Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/95
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.18.
Iktatószám:8306/2020
CPV Kód:90911200-8
Ajánlatkérő:Győr Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU221
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Vermietungs Verwaltung Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Győr Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96990337
Postai cím: Radnóti Miklós Utca 46.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Simon Csaba
Telefon: +36 205279492
E-mail: simon.csaba@gyorprojekt.hu
Fax: +36 96998331
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyorprojekt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Takarítási feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR001510412019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Olimpiai Sportpark
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Olimpiai Sportpark, Győr, Radnóti M. u. 46.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Összes takarítandó felület: 22 532,93 m2
Az épületben található: 4 csarnok, 4 fedett teniszpálya és atlétika pálya
Sportpadló parketta: 3592 m2
Sportpadló gumiburkolat: 1241 m2
Rekortán gumiburkolat: 1752 m2
Speciális Teniszpálya burkolat (keményborítás, rebound ace): 2830 m2
Összes takarítandó üvegfelület: 4968 m2
Az ajánlattevő köteles biztosítani a megfelelő mennyiségű és minőségű takarító- és tisztítószert, valamint higiéniai kellékanyagokat (WC papír, törlőkendő, folyékony szappan), melyek kihelyezéséről is ajánlattevő köteles gondoskodni.
Ügyeletes takarítási feladatok:
A létesítmények jellegéből adódóan megrendezésre kerülő sport- és kulturális eseményeken olyan állandó létszám biztosítására is szükség van, aki az esemény teljes ideje alatt folyamatosan rendelkezésre áll és az alábbi feladatokat hajtja végre:
• rendkívüli esemény következtében bekövetkező, előre nem látható takarítási feladatok soron kívüli, lehetőség szerint haladéktalan elhárítása, elvégzése
• az eseménnyel érintett terület tisztasági állapotának folyamatos ellenőrzése,
• mellékhelyiségek folyamatos ellenőrzése és takarítása,
• adagolók folyamatos utántöltése,
• szemétgyűjtők szükség szerinti ürítése, környezetük tisztántartása.
Eseti takarítási feladatok:
A rendszeres takarítási feladatokon túl a szerződéses időtartam alatt beltéri eseti takarítási feladatok merülhetnek fel. Ezen feladatok külön, eseti megrendelés keretében elsődlegesen a következők lehetnek: előre nem látható vagy rendkívüli esemény miatt bekövetkező szennyeződés eltávolítása, fertőtlenítő takarítás, falfelületek és üvegfelületek tisztítása. Az eseti megrendelés teljesítését minden esetben meg kell előznie Vállalkozó írásos árajánlatának, illetve Megrendelő írásban megküldött megrendelésének.
Az egyes munkanemenként megajánlott egységár az alábbiakat foglalja magába:
• munkadíjat,
• takarítószerek árát és járulékos költségeit,
• takarításhoz használt gépek és segédeszközök költségeit,
• a takarítással kapcsolatban felmerült valamennyi járulékos költséget (pl. szállítás, tárolás, összegyűjtés).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 22 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 079 - 186844

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Olimpiai Sportpark
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/04/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Vermietungs Verwaltung Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34903047
Postai cím: Donáti Utca 38/A lház. fszt.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
E-mail: vermietungsverwaltung@gmail.com
Telefon: +36 304446666
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 99919647 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás dátuma: 2020.04.29.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.


VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Audi Aréna Győr, Győr, Tóth László u. 1.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összes takarítandó felület: 16 276 m2
Sportpadló gumiburkolat: 3506 m2
Sportpadló parketta: 1372 m2
Összes takarítandó üvegfelület: 835 m2
Az ajánlattevő köteles biztosítani a megfelelő mennyiségű és minőségű takarító- és tisztítószert, valamint higiéniai kellékanyagokat (WC papír, törlőkendő, folyékony szappan), melyek kihelyezéséről is ajánlattevő köteles gondoskodni.
Ügyeletes takarítási feladatok:
A létesítmények jellegéből adódóan megrendezésre kerülő sport- és kulturális eseményeken olyan állandó létszám biztosítására is szükség van, aki az esemény teljes ideje alatt folyamatosan rendelkezésre áll és az alábbi feladatokat hajtja végre:
• rendkívüli esemény következtében bekövetkező, előre nem látható takarítási feladatok soron kívüli, lehetőség szerint haladéktalan elhárítása, elvégzése
• az eseménnyel érintett terület tisztasági állapotának folyamatos ellenőrzése,
• mellékhelyiségek folyamatos ellenőrzése és takarítása,
• adagolók folyamatos utántöltése,
• szemétgyűjtők szükség szerinti ürítése, környezetük tisztántartása.
Eseti takarítási feladatok:
A rendszeres takarítási feladatokon túl a szerződéses időtartam alatt beltéri eseti takarítási feladatok merülhetnek fel. Ezen feladatok külön, eseti megrendelés keretében elsődlegesen a következők lehetnek: előre nem látható vagy rendkívüli esemény miatt bekövetkező szennyeződés eltávolítása, fertőtlenítő takarítás, falfelületek és üvegfelületek tisztítása. Az eseti megrendelés teljesítését minden esetben meg kell előznie Vállalkozó írásos árajánlatának, illetve Megrendelő írásban megküldött megrendelésének.
Az egyes munkanemenként megajánlott egységár az alábbiakat foglalja magába:
• munkadíjat,
• takarítószerek árát és járulékos költségeit,
• takarításhoz használt gépek és segédeszközök költségeit,
• a takarítással kapcsolatban felmerült valamennyi járulékos költséget (pl. szállítás, tárolás, összegyűjtés).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 22 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 0
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 88662927
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Vermietungs Verwaltung Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34903047
Postai cím: Donáti Utca 38/A lház. fszt.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
E-mail: vermietungsverwaltung@gmail.com
Telefon: +36 304446666
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet hirdetett ki, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján. Megrendelő az előzményben körülírt eljárásról készült összegezést 2020. március 24. napján küldte meg valamennyi ajánlattevő részére, azzal, hogy a szerződéskötési moratórium utolsó napját 2020. április 3. napjában jelölte meg. Az összegezés kiküldését követően kijárási a Kormány korlátozásról szóló rendeletet léptetett hatályba, majd hosszabbított meg 2020. március 27. és 2020. április 9. napján.
2. Felek az 1. pontban foglaltak értelmében 2020. április 6. napján eleget tettek a szerződéskötési kötelezettségüknek. Ezt követően, 2020. március 28. napján Megrendelő – figyelemmel arra, hogy a Kormány kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) Korm. rendelet a sportlétesítmények látogatását nem határozta meg a lakóhely, a tartózkodási hely elhagyásának alapos indokaként - az Olimpiai Sportpark részleges lezárásáról, majd 2020. április 6. napján a kijárási korlátozás határozatlan időtartamra történő meghosszabbítása miatt, a vendégforgalom számára történő teljes lezárásáról döntött. A létesítményben ezen időpontot követően kizárólag munkavégzés céljából a Megrendelő munkavállalói és szerződéses partnerei tartózkodhatnak. Az előzőek okán Megrendelő a takarítási feladatok csökkentett műszaki tartalommal történő teljesítéséről határozott.

3. Felek fentiekben rögzített indokok alapján a közöttük létrejött Szerződés 2.1.1. pontjában meghatározott vállalkozói díjat, mint havi átalánydíjat 2020. április 6. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időtartamban az alábbiak szerint módosítják:
2.1.1. A havi átalánydíj
a) 2020. április 6. napjától a létesítmény újra nyitásáról szóló Megrendelői írásos értesítésnek a Szerződésben meghatározott vállalkozói kapcsolattartói email címen történő kézhezvételéig, amely várhatóan igazodik Magyarország Kormányának a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló rendeletének hatálybalépéséhez: 2.597.704,- Ft + ÁFA, azaz Kettőmillió-ötszázkilencvenhétezer-hétszáznégy forint + ÁFA, mely magában foglalja a takarítási feladatok ellátásának összes költségét.
b) a létesítmény újra nyitásának napjától 2020. december 31. napig terjedő időtartamban: 3.680.081- Ft + ÁFA, azaz Hárommillió-hatszáznyolcvanezer-nyolcvanegy forint + ÁFA, mely magában foglalja a takarítási feladatok ellátásának összes költségét.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pont
1. Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet hirdetett ki, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján. Megrendelő az előzményben körülírt eljárásról készült összegezést 2020. március 24. napján küldte meg valamennyi ajánlattevő részére, azzal, hogy a szerződéskötési moratórium utolsó napját 2020. április 3. napjában jelölte meg. Az összegezés kiküldését követően kijárási a Kormány korlátozásról szóló rendeletet léptetett hatályba, majd hosszabbított meg 2020. március 27. és 2020. április 9. napján.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 99919647 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 88662927 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben