Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/95
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.18.
Iktatószám:8616/2020
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Baja Marketing Bajai Kommunikációs és Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Baja, Belterület Petőfi-sziget 5320/1 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ÉPREMA Építő és Tatarozó Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Baja Marketing Bajai Kommunikációs és Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57796057
Postai cím: Szentháromság tér 3
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bócsa Ferenc Barnabás
Telefon: +36 79322591
E-mail: fejlesztes@bajamarketingkft.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gasztro-Hungarikum Udvar kialakítása
Hivatkozási szám: EKR001244872019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Gasztro-Hunagrikum Udvar kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45310000-3
További tárgyak:45320000-6
45330000-9
45350000-5
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Baja, Belterület Petőfi-sziget 5320/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A gasztro- hungarikum udvar a pavilonok és kiszolgáló helyiségek egy épülettömegbe való összefűzésével a tetőszerkezetek összekötésével kerül kialakításra, amely a nyitott közösségi teret félkörívben övezi. Fedett előadótér (színpad), kiállító tér, pavilonokban öltöző- pihenő helyiségek valósulnak meg. A tetőszerkezet fa oszlopokon álló, hagyományos faanyagú, összetett idomú, félnyeregtetős fedélszék.
 épületek régi nyílászárók cseréje hőszigetelt korszerű nyílászárókra
 épületek homlokzat-és padló réteg hőszigetelése, vízszigetelés
 A felújított pavilonokban 8 pihenő- és 4 öltözőszoba kerül kialakításra, vizesblokkokkal.
 Az épületegyüttesben 1 db akadálymentes szoba kerül kialakításra, akadálymentes WC-vel, zuhanyzóval. Az épület bejáratánál akadálymentes rámpa biztosítja az egység megközelíthetőségét.
 A fedett előadótér (színpad) fa oszlopokon álló félnyeregtetős tetőszerkezettel fedett. A nézőtér felőli oldal egy fém tartószerkezetű rácsos tartó kerül betervezésre (a fa tartószerkezet takarásában) a fénytechnika elhelyezésének biztosítására.
 Az állandó kiállítótér a két pavilont összekötő tető alatt került elhelyezésre.
 A nyitott közösségi tér térkővel burkolt részét megnöveltük, amely legalább 200 fő egyidejű szabadidő eltöltésének lehetőségét biztosítja.
Tervezet állapot helyiségei:
 „A” épület: 214,10m2
 „B” épület: 214.10 m2
 fedett előadótér (49,51 m2)
 állandó kiállító tér (26,35 m2)
Nettó hasznos alapterület: 504,36 m2
Épületgépészeti felújítások:
 víz, szennyvízhálózat, vizesblokkok kialakítása
 fűtési rendszer kialakítása, a távhő rákötés nem a fejlesztés keretében valósul meg.
 hűtési rendszer kialakítása
 szellőzés kialakítása
Épület villamos felújítások:
erősáramú villamos hálózatának felújítását tartalmazza új vezetékek és berendezések beépítésével.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00016

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
23982 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Gasztro-Hunagrikum Udvar kialakítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÉPREMA Építő és Tatarozó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34228623
Postai cím: Bokodi Út 64.
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
E-mail: eprema@eprema.hu
Telefon: +36 302290716
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 100407149
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45310000-3
További tárgyak:45320000-6
45330000-9
45350000-5
45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Baja, Belterület Petőfi-sziget 5320/1 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A gasztro- hungarikum udvar a pavilonok és kiszolgáló helyiségek egy épülettömegbe való összefűzésével a tetőszerkezetek összekötésével kerül kialakításra, amely a nyitott közösségi teret félkörívben övezi. Fedett előadótér (színpad), kiállító tér, pavilonokban öltöző- pihenő helyiségek valósulnak meg. A tetőszerkezet fa oszlopokon álló, hagyományos faanyagú, összetett idomú, félnyeregtetős fedélszék.
 épületek régi nyílászárók cseréje hőszigetelt korszerű nyílászárókra
 épületek homlokzat-és padló réteg hőszigetelése, vízszigetelés
 A felújított pavilonokban 8 pihenő- és 4 öltözőszoba kerül kialakításra, vizesblokkokkal.
 Az épületegyüttesben 1 db akadálymentes szoba kerül kialakításra, akadálymentes WC-vel, zuhanyzóval. Az épület bejáratánál akadálymentes rámpa biztosítja az egység megközelíthetőségét.
 A fedett előadótér (színpad) fa oszlopokon álló félnyeregtetős tetőszerkezettel fedett. A nézőtér felőli oldal egy fém tartószerkezetű rácsos tartó kerül betervezésre (a fa tartószerkezet takarásában) a fénytechnika elhelyezésének biztosítására.
 Az állandó kiállítótér a két pavilont összekötő tető alatt került elhelyezésre.
 A nyitott közösségi tér térkővel burkolt részét megnöveltük, amely legalább 200 fő egyidejű szabadidő eltöltésének lehetőségét biztosítja.
Tervezet állapot helyiségei:
 „A” épület: 214,10m2
 „B” épület: 214.10 m2
 fedett előadótér (49,51 m2)
 állandó kiállító tér (26,35 m2)
Nettó hasznos alapterület: 504,36 m2
Épületgépészeti felújítások:
 víz, szennyvízhálózat, vizesblokkok kialakítása
 fűtési rendszer kialakítása, a távhő rákötés nem a fejlesztés keretében valósul meg.
 hűtési rendszer kialakítása
 szellőzés kialakítása
Épület villamos felújítások:
erősáramú villamos hálózatának felújítását tartalmazza új vezetékek és berendezések beépítésével.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 100407149
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÉPREMA Építő és Tatarozó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34228623
Postai cím: Bokodi Út 64.
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
E-mail: eprema@eprema.hu
Telefon: +36 302290716
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/04/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
III. Határidők, felmondás, a szerződés megszűnése fejezet 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
- 3.1. A Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezést a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően a teljesítési határidőig elvégzi.
Teljesítési határidő: A munkaterület átvétel napjától 4 hónap és 29 naptári, amely teljesítési határidő nem tartozik bele a tetőszerkezet előre gyártott, réteg ragasztott gyalult faanyag beépítésével érintett munkarészek elvégzése a módosított műszaki ütemtervben meghatározottak szerint.
A tetőszerkezet előre gyártott, réteg ragasztott gyalult faanyag beépítésével érintett munkarészek tekintetében a Felek az osztrák beszállító teljesítésétől számított 49 naptári napos teljesítési határidőben állapodnak meg.
Amennyiben a réteg ragasztott gyalult faanyag szállítása az egyéb kivitelezési munkákra rendelkezésre álló 4 hónap és 29 napos teljesítési határidőn belül megtörténik, akkor a teljesítés határideje a szállítástól számított 49 naptári nap figyelembevételével automatikusan módosul. Amennyiben a faanyag szállítása a 4 hónap és 29 napos időtartam alatt nem történik meg, akkor a kivitelezési munka felfüggesztésre kerül és a teljesítés a szállítását követően, a műszaki ellenőr elrendelése alapján folytatódik a rendelkezésre álló 49 napos időtartamig.
Határidőben teljesít a Vállalkozó a Ptk. 6:247. § (2) bekezdése szerint, amennyiben a műszaki átadás-átvétel az előírt teljesítési határidőben megkezdődik. A Vállalkozó a készre jelentését a teljesítési határidőt megelőzően legalább 15 nappal köteles benyújtani. Vállalkozó készre jelentése alapján Megrendelő köteles a műszaki átadás-átvételi eljárást 15 napon belül kitűzni. A műszaki átadás-átvétel időtartama 30 nap.
A végszámlán a teljesítési időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának az időpontja.
- Megrendelő ügyvezetője: Némedi István
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Szerződő Felek a Megrendelő képviselőjének módosítása és a végszámlán feltüntetendő teljesítési hatidő pontosítása kapcsán rögzítik, hogy a szerződésmódosítás közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 141. § (6) bekezdésének felel meg. A módosítás nem minősül lényeges módosításnak, mivel sem az ügyvezető személyének változása, sem a végszámla teljesítési időpontjának közös értelmezése nem eredményeznek lényegesen eltérő szerződéses feltételeket. Így nem befolyásolják sem azt, hogy más ajánlattevő részt vett volna az eljárásban, sem azt, hogy más ajánlattevő lett volna az eljárás nyertese. A módosítás nem változtatja meg a szerződés gazdasági egyensúlyát, illetve nem terjed ki az eredeti szerződéses kötelezettséghez képest új elemre.

A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 100407149 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 100407149 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
I). VI.2.2) A módosítás okai pont folytatása karakterkorlát miatt:
1. A szerződéskötéskor a Megrendelő hivatalos képviselőjeként eljáró Bócsa Ferenc Barnabás képviseleti joga 2019. december 26. napján megszűnt. Baja Város Önkormányzat Butterer Péter Vendelt nevezte ki a Megrendelő képviselőjének, aki 2019. december 03. napjától 2020. március 14. napjáig látta el az ügyvezetői feladatokat ideiglenes jelleggel. (1. sz. melléklet) A vállalkozás belső átszervezetét követően a tulajdonos önkormányzat képviselő testülete Némedi István nevezete ki a Megrendelő ügyvezetőjének, így 2020. március 15. napjától teljes körűen látja el az ügyvezetői és önálló cégképviseletet. (2. sz. melléklet)
2. A munkák biztonságos kivitelezése érdekében a befejezési határidő módosítása
A Vállalkozó 2020. március 23. napján kelt akadályközlő levele (3. sz. melléklet) alapján az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet miatt a Vállalkozónak a saját munkavállalói és az alvállalkozók egészségének védelme érdekében az egy légtérben egyszerre dolgozó szakemberek létszámát korlátoznia kellett az előírt biztonságos 1,5-2m védőtávolságok betartásra érdekében. Ebből adódóan az épületen belül végzendő munkarészek kivitelezési munkáit a tervezett 6-15 fős létszám helyett csupán 2-5 fő bevonásával tudja elvégezni. A vállalkozó által készített műszaki ütemterv (4. sz. melléklet) szerint a fent megnevezett építési munkák tervezett időtartama 55 nap volt, amelyet az ütemezés szerint a teljesítési határidőt megelőzően kezdtek meg. Tekintettel arra, hogy az előre nem látható veszélyhelyzet miatt a munkavállalók és az alvállalkozók egészségének védelme érdekében csak csökkentett, 1/3 arányú létszám bevonásával végezhető biztonságosan a kivitelezési, így a Felek további 55 nap teljesítési határidő hosszabbításában állapodnak meg. A műszaki ellenőr nyilatkozata alapján (5. sz. m.) a módosított műszaki ütemtervben (6. sz. melléklet) rögzített kivitelezési határidő hosszabbítás az épületen belüli építőmesteri és szakipari munkák elvégzésére szükséges és a veszélyhelyzet miatt indokolt.
3. A rétegragasztott gyalult faanyag szállításából eredő késedelem miatt a kivitelezési felfüggesztése
A Vállalkozó 2020. március 23. napján kelt akadályközlő levele (3. sz. m.) alapján a tetőszerkezet kialakításához rendelet rétegragasztott gyalult faanyag Ausztriából kerül szállítása. A Vállalkozó a megrendelését 2020. 03. 10. napján adta le, amely rendelési ütemezés megfelel a korábbi, sok éves gyakorlatnak, amellyel a műszaki ütemterveben meghatározott érintett kivitelezési munkák megkezdésére az anyag rendelkezésre állhatott. A kialakult pandémia miatti veszélyhelyzetből adódóan a külföldi beszállító 2020. március 20. napján kelt elektronikus levelében (7. sz. melléklet) jelezte, hogy a szállítást a megrendelőben kért határidőben nem tudja teljesíteni, továbbá pontos szállítási határidőt nem tud előzetesen megadni. A Vállalkozó a szükséges anyag beszerzését máshonnan nem tudja biztosítani, továbbá a megrendelés során az anyag díja már megtérítésre került, az egyedi gyártás miatt a termék elkészült, a szállítás időpontja nem ismert. A műszaki ellenőr nyilatkozatában alátámasztotta, hogy az egyedi gyártású elemek beszerzése más szállítótól nem indokolt, tekintettel arra, hogy sem időben, sem anyagilag nem lenne racionális döntés. A szállítási időpont bizonytalansága miatt a Felek megállapítják, hogy a tetőszerkezet fennmaradó befejezési munkáinak a megrendelt rétegragasztott gyalult faanyag megérkezését követően szükséges kivitelezési időtartama 49 naptári nap. A műszaki ellenőr nyilatkozatában a munka kivitelezési idejének szükségességét alátámasztotta (5. sz. melléklet). A Felek megállapodnak, hogy a megrendelt rétegragasztott gyalult faanyag megérkezését követően a teljesítési határidőt 49 naptári nappal meghosszabbítják. Így a jelen módosítás II.2. pontjában leírt indokok alapján a módosított 2020. május 15. napjáig tartó határidőben a Vállalkozó a belső munkákat elvégzi és ezt követően felfüggeszti a kivitelezési tevékenységét, ezt az építési naplóban is rögzíti. A megrendelt anyag beérkezését követően a műszaki ellenőr elrendeli a kivitelezés folytatását, amelyre a Vállalkozónak a Felek által elfogadott 49 naptári nap áll rendelkezésére. Amennyiben a megrendelt anyag a belső munkákra előírt május 15. napi határidő előtt szállításra kerül, akkor az átvételi naptól számítják a Felek a 49 napos többlet teljesítési határidőt, így a munkák felfüggesztése nélkül a 2020. május 15-ei határidő automatikus meghosszabbodása történik.
4. A vállalkozási szerződés 3.1. pontjában szereplő teljesítési időpont pontosítása
A vállalkozási szerződés 3.1. pontjában a teljesítési időpontokat érintően ellentmondás található. A Felek rögzítik, hogy a 3.1. pont utolsó mondatában írt teljesítési határidő a végszámlán feltüntetendő határidőre vonatkozik, amelyet a vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás után bocsáthat ki.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben