Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:8405/2020
CPV Kód:60424120-3
Ajánlatkérő:MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt.
Teljesítés helye:HU1, HU21, HU22, HU23, HU31, HU32, HU33
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FLY4LESS Légiszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a közös ajánlattevők vezető tagja);Global Security Solutions Biztonsági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a közös ajánlattevők tagja)
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt.
Nemzeti azonosítószám: AK04992
Postai cím: Anikó u. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Wagner Zoltán
Telefon: +36 13041446
E-mail: wagnerz@mavir.hu
Fax: +36 13041118
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavir.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mavir.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szolgáltatási szerződés keretében a MAVIR ZRt. átviteli hálózatának helikopteres és drónos légi vezetékbejárásának támogatása
Hivatkozási szám: 2016-0220
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:60424120-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Szolgáltatási szerződés keretében a MAVIR ZRt. átviteli hálózatának helikopteres és drónos légi vezetékbejárásának támogatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:60424120-3
További tárgyak:60440000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU21, HU22, HU23, HU31, HU32, HU33 A teljesítés fő helyszíne: Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A MAVIR ZRt. átviteli hálózatának helikopteres és drónos légi vezetékbejárásának
támogatása az alábbiak figyelembevételével, a közbeszerzési dokumentumban részletesen meghatározottak szerint:
Az átviteli hálózati távvezetékek nyomvonal bejárása légijármű igénybevételével üzemzavar, nem tervezett esemény vagy
tervezetten végrehajtandó állapotfigyelő bejárás kapcsán, melynek során a vezetékfelügyelőségek szakemberei
szemrevételezéssel megvizsgálják az átviteli hálózat elemeinek (alapok, oszlopszerkezetek, szigetelőláncok és szerelvények,
áram- és védővezető sodronyok), valamint fizikai környezetének állapotát.
A szolgáltatás keretében az alábbiak szerinti légi járművek biztosítása szükséges személyzettel, a helikopter esetében Part SPO
tevékenység végzéséhez, a vonatkozó rendelkezésre állás és földi kiszolgálás mellett a következő repülési mennyiségek
tervezettek éves szinten:
• Helikopteres bejárás esetén évi 200 repült óra
• Drónos repülés esetén évi 24 napon történő repülés napi 4 órányi reptetést feltételezve.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 095 - 187466

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 112031901 Rész száma: Elnevezés: zolgáltatási szerződés keretében a MAVIR ZRt. átviteli hálózatának helikopteres és drónos légi vezetékbejárásának támogatása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/04/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: FLY4LESS Légiszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a közös ajánlattevők vezető tagja)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lechner Ödön fasor 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
E-mail: ceo@helicopter.hu
Telefon: +36 709444440
Internetcím(ek): (URL) www.fly4less.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Global Security Solutions Biztonsági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a közös ajánlattevők tagja)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vigyázó Ferenc utca 3. fszt.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
E-mail: office@gsshungary.hu
Telefon: +36 704454252
Internetcím(ek): (URL) www.gsshungary.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 509280000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának időpontja: 2020. április 28.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/13 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:60424120-3
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:60424120-3
További tárgyak:60440000-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU21, HU22, HU23, HU31, HU32, HU33 A teljesítés fő helyszíne: Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A MAVIR Zrt. átviteli hálózatának helikopteres légi vezetékbejárásának további támogatása a jelen tájékoztató VII. szakaszában foglalt módosítások figyelembevételével.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 41 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 560005000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: FLY4LESS Légiszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lechner Ödön fasor 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
E-mail: ceo@helicopter.hu
Telefon: +36 709444440
Internetcím(ek): (URL) www.fly4less.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Global Security Solutions Biztonsági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erzsébet királyné útja 1/C B. ép. 9. em
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
E-mail: office@gsshungary.hu
Telefon: +36 704454252
Internetcím(ek): (URL) www.gsshungary.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. A Megrendelő a Szerződés keretében a helikopteres bejárás tekintetében rögzített, a Szerződés teljes időtartamára vonatkozó repült órák számát 85 repült órával megemeli, melyre tekintettel, azzal arányosan a Szerződés 5 hónap időtartamban kerül meghosszabbításra, a Szerződés teljes Szolgáltatási díja pedig erre figyelemmel, a 85 repült óra helikopteres bejárási díjával, illetve e tekintetben az 5 hónap rendelkezésre állási díj ellenértékével növelésre kerül.
2. A hatályos jogszabályoknak való megfelelés érdekében a szerződésmódosításba bekerült a személyes adatok kezelésével kapcsolatos rendelkezés is.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Szerződés időbeli hatálya 2020. május 1. napján lejárt, ezt követően a Megrendelő - tekintettel arra, hogy a szükséges közbeszerzési eljárás még nem került lefolytatásra - nem rendelkezne hatályban lévő szerződéssel, ennek ellenére a Megrendelő számára a Szerződés keretében végrehajtandó helikopteres bejárás teljesítése a Szerződés időbeli hatályának lejártát követően is szükséges.
A szerződésmódosítás jogalapja a szolgáltatási díj növelése, illetve helikopteres bejárás esetén a repült órák számának növelése szempontjából a Kbt. 141.§ (2) bekezdése, az időbeli hatály meghosszabbítása szempontjából pedig a Kbt. 141.§ (2)-(3) bekezdései. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos rendelkezés beépítésének jogalapja a Kbt. 141.§ (6) bekezdése.
(Tekintettel arra, hogy a fent felsorolt jogalapok alkalmazása esetén az előre nem láthatóság vizsgálata nem szükséges, a jelen pontot az ajánlatkérő kizárólag technikai okok miatt jelölte meg.)
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 509280000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 560005000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben