Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/10
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.15.
Iktatószám:0086/2020
CPV Kód:85000000-9
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:Gyermekgyógyászati Klinika 7623 Pécs, József Attila u. 7.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Pedicomp Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: AK16341
Postai cím: Vasvári Pál utca 4
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Währing Réka
Telefon: +36 72501500
E-mail: kozbeszerzes@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.pte.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gyermek-kardiológiai és magzati echokardiológai tevékenység ellátása a Pécsi Tudományegyetem részére 2.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:85000000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Gyermek-kardiológiai és magzati echokardiológai tevékenység ellátása a Pécsi Tudományegyetem részére 2.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Gyermekgyógyászati Klinika 7623 Pécs, József Attila u. 7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes Ajánlattevő feladata, hogy PTE működési engedélyében foglaltaknak megfelelően, a PTE területi kötelezettsége körébe tartozó betegek részére köteles évente átlagosan 5000 gyermek-kardiológiai vizsgálat elvégzésére, az alábbiak szerint:
a) a PTE Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikáján az OTH-ÁNTSZ által engedélyezett rendelési időben (hétfő-péntek 8-16 óra) gyermekkardiológiai szakrendelést (gyermekkardiológia szakma, 0503 szakmakód),
b) a PTE Klinikai Központ valamennyi betegellátó egysége részére az OTH-ÁNTSZ által engedélyezett rendelési időben (hétfő-péntek 8-16 óra) és rendelési időn túl gyermekkardiológiai fekvőbeteg konzíliumot
c) heti egy alkalommal az OTH-ÁNTSZ által engedélyezett rendelési időben (hétfő 8-16 óra) időtartamban végezzen magzati echocardiográfát (3612A Echocardiographia (M-mód, 2D), 3612D Echocardiographia color Doppler, 3612G Echocardiographia magzati szív, 3617B Duplex UH, mellkasi erek, aorta, 3617E Duplex UH, magzat, echocardiográfia szakma, szakmakód 5303), és
d) a Klinikai Központ valamennyi betegellátó egysége részére rendelési időben és azon túl magzati echocardiografiás fekvőbeteg konzíliumot
biztosítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18583 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Gyermek-kardiológiai és magzati echokardiológai tevékenység ellátása a Pécsi Tudományegyetem részére 2.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/12/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pedicomp Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bánom köz 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7627
Ország: HU
E-mail: masszi.györgy@gmail.com
Telefon: 06309110505
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 52449939
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:85000000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Gyermekgyógyászati Klinika 7623 Pécs, József Attila u. 7.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes Ajánlattevő feladata, hogy PTE működési engedélyében foglaltaknak megfelelően, a PTE területi kötelezettsége körébe tartozó betegek részére köteles évente átlagosan 5000 gyermek-kardiológiai vizsgálat elvégzésére, az alábbiak szerint:
a) a PTE Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikáján az OTH-ÁNTSZ által engedélyezett rendelési időben (hétfő-péntek 8-16 óra) gyermekkardiológiai szakrendelést (gyermekkardiológia szakma, 0503 szakmakód),
b) a PTE Klinikai Központ valamennyi betegellátó egysége részére az OTH-ÁNTSZ által engedélyezett rendelési időben (hétfő-péntek 8-16 óra) és rendelési időn túl gyermekkardiológiai fekvőbeteg konzíliumot
c) heti egy alkalommal az OTH-ÁNTSZ által engedélyezett rendelési időben (hétfő 8-16 óra) időtartamban végezzen magzati echocardiográfát (3612A Echocardiographia (M-mód, 2D), 3612D Echocardiographia color Doppler, 3612G Echocardiographia magzati szív, 3617B Duplex UH, mellkasi erek, aorta, 3617E Duplex UH, magzat, echocardiográfia szakma, szakmakód 5303), és
d) a Klinikai Központ valamennyi betegellátó egysége részére rendelési időben és azon túl magzati echocardiografiás fekvőbeteg konzíliumot
biztosítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/12/13 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/02/12 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 60629421
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pedicomp Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bánom köz 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7627
Ország: HU
E-mail: masszi.györgy@gmail.com
Telefon: 06309110505
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/13 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A felek rögzítették, hogy a 2 hónapos hatálykiterjesztés folytán az Alapszerződés keretében a becsült értéknek megfelelően várhatóan kifizetésre kerülő díj nettó 8.179.482, - Forinttal növekedne - amely a 24 hónap alatt a becsült értékhez számítottan arányosan kifizetésre kerülő 82.621.032, - Forinthoz képest 9.9%-os értéket jelent - ezért módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében meghatározott 10%-os maximális növekedési feltételnek.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás oka, hogy a PTE által azonos tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás lezárása meghaladja az Alapszerződés időbeli hatályát, azonban az Alapszerződés tárgyának specifikus jellegére és a PTE tevékenységi körére figyelemmel a szolgálatások folyamatossága elengedhetetlen a PTE számára.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 52449939 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 60629421‬ Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben