Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/95
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.18.
Iktatószám:8361/2020
CPV Kód:77310000-6
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye és Pest megye;Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye;Bács-Kiskun megye, Békés megye és Csongrád megye;Komárom-Esztergom megye, Fejér megye és Veszprém megye;Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye és Zala megye;Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye;M1 autópálya Győrt elkerülő (105+600-129+000 km) szakasz elválasztósáv
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:országos közutak üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Antal Brigitta
Telefon: +36 703769087
E-mail: antal.brigitta@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://internet.kozut.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000082732020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000082732020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: országos közutak üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Telepített növények ápolása 2020-2022
Hivatkozási szám: EKR000082732020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77310000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Telepített növények három éven keresztül történő ápolása és pótlása.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Borsod, Heves, Nógrád, Pest megye
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77310000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye és Pest megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Telepített növények három éven keresztül történő ápolása és pótlása.
1 Növény faj/fajta Méret/minőség korábban telepített darabszám (egyben az egy éves keretmennyiség)
Fa ápolási munkák Borsod megye (450 db)
Borsod Fraxinus angustifolia ssp. Pannonica 2xi SF 6/8 100
Populus alba 2xi SF 6/8 50
Platanus x aceriofolia 2xi SF 6/8 100
Pinus nigra 2xi SF 6/8 40
Betula pendula 2xi SF 6/8 100
Quercus pubescens 2xi SF 6/8 20
Tilia cordata 2xi SF 6/8 40
Cserje ápolási munkák Borsod megye (30 db)
Juniperus communis KF 5l 60/80 30
Fa ápolási munkák Heves megye (214 db)
Heves Acer campestre 2xi SF 6/8 102
Fraxinus excelsior 2xi SF 6/8 40
Acer platanoides 2xi SF 6/8 72
Fa ápolási munkák Nógrád megye (550 db)
Nógrád Acer campestre 2xi SF 6/8 150
Robinia pseudoacacia KF 5l 60/80 200
Tilia cordata KF 5l 60/80 200
Fa ápolási munkák Pest megye (300 db)
Pest Tilia cordata 2xi SF 6/8 300
A szerződés szerinti munkát az ajánlati dokumentációban lévő közbeszerzési műszaki leírás és szerződés-tervezet szerint kell elvégezni.
Szerződéskötést követően, Megrendelőnek és nyertes Vállalkozónak helyszíni szemlét kell tartania, és jegyzőkönyvet kell felvenni a korábban telepített növények minőségéről.
Minden év őszén Megrendelőnek és Nyertes Vállalkozónak helyszíni bejárást kell tartani, és jegyzőkönyvet kell felvenni a korábban telepített növények minőségéről. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az élő és elpusztult növények darabszámát, valamint, azt hogy nyertes Vállalkozó melyik ápolási munkafolyamattal kezdi a munkát (ez a szerződéskötés idejétől függ). Őszi szerződéskötés esetén elég egy jegyzőkönyvet felvenni.
Ápolást minden évben az eredetileg elültetett teljes mennyiségre vonatkozóan kell végezni.
A pótlásra kerülő növények darabszámát az ősszel felvett jegyzőkönyv alapján megrendelő határozza meg.
A növénypótlások ideje: 2020, 2021 és 2022 ősze, lombhullást követően. AK adja meg a pótlandó növények darabszámát.
A keretszerződés keretösszege nettó 9 133 500,-HUF + ÁFA. AK a keretösszeg 70 %-ban történő lehívására vállal kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A felhívás M2. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felül értékelt szakmai tapasztalata (max.36 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben AK ezen időtartam alatt a keretösszeget nem merítette ki, a szerződést a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján meghosszabbíthatja annak kimerítéséig, de legfeljebb további 12 hónapig. A szerződés meghosszabbításáról és az ennek megfelelő szerződésmódosításról AK a nyertes AT-t haladéktalanul írásban értesíti.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Vonatkozó jogszabályok:
1993. évi XCIII. törvény.
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet.
3/2002. (II. 8.) SZCSM-EüM együttes rendelet.
3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet.
Vonatkozó Útügyi Műszaki Előírás:
e-UT 04.05.12 - Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása
e-UT 08.03.21 - A külterületi közutak menti fásítás szabályozása a forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével

II.2.1)
Elnevezés: Hajdú, Jász, Szabolcs megye
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77310000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Telepített növények három éven keresztül történő ápolása és pótlása.
2 Növény faj/fajta Méret/minőség korábban telepített darabszám (egyben az egy éves keretmennyiség)
Fa ápolási munkák Hajdú megye (500 db)
Hajdú Ulmus pumila 'Puszta' 2xi SF 6/8 100
Fraxinus angustifolia ssp. Pannonica 2xi SF 6/8 200
Acer campestre 2xi SF 6/8 200
Fa ápolási munkák Jász megye (400 db)
Jász Fraxinus excelsior 2xi SF 6/8 100
Fraxinus angustifolia ssp. Pannonica 2xi SF 6/8 100
Ulmus pumila 'Puszta' 2xi SF 6/8 100
Acer campestre 2xi SF 6/8 100
Fa ápolási munkák Szabolcs megye (50 db)
Szabolcs Acer campestre 2xi SF 6/8 50
Cserje ápolási munkák Szabolcs megye (3000 db)
Crataegus monogyna 2 éves SZGY 60/80 850
Tamarix tetrandra 2 éves SZGY 60/80 800
Coroneaster horisontalis 2 éves SZGY 60/80 500
Prunus spinosa 2 éves SZGY 60/80 850
A szerződés szerinti munkát az ajánlati dokumentációban lévő közbeszerzési műszaki leírás és szerződés-tervezet szerint kell elvégezni.
Szerződéskötést követően, Megrendelőnek és nyertes Vállalkozónak helyszíni szemlét kell tartania, és jegyzőkönyvet kell felvenni a korábban telepített növények minőségéről.
Minden év őszén Megrendelőnek és Nyertes Vállalkozónak helyszíni bejárást kell tartani, és jegyzőkönyvet kell felvenni a korábban telepített növények minőségéről. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az élő és elpusztult növények darabszámát, valamint, azt hogy nyertes Vállalkozó melyik ápolási munkafolyamattal kezdi a munkát (ez a szerződéskötés idejétől függ). Őszi szerződéskötés esetén elég egy jegyzőkönyvet felvenni.
Ápolást minden évben az eredetileg elültetett teljes mennyiségre vonatkozóan kell végezni.
A pótlásra kerülő növények darabszámát az ősszel felvett jegyzőkönyv alapján megrendelő határozza meg.
A növénypótlások ideje: 2020, 2021 és 2022 ősze, lombhullást követően. AK adja meg a pótlandó növények darabszámát.
A keretszerződés keretösszege nettó 10 650 000 ,-HUF + ÁFA. AK a keretösszeg 70 %-ban történő lehívására vállal kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A felhívás M2. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felül értékelt szakmai tapasztalata (max.36 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben AK ezen időtartam alatt a keretösszeget nem merítette ki, a szerződést a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján meghosszabbíthatja annak kimerítéséig, de legfeljebb további 12 hónapig. A szerződés meghosszabbításáról és az ennek megfelelő szerződésmódosításról AK a nyertes AT-t haladéktalanul írásban értesíti.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Vonatkozó jogszabályok:
1993. évi XCIII. törvény.
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet.
3/2002. (II. 8.) SZCSM-EüM együttes rendelet.
3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet.
Vonatkozó Útügyi Műszaki Előírás:
e-UT 04.05.12 - Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása
e-UT 08.03.21 - A külterületi közutak menti fásítás szabályozása a forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével

II.2.1)
Elnevezés: Bács, Békés, Csongrád megye
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77310000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Bács-Kiskun megye, Békés megye és Csongrád megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Telepített növények három éven keresztül történő ápolása és pótlása.
3 Növény faj/fajta Méret/minőség korábban telepített darabszám (egyben az egy éves keretmennyiség)
Cserje ápolási munkák Bács megye ( 4200 db)
Bács Crataegus monogyna 2 éves SZGY 60/80 100
Syringa vulgaris 2 éves SZGY 60/80 100
Rosa pimpinellifolia 2 éves SZGY 60/80 500
Lonicera pileata 2 éves SZGY 60/80 500
Cotoneaster Salicifolius Repens 2 éves SZGY 60/80 500
Berberis julianae 2 éves SZGY 60/80 500
Pyracantha coccinea 2 éves SZGY 60/80 500
Lonicera nitida 2 éves SZGY 60/80 500
Ligustrum vulgare 'Lodense' 2 éves SZGY 60/80 500
Euonymus Fortunei ’Minimus’ 2 éves SZGY 60/80 500
Fa ápolási munkák Békés megye (300 db)
Békés Fraxinus angustifolia ssp. Pannonica 2xi SF 6/8 100
Fraxinus excelsior 2xi SF 6/8 100
Acer platanoides 2xi SF 6/8 100
Cserje ápolási munkák Békés megye ( 3500 db)
Tamarix tetrandra 2 éves SZGY 60/80 3500
Fa ápolási munkák Csongrád megye (380 db)
Csongrád Tilia tomentosa' Szeleste' 2xi SF 6/8 40
Fraxinus angustifolia ssp. Pannonica 2xi SF 6/8 210
Euonymus europaeus 2 éves SZGY 60/80 50
Platanus x acerifolia 2xi SF 6/8 80
A szerződés szerinti munkát az ajánlati dokumentációban lévő közbeszerzési műszaki leírás és szerződés-tervezet szerint kell elvégezni.
Szerződéskötést követően, Megrendelőnek és nyertes Vállalkozónak helyszíni szemlét kell tartania, és jegyzőkönyvet kell felvenni a korábban telepített növények minőségéről.
Minden év őszén Megrendelőnek és Nyertes Vállalkozónak helyszíni bejárást kell tartani, és jegyzőkönyvet kell felvenni a korábban telepített növények minőségéről. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az élő és elpusztult növények darabszámát, valamint, azt hogy nyertes Vállalkozó melyik ápolási munkafolyamattal kezdi a munkát (ez a szerződéskötés idejétől függ). Őszi szerződéskötés esetén elég egy jegyzőkönyvet felvenni.
Ápolást minden évben az eredetileg elültetett teljes mennyiségre vonatkozóan kell végezni.
A pótlásra kerülő növények darabszámát az ősszel felvett jegyzőkönyv alapján megrendelő határozza meg.
A növénypótlások ideje: 2020, 2021 és 2022 ősze, lombhullást követően. AK adja meg a pótlandó növények darabszámát.
A keretszerződés keretösszege nettó 16 567 500 ,-HUF + ÁFA. AK a keretösszeg 70 %-ban történő lehívására vállal kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A felhívás M2. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felül értékelt szakmai tapasztalata (max.36 hónap)  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben AK ezen időtartam alatt a keretösszeget nem merítette ki, a szerződést a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján meghosszabbíthatja annak kimerítéséig, de legfeljebb további 12 hónapig. A szerződés meghosszabbításáról és az ennek megfelelő szerződésmódosításról AK a nyertes AT-t haladéktalanul írásban értesíti.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Vonatkozó jogszabályok:
1993. évi XCIII. törvény.
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet.
3/2002. (II. 8.) SZCSM-EüM együttes rendelet.
3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet.
Vonatkozó Útügyi Műszaki Előírás:
e-UT 04.05.12 - Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása
e-UT 08.03.21 - A külterületi közutak menti fásítás szabályozása a forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével

II.2.1)
Elnevezés: Komárom, Fejér, Veszprém megye
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77310000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Komárom-Esztergom megye, Fejér megye és Veszprém megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Telepített növények három éven keresztül történő ápolása és pótlása.
4 Növény faj/fajta Méret/minőség korábban telepített darabszám (egyben az egy éves keretmennyiség)
Fa ápolási munkák Komárom megye (600 db)
Komárom Fraxinus ornus 2xi SF 6/8 150
Fraxinus excelsior 2xi SF 6/8 150
Acer campestre 2xi SF 6/8 150
Tilia cordata 2xi SF 6/8 150
Fa ápolási munkák Fejér megye (750 db)
Fejér Populus alba 2xi SF 6/8 100
Ulmus pumila 'Puszta' 2xi SF 6/8 100
Fraxinus angustifolia ssp. Pannonica 2xi SF 6/8 100
Aesculus x carnea 2xi SF 6/8 100
Robinia pseudoacatia SZGY SU 100/150 150
Koelreuteria paniculata 2xi SF 6/8 100
Acer platanoides 2xi SF 6/8 100
Fa ápolási munkák Veszprém megye (670 db)
Veszprém Fraxinus ornus 2xi SF 6/8 80
Fraxinus excelsior 2xi SF 6/8 170
Tilia cordata 2xi SF 6/8 120
Acer platanoides 2xi SF 6/8 120
Fraxinus angustifolia ssp. Pannonica 2xi SF 6/8 50
Prunus serrulata 'Kanzan' 2xi SF 6/8 80
Juglands nigra 2xi SF 6/8 50
A szerződés szerinti munkát az ajánlati dokumentációban lévő közbeszerzési műszaki leírás és szerződés-tervezet szerint kell elvégezni.
Szerződéskötést követően, Megrendelőnek és nyertes Vállalkozónak helyszíni szemlét kell tartania, és jegyzőkönyvet kell felvenni a korábban telepített növények minőségéről.
Minden év őszén Megrendelőnek és Nyertes Vállalkozónak helyszíni bejárást kell tartani, és jegyzőkönyvet kell felvenni a korábban telepített növények minőségéről. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az élő és elpusztult növények darabszámát, valamint, azt hogy nyertes Vállalkozó melyik ápolási munkafolyamattal kezdi a munkát (ez a szerződéskötés idejétől függ). Őszi szerződéskötés esetén elég egy jegyzőkönyvet felvenni.
Ápolást minden évben az eredetileg elültetett teljes mennyiségre vonatkozóan kell végezni.
A pótlásra kerülő növények darabszámát az ősszel felvett jegyzőkönyv alapján megrendelő határozza meg.
A növénypótlások ideje: 2020, 2021 és 2022 ősze, lombhullást követően. AK adja meg a pótlandó növények darabszámát.
A keretszerződés keretösszege nettó 12 120 000,-HUF + ÁFA. AK a keretösszeg 70 %-ban történő lehívására vállal kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A felhívás M2. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felül értékelt szakmai tapasztalata (max.36 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben AK ezen időtartam alatt a keretösszeget nem merítette ki, a szerződést a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján meghosszabbíthatja annak kimerítéséig, de legfeljebb további 12 hónapig. A szerződés meghosszabbításáról és az ennek megfelelő szerződésmódosításról AK a nyertes AT-t haladéktalanul írásban értesíti.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Vonatkozó jogszabályok:
1993. évi XCIII. törvény.
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet.
3/2002. (II. 8.) SZCSM-EüM együttes rendelet.
3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet.
Vonatkozó Útügyi Műszaki Előírás:
e-UT 04.05.12 - Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása
e-UT 08.03.21 - A külterületi közutak menti fásítás szabályozása a forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével

II.2.1)
Elnevezés: Győr, Vas, Zala megye
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77310000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye és Zala megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Telepített növények három éven keresztül történő ápolása és pótlása.
5 Növény faj/fajta Méret/minőség korábban telepített darabszám (egyben az egy éves keretmennyiség)
Fa ápolási munkák Győr megye (560 db)
Győr Tilia cordata 2xi SF 6/8 100
Ulmus pumila 2xi SF 6/8 100
Carpinus betulus 'Fastigiata' 2xi SF 6/8 30
Fraxinus ornus 2xi SF 6/8 100
Acer platanoides 2xi SF 6/8 200
Aesculus x carnea 2xi SF 6/8 30
Fa ápolási munkák Vas megye (240 db)
Vas Tilia phaltyphyllos 2xi SF 6/8 80
Qercus rubra 2xi SF 6/8 30
Sorbus aucuparia 2xi SF 6/8 60
Prunus serrulata 'Kanzan' 2xi SF 6/8 40
Prunus avium 2xi SF 6/8 30
Cserje ápolási munkák Vas megye ( 1000 db)
Crataegus monogyna 2 éves SZGY 60/80 500
Prunus spinosa 2 éves SZGY 60/80 500
Fa ápolási munkák Zala megye (110 db)
Zala Populus tremula SZGY SU 100/150 20
Cercis siliquastrum 2xi SF 6/8 19
Pyrus calleryana 'Chanticleer' 2xi SF 6/8 50
Prunus cerasifera 2xi SF 6/8 10
Aesculus x carnea 2xi SF 6/8 10
Cserje ápolási munkák Zala megye (7560 db)
Ligustrum vulgare 2 éves SZGY 60/80 1500
Cotinus coggygria 2 éves SZGY 60/80 1500
Forsythia x intermedia 2 éves SZGY 60/80 1500
Ligustrum vulgare 2 éves SZGY 60/80 1500
Cornus sanguinea 2 éves SZGY 60/80 1500
Viburnum lantana 2 éves SZGY 60/80 60
A szerződés szerinti munkát az ajánlati dokumentációban lévő közbeszerzési műszaki leírás és szerződés-tervezet szerint kell elvégezni.
Szerződéskötést követően, Megrendelőnek és nyertes Vállalkozónak helyszíni szemlét kell tartania, és jegyzőkönyvet kell felvenni a korábban telepített növények minőségéről.
Minden év őszén Megrendelőnek és Nyertes Vállalkozónak helyszíni bejárást kell tartani, és jegyzőkönyvet kell felvenni a korábban telepített növények minőségéről. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az élő és elpusztult növények darabszámát, valamint, azt hogy nyertes Vállalkozó melyik ápolási munkafolyamattal kezdi a munkát (ez a szerződéskötés idejétől függ). Őszi szerződéskötés esetén elég egy jegyzőkönyvet felvenni.
Ápolást minden évben az eredetileg elültetett teljes mennyiségre vonatkozóan kell végezni.
A pótlásra kerülő növények darabszámát az ősszel felvett jegyzőkönyv alapján megrendelő határozza meg.
A növénypótlások ideje: 2020, 2021 és 2022 ősze, lombhullást követően. AK adja meg a pótlandó növények darabszámát.
A keretszerződés keretösszege nettó 19 578 000,-HUF + ÁFA. AK a keretösszeg 70 %-ban történő lehívására vállal kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A felhívás M2. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felül értékelt szakmai tapasztalata (max.36 hónap)  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben AK ezen időtartam alatt a keretösszeget nem merítette ki, a szerződést a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján meghosszabbíthatja annak kimerítéséig, de legfeljebb további 12 hónapig. A szerződés meghosszabbításáról és az ennek megfelelő szerződésmódosításról AK a nyertes AT-t haladéktalanul írásban értesíti.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Vonatkozó jogszabályok:
1993. évi XCIII. törvény.
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet.
3/2002. (II. 8.) SZCSM-EüM együttes rendelet.
3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet.
Vonatkozó Útügyi Műszaki Előírás:
e-UT 04.05.12 - Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása
e-UT 08.03.21 - A külterületi közutak menti fásítás szabályozása a forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével

II.2.1)
Elnevezés: Baranya, Somogy, Tolna megye
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77310000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Telepített növények három éven keresztül történő ápolása és pótlása.
6 Növény faj/fajta Méret/minőség korábban telepített darabszám (egyben az egy éves keretmennyiség)
Fa ápolási munkák Baranya megye (750 db)
Baranya Tilia cordata 2xi SF 6/8 500
Acer tomentosa 2xi SF 6/8 250
Fa ápolási munkák Somogy megye (130 db)
Somogy Acer platanoides SZGY SU 100/150 45
Pinus sylvestris 2xi SF 6/8 80
Castanea sativa 2xi SF 6/8 2
Prunus avium 2xi SF 6/8 2
Cserje ápolási munkák Somogy megye ( 100 db)
Platycladus orientalis KF 10L 60/80 100
Fa ápolási munkák Tolna megye (560 db)
Tolna Ulmus pumila 'Puszta' 2xi SF 6/8 200
Acer platanoides 2xi SF 6/8 200
Fraxinus ornus 2xi SF 6/8 160
Cserje ápolási munkák Tolna megye (2500 db)
Prunus spinosa 2 éves SZGY 60/80 1000
Tamarix tetrandra 2 éves SZGY 60/80 500
Cotinus coggygria 2 éves SZGY 60/80 1000
A szerződés szerinti munkát az ajánlati dokumentációban lévő közbeszerzési műszaki leírás és szerződés-tervezet szerint kell elvégezni.
Szerződéskötést követően, Megrendelőnek és nyertes Vállalkozónak helyszíni szemlét kell tartania, és jegyzőkönyvet kell felvenni a korábban telepített növények minőségéről.
Minden év őszén Megrendelőnek és Nyertes Vállalkozónak helyszíni bejárást kell tartani, és jegyzőkönyvet kell felvenni a korábban telepített növények minőségéről. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az élő és elpusztult növények darabszámát, valamint, azt hogy nyertes Vállalkozó melyik ápolási munkafolyamattal kezdi a munkát (ez a szerződéskötés idejétől függ). Őszi szerződéskötés esetén elég egy jegyzőkönyvet felvenni.
Ápolást minden évben az eredetileg elültetett teljes mennyiségre vonatkozóan kell végezni.
A pótlásra kerülő növények darabszámát az ősszel felvett jegyzőkönyv alapján megrendelő határozza meg.
A növénypótlások ideje: 2020, 2021 és 2022 ősze, lombhullást követően. AK adja meg a pótlandó növények darabszámát.
A keretszerződés keretösszege nettó 13 359 000,-HUF + ÁFA. AK a keretösszeg 70 %-ban történő lehívására vállal kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A felhívás M2. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felül értékelt szakmai tapasztalata (max.36 hónap)  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben AK ezen időtartam alatt a keretösszeget nem merítette ki, a szerződést a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján meghosszabbíthatja annak kimerítéséig, de legfeljebb további 12 hónapig. A szerződés meghosszabbításáról és az ennek megfelelő szerződésmódosításról AK a nyertes AT-t haladéktalanul írásban értesíti.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Vonatkozó jogszabályok:
1993. évi XCIII. törvény.
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet.
3/2002. (II. 8.) SZCSM-EüM együttes rendelet.
3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet.
Vonatkozó Útügyi Műszaki Előírás:
e-UT 04.05.12 - Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása
e-UT 08.03.21 - A külterületi közutak menti fásítás szabályozása a forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével

II.2.1)
Elnevezés: Gyorsforgalmi M1
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77310000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: M1 autópálya Győrt elkerülő (105+600-129+000 km) szakasz elválasztósáv
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Telepített növények három éven keresztül történő ápolása és pótlása.
7 Növény faj/fajta Méret/minőség korábban telepített darabszám (egyben az egy éves keretmennyiség)
Cserje ápolási munkák gyorsforgalmi elválasztósávban (9960 db)
Gyorsforgalmi Tamarix tetrandra KF 5l 40/60 8 300
Eleagnus angustifolia KF 5l 40/60 960
Ligustrum vulgare KF 5l 40/60 560
Ribes aureum KF 5l 40/60 140
A szerződés szerinti munkát az ajánlati dokumentációban lévő közbeszerzési műszaki leírás és szerződés-tervezet szerint kell elvégezni.
Szerződéskötést követően, Megrendelőnek és nyertes Vállalkozónak helyszíni szemlét kell tartania, és jegyzőkönyvet kell felvenni a korábban telepített növények minőségéről.
Minden év őszén Megrendelőnek és Nyertes Vállalkozónak helyszíni bejárást kell tartani, és jegyzőkönyvet kell felvenni a korábban telepített növények minőségéről. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az élő és elpusztult növények darabszámát, valamint, azt hogy nyertes Vállalkozó melyik ápolási munkafolyamattal kezdi a munkát (ez a szerződéskötés idejétől függ). Őszi szerződéskötés esetén elég egy jegyzőkönyvet felvenni.
Ápolást minden évben az eredetileg elültetett teljes mennyiségre vonatkozóan kell végezni.
A pótlásra kerülő növények darabszámát az ősszel felvett jegyzőkönyv alapján megrendelő határozza meg.
A növénypótlások ideje: 2020, 2021 és 2022 ősze, lombhullást követően. AK adja meg a pótlandó növények darabszámát.
A keretszerződés keretösszege nettó 16 434 000,-HUF + ÁFA. AK a keretösszeg 70 %-ban történő lehívására vállal kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A felhívás M2. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felül értékelt szakmai tapasztalata (max.36 hónap)  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben AK ezen időtartam alatt a keretösszeget nem merítette ki, a szerződést a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján meghosszabbíthatja annak kimerítéséig, de legfeljebb további 12 hónapig. A szerződés meghosszabbításáról és az ennek megfelelő szerződésmódosításról AK a nyertes AT-t haladéktalanul írásban értesíti.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Vonatkozó jogszabályok:
1993. évi XCIII. törvény.
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet.
3/2002. (II. 8.) SZCSM-EüM együttes rendelet.
3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet.
Vonatkozó Útügyi Műszaki Előírás:
e-UT 04.05.12 - Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása
e-UT 08.03.21 - A külterületi közutak menti fásítás szabályozása a forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben írt kizáró okok (KO) bármelyike fennáll, ajánlatkérő (AK) kizárja azt az AT-t, AV-t, alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ-t, aki az előírt KO-k hatálya alá tartozik, vagy a KO az eljárás során következett be.
A Kbt. 67. § (1) bek. értelmében a GSZ köteles a KO-k fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös AT-nek, valamint - az alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ igénybe vétele esetén - valamennyi kapacitást nyújtó szervezetnek külön EEKD-ba foglalt nyilatkozatot kell benyújtania.
A Kbt. 67. § (1) bek. szerinti dokumentumban a GSZ egyrészt nyilatkozik arról, hogy a KO-k nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 67. § (4) bek. értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti KO-k hatálya alá eső AV-t. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert AV-k megnevezését.
A Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot az AT-nek abban az esetben is szükséges csatolnia, ha a szerződés teljesítéséhez nem kíván AV-t igénybe venni.
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja a KO-k, valamint az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
A GSZ által ajánlatában - az AK erre vonatkozó, a Kbt. 69. § szerinti felhívása nélkül - benyújtott igazolásokat AK figyelmen kívül hagyja és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon AT-k tekintetében vonja be a bírálatba, amely AT-ket AK az igazolások benyújtására kívánt felhívni.
AK az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bek.-ben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb AT-t is felhívja az igazolások benyújtására.
AT-nek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 8. és 10. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt KO-k hatálya alá.
AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltak értelmében a KO-kra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
AK felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére, valamint a Kr. 12-16. §-aiban foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kr. 1.§ (1) alapján az AT-nek az aj-ban (EEKD) beny-val kell el ig-nia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alk köv-eknek. AK a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alk köv-ek előzetes igazolására elfogadja AT egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (azaz a IV. rész alfa pont kitöltését).
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
M.1. A Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 évben (36 hónap) teljesített, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak(szolgáltatásainak) ismertetését, a referenciák igazolását a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdés szerint.
A referenciaigazolásnak, vagy referencianyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
- a szerződést kötő másik fél (neve és székhelye),
- a szolgáltatás tárgya valamint mennyisége
- a szerződés teljesítésének időpontja (kezdő és befejező időpontja év,hó,napban megadva),
- közös ajánlattevői teljesítésre vonatkozó információ és közös ajánlattevői teljesítés esetén az igazolást benyújtó ajánlattevő által elvégzett munkák elkülönített bemutatása; vagy - a teljesítés oszthatatlansága esetén- a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok,
- valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható,
- továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2. A Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21.§ (3) b) pontok alapján cégszerű nyilatkozat csatolása azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe.
A bemutatott szakember(ek)nek csatolni(uk)a kell:
- saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot, amelyből a szakember végzettsége, előírt szakmai tapasztalat megléte, az ajánlat benyújtásakori munkáltatója minden kétséget kizáróan megállapítható. A szakmai gyakorlat időtartamát min. év, hónap pontossággal szükséges megadni, az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai gyakorlati idejébe.
- végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata
- az adott szakember nyilatkozatát, hogy AT nyertessége esetén a teljesítés időtartama alatt rendelkezésre fog állni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 36 hónapban
- az 1. rész tekintetében összesen legalább 600 db
- a 2. rész tekintetében összesen legalább 1500 db
- a 3. rész tekintetében összesen legalább 3300 db
- a 4. rész tekintetében összesen legalább 800 db
- az 5. rész tekintetében összesen legalább 3700 db
- a 6. rész tekintetében összesen legalább 1600 db
- a 7. rész tekintetében összesen legalább 3900 db
mennyiséget elérő szerződésszerűen teljesített, fák és/vagy cserjék telepítésére, és/vagy ápolására vonatkozó referenciával.
Az adott részre vonatkozó referencia több szerződésből teljesíthető.
Több részre történő ajánlattétel esetében elegendő a legmagasabb érintett mennyiségnek való megfelelést igazolni.
M.2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik 1 fő szakemberrel aki
- kertészeti és /vagy erdészeti felsőfokú és /vagy azzal egyenértékű végzettséggel,
- továbbá minimum 3 éves (36 hónap) szakmai gyakorlattal rendelkezik a végzettség szerinti területen
Ajánlatkérő elfogadja a fenti végzettséggel egyenértékű végzettséget is, mely egyenértékűséget az Ajánlattevőnek igazolnia kell.
Ugyanazon szakember valamennyi rész tekintetében bemutatható.
Az M2. szerinti alkalmassági követelmény igazolására nem mutatható be olyan szakmai tapasztalat, amelyet az adott szakember olyan munka keretében szerzett, amit ajánlattevő a minőségi értékelési részszempontok körében bemutat.
Részletes információk a Dok. I. kötetben.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett munka eseti megrendelés szerinti nettó ellenértékének 1 %-a /nap, legfeljebb 20%.
Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó vállalkozói díj 25 %-a.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Nyertes ajánlattevő a Kbt. 135. § (1) szerinti szerződésszerű teljesítés igazolását követően nyújthat be számlát. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF). Vonatkozó jogszabályi rendelkezések: Ptk. 6:130. § (1)-(2), Kbt. 135. § (6).
Részletes információk a közbeszerzési dokumentációban, illetve a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatban csatolandó:
— ajánlati nyil. a Kbt. 66.§ (2) szerint (EKR űrlap),
— felolvasólap a Kbt. 68.§ (4) szerint (EKR űrlap),
— ártáblázat cégszerűen aláírva nyomtatott (pdf) és szerkeszthető (xls) formátumban,
— Kbt. 65.§ (7)-ben foglaltak (adott esetben, EKR űrlap),
— képviseleti jogosultságot igazoló iratok,
2. Kieg. tájékoztatás a Kbt. 56.§-a alapján. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart
3. Hiánypótlás a Kbt. 71.§ szerint.
4. Kbt. 73.§ (5) szerinti tájékoztatás a dokumentációban.
5. A nyertes ajánlattevő(k) által gazd. szervezet (proj.társaság) létrehozása nem megengedett.
6. Ajánlati biztosíték: -
7. Értékelési szempont: a legjobb ár-érték arány, Kbt. 76.§ (2) c). Az 1. „Ár” értékelési részszempont (rsz.) alatt „Képzett nettó ajánlati ár” értendő. Pontszámok alsó és felső határa: 0-10. Résszempontok és módszerek:
1. rsz: fordított arányosítás, 2. rsz: egyenes arányosítás.
A további részletes információk a dokumentációban.
8. Az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozottak vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeletei (különösen a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet) irányadóak.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) e) pontot nem alkalmazza.
10. A III.1.3)M.1.-M.2.pontokban előírt feltételek és ig. módok minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § előírásai szerint.
További információk folytatása:
11. AK a Kbt. 71. § (6) bek szerinti korlátozást nem alkalmazza.
12. AK a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek.-t alkalmazza.
13. Aj-ban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. AK a nem magyar nyelven benyújtott dok AT általi fordítását is elfogadja.
14. Közös aj.tétel esetén csatolni kell közös ajtevők által cégszerűen aláírt közös AT megállapodást.
16. A KD-ok a Kbt. 39.§ (1) bek. szerint a regisztrálási adatok megadását követően korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen.
17. A felhívás IV.2.6)pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt AK 60 napos ajánlati kötöttséget ért. . A közbeszerzési eljárást AK külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.
18. Többváltozatú ajánlat: Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.
19. FAKSZ: Kuti Gábor (lajstromszám: OO800)
20. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ában foglaltakra. További részletek a szerződés tervezetben.
21. A nyertes AT-nek a szerződéskötésre AK átláthatósági nyilatkozat benyújtását írja elő. További részletek a szerződés tervezetben.
22. A nyertes AT-nek adott rész esetén egyszerre 3-4 megyében is tudnia kell a munkát végezni, ezért kiemelten fontos, hogy a nyertes AT-nek megfelelő kapacitása legyen egyszerre több helyszínen is munkát végezni, a feladatok többségében továbbá folyamatosan a helyszínen kell tartózkodni. A szerződés teljesítése során szükséges legalább 2 fő, kertészeti és /vagy erdészeti legalább szakmunkás és /vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakember bevonása. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát, hogy a szerződéskötés időpontjára és a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog legalább 2 fő, kertészeti és /vagy erdészeti legalább szakmunkás és /vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberrel.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák