Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/95
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.18.
Iktatószám:8515/2020
CPV Kód:45222100-0
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Önkormányzata
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91156031
Postai cím: Városház Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sárádi Kálmánné
Telefon: +36 13271656
E-mail: ehr2@budapest.hu
Fax: +36 13271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: LSZK tervezése és kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000875662018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45222100-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: LSZK tervezése és kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45210000-2
45232470-7
45233228-3
45340000-2
65000000-3
71220000-6
71240000-2
71320000-7
90722200-6
90732200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XVIII. ker. 140018/2 hrsz, Ipacsfa utcai 14. c.,
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozó feladata a Bp. XVIII. ker. Ipacsfa utca 14.(hrsz.:140018/2) telekingatlan kármentesítési feladatainak ellátása és a telekingatlanon létesítendő Logisztikai és Szolgáltató Központ létesítmény kivitelezése a Megrendelői követelményekben rögzítettek figyelembevételével,betartásával. Vállalkozó feladata a kivitelezéshez szükséges vmennyi kiviteli terv és az összes egyéb a kivitelezéshez és a beavatkozás elvégzéséhez ill lezárásához szükséges dokumentáció és terv elkészítése,ill szükség esetén a meglévő engedélyek módosítása. Vállalkozó feladata a kármentesítéshez kapcsolódóan különösen: 1.Talajcsere és bontási munkálatok a résfal és a telekhatár közötti mintegy 7-14m szélességű sávban 2,2-4,6m vastagságú szennyezett salakos feltöltés kitermelésével,tiszta talajvisszatöltésével. Terület nagysága kb. 6.200m2. 2.A telekingatlan résfalas körbehatárolása, lezárása,hossz: kb. 720m 3.Csapadékvíz elvezető rendszer és talajvízfigyelő és kármentesítési monitoring kút rendszer 4.Beavatkozási záródokumentáció és a hozzá szükséges tervek és vizsgálatok elkészítése Vállalkozó feladata a kivitelezéshez kapcsolódóan különösen: Az LSZK részeként kivitelezendő vegyes települési (EWC 20 03 01) hulladékátrakó állomás, fedett garat és rámpa éves szinten elvárt fogadó és feldolgozó kapacitás 110000 t/év 1.Átrakó-tömörítő állomás - Technológiai építmény 2 db kezelői konténerrel - Beépített területkb. 399m2 - Bruttó szintterület kb.423m2 (konténer a garat felépítményéhez erősítve) 3 oldalról zárt,fedett-nyitott építmény. - Ürítő térre felvezető rámpa: kb.22m széles 50m hosszú 10%-os esésű Technológiai gépsor szerelése, főbb jellemzői: Tömörítés és átrakás zárt konténerekbe,napi 400 t hulladék mennyiségre méretezve. Két konténermozgató sín telepítése, Ürítő garat (2db, garatonként 2hulladékgyűjtő és szállító gépjármű egyidejű ürítése) - Tömörítő gép (2állásos,napi 400t kapacitás) - 54db DIN30722-1 szabv. 28 m3 térfogatú konténer 2.Hulladékudvar és szociális blokk: hulladékudvar területén álló, meglévő vasbeton silók bontása - mintegy 1900m2 erősített fagyálló beton burkolat kialakítása, 3.Gépkocsi és konténermosó épület - csarnoképület: beépített terület kb.360m2 Technológiai gépsor szerelése,főbb paraméterei: - fedett kialakítású, gépkocsi mosó sor: min.
40 bar-os nyomású, járműalváz- és felépítménymosásra alkalmas berendezés telepítés(kapacitás: 12db célgép/nap). - kézi és gép konténer mosó sor: fém és műanyag hulladékgyűjtő tartályok tisztítására, mosására alkalmas tartálymosó berendezés illetve kézi mosó berendezések telepítése, közműcsatlakozásainak megvalósításával. 4.Gépjavító műhely - alapkövetelmények: két beállás biztosíthatósága, áthajthatóság biztosítása - minimum 4m széles kapukkal, min. 12m nettó aknahossz 5.Hídmérleg és mérlegház - 50t teherbírású hídmérleg elbontása, süllyesztett kettős hídmérleg telepítése: min.18,0m hosszú, 60t méréshatárú hídmérleg - mérlegház kivitelezése 6.Öltöző és pihenő épület - öltöző és pihenőépület kivitelezése - napkollektoros elsődleges meleg víztermeléssel 7.Portaépület felújítása és átalakítása meglévő portaépület felújítása és szerver szoba kialakítása 8.Telephely főkapu szabad áthajtási szélességű,tolható,elektromos vezérlésű úszó kapu,külön személyi bejárattal,csatlakozó új kerítésszakasszal 9.Iparvágányok bontása: az UVH/VF/601/1/2017. iktatószámú engedélyben és a VHF/13228/2017-NFM.iktatószámú határozatban foglaltak teljes körű betartásával kell elvégezni 10.Telephely területén található Hídelemek elbontása és elszállítása: -6db acélszerkezű, beton tetejű hídelem elszállítása és/v hasznosítása a telephelyről.11.Bútor konszignáció és elrendezési terv készítése,bútorok beszerzése és leszállítása: -Nyertes feladata a LSZK üzemeltetéséhez szükséges bútorok beszerzése,leszállítása,ill a bútorok beszerzéséhez szükséges bútor konszignáció és épület szintű bútor elrendezési terv készítése,a Kiviteli tervekhez igazítottan A részletes műszaki, szakmai követelményeket a KDműszaki leírás tart.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-3.2.2-15-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 206 - 501293

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: LSZK tervezése és kivitelezése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22995591
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 021_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 6974474031 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. § (1)-(10) bekezdései alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45222100-0
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45210000-2
45232470-7
45233228-3
45340000-2
65000000-3
71220000-6
71240000-2
71320000-7
90722200-6
90732200-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XVIII. ker. 140018/2 hrsz, Ipacsfa utcai 14. c.,
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozó feladata a Bp. XVIII. ker. Ipacsfa utca 14.(hrsz.:140018/2) telekingatlan kármentesítési feladatainak ellátása és a telekingatlanon létesítendő Logisztikai és Szolgáltató Központ létesítmény kivitelezése a Megrendelői követelményekben rögzítettek figyelembevételével,betartásával. Vállalkozó feladata a kivitelezéshez szükséges vmennyi kiviteli terv és az összes egyéb a kivitelezéshez és a beavatkozás elvégzéséhez ill lezárásához szükséges dokumentáció és terv elkészítése,ill szükség esetén a meglévő engedélyek módosítása. Vállalkozó feladata a kármentesítéshez kapcsolódóan különösen: 1.Talajcsere és bontási munkálatok a résfal és a telekhatár közötti mintegy 7-14m szélességű sávban 2,2-4,6m vastagságú szennyezett salakos feltöltés kitermelésével,tiszta talajvisszatöltésével. Terület nagysága kb. 6.200m2. 2.A telekingatlan résfalas körbehatárolása, lezárása,hossz: kb. 720m 3.Csapadékvíz elvezető rendszer és talajvízfigyelő és kármentesítési monitoring kút rendszer 4.Beavatkozási záródokumentáció és a hozzá szükséges tervek és vizsgálatok elkészítése Vállalkozó feladata a kivitelezéshez kapcsolódóan különösen: Az LSZK részeként kivitelezendő vegyes települési (EWC 20 03 01) hulladékátrakó állomás, fedett garat és rámpa éves szinten elvárt fogadó és feldolgozó kapacitás 110000 t/év 1.Átrakó-tömörítő állomás - Technológiai építmény 2 db kezelői konténerrel - Beépített területkb. 399m2 - Bruttó szintterület kb.423m2 (konténer a garat felépítményéhez erősítve) 3 oldalról zárt,fedett-nyitott építmény. - Ürítő térre felvezető rámpa: kb.22m széles 50m hosszú 10%-os esésű Technológiai gépsor szerelése, főbb jellemzői: Tömörítés és átrakás zárt konténerekbe,napi 400 t hulladék mennyiségre méretezve. Két konténermozgató sín telepítése, Ürítő garat (2db, garatonként 2hulladékgyűjtő és szállító gépjármű egyidejű ürítése) - Tömörítő gép (2állásos,napi 400t kapacitás) - 54db DIN30722-1 szabv. 28 m3 térfogatú konténer 2.Hulladékudvar és szociális blokk: hulladékudvar területén álló, meglévő vasbeton silók bontása - mintegy 1900m2 erősített fagyálló beton burkolat kialakítása, 3.Gépkocsi és konténermosó épület - csarnoképület: beépített terület kb.360m2 Technológiai gépsor szerelése,főbb paraméterei: - fedett kialakítású, gépkocsi mosó sor: min.
40 bar-os nyomású, járműalváz- és felépítménymosásra alkalmas berendezés telepítés(kapacitás: 12db célgép/nap). - kézi és gép konténer mosó sor: fém és műanyag hulladékgyűjtő tartályok tisztítására, mosására alkalmas tartálymosó berendezés illetve kézi mosó berendezések telepítése, közműcsatlakozásainak megvalósításával. 4.Gépjavító műhely - alapkövetelmények: két beállás biztosíthatósága, áthajthatóság biztosítása - minimum 4m széles kapukkal, min. 12m nettó aknahossz 5.Hídmérleg és mérlegház - 50t teherbírású hídmérleg elbontása, süllyesztett kettős hídmérleg telepítése: min.18,0m hosszú, 60t méréshatárú hídmérleg - mérlegház kivitelezése 6.Öltöző és pihenő épület - öltöző és pihenőépület kivitelezése - napkollektoros elsődleges meleg víztermeléssel 7.Portaépület felújítása és átalakítása meglévő portaépület felújítása és szerver szoba kialakítása 8.Telephely főkapu szabad áthajtási szélességű,tolható,elektromos vezérlésű úszó kapu,külön személyi bejárattal,csatlakozó új kerítésszakasszal 9.Iparvágányok bontása: az UVH/VF/601/1/2017. iktatószámú engedélyben és a VHF/13228/2017-NFM.iktatószámú határozatban foglaltak teljes körű betartásával kell elvégezni 10.Telephely területén található Hídelemek elbontása és elszállítása: -6db acélszerkezű, beton tetejű hídelem elszállítása és/v hasznosítása a telephelyről.11.Bútor konszignáció és elrendezési terv készítése,bútorok beszerzése és leszállítása: -Nyertes feladata a LSZK üzemeltetéséhez szükséges bútorok beszerzése,leszállítása,ill a bútorok beszerzéséhez szükséges bútor konszignáció és épület szintű bútor elrendezési terv készítése,a Kiviteli tervekhez igazítottan A részletes műszaki, szakmai követelményeket a KDműszaki leírás tart.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 6974474031
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22995591
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 021_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A módosítás a műszaki tartalmat érinti oly módon, hogy a kármentesítési feladatok teljesítésének részeként létesítendő résfal nem HDPE fóliás technológiával, hanem vasalatlan beton résfalként valósul meg. A műszaki tartalom módosulása a teljesítési határidőt és a szerződés ellenértékét nem érinti. A szerződésmódosítás jogalapja a Kbt. 141. § (6) bekezdése. A szerződésmódosítás aláírásának időpontja 2020.05.04.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A kiviteli tervek előkészítése során végzett zagyvizsgálatok és dinamikus szondázással végzett talajvizsgálatok eredményei alapján a tenderterv szerinti vagy ahhoz hasonló zagyreceptúra használata mellett az építési területen tapasztalható talajviszonyok közt az önszilárduló zagyfal nem építhető meg, az feltehetően beszakadásokkal járna, ami egyfelől a fólia behelyezését lehetetlenítené el, másfelől jelentős felszínsüllyedéssel, illetve a közeli épületek károsodásával járhatna, ezért az állékony és biztonságos szerkezetek megvalósítása érdekében, műszaki szükségességből a résfalat beton anyagból kell megépíteni, ami egyenértékű műszaki megoldás a HDPE fóliás technológiával.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 6974474031 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 6974474031 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben