Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/95
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.18.
Iktatószám:8407/2020
CPV Kód:33140000-3
Ajánlatkérő:Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Teljesítés helye:HU232;HU232;HU232;HU232;HU232;HU232;HU232;HU232;HU232;HU232;HU232;HU232;HU232;HU232;HU232;HU232
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Radiometer Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság;Bio-Rad Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;Sysmex Hungária Orvosi Laborszervezési és Laborméréstechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság;Sysmex Hungária Orvosi Laborszervezési és Laborméréstechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság;Beckman Coulter Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság;Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft.;Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft.;Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű kórház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52346772
Postai cím: Tallián Gyula Utca 20-32.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Biró Mónika
Telefon: +36 82501300
E-mail: biro.monika@kmmk.hu
Fax: +36 82413122
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kmmk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kmmk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi szintű kórház
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Laboratóriumi vizsgálatokhoz reagensek, automaták
Hivatkozási szám: EKR000344722019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Határidős adásvételi szerződéssel vegyes bérleti szerződés alapján laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges reagensek, fogyóanyagok és automaták biztosítása
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 143999913 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 1. Vérgázanalizátor és reagens
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
További tárgyak:33696200-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20.-32., Marcali Telephely: 8700 Marcali, Széchenyi u. 17-21
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: Vérgázanalizátor
Vérgáz vizsgálathoz a laboratóriumi vizsgálatok végzéséhez szükséges laboratóriumi műszerek biztosítása 4 db,
Vérgáz vizsgálathoz laboratóriumi reagensek: éves mérésszám összesen: 35200 db, QC: 365 napon napi 1 szint, napi váltás, low, norm, high
Vérgáz vizsgálathoz a laboratóriumi vizsgálatok végzéséhez szükséges laboratóriumi műszerekhez fogyóanyagok: 365 napon, napi 1 szint, napi váltás, low, norm, high
Opció: +30% (a II.2.11) pont szerint)
Betanítás a megajánlott készülék használatára: Maximum 5 fő, maximum 3 munkanap
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. SL vérgáz analizátor tekintetében Fetal Hb paraméter mérésének megléte (Igen/Nem) 10
2 2. SL vérgáz analizátor tekintetében az 1 pontos kalibráció időtartama (másodperc) 10
3 3. SL vérgáz analizátor tekintetében napi 24 órában biztosított a távfelügyelet és távkezelés (Igen/Nem) 10
4 4. SBC vérgáz analizátor tekintetében napi 24 órában biztosított a távfelügyelet és távkezelés (Igen/Nem) 10
5 5. SBC vérgáz analizátor tekintetében az 1 pontos kalibráció időtartama (másodperc) 10
6 6. SBC vérgáz analizátor tekintetében a szükséges minta mennyisége az összes paraméter egyidejű mérése esetén (mikroliter)  10
7 7. ITAO vérgáz analizátor tekintetében napi 24 órában biztosított a távfelügyelet és távkezelés (Igen/Nem) 10
8 8. ITAO vérgáz analizátor tekintetében a szükséges minta mennyisége az összes paraméter egyidejű mérése esetén (mikroliter) 10
9 9. ITAO vérgáz analizátor tekintetében mérési idő (másodperc)  10
10 10. ITAO vérgáz analizátor tekintetében Bilirubin paraméterek mérésének megléte (Igen/Nem) 10
11 11. IKO vérgáz analizátor tekintetében napi 24 órában biztosított a távfelügyelet és távkezelés (Igen/Nem)  10
12 12. IKO vérgáz analizátor tekintetében a szükséges minta mennyisége az összes paraméter egyidejű mérése esetén (mikroliter) 10
13 13. IKO vérgáz analizátor tekintetében mérési idő (másodperc)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 240
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő valamennyi, a műszaki leírásban meghatározott fogyóanyagok tekintetében +30% Opciót alkalmaz.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Pontszám: 0-10
Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer:
1. 1. Rész ajánlati ár összesen – 240 – Fordított arányosítás
2. Műszaki minőségi szempontok – 130 – Pontozás és fordított arányosítás
AK az értékelési szempontokat részletesen a KD II. fejezet Útmutató 6. pontjában ismerteti.

II.2.1)
Elnevezés: 2. HbA1c vizsgálathoz műszer, reagens
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
További tárgyak:33696200-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20.-32., Marcali Telephely: 8700 Marcali, Széchenyi u. 17-21
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész: HbA1c vizsgálathoz laboratóriumi műszerek és reagensek
HbA1c vizsgálathoz laboratóriumi vizsgálatok végzéséhez szükséges laboratóriumi műszerek biztosítása 1 db
HbA1c vizsgálathoz laboratóriumi reagensek. éves mérésszám: 23000, QC: 250 munkanapon, 2 szinten, naponta 1 szint
HbA1c vizsgálathoz laboratóriumi vizsgálatok végzéséhez szükséges laboratóriumi műszerekhez fogyóanyagok
Opció: +30% (a II.2.11) pont szerint)
Betanítás a megajánlott készülék használatára: Maximum 5 fő, maximum 3 munkanap
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. 2 percen belüli mérési eredmény (Igen/Nem) 20
2 2. Távfelügyeleti szoftver, amely lehetővé teszi az azonnali hibaelhárítást on-line kapcsolat segítségével (távoli elérés) (az év minden napján, 24 órában) (Igen/Nem) 20
3 3. Berendezéshez kapcsolt PC-s munkaállomás és nyomtató (Igen/Nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő valamennyi, a műszaki leírásban meghatározott fogyóanyagok tekintetében +30% Opciót alkalmaz.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Pontszám: 0-10
Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer:
Ajánlati ár összesen – 60 – Fordított arányosítás
1. 2 percen belüli mérési eredmény - 20 - Pontozás
2. Távfelügyeleti szoftver (távoli elérés) - 20 - Pontozás
3. Berendezéshez kapcsolt PC-s munkaállomás és nyomtató – 10 - Pontozás

II.2.1)
Elnevezés: 3. Bakt., gomba teny., reagens
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
További tárgyak:33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20.-32., Marcali Telephely: 8700 Marcali, Széchenyi u. 17-21
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3. rész: Baktériumok és gombák tenyésztésére, identifikálására és rezisztencia meghatározására szükséges reagensek
Haemokultura palackok beszerzése mikrobiológiai tenyésztéshez: éves mérésszám összesen: 3200
Baktériumok és gombák automatizált identifikálására és rezisztencia meghatározására szükséges kártyák beszerzése: éves mérésszám összesen: 3380
Szilárd táptalajok beszerzése baktériumok tenyésztéséhez: éves mérésszám összesen: 33460
Antibiotikum tartalmú tesztcsík beszerzése baktérium törzsek minimális inhibitor koncentrációjának megállapítása antibiotikumokkal szemben: éves mérésszám összesen: 600
Baktériumok és gombák automatizált identifikálására és rezisztencia meghatározására szükséges fogyóanyagok beszerzése saját tulajdonban lévő Bact/ALERT 3D és VITEK automatákhoz
Opció:+30% (a II.2.11) pont szerint)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő valamennyi, a műszaki leírásban meghatározott termék esetén +30% Opciót alkalmaz.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint.
AK a 16/2012. (II.16.) Korm. r. 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési szempontot.

II.2.1)
Elnevezés: 4. Biokémiai táptalajok, aggl. gyorsteszt
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
További tárgyak:33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20.-32., Marcali Telephely: 8700 Marcali, Széchenyi u. 17-21
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4. rész: Biokémiai táptalajok és agglutinációs gyorstesztek beszerzése
Biokémiai táptalajok beszerzése baktériumok enzim reakción alapuló species szintű identifikálása: Éves mérésszám összesen: 13500
Streptococcus csoportazonosítás antigén alapú kimutatása latex agglutinációs teszttel: éves mérésszám: 180
Antibiotikum tartalmú korongok beszerzése baktériumok antibiotikum érzékenységének meghatározásához korongdiffúziós módszerrel: éves mérésszám összesen: 73300
Antibiotikum tartalmú korongok beszerzése anaerob baktériumok identifikálásához korongdiffúziós módszer: éves mérésszám összesen: 1250
Opció:+30% (a II.2.11) pont szerint)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő valamennyi, a műszaki leírásban meghatározott termék esetén +30% Opciót alkalmaz.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint.
AK a 16/2012. (II.16.) Korm. r. 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési szempontot.

II.2.1)
Elnevezés: 5. Mening. gyorsteszt., koag., candida táptalaj
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
További tárgyak:33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20.-32., Marcali Telephely: 8700 Marcali, Széchenyi u. 17-21
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
5. rész: Meningitis latex agglutinációs gyorsteszt, koaguláz próba és Candida chromogen táptalaj beszerzése
Meningitis gyorsteszt: éves mérésszám: 24
Kötött koaguláz” próbához latex agglutinációs reagens: éves mérésszám: 250
Candida chromogen táptalaj: éves mérésszám: 120
Opció:+30% (a II.2.11) pont szerint)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő valamennyi, a műszaki leírásban meghatározott termék esetén +30% Opciót alkalmaz.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint.
AK a 16/2012. (II.16.) Korm. r. 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési szempontot.

II.2.1)
Elnevezés: 6. Fehérje elektrofor. reagens, automata
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
További tárgyak:33696600-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20.-32., Marcali Telephely: 8700 Marcali, Széchenyi u. 17-21
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
6. rész: Fehérje elektroforézis vizsgálat végzéséhez reagens és automata biztosítása
Fehérje elektroforézis vizsgálat végzéséhez automata biztosítása 1 db
Fehérje elektroforézis vizsgálat végzéséhez reagens: éves mérésszám: 1150, QC: Szétum ELFO: évente 12, alkalmanként 2 szint, Immunfixáció: évente 4, alkalmanként 2 szint
Fehérje elektroforézis vizsgálat végzéséhez automatához fogyóanyagok
Opció: +30% (a II.2.11) pont szerint)
Betanítás a megajánlott készülék használatára: Maximum 5 fő, maximum 3 munkanap
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő valamennyi, a műszaki leírásban meghatározott fogyóanyagok tekintetében +30% Opciót alkalmaz.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint.
AK a 16/2012. (II.16.) Korm. r. 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési szempontot.

II.2.1)
Elnevezés: 7. Dcont Ideál vérc. méréshez tesztcsík
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20.-32., Marcali Telephely: 8700 Marcali, Széchenyi u. 17-21
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
7. rész: Kórházi tulajdonú Dcont Ideál vércukor mérő készülékekhez vércukormérő tesztcsík beszerzése:
éves mérésszám: 84000, havi, 2 szint, high low
Opció: +30% (a II.2.11) pont szerint)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő valamennyi, a műszaki leírásban meghatározott termék esetén +30% Opciót alkalmaz.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint.
AK a 16/2012. (II.16.) Korm. r. 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési szempontot.

II.2.1)
Elnevezés: 8. Reagens és általános fogyóanyag
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
További tárgyak:33696300-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20.-32., Marcali Telephely: 8700 Marcali, Széchenyi u. 17-21
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
8. rész: Kórházi tulajdonban lévő készülékekhez reagens és általános fogyóanyag szállítása
Mini Vidas (gyártó: Biomerieux) immunkémiai automatához reagensek szállítása: éves mérésszám: 6280, QC: heti 1, alkalmanként 2 szint
Mini Vidas (gyártó: Biomerieux) immunkémiai automatához reagensek szállítása: éves mérésszám: 332, QC: 250 munkanap, napi 3 szint
Uriscan Pro II vizeletcsík analizátorhoz vizeletcsík szállítása: éves mérésszám: 14100
Stat Fax Elisa készülékhez reagens szállítása: éves mérésszám: 2122
Aution Max AX-4030 vizeletcsík analizátorhoz vizeletcsík szállítása: éves mérésszám: 1800
Bayer Clinitek Status vizeletcsík analizátorhoz vizeletcsík szállítása: éves mérésszám: 400
Saját tulajdonú pipettákhoz pipetta hegy szállítása: éves mérésszám összesen: 30350
Egyéb fogyóanyagok: Eppendorf cup: 0.2-2 ml tetővel: éves mérésszám: 24000, Parafilm: 5cm*75 m (+-10%), flexibilis, nedvességnek ellenálló, színtelen: éves mérésszám: 4, Szálmentes törlőkendő: méret 11*21 cm (+-10%), fehér, éves mérésszám: 1960
Opció: +30% (a II.2.11) pont szerint)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő valamennyi, a műszaki leírásban meghatározott termék esetén +30% Opciót alkalmaz.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint.
AK a 16/2012. (II.16.) Korm. r. 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési szempontot.

II.2.1)
Elnevezés: 9. Vércsoport + Rh faktor meghatározás
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
További tárgyak:33696100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20.-32., Marcali Telephely: 8700 Marcali, Széchenyi u. 17-21
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
9. rész: Az AB0- vércsoport meghatározás laboratóriumi kétoldalas módszerének kivitelezéséhez, és az Rh(D)-faktor megállapításához manuális módon (csempés) szükséges reagensek beszerzése, valamint ellenanyagszűrés végzéséhez szükséges reagensek beszerzése az intézmény saját tulajdonában lévő Heraeus típusú inkubátorhoz és antitest szűréshez programozott HettichUniversal 16 típusú centrifugához
Anti-A tesztsavó: éves mérésszám: 1100
Anti-B tesztsavó: éves mérésszám: 1100
Anti-AB tesztsavó: éves mérésszám: 1100
Anti-D :ugyanattól a gyártótól kérjük, mint az 1. – 3. reagenseket: éves mérésszám: 1100
Anti-D mix: ugyanattól a gyártótól kérjük, mint az 1. – 3. reagenseket: éves mérésszám: 1100
Teszt vörösvérsejtszuszpenziók (A1, A2, B, 0 ) : éves mérésszám: 2200
Kontroll (ismert Rh(D) pozitívés Rh(D) negatív vörösvérsejt: éves mérésszám: 1100
Ellenanyag szűréshez immunfixációs eljárással működő gélkártya: éves mérésszám: 1100
P 3 panelsejt: éves mérésszám: 1100
LISS puffer oldat a vörösvérsejtszuszpenzió készítéséhez: éves mérésszám: 1100
Opció:+30% (a II.2.11) pont szerint)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Előny, ha az Anti-A teszt savó : klón: 003 (Igen/Nem) 10
2 2. Előny, ha az Anti-B teszt savó : klón: 005 (Igen/Nem) 10
3 3. Előny, ha az Anti-AB teszt savó : klón: BS63/BS85 (Igen/Nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő valamennyi, a műszaki leírásban meghatározott fogyóanyagok tekintetében +30% Opciót alkalmaz.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Pontszám: 0-10
Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer:
1. Ajánlati ár összesen – 60 – Fordított arányosítás
2. az Anti-A teszt savó: klón:003 (Igen/Nem) - 10 - Pontozás
2. az Anti-B teszt savó: klón:005 (Igen/Nem) - 10 - Pontozás
3. az Anti-AB teszt savó: klón: BS63/BS85 (Igen/Nem) – 10 - Pontozás

II.2.1)
Elnevezés: 10. Gyorstesztek qualitativ kimutatáshoz
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
További tárgyak:33696700-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20.-32., Marcali Telephely: 8700 Marcali, Széchenyi u. 17-21
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
10. rész: Gyorstesztek szállítása qualitativ kimutatáshoz
Vizelet HCG: éves mérésszám: 370
Vizelet benzodiazepinek: éves mérésszám: 40
Vizelet barbiturátok: éves mérésszám: 40
Drogok kimutatása vizeletből: éves mérésszám: 140
Vizelet cukor-aceton: éves mérésszám: 2300
Széklet vér: éves mérésszám:2000
Opció:+30% (a II.2.11) pont szerint)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő valamennyi, a műszaki leírásban meghatározott termék esetén +30% Opciót alkalmaz
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint.
AK a 16/2012. (II.16.) Korm. r. 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési szempontot.

II.2.1)
Elnevezés: 11. Hematológiai reagens, laboratóriumi műszerek
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
További tárgyak:33696200-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20.-32., Marcali Telephely: 8700 Marcali, Széchenyi u. 17-21
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
11. rész: Hematológiai laboratóriumi reagensek beszerzése és a vizsgálatok végzéséhez szükséges laboratóriumi műszerek biztosítása.
Hematológia, SM KMOK, Kaposvár, Központi Laboratórium: 1 db, 5 part diff.-es minőségi vérkép automatával: éves mérésszám: 43250, Mennyiségi vérkép automatával („cellbloodcount”): éves mérésszám: 64800, Reticulocytaszám meghatározása automatával: éves mérésszám: 3600
Hematológia, SM KMOK, Kaposvár, Sürgősségi Laboratórium: 1 db, 5 part diff.-es minőségi vérkép automatával: éves mérésszám: 18250, Mennyiségi vérkép automatával („cellbloodcount”): éves mérésszám: 29800
Hematológia, SM KMOK, Marcali telephely, Sürgősségi Laboratórium: 1 db+ 1db hátttérkészülék: 5 part diff.-es minőségi vérkép automatával: éves mérésszám: 9100, Mennyiségi vérkép automatával („cellbloodcount”): éves mérésszám: 12100
Hematológiai laboratóriumi reagensek:
Hematológia, SM KMOK, Kaposvár, Központi Laboratórium:5 part diff.-es minőségi vérkép , Vizsg szám: 43 250, Mennyiségi vérkép automatával („cellbloodcount”) Vizsg szám: 64 800, Reticulocytaszám meghatározása automatával Vizsg szám: 3 600, 250 napon, napi 1 szint, napi váltás, (low, norm, high)
Hematológia, SM KMOK, Kaposvár, Sürgősségi Laboratórium: 5 part diff.-es minőségi vérkép: Vizsg szám: 18 250, Mennyiségi vérkép automatával („cellbloodcount”): Vizsg szám: 29 800, 365 napon, napi 1 szint, napi váltás, (low, norm, high)
Hematológia, SM KMOK, Marcali telephely, Sürgősségi Laboratórium: 5 part diff.-es minőségi vérkép: Vizsg szám: 9 100, Mennyiségi vérkép automatával („cellbloodcount”): Vizsg szám: 12 100, 365 napon, napi 1 szint, napi váltás, (low, norm, high)
Hematológiai laboratóriumi vizsgálatok végzéséhez szükséges laboratóriumi műszerekhez fogyóanyagok a fentiekben meghatározott mérésszám szerint
Opció:+30% (a II.2.11) pont szerint)
Betanítás a megajánlott készülék használatára: Maximum 5 fő, maximum 3 munkanap
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. 11/1: Felszívási mintatárfogat (mikroliter) 10
2 2. 11/1: Az összes felsorolt más testnedv mérési lehetősége manuális mintaelőkészítés nélkül (Igen/Nem)  10
3 3. 11/1: Rendelkezik PC-s munkaállomással és grafikus nyomtatóval (Igen/Nem) 10
4 4. 11/2: Felszívási mintatárfogat (mikroliter)  10
5 5. 11/2: Az összes felsorolt más testnedv mérési lehetősége manuális mintaelőkészítés nélkül (Igen/Nem)  10
6 6. 11/2: Rendelkezik PC-s munkaállomással és grafikus nyomtatóval (Igen/Nem) 10
7 7. 11/3: Felszívási mintatárfogat (mikroliter) 10
8 8. 11/3: Az összes felsorolt más testnedv mérési lehetősége manuális mintaelőkészítés nélkül (Igen/Nem)  10
9 9. 11/3: Rendelkezik PC-s munkaállomással és grafikus nyomtatóval (Igen/Nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 180
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő valamennyi, a műszaki leírásban meghatározott fogyóanyagok tekintetében +30% Opciót alkalmaz.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Pontszám: 0-10
Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer:
1. 11. Rész ajánlati ár összesen – 180 – Fordított arányosítás
2. Műszaki minőségi szempontok – 90 – Pontozás és fordított arányosítás
AK az értékelési szempontokat részletesen a KD II. fejezet Útmutató 6. pontjában ismerteti.

II.2.1)
Elnevezés: 12. Hemostasis reagensek, laboratóriumi műszerek
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
További tárgyak:33696200-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20.-32., Marcali Telephely: 8700 Marcali, Széchenyi u. 17-21
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
12. rész: Hemostasis laboratóriumi reagensek beszerzése és a vizsgálatok végzéséhez szükséges laboratóriumi műszerek biztosítása
Hemostasis, SM KMOK, Kaposvár, Központi Laboratórium, 1 db, PT: éves mérésszám: 31800, 250 napon, napi 2 szint (low, high), APTI: éves mérésszám: 9300, Fibrinogén: éves mérésszám: 9000
Hemostasis, SM KMOK, Kaposvár, Sürgősségi Laboratórium, 1 db, PT: éves mérésszám: 14800, 365 napon, napi 2 szint (low, high), APTI: éves mérésszám: 8300, Fibrinogén: éves mérésszám: 6000
Hemostasis, SM KMOK, Marcali telephely, Sürgősségi Laboratórium1 db + 1 db háttérkészülék, PT: éves mérésszám: 10300, 365 napon, napi 2 szint (low, high)
Hemostasis laboratóriumi reagensek a fent meghatározott mérésszámok szerint
A zavartalan üzemeltetéshez szükséges fogyóanyagok karbantartási anyagok, fogyó-kopó alkatrészek, QC anyagok, stb.
Hemostasis, SM KMOK, Kaposvár, Központi Laboratórium: Vizsg. Számok: PT: 31 800 APTI: 9 300 Fibrinogén: 9 000, 250 napon, napi 2 szint, low, high
Hemostasis, SM KMOK, Kaposvár, Sürgősségi Laboratórium: Vizsg. Számok: PT: 14 800 APTI: 8 300 Fibrinogén: 6 000, 365 napon, napi 2 szint, low, high
Hemostasis, SM KMOK, Marcali telephely, Sürgősségi Laboratórium: Vizsg. Számok: PT: 10 300, 365 napon, napi 2 szint, low, high
Opció:+30% (a II.2.11) pont szerint)
Betanítás a megajánlott készülék használatára: Maximum 5 fő, maximum 3 munkanap
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. 12/1: Lehetőség "HIL check" funkció használatára (Igen/Nem) 20
2 2. 12/1: Csőtöltöttség ellenőrzése (Igen/Nem)  10
3 3. 12/1: Optikai detektálási mód esetében, több alternatív hullámhossz egyidejű használatának lehetősége egy adott mérési paraméter esetén (Igen/Nem)  20
4 4. 12/1: Kézi adatbeviteltől mentes kontroll és kalibrátor értékek feltöltésének lehetősége (Igen/Nem)  10
5 5. 12/1: Adott vizsgálatok esetében lokális kalibráció lehetősége (PT%, PT-INR, Fibrinogen) (Igen/Nem) 20
6 6. 12/1: Rerun- és reflex-tesztek lehetősége (Igen/Nem) 10
7 7. 12/1: Mérésenkénti egyedi küvetta használata (Igen/Nem)  10
8 8. 12/1: PC-s munkaállomás, grafikus nyomtató (Igen/Nem) 10
9 9. 12/1: Automata minta váltó képes zárt mintavételi módban (Igen/Nem) 20
10 10. 12/2: Lehetőség "HIL check" funkció használatára (Igen/Nem)  20
11 11 12/2: Csőtöltöttség ellenőrzése (Igen/Nem)  10
12 12. 12/2: Optikai detektálási mód esetében, több alternatív hullámhossz egyidejű használatának lehetősége egy adott mérési paraméter esetén (Igen/Nem) 20
13 13. 12/2: Kézi adatbeviteltől mentes kontroll és kalibrátor értékek feltöltésének lehetősége (Igen/Nem)  10
14 14. 12/2: Adott vizsgálatok esetében lokális kalibráció lehetősége (PT%, PT-INR, Fibrinogen) (Igen/Nem) 20
15 15. 12/2: Rerun- és reflex-tesztek lehetősége (Igen/Nem) 10
16 16. 12/2: Mérésenkénti egyedi küvetta használata (Igen/Nem) 10
17 17. 12/2: PC-s munkaállomás, grafikus nyomtató (Igen/Nem) 10
18 18. 12/2: Automata minta váltó képes zárt mintavételi módban (Igen/Nem)  20
19 19. 12/3: Mérésenkénti egyedi küvetta használata (Igen/Nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 180
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő valamennyi, a műszaki leírásban meghatározott fogyóanyagok tekintetében +30% Opciót alkalmaz.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Pontszám: 0-10
Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer:
1. 12. Rész ajánlati ár összesen – 180 – Fordított arányosítás
2. Műszaki minőségi szempontok – 270 – Pontozás
AK az értékelési szempontokat részletesen a KD II. fejezet Útmutató 6. pontjában ismerteti.

II.2.1)
Elnevezés: 13. Rutin Kémiai reagensek és automata
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
További tárgyak:33696300-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20.-32., Marcali Telephely: 8700 Marcali, Széchenyi u. 17-21
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
13. rész: Rutin kémiai laboratóriumi reagensek beszerzése és a vizsgálatok végzéséhez szükséges laboratóriumi automaták biztosítása
Rutin kémia SMKMOK, Kaposvár, Központi Laboratórium 1 db+ 1 db háttárkészülék: éves mérésszám: 1.212.315
Rutin kémia SMKMOK, Kaposvár, Sürgős Laboratórium 1 db: éves mérésszám: 454.893
Rutin kémia, Marcali, Sürgős Laboratórium: 1 db, 213.663
Az elvégezni kívánt vizsgálatokhoz szükséges reagensek: a fenti mérésszám szerint, az ártáblázatban meghatározott bontásban
A zavartalan üzemeltetéshez szükséges fogyóanyagok karbantartási anyagok, fogyó-kopó alkatrészek, QC anyagok, stb.: a fenti mérésszám szerint, az ártáblázatban meghatározott bontásban
Opció:+30% (a II.2.11) pont szerint)
Betanítás a megajánlott készülék használatára: Maximum 5 fő, maximum 3 munkanap
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. 13/1: További kémiai vagy immunkémiai egységgel/modullal történő bővítés lehetősége szükség esetén (Igen/Nem)  20
2 2. 13/1: Műszaki lehetőség későbbi integrált pre- és poszt-analitikai modullal történő bővítésre (Igen/Nem) 10
3 3. 13/1: A készülék rendelkezik távoli elérés lehetőségével (Igen/Nem)  10
4 4. 13/2: A készülék rendelkezik távoli elérés lehetőségével (Igen/Nem) 10
5 5. 13/3: A készülék rendelkezik távoli elérés lehetőségével (Igen/Nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 180
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő valamennyi, a műszaki leírásban meghatározott fogyóanyagok tekintetében +30% Opciót alkalmaz.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Pontszám: 0-10
Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer:
1. 13. Rész ajánlati ár összesen – 180 – Fordított arányosítás
2. Műszaki minőségi szempontok – 60 – Pontozás
AK az értékelési szempontokat részletesen a KD II. fejezet Útmutató 6. pontjában ismerteti.

II.2.1)
Elnevezés: 14. Immunkémiai reagens, laboratóriumi automata
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
További tárgyak:33696300-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20.-32., Marcali Telephely: 8700 Marcali, Széchenyi u. 17-21
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
14. rész: Immunkémiai reagensek beszerzése és a vizsgálatok végzéséhez szükséges laboratóriumi automaták biztosítása
Immunkémia, Kaposvár, Központi Laboratórium 1 db+ 1 db háttárkészülék: éves mérésszám: 61.987
Immunkémia, Kaposvár, Sürgős Laboratórium 1 db: éves mérésszám: 3876
Az elvégezni kívánt vizsgálatokhoz szükséges reagensek: a fenti mérésszám szerint, az ártáblázatban meghatározott bontásban
A zavartalan üzemeltetéshez szükséges fogyóanyagok karbantartási anyagok, fogyó-kopó alkatrészek, QC anyagok, stb.: a fenti mérésszám szerint, az ártáblázatban meghatározott bontásban
Opció:+30% (a II.2.11) pont szerint)
Betanítás a megajánlott készülék használatára: Maximum 5 fő, maximum 3 munkanap
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. 14/1: További kémiai vagy immunkémiai egységgel/modullal történő bővítés lehetősége szükség esetén (Igen/Nem)  20
2 2. 14/1: Műszaki lehetőség későbbi integrált pre- és poszt-analitikai modullal történő bővítésre (Igen/Nem) 10
3 3. 14/1. A készülék rendelkezik távoli elérés lehetőségével (Igen/Nem) 10
4 4. 14/1: Az immunkémiai egység alkalmas 15 percen belül PTH szérumból történő meghatározására (Igen/Nem) 20
5 5. 14/2: A készülék rendelkezik távoli elérés lehetőségével (Igen/Nem) 10
6 6. 14/3: A készülék rendelkezik távoli elérés lehetőségével (Igen/Nem)  10
7 7. 14/3: Az immunkémiai egység alkalmas 15 percen belül hs Troponin szérumból történő meghatározására (Igen/Nem) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 180
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő valamennyi, a műszaki leírásban meghatározott fogyóanyagok tekintetében +30% Opciót alkalmaz.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Pontszám: 0-10
Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer:
1. 14. Rész ajánlati ár összesen – 180 – Fordított arányosítás
2. Műszaki minőségi szempontok – 100 – Pontozás
AK az értékelési szempontokat részletesen a KD II. fejezet Útmutató 6. pontjában ismerteti.

II.2.1)
Elnevezés: 15. Vizelet ált., üledék reagensek, labor műszer
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
További tárgyak:33696700-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20.-32., Marcali Telephely: 8700 Marcali, Széchenyi u. 17-21
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
15. rész: Vizelet általános és üledék vizsgálat laboratóriumi reagensek beszerzése és a vizsgálatok végzéséhez szükséges laboratóriumi műszerek biztosítása
Vizelet vizsgáló laboratóriumi automata, SM KMOK, Kaposvár, Központi Laboratórium: 1 db, naponta norm. és path., 250 munkanap, Vizelet üledék vizsgálata: éves mérésszám: 21.600, Vizelet általános kémiai vizsgálata:63.700
Az elvégezni kívánt vizsgálatokhoz szükséges reagensek: a fenti mérésszám szerint, az ártáblázatban meghatározott bontásban
A zavartalan üzemeltetéshez szükséges fogyóanyagok karbantartási anyagok, fogyó-kopó alkatrészek, QC anyagok, stb.: a fenti mérésszám szerint, az ártáblázatban meghatározott bontásban
Opció:+30% (a II.2.11) pont szerint)
Betanítás a megajánlott készülék használatára: Maximum 5 fő, maximum 3 munkanap
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Beépített centrifuga (Igen/Nem) 10
2 2. Teljes látóteres valós mikroszkópos képek megjelenítése (Igen/Nem) 10
3 3. Az üledékvizsgálat nem igényel további reagenst. (Igen/Nem)  10
4 4. Van-e a tesztcsíkon aszkorbinsav mező (Igen/Nem) 10
5 5. Vizelet üledék meghatározása egyszer használatos küvettával (Igen/Nem) 10
6 6. PC-s munkaállomás, grafikus nyomtató (Igen/Nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő valamennyi, a műszaki leírásban meghatározott fogyóanyagok tekintetében +30% Opciót alkalmaz.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Pontszám: 0-10
Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer:
1. 15. Rész ajánlati ár összesen – 60 – Fordított arányosítás
2. Műszaki minőségi szempontok – 60 – Pontozás
AK az értékelési szempontokat részletesen a KD II. fejezet Útmutató 6. pontjában ismerteti.

II.2.1)
Elnevezés: 16. Hepatitis szerológiai reagens, labor műszer
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
További tárgyak:33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20.-32., Marcali Telephely: 8700 Marcali, Széchenyi u. 17-21
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
16. rész: Hepatitis szerológiai vizsgálatokhoz laboratóriumi reagensek beszerzése és a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges laboratóriumi műszerek biztosítása
Készülék a Hepatits szerológia vizsgálathoz: 1 db, éves mérésszám: 5200, Heti egy alkalommal, 2 szinten
Az elvégezni kívánt vizsgálatokhoz szükséges reagensek: a fenti mérésszám szerint, az ártáblázatban meghatározott bontásban
A zavartalan üzemeltetéshez szükséges fogyóanyagok karbantartási anyagok, fogyó-kopó alkatrészek, QC anyagok, stb.: a fenti mérésszám szerint, az ártáblázatban meghatározott bontásban
Opció:+30% (a II.2.11) pont szerint)
Betanítás a megajánlott készülék használatára: Maximum 5 fő, maximum 3 munkanap
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő valamennyi, a műszaki leírásban meghatározott fogyóanyagok tekintetében +30% Opciót alkalmaz.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint.
AK a 16/2012. (II.16.) Korm. r. 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési szempontot.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 084 - 198943
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1. Vérgázanalizátor és reagens
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Radiometer Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12150124
Postai cím: Papírgyár Utca 58-59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1038
Ország: Magyarország
E-mail: info@radiometer.hu
Telefon: +36 18156570
Internetcím(ek): (URL) https://www.radiometer.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 37351675
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14452200
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. HbA1c vizsgálathoz műszer, reagens
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bio-Rad Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96236497
Postai cím: Futó Utca 47-53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1082
Ország: Magyarország
E-mail: info_hungary@bio-rad.com
Telefon: +36 14596100
Internetcím(ek): (URL) www.bio-rad.com
Fax: +36 14596101
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 26155480
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6849800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: 3. Bakt., gomba teny., reagens
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 007015 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: 4. Biokémiai táptalajok, aggl. gyorsteszt
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 007015 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 5 Elnevezés: 5. Mening. gyorsteszt., koag., candida táptalaj
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 007015 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 6 Elnevezés: 6. Fehérje elektrofor. reagens, automata
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 007015 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 7 Elnevezés: 7. Dcont Ideál vérc. méréshez tesztcsík
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 007015 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 8 Elnevezés: 8. Reagens és általános fogyóanyag
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 007015 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 9 Elnevezés: 9. Vércsoport + Rh faktor meghatározás
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 007015 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 10 Elnevezés: 10. Gyorstesztek qualitativ kimutatáshoz
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 007015 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 11 Elnevezés: 11. Hematológiai reagens, laboratóriumi műszerek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Sysmex Hungária Orvosi Laborszervezési és Laborméréstechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95390305
Postai cím: Bécsi Út 271.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: info@sysmex.hu
Telefon: +36 12109670
Internetcím(ek): (URL) www.sysmex.hu
Fax: +36 12109679
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 33902076
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11526100
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 12 Elnevezés: 12. Hemostasis reagensek, laboratóriumi műszerek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Sysmex Hungária Orvosi Laborszervezési és Laborméréstechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95390305
Postai cím: Bécsi Út 271.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: info@sysmex.hu
Telefon: +36 12109670
Internetcím(ek): (URL) www.sysmex.hu
Fax: +36 12109679
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 15386280
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5885400
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 13 Elnevezés: 13. Rutin Kémiai reagensek és automata
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Beckman Coulter Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47081545
Postai cím: Papírgyár Utca 58-59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1038
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@beckman.com
Telefon: +36 12509344
Internetcím(ek): (URL) www.beckmancoulter.com
Fax: +36 12509309
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 118391689
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 39115211
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 14 Elnevezés: 14. Immunkémiai reagens, laboratóriumi automata
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10080870
Postai cím: Edison Utca 1
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: katalin.ban@roche.com
Telefon: +36 23446784
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23446862
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 124511304
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 50397000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 15 Elnevezés: 15. Vizelet ált., üledék reagensek, labor műszer
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10080870
Postai cím: Edison Utca 1
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: katalin.ban@roche.com
Telefon: +36 23446784
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23446862
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 21175419
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8972000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8 Rész száma: 16 Elnevezés: 16. Hepatitis szerológiai reagens, labor műszer
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10080870
Postai cím: Edison Utca 1
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: katalin.ban@roche.com
Telefon: +36 23446784
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23446862
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23885940
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6802202
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § bekezdés a) pontja alapján:
3., 4., 5., 6., 8., 9., 10. közbeszerzési rész a Kbt. 75.§ (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, mivel az adott részben kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
7. közbeszerzési rész a Kbt. 75.§ (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen, mivel az adott részben kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
Az 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § bekezdés b) pontja alapján:
1. rész: Radiometer Magyarország Kft. (24145693-2-41)
2. rész: Bio-Rad Magyarország Kereskedelmi Kft. (13058199-2-42)
11., 12. rész: Sysmex Hungária Orvosi Laborszervezési és Laborméréstechnikai Kft. (14029361-2-41)
13. rész: Beckman Coulter Magyarország Kft. (14735358-2-41)
14., 15., 16. rész: Roche (Magyarország) Gyógyszer és Vegyianyagkereskedelmi Kft. (12176780-2-44)

Az 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § bekezdés c) pontja alapján:
1.rész
Radiometer Magyarország Kft. 1038 Budapest, Papírgyár utca 58-59. (24145693-2-41)
Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelemi Kft. 2040 Budaörs, Edison utca 1. (12176780-2-44)
2.rész
Bio-Rad Magyarország Kereskedelmi Kft. 1082 Budapest, Futó utca 47-53. (13058199-2-42)
Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zrt. 1047 Budapest, Attila utca 126. (10824487-2-41)
REAGENS Fejlesztő,Gyártó és Kereskedelmi Kft. 1155 Budapest, Wysocki utca 1. (10446795-2-42)
3. rész
Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zrt. 1047 Budapest, Attila utca 126. (10824487-2-41
4. rész
Diagon Diagnosztikai Kft. 1047 Budpest, Baross utca 48-52. (10831050-2-41)
5. rész
Diagon Diagnosztikai Kft. 1047 Budpest, Baross utca 48-52. (10831050-2-41)
6. rész
LABORDIAGNOSZTIKA Kft. 2112 Veresegyház, Mester utca 9. (24274548-2-13)
Pannon Diagnosztika Kft. 1193 Budapest, Komjáti utca 31/a (12996708-2-43)
8. rész
Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zrt. 1047 Budapest, Attila utca 126. (10824487-2-41)
9. rész
(Közös ajánlattevők) Biotest Hungaria Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2045 Törökbálint, Torbágy utca 15/A (10938164-2-13), Benedict BioMed Kereskedelmi és Szolgátató Kft. 2461 Tárnok, Tompa utca 48. (22746391-2-13)
10. rész
Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zrt. 1047 Budapest, Attila utca 126. (10824487-2-41)
MEDI-LAB Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2000 Szentendre, Fiastyúk utca 1/A (10875397-2-13)
11. rész
Sysmex Hungária Orvosi Laborszervezési és Laborméréstechnikai Kft. 1037 Budapest, Bécsi út 271. (14029361-2-41)
REAGENS Fejlesztő,Gyártó és Kereskedelmi Kft. 1155 Budapest, Wysocki utca 1. (10446795-2-42)
12. rész
Biomedica Hungaria Orvostechnikai Kft. 1027 Budapest, Ganz utca 16. (10658415-2-41)
Diagon Diagnosztikai Kft. 1047 Budapest, Baross utca 48-52. (10831050-2-41)
Sysmex Hungária Orvosi Laborszervezési és Laborméréstechnikai Kft. 1037 Budapest, Bécsi út 271. (14029361-2-41)
13. rész
Beckman Coulter Magyarország Kft. 1038 Budapest, Papírgyár utca 58-59. (14735358-2-41)
Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft. 2040 Budaörs, Edison utca 1. (12176780-2-44)
14. rész
Pannon Diagnosztika Kft. 1193 Budapest, Komjáti utca 31/a
Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft. 2040 Budaörs, Edison utca 1. (12176780-2-44)
15. rész
Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zrt. 1047 Budapest, Attila utca 126. (10824487-2-41)
Diagon Diagnosztikai Kft. 1047 Budapest, Baross utca 48-52. (10831050-2-41)
Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft. 2040 Budaörs, Edison utca 1. (12176780-2-44)
16. rész
Beckman Coulter Magyarország Kft. 1038 Budapest, Papírgyár utca 58-59. (14735358-2-41)
Biomedica Hungaria Orvostechnikai Kft. 1027 Budapest, Ganz utca 16. 10658415-2-41)
Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zrt. 1047 Budapest, Attila utca 126. (10824487-2-41)
Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft. 2040 Budaörs, Edison utca 1. (12176780-2-44)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)