Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/97
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.20.
Iktatószám:8511/2020
CPV Kód:65400000-7
Ajánlatkérő:Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76408326
Postai cím: Törteli Út 1-3.
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bobál István
Telefon: +36 53310553
E-mail: Bobal.Istvan@toldykorhaz.hu
Fax: +36 53310860
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://toldykorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://toldykorhaz.hu/
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Komplex hőenergia- és üzemeltetési szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR001083802019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 65400000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet komplex hőenergia ellátása (fűtés, használati-melegvíz [HMV], gőz), valamint a hőenergia-termelő és ellátó rendszer üzemszerű működtetése, karbantartása, hibaelhárítása, üzembiztonságot növelő felújítása, javítási feladatok elvégzése.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/14 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 006537 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 077 - 182144
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/16 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
A Kbt. 148. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően.
II.2.4.) pont folyt:
Beépített hőtermelő berendezések:
• Melegvizes kazánok: (3 darab)
Névleges teljesítménye: Pn: 1600 kW / db
• Gőzkazán: (1-es)
Névleges teljesítménye: Pn: 2,5 t/h
• Gőzkazán: (2-es)
Névleges teljesítménye: Pn: 4 t/h
Műszaki feladatok
1. Kazánházi téglakémény bélelése
• Számítások, tervdokumentáció elkészítése.
• Kéményszerelés: kb. 45 m-es 700-as koracél kémény béléscső behelyezése.
• Engedélyeztetés, kéményseprő szakvélemény.
2. Kazánházi füstcsatorna cseréje
• Számítások, tervdokumentáció elkészítése.
• Régi füstcsatorna bontása, elszállítása.
• 700-as szigetelt füstcsatorna szerelése.
• Engedélyeztetés, kéményseprő szakvélemény.
3. Gáznyomás-szabályzó állomás cseréje
• Gáznyomás-szabályzó berendezése beépítése a járulékos munkákkal (pl. festés), régi elbontása.
• Az új berendezés műszaki üzembe helyezése.
4. Új gőzkazán és segédberendezéseinek beszerzése
• 1,5 t/h / 12 bar gőzkazán szerelvényekkel, füstgáz-hőhasznosítóval, gázégővel történő beszerzése.
5. Új gőzkazán és segédberendezéseinek beépítése, tervezéssel, engedélyeztetéssel
• HOK 4/12 gőzkazán és berendezéseinek elbontása, és elszállítása, környezetszennyező anyagok leadásával
• Tervezés és engedélyeztetés
• Új gőzkazán beépítési munkáinak kivitelezése (szigetelés, gépészet, villamos munkák, hatósági átadás, üzembe helyezés)
III.2.1. pont folyt.:
21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet, 2.mellékletének 4. pontjában foglaltak szerint:
Max. 7200 kW teljesítményű, illetve 12 t/h tömegáramú kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) kezelését Kazánkezelő (2-12 tonna között) végezheti. A beépített berendezések közül több is meghaladja ezt a teljesítményt, erre tekintettel kazánkezelői (vagy azzal egyenértékű) végzettség szükséges azok kezeléséhez.
VI.3. pont folyt.:
19. Jelen felhívás karakter korlátai miatt minden esetben a felhívásban szereplő AT rövidítés Ajánlattevőt, míg AK rövidítés Ajánlatkérőt jelent.
20. AK tájékoztatást ad, a II.2.5.pontban foglalt 2. értékelési részszempontra vonatkozóan, hogy egy szakember vonatkozásában maximum 48 hónap többlet tapasztalatot, így a 4 fő szakember vonatkozásában maximum 192 hónap többlet tapasztalatot, vesz figyelembe.
21. A nyertes AT köteles −legkésőbb a szerz.köt. időpontjára - a közbeszerzés tárgyára (hőenergia-szolgáltatás felelősség) vonatkozó érvényes szakmai felelősségbiztosítást kötni, amelynek mértéke legalább 100 millió Ft/év, és amelynek a teljesítés teljes időtartama alatt érv.ben kell maradnia. A felelősségbizt.-nak ki kell terjednie az ajánlattevő, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi telj.-i segéd által okozott kárért való felelősségre is. A biztosítás meglétét legkésőbb a szerz.kötés időpontjáig be kell mutatni, melynek elmaradása a szerz.kötéstől való visszalépésnek minősül. AT-nek az ajánlatban nyilatkozni kell a felelősségbizt.-ra vonatkozóan.
22. A nyertes AT köteles −legkésőbb a szerz.köt. időpontjára - biztosítani az M2.1) telj.-be bevonni kívánt min.4 fő, OKJ szerinti vagy azzal egyenértékű kazánkezelő szakképesítéssel bíró szakemberen (aki primer és szekunder rendszerekhez kötődő teljesítés terén min. 2 év szakmai tap.-ot igazol) túl további 1 fő azonos szakmai kvalitású szakembert. A szakember igazolását legkésőbb a szerz.kötés időpontjáig be kell mutatni, melynek elmaradása a szerz.kötéstől való visszalépésnek minősül.
23. AK tájékoztatást ad, hogy közbeszerzési eljárása külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik.
Helyesen:
A Kbt. 148. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően.
II.2.4.) pont folyt:
Beépített hőtermelő berendezések:
• Melegvizes kazánok: (3 darab)
Névleges teljesítménye: Pn: 1600 kW / db
• Gőzkazán: (1-es)
Névleges teljesítménye: Pn: 2,5 t/h
• Gőzkazán: (2-es)
Névleges teljesítménye: Pn: 4 t/h
Műszaki feladatok
1. Kazánházi téglakémény bélelése
• Számítások, tervdokumentáció elkészítése.
• Kéményszerelés: kb. 45 m-es 700-as koracél kémény béléscső behelyezése.
• Engedélyeztetés, kéményseprő szakvélemény.
2. Kazánházi füstcsatorna cseréje
• Számítások, tervdokumentáció elkészítése.
• Régi füstcsatorna bontása, elszállítása.
• 700-as szigetelt füstcsatorna szerelése.
• Engedélyeztetés, kéményseprő szakvélemény.
3. Gáznyomás-szabályzó állomás cseréje
• Gáznyomás-szabályzó berendezése beépítése a járulékos munkákkal (pl. festés), régi elbontása.
• Az új berendezés műszaki üzembe helyezése.
4. Új gőzkazán és segédberendezéseinek beszerzése
• 1,5 t/h / 12 bar gőzkazán szerelvényekkel, füstgáz-hőhasznosítóval, gázégővel történő beszerzése.
5. Új gőzkazán és segédberendezéseinek beépítése, tervezéssel, engedélyeztetéssel
• HOK 4/12 gőzkazán és berendezéseinek elbontása, és elszállítása, környezetszennyező anyagok leadásával
• Tervezés és engedélyeztetés
• Új gőzkazán beépítési munkáinak kivitelezése (szigetelés, gépészet, villamos munkák, hatósági átadás, üzembe helyezés)
III.2.1. pont folyt.:
21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet, 2.mellékletének 4. pontjában foglaltak szerint:
Max. 7200 kW teljesítményű, illetve 12 t/h tömegáramú kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) kezelését Kazánkezelő (2-12 tonna között) végezheti. A beépített berendezések közül több is meghaladja ezt a teljesítményt, erre tekintettel kazánkezelői (vagy azzal egyenértékű) végzettség szükséges azok kezeléséhez.
VI.3. pont folyt.:
19. Jelen felhívás karakter korlátai miatt minden esetben a felhívásban szereplő AT rövidítés Ajánlattevőt, míg AK rövidítés Ajánlatkérőt jelent.
20. AK tájékoztatást ad, a II.2.5.pontban foglalt 2. értékelési részszempontra vonatkozóan, hogy egy szakember vonatkozásában maximum 48 hónap többlet tapasztalatot, így a 4 fő szakember vonatkozásában maximum 192 hónap többlet tapasztalatot, vesz figyelembe.
21. A nyertes AT köteles −legkésőbb a szerz.köt. időpontjára - a közbeszerzés tárgyára (hőenergia-szolgáltatás felelősség) vonatkozó érvényes szakmai felelősségbiztosítást kötni, amelynek mértéke legalább 100 millió Ft/év, és amelynek a teljesítés teljes időtartama alatt érv.ben kell maradnia. A felelősségbizt.-nak ki kell terjednie az ajánlattevő, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi telj.-i segéd által okozott kárért való felelősségre is. A biztosítás meglétét legkésőbb a szerz.kötés időpontjáig be kell mutatni, melynek elmaradása a szerz.kötéstől való visszalépésnek minősül. AT-nek az ajánlatban nyilatkozni kell a felelősségbizt.-ra vonatkozóan.
22. A nyertes AT köteles −legkésőbb a szerz.köt. időpontjára - biztosítani az M2.1) telj.-be bevonni kívánt min.4 fő, OKJ szerinti vagy azzal egyenértékű kazánkezelő szakképesítéssel bíró szakemberen (aki primer és szekunder rendszerekhez kötődő teljesítés terén min. 2 év szakmai tap.-ot igazol) túl további 1 fő azonos szakmai kvalitású szakembert. A szakember igazolását legkésőbb a szerz.kötés időpontjáig be kell mutatni, melynek elmaradása a szerz.kötéstől való visszalépésnek minősül.
23. AK tájékoztatást ad, hogy közbeszerzési eljárása külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik.
24. Az egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosításra kerültek.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/05/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/06/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/05/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/06/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bekezdése alapján a felhívásban az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján meghosszabbította, mert a kiegészítő tájékoztatásra érkezett válaszok tartalmára tekintettel a közbeszerzési dokumentumokat módosította. A jelen hirdetmény módosításával egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumok is módosultak. Ez az információ megadásra került a hirdetmény VI.4.3. pontjában is.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ