Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/94
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.15.
Iktatószám:8356/2020
CPV Kód:38000000-5
Ajánlatkérő:Soproni Egyetem
Teljesítés helye:9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.;9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.;9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.;9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.;9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.;9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.;9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.;9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Soproni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70478273
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Utca 4.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó László
Telefon: +36 99518653
E-mail: szao.laszlo@uni-sopron.hu
Fax: +36 99518600
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://uni-sopron.hu/kezdolap
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001491812019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001491812019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés - Eszközbeszerzés 7.
Hivatkozási szám: EKR001491812019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Eszközbeszerzések nyolc részben:
1. rész Mikroszkópok
2. rész Liofilizáló berendezés és tartozékai
3. rész Hordozható spektrométer tartozékokkal
4. rész Szintmérő és regisztráló berendezések
5. rész Higanymeghatározó
6. rész Keménységmérő
7. rész Vágómalom/Labordaráló
8. rész Víztisztító
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6)
bekezdését alkalmazza, az eljárás valamennyi részét feltételesen indítja meg. A szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a
Támogató a projekt teljesítési határidejére vonatkozó Támogatási Szerződés módosítási kérelmet elfogadja.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Mikroszkópok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38510000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db legalább 3,35-100-szoros teljes optikai nagyítási tartománnyal rendelkező sztereomikroszkóp
1 db legalább 40× - 1000× (10x okulár használatával) nagyítású kutató fénymikroszkóp
1 db, a kutató fénymikorszkóppal kompetibilis legalább 5,9 megapixel felbontású (legalább 2880×2048 pixel) szenzorral rendelkező kamera
5 db legalább 10× - 40× (4:1 nagyítási arány) nagyítás tartománnyal rendelkező hallgatói sztereomikroszkóp
9 db Hallgatói fénymikroszkóp, ahol az objektívekkel szemben támasztott követelmény: Négy férőhelyes objektív-revolverfej objektívek: 4x, 10x, 40x, 100x immerziós olajos objektív
4 db Hallgatói mikroszkóp, ahol az öbjektívekkel szemben támasztott követelmény: Négy férőhelyes objektív-revolverfej
objektívek: 4x, 10x, 40x, 100x immerziós olajos objektív
1 db Oktatói mikroszkóp, ahol az objektívekkel szemben támasztott követelmény: Négy férőhelyes objektív-revolverfej
objektívek: 4x, 10x, 40x, 100x immerziós olajos objektív
1 db az oktatói mikroszkóppal kompatibilis digitális kamera (I.) legalább az alábbi felbontással: Élőkép felbontás: 1920x1080, Állókép felbontás: 2.0MP, Szenzor méret: 1/2,8"
1 db legalább 10x-40x (4:1 nagyítási arány) nagítási tartománnyal rendelkező oktatói sztereomikroszkóp
1 db, az októi sztereomikoszkóppal kompatibilis digitális kamera (II), legalább az alábbi felbontással: Élőkép felbontás: 1920x1080; Állókép felbontás: 2.0MP;Szenzor méret: 1/2,8"


Az eszközök szállítása, összeszerelése és beüzemelése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00039
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza. Támint: elszámolható költségek tekintetében 100%. AK 30% előleget
biztosít, egy darab végszámla nyújtható be a teljig kézhezvételekor, melyet az előleg összege csökkent kifizetés Ptk. 6:130. (1)-(2) bek. szerint (30 nap) Jótállás: a
teljesítéstől számított 12 hónap

II.2.1)
Elnevezés: Liofilizáló berendezés és tartozékai
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42510000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Automatikus és manuális fagyasztva szárítási szekvenciákkal rendelkező liofilizáló (fagyasztva szárító) berendezés, amely tartalmaz egy olyan rendeltetésszerűen csatolható, a készülék részét képző (termékkatalógusban megjelölt alkatrész) szenzort, amely a mintában lévő oldószer fagyáspontjának megállapítására alkalmas és ez alapján a fagyasztva szárítási folyamat szabályozható
Az eszköz szállítása, összeszerelése, beüzemelése, betanítás 3 fő részére 8 órában
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00039
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza. Támint: elszámolható költségek tekintetében 100%. AK előleget nem
biztosít, egy darab végszámla nyújtható be a teljig kézhezvételekor, kifizetés Ptk. 6:130. (1)-(2) bek. szerint (30 nap) Jótállás: a
teljesítéstől számított 24 hónap

II.2.1)
Elnevezés: Hordozható spektrométer tartozékokkal
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38300000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db hordozható 4 cm-1 felbontású közepes infravörös tartomány (700-5000 cm-1) FT-IR spektrométer tartozékokkal leszállítása, összeszerelése (mérőberendezés és tartozékainak összekapcsolása),
beüzemelése (mérőberendezés installálása, szofveres ellenőrzése), eszköz használatóságának kipróbálása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00039
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza. Támint: elszámolható költségek tekintetében 100%. AK előleget nem
biztosít, egy darab végszámla nyújtható be a teljig kézhezvételekor, kifizetés Ptk. 6:130. (1)-(2) bek. szerint (30 nap) Jótállás: a
teljesítéstől számított 12 hónap

II.2.1)
Elnevezés: Szintmérő és regisztráló berendezések
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38420000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4 db legfeljebb 20 mm átmérőjű és 90 mm hosszú szondával rendelkező optikai kézi szintmérő (+ 1 töltő) és 10 db legalább 0-5 m
folyadékszint és legalább -2-+35 °C hőmérséklet méréstartományú folyadékszint és hőmérséklet regisztráló berendezés (elektronikus
ipari mérő- és adatrögzítő berendezés) és tartozékai (GPRS kommunikációs modem antennával, akkumulátorral és akkumulátor
tartóval) szállítása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.6.2-16-2017-00018
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza. Támint: elszámolható költségek tekintetében 100%. AK előleget nem
biztosít, egy darab végszámla nyújtható be a teljig kézhezvételekor, kifizetés Ptk. 6:130. (1)-(2) bek. szerint (30 nap) Az ajánlati árat
nettó forintban kell megadni. Jótállás: teljesítéstől számított 12 hónap.

II.2.1)
Elnevezés: Higanymeghatározó
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38430000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db higanymeghatározó (Égetéses arany amalgám módszerű) szállítása és tesztüzem lefolytatása (legalább 5 db talajminta Hg
tartalmának meghatározása), amelyből megállapítható, hogy az eszköz az előírt paramétereknek megfelel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00039
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza. Támint: elszámolható költségek tekintetében 100%. AK előleget nem
biztosít, egy darab végszámla nyújtható be a teljig kézhezvételekor, kifizetés Ptk. 6:130. (1)-(2) bek. szerint (30 nap) Az ajánlati árat
nettó forintban kell megadni. Jótállás: teljesítéstől számított 12 hónap.

II.2.1)
Elnevezés: Keménységmérő
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38300000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db legalább 30 – 187,5 kp terheléstartományú keménységmérő beszerzése. Szállítás, összeszerelés, működőképes állapotba hozása.
Beállítások, próbamérések elvégzése a teljesítés részét képezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00039
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza. Támint: elszámolható költségek tekintetében 100%. AK előleget nem
biztosít, egy darab végszámla nyújtható be a teljig kézhezvételekor, kifizetés Ptk. 6:130. (1)-(2) bek. szerint (30 nap) Az ajánlati árat
nettó forintban kell megadni. Jótállás: teljesítéstől számított 12 hónap.

II.2.1)
Elnevezés: Vágómalom/Labordaráló
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db laboratóriumi vágómalom (aprítógép) beszerzése, amely száraz/légszáraz faanyag, durva apríték darabolására (legalább 0,25 - 20
mm szemcseméret előállítása) alkalmas. A szerződés részét képezi a szállítás, összeszerelés, az eszköz kipróbálása és a használat
betanítása 1 főnek 1 órában. A berendezés a teljesítés időpontjában rendelkezzen CE minősítéssel, feleljen meg a vonatkozó Európai
Uniós szabályoknak és irányelveknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00039
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza. Támint: elszámolható költségek tekintetében 100%. AK előleget nem
biztosít, egy darab végszámla nyújtható be a teljig kézhezvételekor, kifizetés Ptk. 6:130. (1)-(2) bek. szerint (30 nap) Az ajánlati árat
nettó forintban kell megadni. Jótállás: teljesítéstől számított 12 hónap.

II.2.1)
Elnevezés: Víztisztító
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42912330-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db legalább 30l/óra kapacitású RO víztiszító berendezés (általános laboratóriumi felhasználásra) szállítása, összeszerelése, a
működés kipróbálása és bemutatása 1 főnek 1 órában
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.6.2-16-2017-00010
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza. Támint: elszámolható költségek tekintetében 100%. AK előleget nem
biztosít, egy darab végszámla nyújtható be a teljig kézhezvételekor, kifizetés Ptk. 6:130. (1)-(2) bek. szerint (30 nap) Az ajánlati árat
nettó forintban kell megadni. Jótállás: teljesítéstől számított 12 hónap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás
során következett be. Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (
1) bekezdés alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. § szerinti
kizáró okok hiányát. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő
alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani az említett
Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015
. (X. 30.) Korm. rendelet 8.,10., 12-14. § és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Azon
alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti
nyilatkozatot köteles benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a kormányrendelet III. Fejezetben
említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken
való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. A kizáró okok igazolásának
ellenőrzését ajánlatkérő két körben végzi. Első körben az EEKD dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm.R.
szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. bírálat körében kerül sor. Ajánlatkérő felhívja a Kbt. 64. § (1)-(2)
bek. szerinti öntisztázás lehetőségére Ajánlattevők figyelmét.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében REFERENCIA A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1)
bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szállításainak
ismertetése, amelyet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése a) pontja alapján: a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt.
5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/
24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással; b) ha a
szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre
jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával. A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint felhívásra
referencia igazolás csatolása szükséges legalább az alábbi tartalommal: ● a teljesítés idejének kezdő és befejező ideje (év, hónap, nap)
● a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye ● a szállítás tárgya ● mennyisége (1-4., 7. 8. rész), ellenszolgáltatás összege (5-6. rész) ● nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): REFERENCIA Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három
évben (36 hónapban)
1. rész legalább 1 db mikroszkóp
2. rész legalább 1 db liofilizáló,
3. rész legalább 1 db spektrométer,
4. rész összesen legalább 5 db elektronikus ipari mérő- és adatrögzítő berendezés
5. rész legalább 1 db legalább nettó 5 millió Ft értékű laboratóriumi eszköz
6. rész összesen legalább nettó 1 200 000 Ft értékű laboratóriumi eszköz
7. rész legalább 1 db vágómalom/labordaráló/aprító
8. rész legalább 1 db víztisztító
szállítására vonatkozó szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb
hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-át megfelelően
alkalmazza. Az alkalmassági követelmények vonatkozásában közös ajánlattevők körül elegendő, ha egy megfelel. (Kbt. 65. § (6)
bekezdés). Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (7) és (11) bekezdéseiben foglaltakra. Ugyanazon referencia az 5. és 6.rész
tekintetében bemutatható. A 4. és 6. részek tekintetében a referencia több szerződéssel is igazolható.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
2-3., 5-8. rész: késedelmi kötbér: Amennyiben nyertes AT olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesít, AK a végteljesítési határidő elteltét követően, a késedelem valamennyi naptári napja után az általános forgalmi adó nélkül számított ajánlati ár 1%-ának (legfeljebb összesen 15%) megfelelő összegű kötbérre jogosult. 1. és 4. rész: a késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett termék általános forgalmi adó nélkül számított ajánlati ára, de legfeljebb összesen a teljes ajánlati ár 15%-a
teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér (meghiúsulási) minden rész: A szerződés meghiúsulása esetén nyertes AT az általános forgalmi adó nélkül számított ajánlati ár 20 %-
ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni AK részére. A meghiúsulási kötbér érvényesítése esetében annak
összegéből az addig felmerült késedelmi kötbér összege levonásra kerül. AK felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) és (3) bekezdésében
fogaltakra. Részletes feltételek a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/06/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/06/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatot az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) kell benyújtani az ott található rendszer által generált, továbbá
Ajánlatkérő által közzétett űrlapok használatával. A rendszer által generált űrlapok használata kötelező. Az Ajánlatkérő által word
formátumban rendelkezésre bocsájtott űrlapok formailag módosíthatóak, azonban tartalmazniuk kell minden, az Ajánlatkérő által kért
információt. Ezen űrlapokat kitöltve, cégszerűen aláírva pdf. formátumban kell az ajánlat részeként csatolni. A benyújtandó
dokumentumok listáját a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 2. Ajánlattevő - a megfelelő ajánlattétel érdekében - a Kbt. 56. §
alapján kiegészítő tájékoztatást kérhet az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal
kapcsolatban az EKR rendszerben erre szolgáló „kommunikáció” funkción keresztül. 3. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésére
tekintettel előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a
jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó́ kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és
munkajogi rendelkezések írnak elő. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a
szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről,
amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő az eljárás során ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk
nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek. 4. A nem a megadott valutanemben rendelkezésre álló
adatok vonatkozásában az átszámítás alapját referencia esetén a teljesítés napján az MNB által közzétett devizaárfolyamok képezik.
Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő
letelepedése szerinti ország központi bankja által a fentiek szerint megadott napon érvényes devizaárfolyamon számított euró
ellenérték képezi. Ebben az esetben csatolandó az átszámításra vonatkozó, az Ajánlattevő által készített dokumentum is. 5. Ajánlatkérő
a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, és felhívja a figyelmet a Kbt. 71.§ (3) és (8) bekezdésében foglalt, nem
hiánypótolható tényezőkre. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdését megfelelően alkalmazza. Amennyiben Ajánlattevő a hiánypótlás
során új gazdasági szereplőt von be, köteles az arra vonatkozó Kbt. szerinti, az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban
szereplő valamennyi releváns dokumentumot benyújtani. Ajánlatkérő a hiánypótlás során bevont gazdasági szereplőre vonatkozóan
újabb hiánypótlást nem rendel el, az ajánlatot a rendelkezésre álló információk, dokumentumok alapján bírálja el. Ajánlatkérő
hiánypótlás során bevont gazdasági szereplőnek tekinti azon gazdasági szereplőket, akikre vonatkozóan az ajánlat nem tartalmazott
utalást, vagyis személyük nem volt megállapítható. 6. A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott
kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadóak. 7. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak). 8. Ajánlatkérő felhívja
ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14)
bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni. 9. A teljes eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott
határidő az EKR rendszerideje szerint értendő. 10. Az ajánlati kötöttség IV.2.6) pontja szerinti két hónapja alatt 60 napot ért
Ajánlatkérő. tovább VI.4.3.)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint. VI.3) További információk: 11. Az ajánlatban szerepeltetni kell a megajánlott eszköz gyártóját, típusát, gyártási
évét és származási helyét, valamint a műszaki tartalmat a kiadott minta szerint (kereskedelmi ajánlat csatolása nem szükséges). 12.
Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához egyik rész esetén sem. 13. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)
és (5) bekezdését alkalmazza valamennyi rész esetén. 14. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé ajánlattevők részére gazdasági társaság
létrehozását. 14. FAKSZ: Kalapos Attila (00032), Bajnóczi Gabriella, (00054) 1535 Bp., Pf. 904. info@perfekt-tender.hu
15. Az ajánlati árat nettó egész Ft-ban kell megadni. 16. Ajánlatok értékelése: sorbarendezés. 17. Az ajánlathoz csatolandó azon személy aláírási címpéldánya/aláírásmintája, aki az ajánlatot aláírásával ellátta, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák