Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/94
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.15.
Iktatószám:8311/2020
CPV Kód:79952000-2
Ajánlatkérő:Debreceni Művelődési Központ
Teljesítés helye:Debrecen közigazgatási területe a specifikációban részletezettek szerint
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Laville Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Művelődési Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92755783
Postai cím: Piac Utca 22.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szőnyi Sándorné
Telefon: +36 52413939
E-mail: szonyi.sandorne@debrecenimuvkozpont.hu
Fax: +36 52413939
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.debrecenimuvkozpont.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.debrecenimuvkozpont.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rendezvényszervezési feladatok 2020. I. negyedév
Hivatkozási szám: EKR001566372019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kiállítások
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debrecen közigazgatási területe a specifikációban részletezettek szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kiállítások szervezése a 2020-as év 1. negyedévében a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
5 db rendezvény
2020. évi kiállítások
Kiállítás
"A magyar kultúra napja
kiállítás és kísérőrendezvény "
A Makoldi vonal - kiállítás Makoldi Sándor grafikáiból
Ritók Lajos festőművész kiállítása
A célcsoportot, és az egyéb kapcsolódó szolgáltatás részleteit (technikai - és anyagigény, helyszín, programok ideje/gyakorisága, stb.) a rendezvény specifikáció tartalmazza.
Minden rendezvény/ rendezvénysorozat tekintetében a teljes szervezési feladatai a Vállalkozó feladata és költsége.
A beszerzésre kerülő rendezvények részletes specifikációját, további követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott rendezvény specifikáció tartalmazza. Az adott részben valamennyi rendezvényre/programra kötelező az ajánlattétel. Az ajánlati árnak minden esetben tartalmaznia kell a az adott rendezvény/program valamennyi járulékos költségét, szükséges anyagbeszerzés igényét
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
02431 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5. Rész száma: 5 Elnevezés: Kiállítások
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/03 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Laville Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68028181
Postai cím: Székely Mihály Utca 10. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
E-mail: rlaaszlo@gmail.com
Telefon: +36 302076437
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 346000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debrecen közigazgatási területe a specifikációban részletezettek szerint
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kiállítások szervezése a 2020-as év 1. negyedévében a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
5 db rendezvény
2020. évi kiállítások
Kiállítás
"A magyar kultúra napja
kiállítás és kísérőrendezvény "
A Makoldi vonal - kiállítás Makoldi Sándor grafikáiból
Ritók Lajos festőművész kiállítása
A célcsoportot, és az egyéb kapcsolódó szolgáltatás részleteit (technikai - és anyagigény, helyszín, programok ideje/gyakorisága, stb.) a rendezvény specifikáció tartalmazza.
Minden rendezvény/ rendezvénysorozat tekintetében a teljes szervezési feladatai a Vállalkozó feladata és költsége.
A beszerzésre kerülő rendezvények részletes specifikációját, további követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott rendezvény specifikáció tartalmazza. Az adott részben valamennyi rendezvényre/programra kötelező az ajánlattétel. Az ajánlati árnak minden esetben tartalmaznia kell a az adott rendezvény/program valamennyi járulékos költségét, szükséges anyagbeszerzés igényét
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 346000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Laville Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68028181
Postai cím: Székely Mihály Utca 10. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
E-mail: rlaaszlo@gmail.com
Telefon: +36 302076437
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/02/04 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Tekintettel arra, hogy a szerződés a tervezettől később kerülhetett aláírásra a közbeszerzési
eljárás elhúzódása miatt, azonban a programok megvalósítási határideje vonatkozásában
egyértelműen tartalmazta az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok részét képező rendezvény specifikáció, hogy valamennyi programot az I. negyedévben, azaz
2020. március 31-ig kell megvalósítani, így erre tekintettel a szerződés megvalósítási
határideje és erre tekintettel a számlázás rendje ezzel összhangban módosításra kerül.
Tekintettel arra, hogy a feltételek egyértelműen rögzítve voltak az eljárást megindító
felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban, az valamennyi érdeklődő gazdasági
szereplő számára megismerhető volt, azaz egyértelműen rögzítve volt a programok
megvalósítási határideje, a szerződés időtartama és a számlázási feltételek, azaz, hogy
havonta jogosult benyújtani számlát ajánlattevő a szerződés időtartama alatt.
A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem
változtatja meg és a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt
ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Tekintettel arra, hogy a feltételek egyértelműen rögzítve voltak az eljárást megindító
felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban, az valamennyi érdeklődő gazdasági
szereplő számára megismerhető volt, azaz egyértelműen rögzítve volt a programok
megvalósítási határideje, a szerződés időtartama és a számlázási feltételek, azaz, hogy
havonta jogosult benyújtani számlát ajánlattevő a szerződés időtartama alatt.
A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem
változtatja meg és a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt
ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 346000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 346000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben