Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/98
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.21.
Iktatószám:8572/2020
CPV Kód:03114100-4
Ajánlatkérő:Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Teljesítés helye:A KNPI Izsák-Páhi telephelye (Izsák hrsz: 052/5, Páhi hrsz: 040/1).;A KNPI bugacpusztaházi telephelye (hrsz: 0567/1).;KNPI pusztaszeri telephelye (hrsz: 0127/4).;KNPI Izsáki 100-as telephelye (hrsz: 07/14).;KNPI Kunszentmiklós-nagyállási telephelye (hrsz: 031/).
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31222860
Postai cím: Liszt Ferenc Utca 19.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kolozsvári-Kovács Rita
Telefon: +36 76482611
E-mail: titkarsag@knp.hu
Fax: +36 76481074
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.knp.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000257282020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000257282020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szalma beszerzés 2020
Hivatkozási szám: EKR000257282020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03114100-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1) Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontja szerint összesen legfeljebb 6.000 bála szalma beszerzése érdekében kíván keretmegállapodásokat kötni az alábbi 5 részben: 1. rész: Izsák-Páhi: 1.500 bála, 2. rész: bugacpusztaházi telep: 1.500 bála, 3. rész: pusztaszeri telep: 1.500 bála, , 4. rész: Izsák-100-as telep: 1.000 bála, 5.rész: Kunszentmiklós-nagyállási telep: 500 bála. Az átvétel minden esetben mennyiségi átvétellel és a minőség ellenőrzésével, a birtokba adással történik.
2) A megvásárolandó szalma átvétele ajánlatkérő választása szerint – mely az egyedi megrendelésben rögzítésre kerül –
vagy a nyertes ajánlattevő (Eladó) által megjelölt helyszínen (telephelyen) történik, mely esetben az áru ajánlatkérő állattartó telepére való szállítása az ajánlatkérő feladata, vagy az eladónak kell azt az ajánlatkérő állattartó telepére beszállítani. Folyt:III.1.2
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 1500 bála alomanyagként tört.felh. alk. szalma I.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03114100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: A KNPI Izsák-Páhi telephelye (Izsák hrsz: 052/5, Páhi hrsz: 040/1).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: 1500 bála alomanyagként történő felhasználásra alkalmas szalma beszerzése a KNPI Izsák-Páhi telephelyére. Az 1500 bála alomanyagként történő felhasználásra alkalmas szalmával kapcsolatos követelmények: bálázva (körbála), a szalmabálákat a 2020-as gazdálkodási évben keletkezett gabonafélék szármaradványából állították elő, minimum 250 kg-os bála tömeg, penész és vízmentes állapotú, minimum 125x150 cm méretben készült bálák, telephelyre szállítással. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatályba lépését követő 9 hónapban kell a szerződést teljesítenie, és az egyedi megrendelésekben foglalt árut biztosítania. Ugyanakkor Ajánlatkérő jelzi, hogy a KNPI Izsák-Páhi telephelyére (Izsák hrsz: 052/5, Páhi hrsz: 040/1) tervezetten a teljes mennyiséget megrendeli 2020. október 31-ig. Amennyiben a teljes mennyiség megrendelésére ezen időpontig nem kerül sor, úgy a még meg nem rendelt mennyiséget a szerződés 9 hónapos hatálya alatt jogosult megrendelni. A minőség és mennyiség ellenőrzése az átadás helyén történik. Az ellenőrzés módja: fizikai vizsgálat. Érzékszervi vizsgálattal kerül megállapításra a minőségi követelményeknek való megfelelés. Az elvégzendő feladat részletes meghatározását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A megajánlott áru bio minősítésű? (igen/nem) 8
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 92
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlati biztosíték nincs. Szerződéskötés feltételei: 1) A számla jogosultja kitölti az átláthatósági nyilatkozatot az Áht. 41.§ (6) bekezdés szerint. 2) A külföldi adóilletőségű nyertes AT csatolja a Kbt. 136.§ (2) bekezdés szerinti meghatalmazást. Elmaradásukat AK a nyertes AT visszalépésének tekinti (Kbt.131.§ (4) bekezdés).

II.2.1)
Elnevezés: 1500 bála alomanyagként tört.felh. alk. szalma II.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03114100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: A KNPI bugacpusztaházi telephelye (hrsz: 0567/1).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész: 1500 bála alomanyagként történő felhasználásra alkalmas szalma beszerzése a KNPI bugacpusztaházi telephelyére. Az 1500 bála alomanyagként történő felhasználásra alkalmas szalmával kapcsolatos követelmények: bálázva (körbála), a szalmabálákat a 2020-as gazdálkodási évben keletkezett gabonafélék szármaradványából állították elő, minimum 250 kg-os bála tömeg, penész és vízmentes állapotú, minimum 125x150 cm méretben készült bálák, telephelyre szállítással. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatályba lépését követő 9 hónapban kell a szerződést teljesítenie, és az egyedi megrendelésekben foglalt árut biztosítania. Ugyanakkor Ajánlatkérő jelzi, hogy a KNPI bugacpusztaházi telephelyére (0567/1) tervezetten a teljes mennyiséget megrendeli 2020. október 31-ig. Amennyiben a teljes mennyiség megrendelésére ezen időpontig nem kerül sor, úgy a még meg nem rendelt mennyiséget a szerződés 9 hónapos hatálya alatt jogosult megrendelni. A minőség és mennyiség ellenőrzése az átadás helyén történik. Az ellenőrzés módja: fizikai vizsgálat. Érzékszervi vizsgálattal kerül megállapításra a minőségi követelményeknek való megfelelés. Az elvégzendő feladat részletes meghatározását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A megajánlott áru bio minősítésű? (igen/nem) 8
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 92
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlati biztosíték nincs. Szerződéskötés feltételei: 1) A számla jogosultja kitölti az átláthatósági nyilatkozatot az Áht. 41.§ (6) bekezdés szerint. 2) A külföldi adóilletőségű nyertes AT csatolja a Kbt.136.§ (2) bekezdés szerinti meghatalmazást. Elmaradásukat AK a nyertes AT visszalépésének tekinti (Kbt.131.§ (4) bekezdés).

II.2.1)
Elnevezés: 1500 bála alomanyagként tört.felh. alk. szalma III
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03114100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: KNPI pusztaszeri telephelye (hrsz: 0127/4).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3. rész: 1500 bála alomanyagként történő felhasználásra alkalmas szalma beszerzése a KNPI pusztaszeri telephelyére. Az 1500 bála alomanyagként történő felhasználásra alkalmas szalmával kapcsolatos követelmények: bálázva (körbála), a szalmabálákat a 2020-as gazdálkodási évben keletkezett gabonafélék szármaradványából állították elő, minimum 250 kg-os bála tömeg, penész és vízmentes állapotú, minimum 125x150 cm méretben készült bálák, telephelyre szállítással. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatályba lépését követő 9 hónapban kell a szerződést teljesítenie, és az egyedi megrendelésekben foglalt árut biztosítania. Ugyanakkor Ajánlatkérő jelzi, hogy a KNPI pusztaszeri telephelyére (0127/4) tervezetten a teljes mennyiséget megrendeli 2020. október 31-ig. Amennyiben a teljes mennyiség megrendelésére ezen időpontig nem kerül sor, úgy a még meg nem rendelt mennyiséget a szerződés 9 hónapos hatálya alatt jogosult megrendelni. A minőség és mennyiség ellenőrzése az átadás helyén történik. Az ellenőrzés módja: fizikai vizsgálat. Érzékszervi vizsgálattal kerül megállapításra a minőségi követelményeknek való megfelelés. Az elvégzendő feladat részletes meghatározását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A megajánlott áru bio minősítésű? (igen/nem) 8
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 92
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlati biztosíték nincs. Szerződéskötés feltételei: 1) A számla jogosultja kitölti az átláthatósági nyilatkozatot az Áht. 41.§ (6) bekezdés szerint. 2) A külföldi adóilletőségű nyertes AT csatolja a Kbt.136.§ (2) bekezdés szerinti meghatalmazást. Elmaradásukat AK a nyertes AT visszalépésének tekinti (Kbt.131.§ (4) bekezdés).

II.2.1)
Elnevezés: 1000 bála alomanyagként tört.felh. alk. szalma IV.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03114100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: KNPI Izsáki 100-as telephelye (hrsz: 07/14).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4. rész: 1000 bála alomanyagként történő felhasználásra alkalmas szalma beszerzése a KNPI Izsák 100-as telephelyére. Az 1000 bála alomanyagként történő felhasználásra alkalmas szalmával kapcsolatos követelmények: bálázva (körbála), a szalmabálákat a 2020-as gazdálkodási évben keletkezett gabonafélék szármaradványából állították elő, minimum 250 kg-os bála tömeg, penész és vízmentes állapotú, minimum 125x150 cm méretben készült bálák, telephelyre szállítással. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatályba lépését követő 9 hónapban kell a szerződést teljesítenie, és az egyedi megrendelésekben foglalt árut biztosítania. Ugyanakkor Ajánlatkérő jelzi, hogy a KNPI Izsák 100-as telephelyére (hrsz. 07/14) tervezetten a teljes mennyiséget megrendeli 2020. október 31-ig. Amennyiben a teljes mennyiség megrendelésére ezen időpontig nem kerül sor, úgy a még meg nem rendelt mennyiséget a szerződés 9 hónapos hatálya alatt jogosult megrendelni. A minőség és mennyiség ellenőrzése az átadás helyén történik. Az ellenőrzés módja: fizikai vizsgálat. Érzékszervi vizsgálattal kerül megállapításra a minőségi követelményeknek való megfelelés. Az elvégzendő feladat részletes meghatározását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A megajánlott áru bio minősítésű? (igen/nem) 8
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 92
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlati biztosíték nincs. Szerződéskötés feltételei: 1) A számla jogosultja kitölti az átláthatósági nyilatkozatot az Áht. 41.§ (6) bekezdés szerint. 2) A külföldi adóilletőségű nyertes AT csatolja a Kbt.136.§ (2) bekezdés szerinti meghatalmazást. Elmaradásukat AK a nyertes AT visszalépésének tekinti (Kbt.131.§ (4) bekezdés).

II.2.1)
Elnevezés: 500 bála alomanyagként tört.felh. alk. szalma V.
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03114100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: KNPI Kunszentmiklós-nagyállási telephelye (hrsz: 031/).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
5. rész: 500 bála alomanyagként történő felhasználásra alkalmas szalma beszerzése a KNPI Kunszentmiklós-nagyállási telephelyére. Az 500 bála alomanyagként történő felhasználásra alkalmas szalmával kapcsolatos követelmények: bálázva (körbála), a szalmabálákat a 2020-as gazdálkodási évben keletkezett gabonafélék szármaradványából állították elő, minimum 250 kg-os bála tömeg, penész és vízmentes állapotú, minimum 125x150 cm méretben készült bálák, telephelyre szállítással. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatályba lépését követő 9 hónapban kell a szerződést teljesítenie, és az egyedi megrendelésekben foglalt árut biztosítania. Ugyanakkor Ajánlatkérő jelzi, hogy a KNPI Kunszentmiklós-nagyállási telephelyére (031/) tervezetten a teljes mennyiséget megrendeli 2020. október 31-ig. Amennyiben a teljes mennyiség megrendelésére ezen időpontig nem kerül sor, úgy a még meg nem rendelt mennyiséget a szerződés 9 hónapos hatálya alatt jogosult megrendelni. A minőség és mennyiség ellenőrzése az átadás helyén történik. Az ellenőrzés módja: fizikai vizsgálat. Érzékszervi vizsgálattal kerül megállapításra a minőségi követelményeknek való megfelelés. Az elvégzendő feladat részletes meghatározását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A megajánlott áru bio minősítésű? (igen/nem) 8
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 92
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlati biztosíték nincs. Szerződéskötés feltételei: 1) A számla jogosultja kitölti az átláthatósági nyilatkozatot az Áht. 41.§ (6) bekezdés szerint. 2) A külföldi adóilletőségű nyertes AT csatolja a Kbt.136.§ (2) bekezdés szerinti meghatalmazást. Elmaradásukat AK a nyertes AT visszalépésének tekinti (Kbt.131.§ (4) bekezdés).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. Igazolási mód: Az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A Kbt. 67. § (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában – a Kbt. Második Része szerint lefolytatott jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján (továbbiakban:”Kr.”) a II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) -ben felsorolt kizáró okok hatálya alá. Az Egységes Európai Dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szervjogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és -szükség esetén –hozzájáruló nyilatkozatot. A Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésének felsorolt kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek a Korm.rendelet 2-8. §, 10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének vonatkozásában külön formanyomtatványt kell benyújtani (A nyilatkozattételre irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3.§ (5) bekezdésében foglaltak.) Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátószervezet részéről is be kell nyújtania 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) és (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot köteles az Ajánlattevő benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) – (2) -ben felsorolt kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. Korm. rendelet 8. §, 10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.69. § (5)-(7) és (9)-(11),(11a), (13)-(14) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§-ában foglalt öntisztázás lehetőségére. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a jelen pontban előírtak valamennyi rész vonatkozásában irányadóak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az Ajánlattevő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket egyik rész vonatkozásban sem. Karakterkorlátozás miatt a II.1.4) pont folyt: 3) Az eladónak a vételárat garantálnia kell a teljes szerződéses mennyiségre, azaz a nettó Ft/bála vételár a szerződés hatálya alatt nem módosulhat. 4) A keretmegállapodás teljesítése során a vállalt mennyiség jelenti a minimális összes teljesítési mennyiséget, amely a KM-ben részletezettek szerint egyes esetekben kötbér alapot képez. 5) Ajánlatkérő (vevő) a megkötött keretmegállapodás nyertes ajánlattevői(eladói) közül a keretmegállapodásban foglalt objektív szempontok szerint kiválasztott eladótól közvetlen megrendelés útján valósítja meg a termék igényét. Az objektív kritérium a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján legjobb ár-érték arány azzal, hogy az ajánlati ár értékelési szempontot az egyedi megrendeléssel beszerezni kívánt konkrét áru egységárára kell értelmezni, az összes érintett keretmegállapodásban szerződő félként szereplő nyertes ajánlattevő árajánlatának összehasonlításával. Súlyszámok: ajánlati ár 92; A megajánlott áru bio minősítésű? (igen/nem) 8. A vevő a megrendelést a legmagasabb pontszámot elérő eladónak küldi meg. Részletek a szerződéstervezetben. 6) A vevő általi megrendeléssel megkeresett eladó a megrendelést – annak megküldését követő – 2 munkanapon belül köteles visszaigazolni a vevő részére. Amennyiben az eladó nem igazolja vissza 2 munkanapon belül a megrendelést, vagy a megrendelés teljesítését elutasítja, úgy kötbér fizetési kötelezettség terheli a következők szerint: a) Amennyiben a megrendelt mennyiség – figyelemmel a korábbi esetleges megrendelésekre is - alacsonyabb, mint az eladó által a közbeszerzési eljárásban vállat minimális teljesítési mennyiség, úgy a kötbér alapja a megrendelés szerinti nettó vételár, mértéke 20 %.b) Amennyiben a megrendelt mennyiség eléri, vagy meghaladja a minimális teljesítési mennyiséget – figyelemmel a korábbi esetleges megrendelésekre is -, úgy a kötbér alapja a közbeszerzési eljárásban vállat minimális teljesítési mennyiségre eső nettó vételár, mértéke 20 %.7) 3.2.4. Amennyiben az eladó a megrendelésben foglalt teljes mennyiség biztosítására nem képes, és azt csak részben tudja teljesíteni, úgy a megrendelés visszaigazolása során köteles megjelölni, hogy milyen mennyiségben tudja a takarmányt biztosítani. a) Amennyiben a közbeszerzési eljárásban vállat minimális teljesítési mennyiséget vagy az azt meghaladó mennyiséget biztosítja – figyelemmel a korábbi esetleges megrendelésekre is -, úgy a visszautasított mennyiség vonatkozásában a vevő nem követel körbért. b) Amennyiben a közbeszerzési eljárásban vállat minimális teljesítési mennyiségnél – figyelemmel a korábbi esetleges megrendelésekre is - kevesebb mennyiségű takarmány szállítását igazolja vissza az eladó, úgy kötbér fizetési kötelezettség terheli, melynek alapja a közbeszerzési eljárásban vállat minimális teljesítési mennyiség és a visszaigazolt mennyiség különbözete, mértéke 20 %. 8) Amennyiben az eladó nem igazolja vissza 2 munkanapon belül a megrendelést, vagy a megrendelés teljesítését elutasítja, vagy a megrendelésben foglalt mennyiségnél alacsonyabb mennyiség teljesítését igazolja vissza, úgy a vevő a vissza nem igazolt mennyiségre vonatkozó igény biztosítása érdekében a fentiekben ismertetett módszer szerint a következő helyre rangsorolt eladó részére küldi meg a megrendelést.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az Ajánlattevő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket egyik rész vonatkozásban sem.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőnek) a Kbt. 67.§ (1) bekezdése és a 321/2015. Korm. rendelet (Továbbiakban:Kr.) 1. § (1) bekezdésének és II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek azzal, hogy Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán, azaz Ajánlattevőnek e tekintetben elegendő az EEKD IV. rész α: („alfa”) pontját kitöltenie. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének vonatkozásában külön formanyomtatványt kell benyújtania 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3.§ (5) bek. szerint. Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az EEKD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 3. § (3) és (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia a megfelelést. A Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az igazolásokbenyújtására felhívott Ajánlattevőknek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelelnek a következőknek: M/1. A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb – valamennyi rész esetén szalmabála - szállításainak és/vagy értékesítéseinek ismertetése. Az M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelést a Kr. 22. § (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerint kell igazolni. A referenciaigazolás/referencianyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: – a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét; – a referenciát adó személy nevét, elérhetőségét; – a szállítás és/vagy értékesítés tárgyát és rövid leírását (minden olyan adatot, amely alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható); – a szállítás és/vagy értékesítés mennyiségét (szalmabála darabszámát); – a teljesítés idejét (kezdő és befejező határidő), év/hónap/nap bontásban; – nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a jelen közbeszerzési eljárás tárgya, akkor a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiséget. Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített szállítások/értékesítések ellenértékét. Az előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatandó szerződés(ek)nek az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett és 3 év (36 hónap) alatt befejezett szállítás(oka)t kell magában foglalnia a Kr. 21. § (1a) bekezdés a) pontja értelmében. Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140.§ (9) bekezdés figyelembevételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést. A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények! Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra. Irányadó a Kbt. 69.§ (11) bekezdésében, a Kbt. 65.§ (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseiben, a Kbt. 140.§ (9) bekezdésében és az Kbt.69.§ (11a) bekezdésében foglaltak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított három évben (36 hónapban) az alábbi előírásoknak megfelelő és szerződésszerűen teljesített alábbi referenciá(k)val: Valamennyi rész esetében legalább 200 db szalmabála szállítására és/vagy értékesítésére vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.
Az egyes részeknél előírt referenciakövetelmények több szerződésből is igazolhatóak (A megfelelően igazolt referenciákban szereplő darabszámok összeadódnak). Amennyiben az ajánlattevő több rész vonatkozásában is ajánlatot kíván benyújtani, úgy elegendő a legnagyobb mennyiségű referenciakövetelménynek való megfelelés igazolása (Azaz elegendő - több részre vonatkozó ajánlattétel esetében -egyszer igazolni a legalább 200db-os mennyiségű referenciakövetelményt.)
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapon belül teljesítettnek, ha a szerződésnek a referencia követelményben meghatározott részre vonatkozó befejezési időpontja, erre az időszakra esik (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdés). Ajánlatkérő a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételeihez képest szigorúbban határozta meg az M.1. alkalmassági feltételt.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi részre irányadó: Az ajánlattétel, a szerz. és kifiz.-ek pénzneme: HUF. Megrendelő egyedi megrendeléssel rendeli meg az árukat. A kifizetésre von. felt.: a számlák kézhezvételét követő 30 napon belül, átutalás útján a Ptk.6:130.§(1)bek., 6:155§-t, és a Kbt. 135.§(1),(5)-(6)bekezdést is figyelembe véve. Az eladót kizárólag a tőle megrendelt, és általa szerződésszerűen teljesített áruszállítás vonatkozásában illeti meg a vételi ár. A keretmegállapodás keretében meg nem rendelt áru vonatkozásában az eladó a vételi árra nem jogosult. Előleg nincs. Kifizetésre a ténylegesen megrendelt és teljesített (teljesítésigazolással elfogadott) értékesítés alapján kerül sor. Megrendelő az áruk telephelyre történő szállítását és minőségi átvételét követően vagy ha a szállítást a Megrendelő végzi, úgy az átvételt követően állítja ki a teljesítés igazolást, amely teljesítésigazolás birtokában az eladó jogosult a számla kiállítására, benyújtására. A részl. felt.-t a Szerződés-terv. tart. .
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 20
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/06/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/06/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ának (1b) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (1b), (1c), (4) és (6) bekezdésében foglaltak és a 424/2017. (XII . 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. § (2) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatkérő (Tov.: AK) a közbeszerzési eljárást a Kbt. alapján a közbeszerzésekért felelős miniszer által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le [Kbt.40.§(1)]. Erre figyelemmel az ajánlatokat (Továbbiakban: AJ) az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel az EKRr. 11. §-ának (9) bekezdésébenfoglaltakra. Az ajánlatkérő az alábbiakban megadja azt a fájl formátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum. 2. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr.6.§(1)]. 3. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41/A. §-ának (1) és(3) bekezdéseiben foglaltakra. 4. Az ajánlattevő (Továbbiakban: AT) alkalmassági követelményeknek való megfelelése és a kizáró okok fenn nem állásának igazolása az Kbt. 69. §-ának (11a) bekezdése alapján is történhet. 5. Az ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét az Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek. alapján vizsgálja. 6. Ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni (Kbt.66.§(5)) az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével, figyelemmel az EKRr. 11.§ (1) bekezdésére. 7. AJ-nak tartalmaznia kell az AT nyilatkozatát elektronikus űrlap formájában Kbt.66.§ (2) és (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát (nemleges nyilatkozat esetén is). Továbbá AJ-nak tartalmaznia kell az AT nyilatkozatát elektronikus űrlap formájában a Kbt. 65.§ (7) bekezdése (nemleges nyilatkozat esetén is) vonatkozásában. Dokumentumok benyújtására irányadó: Kbt.47.§(2), (2a); Kbt. 41/A.§. 8.Több AT közösen is tehet ajánlatot (közös AT). 9. AT-k alkalmasságának feltételei a minősített AT-k jegyzékéhez képest (Kr. 30.§ (4)) szigorúbbak (M/1.) 10. AK jelen eljárásban – egyik részajánlati körben sem – nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) e)-t. 11. Kbt.73.§(5): AK a közbeszerzési dokumentumokban (Továbbiakban: KD) közli a szervezetek nevét, amelyektől AT tájékoztatást kaphat a Kbt.73.§(4) szerinti követelményekről, amelyeknek meg kell felelni. 12.AK kizárja projekttársaság létrehozását AT és közös AT-k vonatkozásában. 13.Idegen nyelvű dokumentum benyújtása esetén, a magyar nyelvű fordítását csatolni kell a KD-ban meghatározottak szerint. 14.A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben jelen AF feladásának napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. 15. Nyertes AT-nek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét AK számára megismerhetővé kell tennie, a Kbt.143.§(2)-(3) szerinti ügyletekről AK-t haladéktalanul értesítenie kell. 16.Hiánypótlás vonatkozásában irányadó a Kbt.71.§, Kbt.71.§(5)-(6)-a. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza. 17.Irányadó idő: közép-európai (CET) idő. 18.Több AT közösen is tehet ajánlatot(közös AT). 19.Kbt.54.§: az eljárásban való részvételt AK nem köti ajánlati biztosíték adásához. 20.Üzleti titokra irányadó: Kbt.44.§(1)-(4). Az AJ-nak tartalmaznia kell az AT üzleti titokra vonatkozó nyilatkozatát elektronikus űrlap formájában (nemleges nyilatkozat esetén is). 21.Faksz: dr. Domján Ákos (lajstr.szám:00075) 22.AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) KR. 46. § (3) bek.-ben foglaltakra. 23. AK felhívja a figyelmet, hogy az AF II.1.5., II.2.6. pontjában meghatározott összeg kizárólag hirdetményfeladás technikai okból került megjelölésre. 24. További információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 25. Ajánlatkérő a két hónap ajánlati kötöttség alatt 60 napot ért. Folytatás: AF VI.4.3).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ (3)-(4) bekezdésének megfelelően. VI.3) pont folytatása: 26. Ért.i szemp. minden rész esetében: a legjobb ár-érték arány(Kbt. 76. § (2) bek. c)). A pontszámok alsó és felső határa: 0-10 valamennyi rész esetében. Ért. módszer: 1. ért. szempont (Egyösszegű nettó ajánlati ár (minden résznél)): fordított arányosítás (Az „ajánlati ár” 1. értékelési szempont keretében ajánlatkérő valamennyi rész esetében 2 alszempontot határoz meg: 1.1. 125 x 150 cm méretű bála nettó vételára szállítással HUF/bála (súlyszám 46), 1.2. 125 x 150 cm méretű bála nettó vételára szállítás nélkül HUF/bála (súlyszám 46); Az ajánlattevőknek tehát az 1.2. alszempont keretében meg kell adniuk azt az egységárat, amelyért a szalmabála eladását és ajánlatkérő állattartó telepére történő szállítását vállalják, míg az 1.1.alszempont keretében azt a vételárat, amely a szállítási költséget nem tartalmazza. Az ajánlatkérő a megkötött keretmegállapodás teljesítése során –az egyedi megrendelés kiadásakor– dönt arról, hogy a szállítást a takarmány eladójától kéri, vagy azt maga biztosítja (súlyszám 92). Valamennyi rész esetében a minőségi értékelési szempont a 2. szempont A megajánlott áru bio minősítésű? (igen/nem) – keretében ajánlatkérő értékeli, ha az ajánlattevő olyan szalma eladására tesz vállalást, amely bionak minősül. Értékelés módszere a pontozás. A nem válasz: 0 pont. Amennyiben az ajánlattevő biztosítani tudja, hogy nyertessége esetén a szerződés teljesítése során csak bio árut értékesít, úgy az EKR-ben kitöltendő felolvasólap űrlapon a 2. szempontra „IGEN” választ kell adni. Az igen válaszra 10 pont jár. „IGEN” válasz esetén a vállalás igazolására az ajánlathoz be kell nyújtani a bio minősítést ellátó szervezet által kiadott érvényes/hatályos tanúsítvány másolatát. 27. AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplőnek az ajánlathoz csatolni kell: a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely tartalmazza a meghatalmazás körét is. 28. Részekre vonatkozó információk: Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre (Ajánlattétel nem korlátozott, benyújtható egy vagy több, akár összes részre.) 29. Kieg. tájék. EKR keresztül. 30. Ha AT vagy az alk. ig.-a tekintetében igénybe vett más szervezet – átalakulásra, egyesülésre vagy szétválásra hivatkozással és tekintettel - jogelődje bármely adatát fel kívánja haszn., az ajánlatához csat. kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen az átalakulási, szétválási, vagy egyesülési szerződést, vonatkozó cégiratokat. 31.A közbeszerzési eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar. 32.Az eljárás minden rész vonatkozásában a Kbt. 105.§ (2)a) szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul, az eljárás egyik részben sem eredménytelen, ha az adott részben csak egy érvényes ajánlatot nyújtottak be, keretszám minden részben: 20. Az ajánlatban meg kell adni: a) azt a címet, amely helyszínen - ha az ajánlatkérő szállítást nem kér – az árú átadásra kerül. b) valamennyi rész esetében a vállalt minimális teljesítési mennyiséget. 33. Nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletei és a Ptk. szabályai irányadók. 33.További info.-t a KD tart. 34. Jelen közbeszerzési eljárásban irányadó a Kbt. 27/A. §-a.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák