Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/97
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.20.
Iktatószám:8517/2020
CPV Kód:38300000-8
Ajánlatkérő:Eötvös Loránd Tudományegyetem
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34696556
Postai cím: Egyetem Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sándor Endre Márton
Telefon: +36 309118169
E-mail: sandor.endre.marton@kancellaria.elte.hu
Fax: +36 14116721
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.elte.hu/kozbeszerzes
A felhasználói oldal címe (URL): www.elte.hu/kozbeszerzes
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gépészmérnöki eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000301002020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38300000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya „Gépészmérnöki eszközök beszerzése az ELTE részére EFOP projektek keretében”

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/14 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 007096 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 080 - 188111
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/21 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 7
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya „Gépészmérnöki eszközök beszerzése az ELTE részére EFOP projektek keretében”, vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján az műszaki leírásban felsorolt termékekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése:
Érzékelők mérési adatgyűjtőhöz:
Tétel száma Tétel neve Mennyiség (db)
1 gyorsulásmérő (1 tengely mentén) 2
2 erőmérő cella húzó/nyomó igénybevételhez, 200 N-os méréshatárral 1
3 erőmérő cella nyomó igénybevételhez, 5 kN-os méréshatárral 1
4 induktív útmérő, 10 mm-es méréshatárral 1
5 induktív útmérő, 20 mm-es méréshatárral 1
6 nyúlásmérő bélyeg csomag 1
7 elővezetékelt nyúlásmérő bélyeg egyirányú nyúlásmérő bélyeg (húzó-nyomó igénybevételhez) 10
8 elővezetékelt egyirányú nyúlásmérő bélyeg (húzó-nyomó igénybevételhez) (acélhoz) 10
9 elővezetékelt kétirányú nyúlásmérő bélyeg (hajlító igénybevételhez) (alumíniumhoz) 10
10 elővezetékelt kétirányú nyúlásmérő bélyeg (hajlító igénybevételhez) (acélhoz) 10
11 elővezetékelt kétirányú nyúlásmérő bélyeg (nyíró/csavaró igénybevételhez) (alumíniumhoz) 10
12 analóg kivezérlő modul 1
13 szerelt kábel a háromtengelyű gyorsulásérzékelőhöz 1
14 adapter 3
15 adapter negyedhíd kiegészítésre 4
16 D-Sub-15 apa csatlakozó készlet 8
17 kábel a 2 db egytengelyű gyorsulás-érzékelőhöz 2
18 optikai érzékelő elmozdulás mérésére 1
Jótállás: 24 hónap
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek és funkcionalitásnak való megfelelést vizsgálja.
A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, azonban az eszközök részletes műszaki leírása az alábbi hozzáférési úton közvetlenül elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000301002020/reszletek
Az ellenszolgáltatás tartalmazza: a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza továbbá a beüzemelés, betanítás (a kezelőszemélyzet, tervezetten 1-3 fő részére, 1 napos, 8 órát meg nem haladó időtartamban) költségeit a szerződés-tervezet III.3) pontjában részletezettek szerint.
Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő számára új, azaz bontatlan és használatlan, rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket megajánlani. Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget használt (vagy akár felújított) termékek megajánlására. Tehát az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható meg.
Helyesen:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya „Gépészmérnöki eszközök beszerzése az ELTE részére EFOP projektek keretében”, vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján az műszaki leírásban felsorolt termékekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése:
Érzékelők mérési adatgyűjtőhöz:
Tétel száma Tétel neve Mennyiség (db)
1 gyorsulásmérő (1 tengely mentén) 2
2 erőmérő cella húzó/nyomó igénybevételhez, 200 N-os méréshatárral 1
3 erőmérő cella nyomó igénybevételhez, 5 kN-os méréshatárral 1
4 induktív útmérő, 10 mm-es méréshatárral 1
5 induktív útmérő, 20 mm-es méréshatárral 1
6 nyúlásmérő bélyeg csomag 1
7 elővezetékelt nyúlásmérő bélyeg egyirányú nyúlásmérő bélyeg (húzó-nyomó igénybevételhez) 10
8 elővezetékelt egyirányú nyúlásmérő bélyeg (húzó-nyomó igénybevételhez) (acélhoz) 10
9 elővezetékelt kétirányú nyúlásmérő bélyeg (hajlító igénybevételhez) (alumíniumhoz) 10
10 elővezetékelt kétirányú nyúlásmérő bélyeg (hajlító igénybevételhez) (acélhoz) 10
11 elővezetékelt kétirányú nyúlásmérő bélyeg (nyíró/csavaró igénybevételhez) (alumíniumhoz) 10
12 analóg kivezérlő modul 1
13 szerelt kábel a háromtengelyű gyorsulásérzékelőhöz 1
14 adapter 3
15 adapter negyedhíd kiegészítésre 4
16 D-Sub-15 apa csatlakozó készlet 8
17 kábel a 2 db egytengelyű gyorsulás-érzékelőhöz 2
18 optikai érzékelő elmozdulás mérésére 2
Jótállás: 24 hónap
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek és funkcionalitásnak való megfelelést vizsgálja.
A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, azonban az eszközök részletes műszaki leírása az alábbi hozzáférési úton közvetlenül elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000301002020/reszletek
Az ellenszolgáltatás tartalmazza: a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza továbbá a beüzemelés, betanítás (a kezelőszemélyzet, tervezetten 1-3 fő részére, 1 napos, 8 órát meg nem haladó időtartamban) költségeit a szerződés-tervezet III.3) pontjában részletezettek szerint.
Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő számára új, azaz bontatlan és használatlan, rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket megajánlani. Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget használt (vagy akár felújított) termékek megajánlására. Tehát az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható meg.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/05/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/05/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/05/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/05/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A 7. II.2.4) pontjával összhangban az ártáblázat szintén elírást tartalmaz, ahol is a helyes mennyiség szintén 2 db.
=> Ajánlatkérő a módosított ártáblázatot a Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja. Kérjük, az ajánlataikat a módosított ártáblázatban szíveskedjenek megtenni!
A 7. rész műszaki adatlapja szintén elírást tartalmaz:
Tévesen Helyesen
Rendelkezzen az erőmérő cellába integrált TEDS-szel (Transducer Electronic Data Sheet, IEEE 1451.4 protokoll szerint) Rendelkezzen a szenzorba integrált TEDS-szel (Transducer Electronic Data Sheet, IEEE 1451.4 protokoll szerint)
=> Ajánlatkérő a módosított műszaki adatlapot Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja. Kérjük, az ajánlataikat a módosított műszaki adatlapon szíveskedjenek megtenni!
4. A 13. rész műszaki adatlapja szintén elírást tartalmaz:
Tévesen Helyesen
Rendelkezzen az erőmérő cellába integrált TEDS-szel (Transducer Electronic Data Sheet, IEEE 1451.4 protokoll szerint) Rendelkezzen a szenzorba integrált TEDS-szel (Transducer Electronic Data Sheet, IEEE 1451.4 protokoll szerint)
=> Ajánlatkérő a módosított műszaki adatlapot Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja. Kérjük, az ajánlataikat a módosított műszaki adatlapon szíveskedjenek
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ