Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/94
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.15.
Iktatószám:8298/2020
CPV Kód:55300000-3
Ajánlatkérő:Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17942980
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Eszterlánc Északi Óvoda
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37473440
Postai cím: Tas Utca 1-3.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.eszterlanceszakiovi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Gyermekek Háza Déli Óvoda
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93388166
Postai cím: Kereszt Utca 8.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.keresztovi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Búzaszem Nyugati Óvoda
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35113795
Postai cím: Búza Utca 7-17.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://buzaszemovoda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Tündérkert Keleti Óvoda
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45246052
Postai cím: Kert Köz 8.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.tunderkertkeletiovoda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Közintézményeket Működtető Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46158596
Postai cím: Országzászló Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kozim.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: NyMJV - NYÍREGYHÁZA KÖZÉTKEZTETÉS 2020
Hivatkozási szám: EKR000010322020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55300000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának feladatellátási kötelezettségébe tartozó nevelési és oktatási intézmények (óvodák, általános iskolák, középiskolák és kollégiumok) ellátottjai, tanulói részére közétkeztetés biztosítása a főző-, befejező- és a tálalókonyhák fejlesztésével, a jelen felhívásban (AF) és a közbeszerzési dokumentumokban (KD) meghatározottak szerint.
Főbb szerződéses kötelezettségek: Főzőkonyhák, befejezőkonyhák, tálalókonyhák és diétás konyha teljeskörű üzemeltetése; főzési és tálalási feladatok ellátása.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/11 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 5641 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 071 - 169617
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok
A következő helyett:
Kizáró okok:
Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szerint.
Ig.:Kbt. 114.§ (2) bek., Kr. 12.-13.§ és 17.§
Pénzügyi alk.:
Alkalmatlan AT, ha:
P1. az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem rendelkezik közétkeztetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó évente min. nettó 800 millió Ft árbevétellel. Ig.:Kbt. 114.§ (2) bek., Kr.19.§ (1)bek c)
Műszaki szakmai:
Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik:
M1.az AF feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett, és legfeljebb hat éven belül megkezdett, max. 3 megrendelőtől származó (max. 3db referencia), tanítási időszakban nevelési és oktatási intézmények részére végzett közétkeztetési szolgáltatásra irányuló referenciával, mely(ek) mindösszesen
M1a) min. évi nettó 700 millió Ft értékű; ÉS
M1b) min. átlag 6000 adag meleg ebéd/nap elkészítését; ÉS
M1c) min. átlag 48 intézmény/év egyidejű ellátását foglalta magában.
Azon referencia vehető figyelembe, mely min. 12 hónapon át folyamatosan teljesített.
Folyt. ld. VI.4.3) pontban.
Helyesen:
Kizáró okok:
Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szerint.
Ig.:Kbt. 114.§ (2) bek., Kr. 12.-13.§ és 17.§
Pénzügyi alk.:
Alkalmatlan AT, ha:
P1. az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem rendelkezik közétkeztetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó évente min. nettó 800 millió Ft árbevétellel. Ig.:Kbt. 114.§ (2) bek., Kr.19.§ (1)bek c)
Műszaki szakmai:
Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik:
M1.az AF feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett, és legfeljebb hat éven belül megkezdett, max. 3 megrendelőtől származó (max. 3db referencia), tanítási időszakban nevelési és oktatási intézmények részére végzett közétkeztetési szolgáltatásra irányuló referenciával, mely(ek) mindösszesen
M1a) TÖRÖLVE
M1b) min. átlag napi 6000 adag meleg ebéd/év (12 hónap tanítási napjai) elkészítését; ÉS
M1c) min. átlag 48 intézmény/év (12 hónap tanítási napjai) egyidejű ellátását foglalta magában.
Azon ref. vehető figyelembe, mely min. 12 hónapon át folyamatosan teljesített.
Folyt. ld. VI.4.3) pontban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/05/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/05/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
1.) Jelen hirdetmény közzétételének célja a TED 2020/S 071-169617 (KÉ-5641/2020) számon megjelent eredeti hirdetményben, és a TED 2020/S 087-208567 (KÉ-7793/2020) számú, ajánlattételi határidő meghosszabbítására irányuló hirdetményben meghatározottak módosítása.
2.) A módosítás az alábbi dokumentumokat érinti:
a. Ajánlattételi felhívás III.1.4) pontja. (Kizárólag ez a pont kerül módosításra, az EKR rendszer tévesen jelöli meg a VII.1.2) pontban a III.1.3) pontot.)
b. Közbeszerzési Dokumentáció;
c. Szerződéstervezet;
d. Referencia iratminta.
A MÓDOSÍTOTT dokumentumokban a módosításokat ajánlatkérő korrektúrával és sárga háttér jelölő színnel jelölte.
3.) A módosítás során az alábbi új dokumentumok kerültek kiadásra: "Gépészet ML és gépjegyzék.zip" megnevezésű fájl.
4.) Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket arról, hogy az ajánlattételi határidő a Kbt. 52. § (3) bekezdése alapján meghosszabbításra kerül. A módosított ajánlattételi határidőt a módosító hirdetmény tartalmazza.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ