Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/94
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.15.
Iktatószám:8476/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:Győr, Szent Imre út 6. (hrsz: 3546/2)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Euro Generál Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24133650
Postai cím: Árpád Út 32.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szalay András
Telefon: +36 96795759
E-mail: szalay.andras@gyor.gov.hu
Fax: +36 96795615
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Győr, Szent Imre út 6. energetika, info. h. korsz.
Hivatkozási szám: EKR000227252020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„A Győr, Szent Imre út 6. szám alatti épület energetikai korszerűsítése, valamint informatikai hálózat korszerűsítés 2020.”
Szerződés típusa: vállalkozási szerződés
Az építési munkahely megjelölése:
Cím: Győr, Szent Imre út 6. szám alatti épület
Főbb munkanemek:
Falazás és egyéb kőművesmunka 1 ktg
Ácsmunka
- Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése 54,98 m2
- Fa tetőszerkezetek 6,60 m2
- Pallóterítés 122,18 m
- Deszkázás 6,6 m2
Vakolás, rabicolás
- Kültéri vakolóprofilok elhelyezése 116,38
- Kültéri vakolóprofilok elhelyezése 481,88
- Vékonyvakolat alapozók felhordása 927,96
- Vékonyvakolatok tapaszba ágyazott üvegszövet hálóval 867,13
- Lábazati vakolatok 60,84
Bádogozás
- Sávos szalagfedések 6,6,m2
- Fekvőereszcsatorna szerelése 12 m
- Lefolyócső szerelése 13,5 m
- Fóliabádog műanyag szigetelés 143,28 m
- Külső nyílászáróknál párkány kialakítása 362,2 m
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
- Ajtók elhelyezése, Tűzgátló ajtóelem beépítése 1 db
- Egyedi homlokzati hőszigetelt üvegezésű ablak legyártása és elhelyezése 1 ktg
- Egyedi homlokzati hőszigetelt üvegezésű ablak legyártása és elhelyezése 93 db
- Egyedi homlokzati hőszigetelt üvegezésű ablak legyártása és elhelyezése 3 db
- Egyedi homlokzati hőszigetelt üvegezésű ajtó legyártása és elhelyezése 1 db
- Egyedi homlokzati hőszigetelt üvegezésű ablakportál legyártása és elhelyezése 1 db
- Egyedi homlokzati hőszigetelt üvegezésű sorolt szerkezet legyártása és elhelyezése 1 db
- Egyedi homlokzati hőszigetelt üvegezésű ablak legyártása és elhelyezése 25 db
- Egyedi homlokzati hőszigetelt üvegezésű főbejárati automata alumínium portál ajtó legyártása és elhelyezése 1 db
- Egyedi főbejárati belső automata alumínium portál ajtó legyártása és elhelyezése 1 db
- Hőszigetelt, szekcionált garázskapu 2 db
- Biztonsági UV szűrős (100 mikron vtg.) fóliák ragasztása 227,13 m2
- Elbontott tetőkibúvú helyén nyílás lefedése fa pallókkal 1,1 m2
- Műanyag üvegportál készítése belső térben (Porta) 1 + 1 db
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése
- Meglévő tetőkibúvó nyílás lefedéséhez szögacél elhelyezése 4,1 m
- Értékmentő módon leszerelt, megvédve deponált, klíma kültéri egység konzoljainak visszaépítése 1 ktg
- Különálló falazott kéményre szerelt acélhágcsó védőkosárral, átvizsgálása, szükség szerinti javítása 1 ktg
- Falra rögzített acélkorlát elbontása, új rozsdamentes korlát gyártása, elhelyezése lépcsőházban 65 fm
- Pince ablakokra perforált rács elhelyezése 14 db
- Új ablakrács készítése 1 db
- Polikarbonát előtető elhelyezése 1db
- Egyéb épületlakatos szerkezetek gyártása, elhelyezése 1 ktg
- Garázskapu segédszerkezet elhelyezése 2 db
Felületképzés
- Diszperziós festés 538,51 m2
- Acélfelületek közbenső festése 118,50 m2
- Acélfelületek átvonó festése 118,50 m2
Szigetelés
- Meglévő, megmaradó előtetők csapadékvíz elleni szigetelése
Új csapadékvíz elleni szigetelés készítése hőszigetelésre
Vízszintes felületen 26,97 m2
Függőleges felületen 6,33 m2
- Új csapadékvíz elleni szigetelés készítése
Mechanikai fóliabádog rögzítéssel, hajlaterősítéssel
Vízszintes felületen 603,76 m2
Függőleges felületen 79,31 m2
- Megmaradó szellőzőcsatornák függőleges szigetelés felhajtása új szigeteléssel összeépítve 1,17 m2
- Pvc lemez szigetelésbe új tetőösszefolyók, lombkosárral vízhatlan beépítése 7 db
- Páraszellőzők beépítése 25 db
- Tetőfödém lejtésképzése 603,76 m2
- Tetőfödém attikafalak belső oldali hőszigetelése 36,65 m2
- Tetőfödém attikafalak tetejének hőszigetelése 54,98 m2
- Csapadékvíz elleni szigetelés, Járda kialakítása 2 sorban 740 db
- Csapadékvíz elleni szigetelés, Leesés elleni védelem kiépítése 5 db
- Homlokzati hőszigetelés 682,41 m2
- Külső fal; Hőszigetelések épületlábazaton foltonként ragasztva és mechanikusan rögzítve 60,84 m2
- Homlokzati hőszigetelés 118,49 m2
- Alátét- és elválasztó rétegek beépítése 716,96 m2
- Homlokzaton lévő vezetékek, szerelvények, világítótestek értékmegőrző leszerelése és visszaszerelése 1 klt
Takarítási munka 360 m2
Szárazépítés
- Építőmesteri munkák, szárazépítés, ablak körüli belső párkányrészek helyreállítása 1068,71 m
- Építőmesteri munkák, Szárazépítés 8,10 m2
- Szabadon álló előtétfal készítése 20,00 m2
Burkoló munka 1,5 m2
Kertépítési munka 6 + 5 db
Épületgépészet
- Belső lépcsőházba, meglévő radiátorok bontása, átalakítása talpas kivitelre, visszaszerelése 2 db
- Meglévő kültéri klímák ideiglenes leszerelése, átvizsgálása, tisztítása visszahelyezése 10 db
- Meglévő klíma beltéri egységének szerelése 1. emeleti új szerver helyiségbe 1 db
- Meglévő 101 iroda klíma, kül és beltéri egység leszerelése, helyette ugyanakkora teljesítményű új berendezés visszahelyezése 1 klt
Villamos munkák 1 klt
Napelemes hálózat
- Kábeltartó szerkezetek 250 m
- Kábelek, vezetékek 415 m
- Elosztó-berendezések 7 klt
- Villámvédelem, EPH 42 db
- Napelemes rendszer (napelem 158 db; egyedi 10°-os napelemes tartószerkezet lapostetőre 1 klt; Fronius Symo 12.5-3-M inverter 4 klt; 4mm-es Solárkábel 350 m)
Informatikai hálózat
- 1db központi rendezőszekrény 1 klt
- R&M CAT6 UTP patch kábel 1m (Rack oldal) 80 db
- R&M CAT6 UTP patch kábel 2m (Rack oldal) 110 db
- R&M CAT6 UTP falikábel LSOH 8433 m
- R&M 80x80 falidoboz 101 db
- R&M CAT6 UTP csatlakozó modul 190 db
- Gégecső különböző méretekben összesen 394 m
- Kábelcsatorna 50x25mm 132 m
- Födémáttörés 1 db
A fenti munkákhoz a további kiegészítő, bontási és egyéb tételeket a költségvetés tartalmazza részletesen.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az épület felújítása során az ott dolgozók nem kerülnek kiköltöztetésre, melyre tekintettel az ajánlattevőknek figyelemmel kell lenniük az ajánlattétel során, illetve a nyertes ajánlattevőnek a munkavégzés során.
- Kapcsolódó dokumentáció:
Az elvégzendő munka részletes leírását a Műszaki leírás és a hozzá kapcsolódó dokumentumok, az egyes munkanemeket tételesen a költségvetés tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 158989073 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Győr, Szent Imre út 6. energetika, info. h. korsz.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45111000-8
45321000-3
45315100-9
45261300-7
45324000-4
45350000-5
45410000-4
45421100-5
45421160-3
45422000-1
45430000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Győr, Szent Imre út 6. (hrsz: 3546/2)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„A Győr, Szent Imre út 6. szám alatti épület energetikai korszerűsítése, valamint informatikai hálózat korszerűsítés 2020.”
Szerződés típusa: vállalkozási szerződés
Az építési munkahely megjelölése:
Cím: Győr, Szent Imre út 6. szám alatti épület
Főbb munkanemek:
Falazás és egyéb kőművesmunka 1 ktg
Ácsmunka
- Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése 54,98 m2
- Fa tetőszerkezetek 6,60 m2
- Pallóterítés 122,18 m
- Deszkázás 6,6 m2
Vakolás, rabicolás
- Kültéri vakolóprofilok elhelyezése 116,38
- Kültéri vakolóprofilok elhelyezése 481,88
- Vékonyvakolat alapozók felhordása 927,96
- Vékonyvakolatok tapaszba ágyazott üvegszövet hálóval 867,13
- Lábazati vakolatok 60,84
Bádogozás
- Sávos szalagfedések 6,6,m2
- Fekvőereszcsatorna szerelése 12 m
- Lefolyócső szerelése 13,5 m
- Fóliabádog műanyag szigetelés 143,28 m
- Külső nyílászáróknál párkány kialakítása 362,2 m
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
- Ajtók elhelyezése, Tűzgátló ajtóelem beépítése 1 db
- Egyedi homlokzati hőszigetelt üvegezésű ablak legyártása és elhelyezése 1 ktg
- Egyedi homlokzati hőszigetelt üvegezésű ablak legyártása és elhelyezése 93 db
- Egyedi homlokzati hőszigetelt üvegezésű ablak legyártása és elhelyezése 3 db
- Egyedi homlokzati hőszigetelt üvegezésű ajtó legyártása és elhelyezése 1 db
- Egyedi homlokzati hőszigetelt üvegezésű ablakportál legyártása és elhelyezése 1 db
- Egyedi homlokzati hőszigetelt üvegezésű sorolt szerkezet legyártása és elhelyezése 1 db
- Egyedi homlokzati hőszigetelt üvegezésű ablak legyártása és elhelyezése 25 db
- Egyedi homlokzati hőszigetelt üvegezésű főbejárati automata alumínium portál ajtó legyártása és elhelyezése 1 db
- Egyedi főbejárati belső automata alumínium portál ajtó legyártása és elhelyezése 1 db
- Hőszigetelt, szekcionált garázskapu 2 db
- Biztonsági UV szűrős (100 mikron vtg.) fóliák ragasztása 227,13 m2
- Elbontott tetőkibúvú helyén nyílás lefedése fa pallókkal 1,1 m2
- Műanyag üvegportál készítése belső térben (Porta) 1 + 1 db
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése
- Meglévő tetőkibúvó nyílás lefedéséhez szögacél elhelyezése 4,1 m
- Értékmentő módon leszerelt, megvédve deponált, klíma kültéri egység konzoljainak visszaépítése 1 ktg
- Különálló falazott kéményre szerelt acélhágcsó védőkosárral, átvizsgálása, szükség szerinti javítása 1 ktg
- Falra rögzített acélkorlát elbontása, új rozsdamentes korlát gyártása, elhelyezése lépcsőházban 65 fm
- Pince ablakokra perforált rács elhelyezése 14 db
- Új ablakrács készítése 1 db
- Polikarbonát előtető elhelyezése 1db
- Egyéb épületlakatos szerkezetek gyártása, elhelyezése 1 ktg
- Garázskapu segédszerkezet elhelyezése 2 db
Felületképzés
- Diszperziós festés 538,51 m2
- Acélfelületek közbenső festése 118,50 m2
- Acélfelületek átvonó festése 118,50 m2
Szigetelés
- Meglévő, megmaradó előtetők csapadékvíz elleni szigetelése
Új csapadékvíz elleni szigetelés készítése hőszigetelésre
Vízszintes felületen 26,97 m2
Függőleges felületen 6,33 m2
- Új csapadékvíz elleni szigetelés készítése
Mechanikai fóliabádog rögzítéssel, hajlaterősítéssel
Vízszintes felületen 603,76 m2
Függőleges felületen 79,31 m2
- Megmaradó szellőzőcsatornák függőleges szigetelés felhajtása új szigeteléssel összeépítve 1,17 m2
- Pvc lemez szigetelésbe új tetőösszefolyók, lombkosárral vízhatlan beépítése 7 db
- Páraszellőzők beépítése 25 db
- Tetőfödém lejtésképzése 603,76 m2
- Tetőfödém attikafalak belső oldali hőszigetelése 36,65 m2
- Tetőfödém attikafalak tetejének hőszigetelése 54,98 m2
- Csapadékvíz elleni szigetelés, Járda kialakítása 2 sorban 740 db
- Csapadékvíz elleni szigetelés, Leesés elleni védelem kiépítése 5 db
- Homlokzati hőszigetelés 682,41 m2
- Külső fal; Hőszigetelések épületlábazaton foltonként ragasztva és mechanikusan rögzítve 60,84 m2
- Homlokzati hőszigetelés 118,49 m2
- Alátét- és elválasztó rétegek beépítése 716,96 m2
- Homlokzaton lévő vezetékek, szerelvények, világítótestek értékmegőrző leszerelése és visszaszerelése 1 klt
Takarítási munka 360 m2
Szárazépítés
- Építőmesteri munkák, szárazépítés, ablak körüli belső párkányrészek helyreállítása 1068,71 m
- Építőmesteri munkák, Szárazépítés 8,10 m2
- Szabadon álló előtétfal készítése 20,00 m2
Burkoló munka 1,5 m2
Kertépítési munka 6 + 5 db
Épületgépészet
- Belső lépcsőházba, meglévő radiátorok bontása, átalakítása talpas kivitelre, visszaszerelése 2 db
- Meglévő kültéri klímák ideiglenes leszerelése, átvizsgálása, tisztítása visszahelyezése 10 db
- Meglévő klíma beltéri egységének szerelése 1. emeleti új szerver helyiségbe 1 db
- Meglévő 101 iroda klíma, kül és beltéri egység leszerelése, helyette ugyanakkora teljesítményű új berendezés visszahelyezése 1 klt
Villamos munkák 1 klt
Napelemes hálózat
- Kábeltartó szerkezetek 250 m
- Kábelek, vezetékek 415 m
- Elosztó-berendezések 7 klt
- Villámvédelem, EPH 42 db
- Napelemes rendszer (napelem 158 db; egyedi 10°-os napelemes tartószerkezet lapostetőre 1 klt; Fronius Symo 12.5-3-M inverter 4 klt; 4mm-es Solárkábel 350 m)
Informatikai hálózat
- 1db központi rendezőszekrény 1 klt
- R&M CAT6 UTP patch kábel 1m (Rack oldal) 80 db
- R&M CAT6 UTP patch kábel 2m (Rack oldal) 110 db
- R&M CAT6 UTP falikábel LSOH 8433 m
- R&M 80x80 falidoboz 101 db
- R&M CAT6 UTP csatlakozó modul 190 db
- Gégecső különböző méretekben összesen 394 m
- Kábelcsatorna 50x25mm 132 m
- Födémáttörés 1 db
A fenti munkákhoz a további kiegészítő, bontási és egyéb tételeket a költségvetés tartalmazza részletesen.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az épület felújítása során az ott dolgozók nem kerülnek kiköltöztetésre, melyre tekintettel az ajánlattevőknek figyelemmel kell lenniük az ajánlattétel során, illetve a nyertes ajánlattevőnek a munkavégzés során.
- Kapcsolódó dokumentáció:
Az elvégzendő munka részletes leírását a Műszaki leírás és a hozzá kapcsolódó dokumentumok, az egyes munkanemeket tételesen a költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az elvégzett munkákra vonatkozóan vállalt jótállás időtartama (hónapokban) (min. 24 hónap, max. 60 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (egyösszegű nettó átalányár, nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.2.5) Értékelési szempontokhoz:
Ár szempont [Ajánlati ár (egyösszegű nettó átalányár, nettó Ft)]: Ajánlatkérő a beárazott költségvetés főösszesítőjének „Ajánlati ár (egyösszegű nettó átalányár) (nettó Ft)" megnevezésű sorában feltüntetett (tartalékkerettel növelt) nettó összeget bírálja ajánlati árként, a Felolvasólapon ez az összeg szerepeltetendő. A Felolvasólapon az egyösszegű nettó átalányárat (tartalékkerettel együtt) ÁFA (Általános Forgalmi Adó) nélkül kell megadni.
Minőségi szempont [Az elvégzett munkákra vonatkozóan vállalt jótállás időtartama (hónapokban) (min. 24 hónap, max. 60 hónap)]:
Ajánlattevő a sikeres műszaki átadás átvételt követően köteles teljes körű, legalább 24 hónapos jótállást vállalni. A minimális értéket el nem érő megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Ajánlatkérő a vállalt jótállás időtartama bírálati szempont vonatkozásában a 60 hónapot elérő, illetve azt meghaladó mértékű megajánlásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos pontszámot ad. [A Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás.]
További információk:
1.) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdés rendelkezései alapján gazdálkodó szervezet alapításának lehetőségét kizárja.
2.) Az ajánlatok felbontásának feltételei: Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § szerint.
3.) A közbeszerzés nem ismétlődő jellegű.
4.) Információ elektronikus munkafolyamatokról: Ajánlatkérő elektronikusan benyújtott számlákat elfogad, a fizetés elektronikus úton történik.
5.) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
6.) Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése: igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Ajánlatkérő nem ír elő korlátozást.
7.) Az ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok alapján értékeli a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján. Az értékelés 0-10 pontig történik valamennyi részszempont esetén, a minőségi értékelési részszempont esetében a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározással, az ár értékelési részszempont esetében fordított arányosítással. Az ajánlatkérő a részszempontok esetében a pontozást két tizedesjegy pontosságig végzi a kerekítés szabályai szerint. Ha több ajánlatnak azonos a kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül az összességében legelőnyösebbnek, amely alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmaz; azonos ellenszolgáltatás esetében pedig az az ajánlat, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott részszempontok közül a legmagasabb súlyszámú részszempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Amennyiben minden értékelési szempont esetében az ajánlat azonos összeget, értéket tartalmaz, Ajánlatkérő közjegyző jelenlétében sorsolás útján választja ki nyertes Ajánlattevőt.
8.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: KH/2020/46; GY/24/79-38/2020. Rész száma: Elnevezés: Győr, Szent Imre út 6. energetika, info. h. korsz.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Euro Generál Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92230213
Postai cím: Vízmű U. 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
E-mail: gyor@eurogeneral.hu
Telefon: +36 706378229
Internetcím(ek): (URL) www.eurogeneral.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22927800208
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 168379058
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 158989073
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Napelemes rendszer;
Informatikai munkák;
Villamos munkák;
Épületgépészeti munkák;
Nyílászárók beépítése;
Bádogozási munkák;
Felületképzési munkák;
Szigetelési munkák;
Szárazépítési munkák.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83162783
Postai cím: Magyar Utca 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
E-mail: info@fodor.hu
Telefon: +36 96518366
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96518365
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 11469957241
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 162792179 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83162783
Postai cím: Magyar Utca 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11469957241

Hivatalos név: Euro Generál Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92230213
Postai cím: Vízmű U. 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22927800208

Hivatalos név: FK System Építő Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29212956
Postai cím: Richter János Utca 3
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13941770208

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/03/10 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges