A nyílászárók Schüco alumínium nyílászárók antracitszürke illetve fehérszínben (22,64 m2).
Az épület hőszigetelése: talajon fekvő padló hőszigetelését zúzottkő fagyvédő rétegre fektetett extrudált polisztirolhab (836 m2), lábazati zónában p.v. + 30 cm magasságig 15 cm Austrotherm Expert Fix formahabosított polisztirol (121 m2), a homlokzati falak és vasbeton pillérek előtt 20 cm Rockwool Frontrock Max-E kőzetgyapot hőszigetelés készül (639 m2). A tető könnyűszerkezetes szakaszán szintén kőzetgyapot hőszigetelés készül, két rétegben (932,1 m2). A gépészeti terasz vasbeton zárófödémén fordított rétegrend készül Austrotherm XPS TOP 30 TB SF zártcellás polisztirol hőszigeteléssel (186 m2).
További műszaki paraméterek:
• A parkolómérleg az építési telekre vonatkozóan negatív, személygépkocsi elhelyezését az építési tevékenységhez kapcsolódóan nem kell biztosítani.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Részletes mennyiségek a kiadott költségvetési kiírásokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 460
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22003 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: Tornászgyakorló épület építése Veszprémben
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/08 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56315480
Postai cím: Pillér Utca 11.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: menyhart.aliz@vemevszer.hu
Telefon: +36 305355599
Internetcím(ek): (URL) www.vemevszer.hu
Fax: +36 884406278
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Min-Tech Építőipari,Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71864035
Postai cím: Hársfa Utca 25.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: mintechkft@gmail.com
Telefon: +36 889599477
Internetcím(ek): (URL) www.mintechkft.hu
Fax: +36 889599477
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 949448759
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8200 Veszprém, Wartha Vince u. 3. hrsz.: 6121
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az érintett ingatlan területe 53 549,3 m2, melynek 9,8%-a kerül beépítésre.
A tervezett épület a tornász és gumiasztal szakágak edzését szolgálja. Versenyeket nem fognak rendezni benne.
Az épület földszintjén 804,57 m2 nagyságú gyakorlótér kerül kialakításra. A földszinten kaptak helyet még az öltözők, szertár, akadálymentes Wc, büfé, előcsarnok. A földszint helységeinek alapterülete összesen: 1061,02 m2. A gyakorlótér hosszoldala mentén végigfutó galéria épül, ahonnan jól megfigyelhető az edzőteremben folyó munka, ez egyben az emeleti helységeket feltáró folyosó is. Az emeleten a vendégek számára kétnemű vizesblokk, egy társalgó-tanuló sarok, iroda, tárgyaló, gépészeti és elektromos helyiségek, valamint a személyzeti öltöző készül. Az emeleti helységek alapterülete összesen: 192,07 m2. Az emeleti gépészeti helyiségből lehet felmenni a harmadik szintre, ahol a galéria fölött végigfut egy technológiai folyosó, itt közlekednek a szellőzési, fűtési vezetékek a gépektől a csarnokfölötti álmennyezeti térig. A hőszivattyúk és a légkezelő gépek kültéri egységei egy süllyesztett tetőrészen, szint magas attika falak mögött elrejtve helyezkednek el. A gépészeti szint helyiségei összesen: 66,08 m2.
Az épület vasbeton vázas csarnoképület, előre gyártott vasbeton vázszerkezettel (1146 m2), az alapozás talpgerenda rendszerrel összefogott tömb és sávalapokkal készül (250 m3), a közbenső födémek előregyártott feszített zsaluzóelemekkel kialakított 20 cm vastag helyszíni vasbeton lemez mezők (430 m2), a zárófödém és a közbenső teherhordó szerkezetek – horganyzott acél szelemenek (13,74 t + 631,5 fm), a zárófödém trapézlemezzel fedett kialakítású (1028 m2). A homlokzati vasbeton pillérek között, kitöltő falazat készül, különböző vastagságú beton falazóelemekkel (Leier UNI 30, 38, Leier FF20) (510,40 m2). A válaszfalakat általános esetben 10 cm vastag kerámia válaszfalak, csupán a gépészeti elemek elhelyezésénél készülnek helyenként 6 cm vastag kerámia válaszfalak vagy 10 cm vastag Ytong előtétfalak (607,8 m2). Az épület homlokzata, vékonyvakolattal (1046 m2), HPL lemezburkolattal (aranysárga, antracit)(40,2 m2) a keleti (fehér) és a nyugati homlokzaton (antracit) egy-egy Schüco FWS 50 rendszerű függönyfallal készül (374,61 m2). A nyílászárók Schüco alumínium nyílászárók antracitszürke illetve fehérszínben (22,64 m2).
Az épület hőszigetelése: talajon fekvő padló hőszigetelését zúzottkő fagyvédő rétegre fektetett extrudált polisztirolhab (836 m2), lábazati zónában p.v. + 30 cm magasságig 15 cm Austrotherm Expert Fix formahabosított polisztirol (121 m2), a homlokzati falak és vasbeton pillérek előtt 20 cm Rockwool Frontrock Max-E kőzetgyapot hőszigetelés készül (639 m2). A tető könnyűszerkezetes szakaszán szintén kőzetgyapot hőszigetelés készül, két rétegben (932,1 m2). A gépészeti terasz vasbeton zárófödémén fordított rétegrend készül Austrotherm XPS TOP 30 TB SF zártcellás polisztirol hőszigeteléssel (186 m2).
További műszaki paraméterek:
• A parkolómérleg az építési telekre vonatkozóan negatív, személygépkocsi elhelyezését az építési tevékenységhez kapcsolódóan nem kell biztosítani.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Részletes mennyiségek a kiadott költségvetési kiírásokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 460
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 949448759
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56315480
Postai cím: Pillér Utca 11.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: menyhart.aliz@vemevszer.hu
Telefon: +36 305355599
Internetcím(ek): (URL) www.vemevszer.hu
Fax: +36 884406278
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Min-Tech Építőipari,Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71864035
Postai cím: Hársfa Utca 25.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: mintechkft@gmail.com
Telefon: +36 889599477
Internetcím(ek): (URL) www.mintechkft.hu
Fax: +36 889599477
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/05/06 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szerződés szerint:
2.3 Amennyiben a szerződés hatályba lépésére legkésőbb, annak megkötését követő 6 hónapon belül nem kerül sor, a szerződés nem lép hatályba.
10.3. A szerződés teljesítéséhez szükséges együttműködés keretében a felek részéről szakmai nyilatkozattételre az alábbi személyek jogosultak:
Megrendelő részéről:
Név: Lamos Péter irodavezető
Cím: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Tel/Fax: (88) 549-123;(88)549-384
E-mail: plamos@gov.veszprem.hu

Név: Adlovits Péter csoportvezető
Cím: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Tel/Fax: (88) 549-113; (88) 549-384
E-mail: padlovits@gov.veszprem.hu
Név: Csukárdi Balázs beruházási ügyintéző
Cím: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Tel/Fax: (88) 549-149; (88) 549-384
E-mail: csukardi.balazs@gov.veszprem.hu
Teljesítésigazolásra jogosult műszaki ellenőr:
Név: Vass Csaba építész műszaki ellenőr
Cím: BMSK Zrt. 1146 Bp., Hermina út 49.
Tel/Fax: 06 (30) 280-3918
E-mail: vass.csaba@bmsk.hu
Név: Szólláth Attila gépész műszaki ellenőr
Cím: BMSK Zrt. 1146 Bp., Hermina út 49.
Tel/Fax: 06 (1) 325-1750
E-mail: szollath.attila@bmsk.hu
Név: Kálmán András villamos műszaki ellenőr
Cím: BMSK Zrt. 1146 Bp., Hermina út 49.
Tel/Fax: 06 (1) 325-1750
E-mail: kalman.andras@bmsk.hu
Vállalkozó részéről:
Kivitelezésbe bevont felelős műszaki vezető:
Név: György István építész műszaki vezető
Cím: 8200 Veszprém, Rómer F. u. 2. I/17.
Tel/Fax: 06 (88) 423-033
E-mail: vemevszer@vemevszer.hu
Névjegyzék száma: MV-É-19-5457

Név: Judi Balázs gépész műszaki vezető
Cím: 8341 Mihályfa, Kossuth L. u. 64.
Tel/Fax: 06 (88) 423-033
E-mail: vemevszer@vemevszer.hu
Névjegyzék száma: MV-ÉG-20-50495
Név: Réthy András villamos műszaki vezető
Cím: 8200 Veszprém, Aulich L. utca 13.
Tel/Fax: 06 (88) 423-033
E-mail: vemevszer@vemevszer.hu
Névjegyzék száma: MV-ÉV-19-0635, 19-5670
Szerződésmódosítást követően:
2.1. A Vállalkozási Szerződés 2.3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„2.3. Amennyiben a szerződés hatályba lépésére legkésőbb annak megkötését követő 9 hónapon belül nem kerül sor, a szerződés nem lép hatályba.”
2.2. A vállalkozási Szerződés 10.3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„10.3. A szerződés teljesítéséhez szükséges együttműködés keretében a felek részéről szakmai nyilatkozattételre az alábbi személyek jogosultak:
Megrendelő részéről:
Név: Durmics Zsuzsanna irodavezető
Cím: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Tel/Fax: (88) 549-124; (88) 549-384
E-mail: zsdurmics@gov.veszprem.hu
Név: Adlovits Péter csoportvezető
Cím: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Tel/Fax: (88) 549-113; (88) 549-384
E-mail: padlovits@gov.veszprem.hu
Név: Csukárdi Balázs beruházási ügyintéző
Cím: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Tel/Fax: (88) 549-149; (88) 549-384
E-mail: csukardi.balazs@gov.veszprem.hu
Teljesítésigazolásra jogosult műszaki ellenőr:
Név: Vass Csaba építész műszaki ellenőr
Cím: BMSK Zrt. 1146 Bp., Hermina út 49.
Tel/Fax: 06 (30) 280-3918
E-mail: vass.csaba@bmsk.hu
Név: Szólláth Attila gépész műszaki ellenőr
Cím: BMSK Zrt. 1146 Bp., Hermina út 49.
Tel/Fax: 06 (1) 325-1750
E-mail: szollath.attila@bmsk.hu
Név: Kálmán András villamos műszaki ellenőr
Cím: BMSK Zrt. 1146 Bp., Hermina út 49.
Tel/Fax: 06 (1) 325-1750
E-mail: kalman.andras@bmsk.hu
Vállalkozó részéről:
Kivitelezésbe bevont felelős műszaki vezető:
Név: György István építész műszaki vezető
Cím: 8200 Veszprém, Rómer F. u. 2. I/17.
Tel/Fax: 06 (88) 423-033
E-mail: vemevszer@vemevszer.hu
Névjegyzék száma: MV-É-19-5457
Név: Judi Balázs gépész műszaki vezető
Cím: 8341 Mihályfa, Kossuth L. u. 64.
Tel/Fax: 06 (88) 423-033
E-mail: vemevszer@vemevszer.hu
Névjegyzék száma: MV-ÉG 20-50495
Név: Réthy András villamos műszaki vezető
Cím: 8200 Veszprém, Aulich L. utca 13.
Tel/Fax: 06 (88) 423-033
E-mail: vemevszer@vemevszer.hu
Névjegyzék száma: MV-ÉV-19-0635, 19-5670
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Szerződésmódosítás indokolása:
4.1. A Vállalkozási Szerződés 2.3. pontjának módosítása:
A 2019. november 8-án kelt Vállalkozási szerződés hatályba lépésének egyik feltétele a kormányzati forrás biztosítása, melynek a Kormány döntését követő rendelkezésre állását a Miniszterelnökség által kiállított Támogatói Okirat tanúsítja.
A Magyarország Kormánya és az Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 4. pont d) alpontjának megfelelően Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Főfelelős szakminisztérium (EMMI) együttműködésével az előterjesztés elkészült a Veszprémi Atlétikai Stadion rekonstrukció, új Tornászgyakorló épület építéséről.
Az előterjesztés Kormány általi elfogadása folyamatban van, a forrás még nem áll rendelkezésre, Veszprém MJV Önkormányzatának pedig nincs lehetősége a vállalkozási díjára előzetes kötelezettséget vállalni.
Karakter korlát miatt folyt.: VIII. 1.pontban
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 949448759 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 949448759 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A 2019. november 8-án kelt Vállalkozási szerződés másik hatályba léptető feltétele a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2017. december 27-én, BMSK-III-010/277/2017 számmal „A Veszprémi Torna Club általi használat részére tornasport végzésére alkalmas sportlétesítmény kialakítása (8200 Veszprém, Wartha V. u. 3., hrsz.: 6121)” elnevezésű projekt-beruházás- megvalósításához megkötött Támogatási Szerződés hatályának meghosszabbítása.
Megrendelő 2019. december 19-i kérelmében folyamodott a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. 16 kiemelt Sportágfejlesztési Osztályához a projekt befejezési határidejének meghosszabbításáért. A Támogatási szerződés hatályának meghosszabbítása jelenleg folyamatban van.
Figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett járványügyi vészhelyzetre, az egészségvédelmi és gazdaságvédelmi rendelkezések előtérbe helyezése és a kijárási korlátozás miatt a döntési eljárási folyamatok lelassultak. Mind a Támogatói Okirat kiadása, mind a Támogatási Szerződés módosítása kapcsán a felfüggesztő feltételek teljesüléséhez megszabott határidő meghosszabbítása szükséges és indokolt.
4.2. A Vállalkozási Szerződés 10.3. pontjának módosítása:
A szerződés teljesítéséhez szükséges együttműködés keretében a Megrendelő részéről megjelölt irodavezető személyében történt változásra tekintettel kerül sor a módosításra.
5. Záró rendelkezések:
5.1. Jelen szerződésmódosítás a Kbt. 141.§ (4) c) pontja szabályainak megfelelően történik.
5.2. A szerződésben és mellékleteiben nem érintett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv előírásait kell alkalmazni.
5.3. Szerződő felek e szerződés aláírásával minden, a szerződésből fakadó esetleges jogvitájuk esetére a Veszprémi Járásbíróság- hatáskör hiányában a Veszprémi Törvényszék- illetékességét kötik ki.
5.4. Szerződő felek kijelentik, hogy a fenti, egymással szó szerint egyező 6 példányban készült Vállalkozási szerződést elolvasták, annak tartalmát részükre megmagyarázták és azt megértették, majd a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben