Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/95
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.18.
Iktatószám:8285/2020
CPV Kód:45252100-9
Ajánlatkérő:Sióagárd Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Magyarország, Sióagárd, 025/22,23 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Geotechnika '84 Víz- és Csatornaépítő Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sióagárd Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52420694
Postai cím: Kossuth Utca 9
Város: Sióagárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7171
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gerő Attila
Telefon: +36 209655333
E-mail: polgarmester@sioagard.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A szennyvíztisztító telep kiegészítése utótisztító
Hivatkozási szám: EKR000290522020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45252100-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A szennyvíztisztító telep műtárgyai az előzetesen elkészített ágyazatra, illetve aljzatbetonra monolit vasbeton szerkezetként, helyszíni betonozással készülnek.
Puffer tartályok
2 db 25000 literes illetve 1 db 20000 literes előkezelő tartály összesen 70 m3 kapacitás
Előregyártott műanyag tartályok. A szennyvíz a meglévő szűrőmezők felől gravitációsan érkezik. A szennyvíz továbbítása gravitációsan történik, az elosztó aknába.
Szennyvízelosztó akna
Előregyártott műanyag akna.
A szennyvíz továbbítása Dk 50 átmérőjű KPE anyagú nyomóvezetéken történik.
Függőleges átáramlású nádágy
Mértékadó összes felület: 4888 m2, Meglévő felület: 1390 m2, Szükséges új szűrőmező felület: 3498 m2, Új szűrőmezők száma: 3
A földmedence szigetelése 2mm vastag HDPE szigetelő lemezzel történik. A nádágy három rétegű. A legfelső réteg vastagsága 30 cm, anyaga kavics, szemcseméret 4-5 cm. Itt helyezkedik el a drénhálózat, mely a szennyvizet egyenletesen szétosztja. A dréncső anyaga KG-PVC átmérője 100 mm. A dréncső lyukmérete kisebb kell, hogy legyen, mint a szűrőanyag legkisebb lyukmérete, a
perforáció felülete a kifolyás felé fokozatosan növekedjen, az egyenletes terhelés érdekében.
A középső réteg vastagsága 60 cm, anyaga osztályozott homok, szemcseméret 1-2 mm. Ebben a rétegben alakul ki a biológiai tisztítást végző kolmatált réteg.
A legalsó réteg 30 cm, anyaga kavics, szemcseméret 4-5 cm. Ebben helyezkedik el a drénhálózat, mely a szennyvizet összegyűjti. A dréncső anyaga KG-PVC átmérője 100 mm. A tisztított szennyvizet, NA 150 KG-PVC csövön vezetjük tovább a vízszintes átáramlású nádágyra.
Vízszintes átáramlású nádágy
Mértékadó összes felület: 3250 m2, Szűrőmezők száma: 3
A földmedence szigetelése 2mm vastag HDPE szigetelő lemezzel történik. A nádágy bevezető és elvezető részének (130 cm széles sávok) anyaga murva, szemcseméret 4-5 cm. Itt helyezkedik el az a 300 mm átmérőjű dréncső, mely a szennyvizet egyenletesen szétosztja, illetve összegyűjti. A dréncső anyaga KG-PVC. A dréncső lyukmérete kisebb kell, hogy legyen, mint a szűrőanyag legkisebb lyukmérete, a perforáció felülete a kifolyás felé fokozatosan növekedjen, az egyenletes terhelés érdekében.
A szűrőréteg átlagos vastagsága 60 cm, anyaga osztályozott homok, szemcseméret 1-2 mm. Ebben a rétegben alakul ki a biológiai tisztítást végző kolmatált réteg.
A medence alja a befolyástól a kifolyás felé egyenletesén lejt, a lejtés mértéke 0,3%. A medencében a szűrőközeg felszíne a befolyástól a kifolyás felé fokozatosan emelkedik, ne hogy rövidzár jöjjön létre, és a szennyvíz a felszínen áramoljon. Az emelkedés mértéke: 0,6%. A tisztított szennyvizet, NA 150 KG-PVC csövön vezetjük tovább a gyűjtőaknába.
Gyűjtő akna
Előregyártott műanyag akna.
A tisztított szennyvíz 3db, NA 150 átmérőjű KG-PVC anyagú vezetéken érkezik a nádágyról. A szennyvíz továbbítása gravitációsan történik, 1 db továbbító vezetékkel, a fertőtlenítőbe. Anyaga: NA 200 KG-PVC.
Belső technológiai csővezetékek
Belső infrastruktúra (víz- és villamos ellátás kiépítése, térburkolat, tereprendezés, parkosítás)
Kerítés
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 129993527 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: A szennyvíztisztító telep kiegészítése utótisztító
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45252100-9
További tárgyak:39350000-0
42996800-2
44163130-0
45232420-2
45232421-9
45232422-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Magyarország, Sióagárd, 025/22,23 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A szennyvíztisztító telep műtárgyai az előzetesen elkészített ágyazatra, illetve aljzatbetonra monolit vasbeton szerkezetként, helyszíni betonozással készülnek.
Puffer tartályok
2 db 25000 literes illetve 1 db 20000 literes előkezelő tartály összesen 70 m3 kapacitás
Előregyártott műanyag tartályok. A szennyvíz a meglévő szűrőmezők felől gravitációsan érkezik. A szennyvíz továbbítása gravitációsan történik, az elosztó aknába.
Szennyvízelosztó akna
Előregyártott műanyag akna.
A szennyvíz továbbítása Dk 50 átmérőjű KPE anyagú nyomóvezetéken történik.
Függőleges átáramlású nádágy
Mértékadó összes felület: 4888 m2, Meglévő felület: 1390 m2, Szükséges új szűrőmező felület: 3498 m2, Új szűrőmezők száma: 3
A földmedence szigetelése 2mm vastag HDPE szigetelő lemezzel történik. A nádágy három rétegű. A legfelső réteg vastagsága 30 cm, anyaga kavics, szemcseméret 4-5 cm. Itt helyezkedik el a drénhálózat, mely a szennyvizet egyenletesen szétosztja. A dréncső anyaga KG-PVC átmérője 100 mm. A dréncső lyukmérete kisebb kell, hogy legyen, mint a szűrőanyag legkisebb lyukmérete, a
perforáció felülete a kifolyás felé fokozatosan növekedjen, az egyenletes terhelés érdekében.
A középső réteg vastagsága 60 cm, anyaga osztályozott homok, szemcseméret 1-2 mm. Ebben a rétegben alakul ki a biológiai tisztítást végző kolmatált réteg.
A legalsó réteg 30 cm, anyaga kavics, szemcseméret 4-5 cm. Ebben helyezkedik el a drénhálózat, mely a szennyvizet összegyűjti. A dréncső anyaga KG-PVC átmérője 100 mm. A tisztított szennyvizet, NA 150 KG-PVC csövön vezetjük tovább a vízszintes átáramlású nádágyra.
Vízszintes átáramlású nádágy
Mértékadó összes felület: 3250 m2, Szűrőmezők száma: 3
A földmedence szigetelése 2mm vastag HDPE szigetelő lemezzel történik. A nádágy bevezető és elvezető részének (130 cm széles sávok) anyaga murva, szemcseméret 4-5 cm. Itt helyezkedik el az a 300 mm átmérőjű dréncső, mely a szennyvizet egyenletesen szétosztja, illetve összegyűjti. A dréncső anyaga KG-PVC. A dréncső lyukmérete kisebb kell, hogy legyen, mint a szűrőanyag legkisebb lyukmérete, a perforáció felülete a kifolyás felé fokozatosan növekedjen, az egyenletes terhelés érdekében.
A szűrőréteg átlagos vastagsága 60 cm, anyaga osztályozott homok, szemcseméret 1-2 mm. Ebben a rétegben alakul ki a biológiai tisztítást végző kolmatált réteg.
A medence alja a befolyástól a kifolyás felé egyenletesén lejt, a lejtés mértéke 0,3%. A medencében a szűrőközeg felszíne a befolyástól a kifolyás felé fokozatosan emelkedik, ne hogy rövidzár jöjjön létre, és a szennyvíz a felszínen áramoljon. Az emelkedés mértéke: 0,6%. A tisztított szennyvizet, NA 150 KG-PVC csövön vezetjük tovább a gyűjtőaknába.
Gyűjtő akna
Előregyártott műanyag akna.
A tisztított szennyvíz 3db, NA 150 átmérőjű KG-PVC anyagú vezetéken érkezik a nádágyról. A szennyvíz továbbítása gravitációsan történik, 1 db továbbító vezetékkel, a fertőtlenítőbe. Anyaga: NA 200 KG-PVC.
Belső technológiai csővezetékek
Belső infrastruktúra (víz- és villamos ellátás kiépítése, térburkolat, tereprendezés, parkosítás)
Kerítés
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többlet jótállás időtartama (ajánlati elem min. értéke: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 36 hónap.) 20
2 3. Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: 10
3 3/a. A porzó anyagok szállítása ponyvával fedetten történik (igen/nem) 2
4 3/b. A szerződés teljesítése során EURO III vagy annál korszerűbb normának megfelelő tehergépjárművek alkalmazása legalább 50 %-ban (igen/nem) 2
5 3/c. Vállalja az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartását (igen/nem) 2
6 3/d. Vállalja, hogy a munkaterületen keletkező kommunális hulladékokat szelektíven gyűjtik (igen/nem) 2
7 3/e. Vállalja, hogy az irodai munkák során felhasznált papírok 40 %-ában újrahasznosított papír kerül alkalmazásra (igen/nem) 2
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.2-16 Projekt azonosító: 1951530976
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A szennyvíztisztító telep kiegészítése utótisztító
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Geotechnika '84 Víz- és Csatornaépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25180112
Postai cím: Kossuth L. Utca 59
Város: Sióagárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7171
Ország: Magyarország
E-mail: geo84kft@tolna.net
Telefon: +36 74437111
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 74437111
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11295688217
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 130178021
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 129993527
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Belső villamos infrastruktúra
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Geotechnika '84 Víz- és Csatornaépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25180112
Postai cím: Kossuth L. Utca 59
Város: Sióagárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7171
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11295688217

Hivatalos név: KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55150981
Postai cím: Bonyhádi Utca 28.
Város: Bátaszék
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7140
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11283986217

Hivatalos név: TAM-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11797171
Postai cím: Nyírfa Sor 11.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11295530217

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/03/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges