Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/94
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.15.
Iktatószám:8467/2020
CPV Kód:38900000-4
Ajánlatkérő:MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye: 7030 Paks, hrsz.: 8803/17.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:INETEC-Institute for Nuclear Technology Ltd. for research, development and consulting services
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35969877
Postai cím: HRSZ.: 8803/17
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi
Telefon: +36 75506750
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.atomeromu.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ultrahangos vizsgáló berendezés szállítása
Hivatkozási szám: EKR001094152019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38900000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Ultrahangos vizsgáló berendezés szállítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38900000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye: 7030 Paks, hrsz.: 8803/17.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 darab ultrahangos fázisvezérelt vizsgáló berendezés a Paksi Atomerőműben üzemelő reaktortartályok és gőzfejlesztők hegesztési varratainak gépesített ultrahangos anyagvizsgálatához, amelynek összekapcsolhatónak kell lennie a jelenleg alkalmazott vizsgálórendszer részegységeivel.
Ultrahangos vizsgáló berendezés minimumkövetelményei:
Alkalmazható vizsgálófejek Hagyományos egy-és kétkristályos, lineáris és mátrix fázisvezérelt
Hagyományos vizsgálófej csatornák 8 PE vagy 4 PC
PA vizsgálófej csatornák 128 vagy több
PA vizsgálófej blendeméret 64 vagy több
Adófeszültség 40-200 V (50Ω)
Frekvenciatartomány 0,5-20 MHz
Elektronikai minimumkövetelmények:
Amplitúdó felbontás min. 12 bit
Enkóder interfész 2 tengely x-y enkóder bemenet
Adatgyűjtő és értékelő szoftver minimumkövetelmények:
Értékelő funkciók A-B-C-D-S szken, TOFD, fejlett értékelő funkciók
Tápellátás és kivitel minimumkövetelmények:
Tápellátás 230V/50Hz
IP védettség IP 54 vagy magasabb
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
01893 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Ultrahangos vizsgáló berendezés szállítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/30 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: INETEC-Institute for Nuclear Technology Ltd. for research, development and consulting services
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33032926
Postai cím: Dolenica 28
Város: Zagreb
NUTS-kód: HR
Postai irányítószám: 10250
Ország: Horvátország
E-mail: drazen.novak@inetec.hr
Telefon: +385 916594578
Internetcím(ek): (URL) https://www.inetec.hr/
Fax: +385 16530849
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 239000
Pénznem: EUR

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38900000-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38900000-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye: 7030 Paks, hrsz.: 8803/17.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 darab ultrahangos fázisvezérelt vizsgáló berendezés a Paksi Atomerőműben üzemelő reaktortartályok és gőzfejlesztők hegesztési varratainak gépesített ultrahangos anyagvizsgálatához, amelynek összekapcsolhatónak kell lennie a jelenleg alkalmazott vizsgálórendszer részegységeivel.
Ultrahangos vizsgáló berendezés minimumkövetelményei:
Alkalmazható vizsgálófejek Hagyományos egy-és kétkristályos, lineáris és mátrix fázisvezérelt
Hagyományos vizsgálófej csatornák 8 PE vagy 4 PC
PA vizsgálófej csatornák 128 vagy több
PA vizsgálófej blendeméret 64 vagy több
Adófeszültség 40-200 V (50Ω)
Frekvenciatartomány 0,5-20 MHz
Elektronikai minimumkövetelmények:
Amplitúdó felbontás min. 12 bit
Enkóder interfész 2 tengely x-y enkóder bemenet
Adatgyűjtő és értékelő szoftver minimumkövetelmények:
Értékelő funkciók A-B-C-D-S szken, TOFD, fejlett értékelő funkciók
Tápellátás és kivitel minimumkövetelmények:
Tápellátás 230V/50Hz
IP védettség IP 54 vagy magasabb
A VII.1) További információk pont folytatása:
19.6 Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nevére és címére (7030 Paks, Hrsz.: 8803/17.) kiállított számlát 1 példányban a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. levelezési címére (7031 Paks, Pf.152.) kell küldeni, mellékelve Áru esetén a Megrendelő által lepecsételt, aláírt eredeti/másolt szállítólevelet, illetve Szolgáltatás esetén a Megrendelő által (kettős aláírással) aláírt eredeti/másolt teljesítésigazolást.
19.7 A Szállító jogosult a számlát a törvényi előírásoknak megfelelő, PDF formátumú elektronikus számla formájában benyújtani. Az elektronikus számlát az eszamlafogadas@nusz-zrt.hu email-címre kell megküldeni.
19.8 A számla kiegyenlítése átutalással történik, a számla beérkezését követő 30. naptári napon, amennyiben ez a nap szabadnapra, ünnepnapra, munkaszüneti, illetve bankszünnapra esik, akkor a következő banki napon.
19.9 A számla határidőre történő kifizetésének feltételei:
a) a számlához mellékletként csatolják a Megrendelő által lepecsételt, aláírt eredeti/másolt átvételi igazolással ellátott szállítólevelet, illetve a Megrendelő által (kettős aláírással) aláírt eredeti vagy másolt teljesítésigazolást.
b) a számla alaki és tartalmi elemeinek meg kell felelnie az Európai Unió Tanácsának a többször módosított 2006/112/EK Irányelvének (HÉA Irányelv) 226. cikkében részletezett előírásoknak;
c) a számlának tartalmaznia kell az alábbi adatokat:
 a Szállító és Megrendelő közösségi adószámát;
 a Szerződés számát;
 vámtarifa-számot (HS számot) és nettó súlyt tételenként;
 a csomagolás típusát, a csomagok jelét és darabszámát, bruttó/nettó súlyát;
 az áru származási országát;
 a Szállító bankszámlaszámát, bankjának pontos címét, bankazonosítókat (SWIFT kód, IBAN kód).
19.10 A számla ellenértékének megtérítése a Szerződésben rögzített bankszámlaszámra történik. Amennyiben a számlán lévő bankszámlaszám nem azonos a Szerződésben szereplő bankszámlaszámmal, a Szállító köteles hitelt érdemlően igazolni a számlán feltüntetett bankszámlaszám valódiságát.
19.11 Amennyiben a Szállító a benyújtott számlán rögzített bankszámlaszámtól eltérő bankszámlára kéri a számla kifizetését, a számla kifizetése felfüggeszthető mindaddig, amíg a Szállító hitelt érdemlő módon nem igazolja a bankszámlaszám valódiságát.
19.12 A nem szerződésszerűen benyújtott számla esetén a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. jogosult – a késedelmes fizetés jogkövetkezményei nélkül – a számlát teljesítés nélkül visszaküldeni.
19.13 Minden, a Megrendelő országában felmerülő bankköltséget a Megrendelő, a Megrendelő országán kívül felmerülő bankköltséget a Szállító viseli.
19.14 A Megrendelőnek felróható okból történő késedelmes fizetések utáni kamat mértéke a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. §-a alapján meghatározott késedelmi kamat mértékével egyezik meg, amely a Szerződés szerinti fizetési határidő lejártát követő első naptól számítandó.
7. A Szerződés 3. számú melléklete (Ártáblázat) a Módosításhoz csatolt 1. számú melléklet szerint módosul.
8. A Szerződés 4. számú melléklet (Szállítási követelmények) 2. alpontja az alábbiak szerint módosul, a 4. alpont az alábbiakkal egészül ki:
A szállítás módja, szállítási értesítés
A Szállító az Árut az alábbi szállítási címre - külön költségtérítés nélkül - leszállítja:
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Magyarország 7030 Paks, Hrsz.: 8803/17., Központi raktár, 11. számú épület).
Csomagolás
A Szállító köteles az Árut olyan plombával ellátott szállító dobozban leszállítani, melyben az Áru sértetlensége, bonthatatlansága biztosított. A plomba eltávolítására az Áru üzembe helyezésekor kerül sor, a Szállító és a Megrendelő együttes jelenlétében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 239000
Pénznem: EUR
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: INETEC-Institute for Nuclear Technology Ltd. for research, development and consulting services
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33032926
Postai cím: Dolenica 28
Város: Zagreb
NUTS-kód: HR
Postai irányítószám: 10250
Ország: Horvátország
E-mail: drazen.novak@inetec.hr
Telefon: +385 916594578
Internetcím(ek): (URL) https://www.inetec.hr/
Fax: +385 16530849
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/05/07 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Módosítás nem érinti az ajánlat értékelési szempontjait.
A Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosították:
1. A Szerződés 4. pontja (A szerződés teljesítésének ütemezése) az alábbiak szerint módosult:
4.1 Az Áru mennyiségi átadás-átvétele a Megrendelő székhelyén: a Módosítás hatálybalépését követő 15. naptári nap.
4.2 Az Áru minőségi átadás-átvétele, üzembe helyezése, gyakorlati oktatás megtartása: a Megrendelő írásos értesítésének Szállítói visszaigazolását követő 30. naptári nap (teljesítési véghatáridő).
2. A Szerződés 7. pontjának (Szállítási követelmények) 7.2 és 7.3 alpontja az alábbiak szerint módosul:
7.2 A leszállított Áru a Megrendelő részére való mennyiségi átadás-átvételének helye a Megrendelő székhelye: Magyarország 7030 Paks, Hrsz.: 8803/17., (Központi raktár, 11. számú épület). A Szállító köteles az Árut olyan plombával ellátott szállító dobozban leszállítani, melyben az Áru sértetlensége, bonthatatlansága biztosított. A plomba eltávolítására az Áru üzembe helyezésekor kerül sor, a Szállító és a Megrendelő együttes jelenlétében.
7.3 A Szállító 5 naptári nappal az Áru várható szállítása előtt elektronikus úton megküldi a Megrendelőnek az alábbi adatokat:
a) a szállítás várható időpontja és helye;
b) a csomagok száma;
c) bruttó/nettó (kg), térfogat (m3), csomagok külső méretei.
3. A Szerződés 8. pontja (Az Áru átadás-átvétele) az alábbiak szerint módosul :
8.1 Az Áru Megrendelő részére való mennyiségi átadásának-átvételének helye a Megrendelő székhelye (Magyarország 7030 Paks, Hrsz.: 8803/17., Központi raktár, 11. számú épület).
8.2 A Szerződés 4.1 pontja szerinti részteljesítés elfogadása az Áru vonatkozásában a Megrendelő részéről az Áru szállítását követően azonnal megkezdődő mennyiségi átadás-átvétel eredményes befejezése alapján történik. A mennyiségi átadás-átvétel a szállítólevélen feltüntetett tételek, valamint a Szerződés 7.2 pontjában előírt szállítási és csomagolási követelmények teljesülésének ellenőrzésével történik, eredményességét az aláírt, lepecsételt szállítólevél igazolja.
8.3 Ha a Megrendelő a Megrendelő székhelyén lefolytatott mennyiségi átadás-átvétel során hibát tár fel az Árura vonatkozóan, a Szállító részteljesítése a Megrendelő által nem elfogadott, és erről a Megrendelő a Szállítót haladéktalanul írásban köteles értesíteni. Ebben az esetben a hiba kijavításáig a Megrendelő a Szállító által megküldött számlát nem tekinti érvényesnek, jogosult azt visszaküldeni. A hiba kijavítását a Szállító saját költségén köteles elvégezni (beleértve a hibás Áru fuvarozására vonatkozó költségeket).
8.4 A feltárt hiba kijavítását követően a Szállító köteles a Megrendelőt értesíteni és a teljesítés elfogadására vonatkozóan a Felek a Szerződés az átadás-átvételre irányadó szabályai szerint járnak el.
8.5 Ha a Megrendelő székhelyén lefolytatott mennyiségi átadás-átvétel nem tár fel az Árura vonatkozó hibát, a Szállító részteljesítése az Árura vonatkozóan a Megrendelő által elfogadottnak minősül és a Szállító részteljesítésének időpontja a szállítólevélen szereplő dátum.
8.6 Az Áru minőségi átadás-átvételét a Szállító és a Megrendelő együttesen folytatja le az üzembe helyezéssel egyidőben.
8.7 Ha a Megrendelő a Megrendelő székhelyén lefolytatott minőségi átadás-átvétel során hibát tár fel az Árura vonatkozóan, a Szállító teljesítése a Megrendelő által nem elfogadott, és erről a Megrendelő a Szállítót haladéktalanul írásban köteles értesíteni. A hiba kijavítását a Szállító saját költségén köteles elvégezni (beleértve a hibás Áru fuvarozására vonatkozó költségeket).
Folytatás a VII.1.) További információk pontban.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Tekintettel arra, hogy a Szerződés 9. (Üzembe helyezés) és 10. (Oktatás) pontjának teljesítése az nCov-2019 vírus által okozott humánjárvány-helyzet így különösen a Magyarország Kormánya által az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése és a következmények elhárítása érdekében, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzeti intézkedések miatt nem valósítható meg, ezért a Szerződés módosítása szükséges a szállítás, üzembe helyezés, oktatás és a fizetési feltételek tekintetében. A Módosítás a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontja és a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015.(X.27.)Korm. rend. 22.§(2)bek.b)pontja alapján megalapozott, tekintettel arra, hogy a Módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre és a Módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 239000 Pénznem: EUR
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 239000 Pénznem: EUR

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A Szerződésmódosítás 19.1 Számlázás alpontjában az nCov-2019 vírus által okozott humánjárvány-helyzetre tekintettel relatív határidő került meghatározásra, ezért a szerződés véghatárideje pontos dátummal nem határozható meg.
A VI.2.1) Módosítások ismertetése pont folytatása:
8.8 A feltárt hiba kijavítását követően a Szállító köteles a Megrendelőt értesíteni és a teljesítés elfogadására vonatkozóan a Felek a Szerződés a minőségi átadás-átvételre irányadó szabályai szerint járnak el, melynek során a Szállító ismételten elvégzi az üzembe helyezést majd ezt követően az oktatást.
8.9 Ha a Megrendelő székhelyén lefolytatott minőségi átadás-átvétel nem tár fel az Árura vonatkozó hibát, valamint az üzembe helyezés sikeres és az oktatás megtörtént, a Szállító végteljesítése az Árura vonatkozóan a Megrendelő által elfogadottnak minősül és a Szállító végteljesítésének időpontja a sikeres üzembe helyezés és gyakorlati oktatás befejezésének a napja.
8.10 A végteljesítés Megrendelő általi elfogadásának feltétele, hogy a Szállító valamennyi a Szerződés alapján előírt dokumentumot az Árura vonatkozó összerendelhető és azonosítható módon a Megrendelő részére átadja.
8.11 Az Áru a Szállító mennyiségi teljesítésének időpontjában kerül a Megrendelő tulajdonába.

4. A Szerződés 16. pont (Jótállás és szavatosság) 16.2 alpontja az alábbiak szerint módosul:
16.2 A jótállás időtartama az Áru Megrendelő részére történő minőségi átadás-átvételét követő üzembe helyezést igazoló jegyzőkönyv keltétől számított 36 hónap.
5. A Szerződés 18. pontjának (Teljesítés) 18.3 alpontja az alábbiak szerint módosul, valamint a Szerződés 18. pontja az alábbi új alpontokkal egészül ki:
18.3 A Szállító teljesítésének időpontja a Megrendelő fentiek szerint kiadott teljesítést elfogadó írásbeli nyilatkozatában megjelölt - a Szerződés 8. pontja (Az Áru átadás-átvétele) szerinti - dátum.
18.9 A Szállító a Szerződésben meghatározott feladatai részteljesítésére a Szerződésben meghatározott feltételekkel és ütemezésben jogosult. A Szállító a részteljesítésről írásban köteles értesíteni a Megrendelőt. A Megrendelő a Szállító értesítését követően ellenőrzi a szerződésszerű részteljesítést és az ellenőrzést követő 5 munkanapon belül írásbeli nyilatkozattal értesíti a Szállítót a részteljesítés elfogadásáról vagy visszautasításáról.
18.10 A Megrendelő az elfogadott részteljesítésről igazolást állít ki. A Szállító részteljesítésének időpontja a Szerződés 8. pontjában (Az Áru átadás-átvétele) megjelölt dátum.
18.11 A Megrendelő által elfogadott részteljesítésről szóló igazolás kizárólag a Szállító a részszámla kifizetésére vonatkozó jogosultságát igazolja, és nem jelenti a Szállító részteljesítéssel érintett és egyéb a Szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítésének a Megrendelő általi elfogadását. A Megrendelő a részteljesítés elfogadása mellett kifejezetten fenntartja a jogait arra, hogy a Szállító szerződésszegése vagy bármely a Szerződésben meghatározott kötelezettségeinek hibás teljesítése vagy a további részteljesítések elmaradása esetén a Szerződést megszűntesse és gyakorolja a Szerződésből eredő jogait.
18.13 A Szállító kijelenti, hogy a részteljesítés elfogadása sem mentesíti a Szerződésben meghatározott összes kötelezettsége teljesítése alól és nem korlátozza a Megrendelőt a Szállító hibás teljesítése vagy a további részteljesítések elmaradása esetén fennálló jogainak gyakorlásában és a Szállító teljesítése a késedelemre vonatkozó jogkövetkezmények kivételével jogilag oszthatatlan.
18.16 A részteljesítések elfogadására vonatkozóan megfelelően alkalmazandóak a teljesítés elfogadására irányadó rendelkezések.
6. A Szerződés 19. pontja (Fizetési feltételek) az alábbiak szerint módosul:
19.1 Számlázás
A Szállító a Megrendelő által a Szerződésben meghatározottak szerint elfogadott részteljesítéseket követően az alábbiak szerint jogosult számla benyújtására:
Sorsz. Megnevezés Szállítási határidő Számla összege (EUR)
1 Az áru mennyiségi átadás-átvétele
(a teljesítést igazoló dokumentum az aláírt,
lepecsételt szállítólevél, melyen feltüntetésre kerül,
hogy csak mennyiségi átvétel történt,
a minőségi átvételre az üzembe helyezéssel
egyidejűleg kerül sor) a Módosítás aláírását követő 15. naptári nap 215.100

2 Minőségi átadás-átvétel, üzembe helyezés a Megrendelő írásos értesítésének Szállítói visszaigazolását 23.900
oktatással (9 fő, 10 munkanap) követő 30. naptári nap

19.2 A Szerződésben meghatározott termékbeszerzés és szolgáltatásnyújtása esetében a Felek részteljesítések elfogadásában állapodtak meg.
19.3 Áru (Áru mennyiségi átvétele)
19.3.1 Az elfogadott részteljesítéshez kapcsolódó szállítólevél Megrendelő által történő elfogadását követően a Szállító jogosult számla benyújtására..
19.4 Szolgáltatás esetében (üzembe helyezés, gyakorlati oktatás)
19.4.1 Az elvégzett részteljesítésről SAP-ból kinyomtatott teljesítésigazolási jegyzőkönyvet kell felvenni.
19.4.2 A teljesítésigazolást a Megrendelő (Szállító szerződésszerű teljesítése esetén) a teljesítést követően köteles kiállítani és a Szállító rendelkezésére bocsátani.
19.5 A Szállító köteles a teljesítés hónapját követő hónap tizenötödik napjáig számlát kibocsátani.

Folytatás a VI.1.4) Közbeszerzés mennyisége pontban.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben