Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/97
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.20.
Iktatószám:8468/2020
CPV Kód:24310000-0
Ajánlatkérő:MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU233
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Altox-Chem Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35969877
Postai cím: HRSZ.: 8803/17 8803/17
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi
Telefon: +36 75506750
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.atomeromu.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Technológiai vegyszerek szállítása (7 rész)
Hivatkozási szám: EKR001214842019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24310000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Salétromsav szállítása
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24310000-0
További tárgyak:24411000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye: 7030 Paks, hrsz.: 8803/17.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A közbeszerzés célja salétromsav technikai vegyszer szállítása az alábbiak szerint:
SALÉTROMSAV IPARI-A vegyszer (a jelen részben a továbbiakban: Áru) szállítása 100 %-os töménységre számítva a szállító közúti tartálykocsijában.
Becsült kapacitásigény: legfeljebb 35 tonna 100%-os töménységre számítva / év.
Az Árut az alábbi Minőségi előírás szerinti minőségben kell leszállítani. Az Áru átvételének feltétele a kísérődokumentumok tartalmi megfelelősége, valamint az Áru fizikai szennyezőktől való mentessége.
Minőségi előírás:
- Hatóanyag tartalom: legalább 48 %.
- Klorid tartalom: legfeljebb 0,0005 %.
- Szulfát tartalom: legfeljebb 0,002 %.
- Vas tartalom: legfeljebb 0,0003 %.
- Nehézfémek (ólomban): legfeljebb 0,00002 %.
- Izzítási maradék: legfeljebb 0,02 %.
Az ajánlattal együtt kérjük megküldeni az ajánlatban szereplő Árura vonatkozó minőségi specifikációt, a Minőségi előírásban rögzített paraméterek számszerű közlésével.
Minőségtanúsításként a szállított Áruhoz műbizonylatot kell csatolni, a fenti Minőségi előírás pontban rögzített paraméterek szállítási tételenkénti számszerű közlésével.
A részletes műszaki feltételeket a KD részét képező KML „7.” rész tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/04/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2025/04/01 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 086 - 205403

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 7 Elnevezés: Salétromsav szállítása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/04/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Altox-Chem Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99400020
Postai cím: Illatos Út 19-23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: erzsebet.racz@altox.hu
Telefon: +36 12806546
Internetcím(ek): (URL) www.altox.hu
Fax: +36 12806415
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 19740000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2020.04.30.
A dátum azonos a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás másik része (1. rész - Ammónia-oldat szállítása) eredményeképpen megkötött szerződés módosításának aláírásával, mely módosításról szóló tájékoztató közzétételének dátuma 2020.05.11.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148 §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/14 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24310000-0
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24310000-0
További tárgyak:24411000-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye: 7030 Paks, hrsz.: 8803/17.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés célja salétromsav technikai vegyszer szállítása az alábbiak szerint:
SALÉTROMSAV IPARI-A vegyszer (a jelen részben a továbbiakban: Áru) szállítása 100 %-os töménységre számítva a szállító közúti tartálykocsijában.
Becsült kapacitásigény: legfeljebb 35 tonna 100%-os töménységre számítva / év.
Az Árut az alábbi Minőségi előírás szerinti minőségben kell leszállítani. Az Áru átvételének feltétele a kísérődokumentumok tartalmi megfelelősége, valamint az Áru fizikai szennyezőktől való mentessége.
Minőségi előírás:
- Hatóanyag tartalom: legalább 48 %.
- Klorid tartalom: legfeljebb 0,0005 %.
- Szulfát tartalom: legfeljebb 0,002 %.
- Vas tartalom: legfeljebb 0,0003 %.
- Nehézfémek (ólomban): legfeljebb 0,00002 %.
- Izzítási maradék: legfeljebb 0,02 %.
Az ajánlattal együtt kérjük megküldeni az ajánlatban szereplő Árura vonatkozó minőségi specifikációt, a Minőségi előírásban rögzített paraméterek számszerű közlésével.
Minőségtanúsításként a szállított Áruhoz műbizonylatot kell csatolni, a fenti Minőségi előírás pontban rögzített paraméterek szállítási tételenkénti számszerű közlésével.
A részletes műszaki feltételeket a KD részét képező KML „7.” rész tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/04/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2025/04/01 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 19984860
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Altox-Chem Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99400020
Postai cím: Illatos Út 19-23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: erzsebet.racz@altox.hu
Telefon: +36 12806546
Internetcím(ek): (URL) www.altox.hu
Fax: +36 12806415
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A módosítás a szerződés 1. számú módosítása, amelyet a felek 2020.04.30-án írtak alá.
A módosítás a szállított salétromsav 2020. évi egységárát érinti, azt a felek 6.6%-kal megemelték.
A módosítás a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján megalapozott, mivel az ellenérték növekedése az a) és b) pontokban meghatározott értékek egyikét sem éri el és a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján a szerződés – a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
A szerződés módosítására a fenti feltételek figyelembevételével, a Kbt. 141. § (2) bekezdés alapján került sor, a (4) és (6) bekezdésekben foglalt feltételek vizsgálata nélkül.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 19740000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 19984860 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben