Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/94
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.15.
Iktatószám:8353/2020
CPV Kód:19200000-8
Ajánlatkérő:Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:7630 Pécs, I. kerület Finn u. 1/1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szociális védelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16377541
Postai cím: Tüzér Utca 33-35
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Darida Éva
Telefon: +36 309156303
E-mail: darida.eva@csbo.hu
Fax: +36 15001626
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csbo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.csbo.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000268532020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000268532020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Textil alapanyagok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000268532020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 19200000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Textil alapanyagok beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Textil alapanyagok beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 19200000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 7630 Pécs, I. kerület Finn u. 1/1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Megnevezés (Megjegyzés)-Teljes mennyiség-Mennyiségi egység
Wellsoft anyag (baby soft) (bézs vagy krém színű): 128 000 méter
Matracvédő anyag:11 120 méter
Vászon ferdepánt: 440 000 méter
Csőkelme (bézs vagy krém színű) Wellsoft anyag (wellsoft) színkódjával egyező színben: 27 000 méter
Lapkelme: 230 000 méter
Csőkelme (fehér)Baby Body-hoz: 94 500 méter
Baby patent (nikkelmentes): 556 200 darab
Cérna gyorsvarróhoz (fehér): 9 000 000 méter
Cérna gyorsvarróhoz (piros): 1 600 000 méter
Cérna gyorsvarróhoz (bézs vagy krém színű) (Wellsoft anyag (wellsoft) színkódjával egyező színben): 3 300 000 méter
Cérna terjedelmesített (fehér) (A baby bodyhoz megajánlott csőkelme anyag színkódjával egyező színben): 15 000 000 méter
Ripsz vászon vagy azzal egyenértékű munkaruha anyag (zöld): 135 000 méter
Zsinór táskához: 490 000 méter
Ringli: 2 180 000 darab
Kezelési címke (fehér): 216 000 méter
Kezelési címke (piros): 16 200 méter
Cérna gyorsvarróhoz (zöld) (A ripsz vászon vagy azzal egyenértékű munkaruha színkódjával egyező színben) : 26 604 000 méter
Szatén szalag: 22 000 méter
A textil termékek nem allergizáló, bőrbarát anyagoknak kell lenniük.
Az egységes arculat kialakítása és az azonos minőség biztosítása érdekében, Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott több színkóddal megjelölt termékek esetében csak és kizárólag homogén, azaz azonos típusú színkóddal meghatározott termék megajánlását teszi lehetővé. Ajánlatkérő egy terméksoron belül csak és kizárólag új, valamint homogén, azaz azonos típusú és gyártótól származó termék megajánlását teszi lehetővé.
Ha a dokumentációban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt.
Az ajánlatkérő bármely a leírásban meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású berendezés teljesítését és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
Kiegészítés az Ajánlati Felhívás II.2.7) pont „A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama”-ra vonatkozó előírásra: A keretszerződés határozott időtartama: a szerződés hatályba lépéstől 6 hónap, de legkésőbb 2021. április 30. napjáig és/vagy a keretmennyiség kimerüléséig.
Részszámlázás az igazolt (rész)teljesítésének megfelelően lehetséges. Részteljesítés (estei megrendelés szerint): a szerződés szerinti keretmennyiség 2 hónapra eső arányos része. A részletes előírásokat a keretszerződés-tervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 12 hónapon felüli további jótállási idő (min.:0, max.: 12 hó) (egész hónapokban megadva) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP -1.2.6 - VEKOP-17-2017-00001 projekt terhére
II.2.14) További információ:
Támogatás intenzitása: 100,00 %. Ellenszolgáltatás: kedvezményezetti utófinanszírozással. Tekintettel arra, hogy a finanszírozás módja utófinanszírozás, Ajánlatkérő Kbt. 135.§ (8) alapján előleg igénylésének lehetőségét biztosítja, mértéke a nettó szerződéses összegből elszámolható összeg 30%-a. A kifizetés forrása: EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú projekt. Részletek a szerz.terv-ben.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8-16.§-a szerint, további igazolások benyújtására is köteles.
Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem alkalmas a szakmai tevékenység végzésére, azaz a) az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) nincsen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; Igazolási mód: (minkét részre vonatkozóan) AT (közös AT) vagy az alkalmasság alk. igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Kr. II. Fejezete szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles előzetesen benyújtani a Kbt. 62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében, valamint hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az AT (közös AT) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 4.§ (1) bekezdését köteles figyelembe venni.
Az AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerint, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki. a) a kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Ha egy AT az előírt alk. követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1) bek. alapján AT az alk. igazolásában részt vevő alváll. vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alváll-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alk. igazolásában, AT-nek a Kbt. 67. § (4) bek. alapján nyilatkoznia kell, hogy a szerz. teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alváll-t. A Kbt. 69.§ (4) szerinti igazolások benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn: a 321/2015. (X.30.) Kr. 1-8., 10., 12-16. és a 26.§ (2)§ szerint. A kizáró okok tekintetében AT (közös AT), alvállalkozók, valamint AT által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozat(ok) keltezése nem lehet régebbi a felhívás feladásának napjánál. AT az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, AK a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására további – alábbiakban meghatározott – igazolásokat is benyújtja.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69. § (11) és (11a) bekezdéseiben foglaltakra. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak). Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi alkalmassági feltételt.
KIGÉSZÍTÉS a III.1.1) ponthoz: Öntisztázás: Kbt. 64. §-a szerint. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, az ajánlathoz csatolni kell az AT erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatát is.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdésében foglaltakra. A részletes feltételeket a dokumentáció
tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi alkalmassági feltételt.
KIEGÉSZÍTÉS A III.2.2) ponthoz: A meghiúsulási kötbér: alapja a szerződés szerinti keretmennyiségből a meghiúsulás időpontjáig le nem hívott (ki nem fizetett) rész. A kötbér mértéke: 30 %. (Amennyiben a megrendelés olyan okból hiúsul meg amelyért a nyertes ajánlattevő felelős, a nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek.) Vevő elvárása, hogy Eladó az átadott termékekre 1 év, azaz egy év jótállást vállaljon. Az esetlegesen minőségileg kifogásolt terméket, azaz a hibás vagy sérült terméket, a vevő köteles a mennyiség függvényében - az Vevő jelzésétől számított legkésőbb 6 héten (42 naptári napon) belül kicserélni. Amennyiben az eladó szavatossági, jótállási kötelezettségeit nem teljesíti, a vevő kötbérigényt, illetve a kötbért meghaladó kárigényt érvényesíthet vele szemben.
Ajánlatkérő ugyanolyan mértékű kötbért követelhet, mint a szállítás késedelme esetén - arra az időre, mely a hiba bejelentésétől a kifogástalan minőségben történő szállításig eltelik. Eladó , a szerződésben meghatározottak szerint, az aláírt szállítólevél alapján és a Vevő által kiállított teljesítésigazolás birtokában, a Műszaki leírásban foglalt feltételek mellett jogosult részszámlák kibocsátására.
A szerződéstervezetben meghatározott módon benyújtott részszámlák összértéke nem haladhatja meg a Teljes mennyiségre vonatkozó Vételár mértéket. A támogatás intenzitása 100,00 %, finanszírozási módja utófinanszírozott.
AK a megadott mennyiségre vonatkozóan - annak 70%-os mértékéig vállal lehívási kötelezettséget. Részletek a szerződéstervezetben.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott műszaki illetve szakmai alkalmassági követelményeknek.
Ajánlattevő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően további – alábbiakban meghatározott – igazolásokat is benyújtja.
M/1: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (3 évben) befejezett közbeszerzés tárgya (részenként meghatározott beszerzési tárgy) szerinti referenciák ismertetése. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon (hat éven) belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (1) bekezdése alapján, a referenciára vonatkozó referenciaigazolásnak vagy referencia nyilatkozatnak legalább a következőket kell tartalmaznia olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági előírások megállapíthatók legyenek: — a szállítás pontos tárgya(i), — a szállítás mennyisége (db szám) pontos megadásával, — a szerződést kötő másik fél megnevezése (neve, földrajzi címe, internetes elérhetősége), kapcsolattartó neve, elérhetősége. — a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap bontásban), — továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, A referenciá(ka)t a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (1)-(2) bekezdése alapján kell igazolni a fentiek figyelembevételével.
Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen eljárásban, a referencia összesítő űrlapot be kell nyújtania az arra felkért Ajánlattevőknek. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy fenntartja magának a jogot, hogy ellenőrizze a közbeszerzési dokumentumokban megadott nyilatkozatok, iratok, így különösen az Ajánlattevők referencia-nyilatkozatának valóságtartalmát.
Az M/1 igazolásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak ajánlattevő megfelel.
Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő (közös ajánlattevő) együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.
Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7); (9); (10) bekezdéseire.
Ajánlatkérő jelzi, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján a műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg. Utólagos igazolások benyújtása a Kbt. 69.§ (4), (6)-(8) és (11) és (11a) bekezdéseire figyelemmel.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1:
Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (3 évben) befejezett, de legfeljebb 72 hónapon (6 éven) belül megkezdett - szerződésszerűen teljesített - mindösszesen legalább 60.000 méter közbeszerzés tárgya szerinti alábbi varrodai alapanyagok (textiltermékek) közül legalább három termékféleség szállítására vonatkozó referenciával: wellsoft anyag, matracvédő anyag, csőkelme, lapkelme, ripsz vászon. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A referencia több szerződéssel/teljesítéssel igazolható.
KIEGÉSZÍTÉS a III.2.2. ponthoz:
A meghiúsulási kötbér: alapja a szerződés szerinti keretmennyiségből a meghiúsulás időpontjáig le nem hívott (ki nem fizetett) rész. A kötbér mértéke: 30 %. (Amennyiben a megrendelés olyan okból hiúsul meg amelyért a nyertes ajánlattevő felelős, a nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek.) Vevő elvárása, hogy Eladó az átadott termékekre minimum 1 év, azaz egy év jótállást vállaljon.
Amennyiben az eladó szavatossági, jótállási kötelezettségeit nem teljesíti, a vevő kötbérigényt, illetve a kötbért meghaladó kárigényt érvényesíthet vele szemben. Ajánlatkérő ugyanolyan mértékű kötbért követelhet, mint a szállítás késedelme esetén - arra az időre, mely a hiba bejelentésétől a kifogástalan minőségben történő szállításig eltelik. Eladó, a szerződésben meghatározottak szerint, az aláírt szállítólevél alapján és a Vevő által kiállított teljesítésigazolás birtokában, a Műszaki leírásban foglalt feltételek mellett jogosult részszámlák kibocsátására.
A szerződéstervezetben meghatározott módon benyújtott részszámlák összértéke nem haladhatja meg a Teljes mennyiségre vonatkozó Vételár mértéket. A támogatás intenzitása 100,00 %, finanszírozási módja utófinanszírozott.
AK a megadott mennyiségre vonatkozóan (mindkét részben) - annak 70%-os mértékéig vállal lehívási kötelezettséget.
Részletek a szerződéstervezetben.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Az adás-vételi keretszerződés pénzügyi fedezetét ajánlatkérő 100 %-ban uniós forrásból biztosítja.
Ajánlatkérő az előleg igénylés és a részszámlázás lehetőségét biztosítja.
A részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
Az ellenérték megfizetésére a tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított számla szerződés szerinti megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerül sor, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdésében, a Ptk. 6:130. §-ban, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltakat is.
Nyertes AT kötbér fizetésére köteles a szerződés késedelmes teljesítése és meghiúsulása esetén.
A késedelmi kötbér: alapja a megrendelés késedelemmel érintett elemére eső nettó ellenértéke. A késedelmi kötbér mértéke a kötbéralap 2 %-a/naptári nap. (minden megkezdett nap egész napnak számít), de max. 20%.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/06/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/06/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a határidőig benyújtott ajánlatok a bontás időpontjában ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikus bontás szabályai: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 68.§ és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR Rendelet) 15.§-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK tárgyi eljáráshoz közbeszerzési dokumentumokat készít, amely korlátlanul, díjmentesen elérhető a https://ekr.gov.hu felületen.
2. AK a Kbt. 71.§-a szerint biztosítja a HP lehetőségét.
3. AK előírja a Kbt. 66.§(6) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozatot.
4. AK az alkalmassági feltételeket a Közbeszerzési Hatóság honlapján szereplő minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
5. AK nem teszi lehetővé nyertes AT számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodószerv (projekttársaság) létrehozását.
6. Az AT-nek a felhívásban és a jelen KD-ban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és - az elektronikusan kitöltendő űrlapok kivételével - lehetőleg 1 db elektronikus fájlban kell benyújtania, amely tartalmazza az ajánlat aláírt példányát nem szerkeszthető *.pdf formátumban. Továbbá szerkeszthető *.xlsx formátumban és pdf. formátumban is beárazott és cégszerűen aláírt Árűrlapot is csatolni kell, amelynek minden tételsora 0 Ft-tól különböző egységáron kell hogy beárazásra kerüljön!
7. AT-nek ajánlatában be kell nyújtania a kiadott Árűrlapot beárazva, amelyben meg kell adnia - tételenként - a megajánlott varrodai alapanyag gyártmányát/típusát, nyersanyag-összetételét, származási helyét, egységárát és összesített mindössz. nettó ajánlati árát (HUF-ban). A(tételenkénti) összesített nettó ár az értékelési szempont szerinti mindösszesen nettó ajánlati ár.
8. AK előírja, hogy AT szakmai ajánlata részeként nyújtsa be az ajánlatában megajánlott varrodai alapanyag termékismertetőjét és/vagy műszaki leírását és/vagy gyártói nyilatkozatát, amelyből a megajánlott termék a KD mellékletét képező műszaki specifikációban meghatározott paramétereknek történő megfelelés megállapítható. Ha az esetleges HP-t követően sem állapítható meg a dokumentációban megadott követelményeknek való megfelelés, az ajánlat érvénytelen. A szakmai ajánlat pontos tartalma és az ajánlati ár meghatározásának részletes szabályai a KD-ban kerülnek rögzítésre.
9. AK Kbt. 76.§(2) bekezdés c) pontja alapján értékeli az ajánlatokat és ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0,00-10,00 pont. Pontszámok: 1. részszempont: fordított arányosítás módszere; 2.részszempont: egyenes arányosítás módszere.
10. AK alkalmazza a Kbt. 75.§(2) bekezdés e) pontját, valamint a Kbt. 81.§(5) bekezdését.
11. A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbbak a műszaki, szakmai alkalmasság feltételei, azok igazolása.
12. Az ajánlatban csatolni kell nem magyar nyelvű dok. Ajánlattevő általi magyar fordítását.
13. Ajánlati kötöttség: 60 nap.
14. Jelen felhívás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, ennek megfelelően az abban foglaltak a dokumentációban foglaltakkal együttesen értelmezendők.
15. Az adás-vételi keretszerződést a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. köti meg.
16. A szerződés megkötése a Kbt. 131.§(6) és (8) bekezdései szerint történik, kivéve a Kbt. 131.§(9) bekezdésében foglalt esetkört. A szerződés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. 106.§(1) bekezdésében meghatározott támogató vagy feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány kézhezvételétől válik hatályossá. A szerződés nem támogató tartalmú zárótanúsítvány esetén nem lép hatályba. (feltételes közbeszerzés)
17. AK eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.
18. Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv, a 321/2015. (X.30.) Korm. rend., valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rend. rendelkezései az irányadók.
19. FAKSZ: Darida Éva (00380).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. § (2) bekezdés rendelkezései az irányadók.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák