Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/11
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.16.
Iktatószám:0862/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nagyecsed Város Önkormányzat
Teljesítés helye:4355 Nagyecsed, Síp utca 7. nagyecsedi, belterületi 2615 helyrajzi számú ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PAR-KER BAU KFT
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagyecsed Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97238210
Postai cím: Árpád Utca 32
Város: Nagyecsed
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4355
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Lajos
Telefon: +36 44545000
E-mail: kozbeszerzes@nagyecsed.hu
Fax: +36 44545309
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nagyecsed.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: MAJ DUR PO DROM Rehabilitáció
Hivatkozási szám: EKR000273972019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Csillag szolgáltató pont udvarrendezése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4355 Nagyecsed, Síp utca 7. nagyecsedi, belterületi 2615 helyrajzi számú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Üvegház (20 m2) és tároló épületek (2 x 30m2) kialakítása
Meglévő közösségi házhoz kapcsolódó füves pálya, játszótér kialakítása
Biztonságtechnikai térfigyelő rendszer kialakítása
A szegregátumban található Csillag Szolgáltató pont udvarán kerti szerszámok és kerti gépek részére acélszerkezetű raktár épületek kerülnek építésre összesen 60 m2 bruttó alapterülettel. A raktárak 2 egységként kerülnek kialakításra.
Növénytermesztés céljából 20 m2 hasznos alapterületű üvegház kerül kialakításra, beton pontalapokon, acél idom és zártszelvényekből.
Korszerű játszóterek felhasználásával játszó tér kerül kialakításra. Az ütéscsillapító felülettel ellátott területen rugós játék, hinta, homokozó kerül telepítésre.
A városrészen élők sportolási lehetőségeinek biztosítása érdekében 20x40 m-es labdajátékok játszására alkalmas sportpálya kerül kialakításra. A pálya körül 4 m magasságú labdafogó kerítés készül.
A Síp utca 7 szám alatti Csillag Szolgáltató pont épület raktár helyiségében az épület és környékének közbiztonsága javítása érdekében térfigyelő rendszer központi egysége és eseményrögzítő berendezések kerülnek elhelyezésre.
Az épület környékének megfigyelésére, rögzítésére IP alapú videó kamararendszer került tervezésre. A kamerák és a rögzítő 2 Megapixel full HD felbontású képek rögízítését teszi lehetővé.
Az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel
összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget –
kétség esetén – az Ajánlattevőnek igazolnia kell. A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő
minimális előírásai jelentik, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékeket is tartalmazhat az ajánlat.
A részletes leírást a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00002

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
06278 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Csillag szolgáltató pont udvarrendezése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PAR-KER BAU KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62410704
Postai cím: RÓZSÁS UTCA 41/B
Város: NAGYECSED
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4355
Ország: Magyarország
E-mail: paraghlajos@gmail.com
Telefon: +36 703398602
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 19119058
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4355 Nagyecsed, Síp utca 7. nagyecsedi, belterületi 2615 helyrajzi számú ingatlan
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Üvegház (20 m2) és tároló épületek (2 x 30m2) kialakítása
Meglévő közösségi házhoz kapcsolódó füves pálya, játszótér kialakítása
Biztonságtechnikai térfigyelő rendszer kialakítása
A szegregátumban található Csillag Szolgáltató pont udvarán kerti szerszámok és kerti gépek részére acélszerkezetű raktár épületek kerülnek építésre összesen 60 m2 bruttó alapterülettel. A raktárak 2 egységként kerülnek kialakításra.
Növénytermesztés céljából 20 m2 hasznos alapterületű üvegház kerül kialakításra, beton pontalapokon, acél idom és zártszelvényekből.
Korszerű játszóterek felhasználásával játszó tér kerül kialakításra. Az ütéscsillapító felülettel ellátott területen rugós játék, hinta, homokozó kerül telepítésre.
A városrészen élők sportolási lehetőségeinek biztosítása érdekében 20x40 m-es labdajátékok játszására alkalmas sportpálya kerül kialakításra. A pálya körül 4 m magasságú labdafogó kerítés készül.
A Síp utca 7 szám alatti Csillag Szolgáltató pont épület raktár helyiségében az épület és környékének közbiztonsága javítása érdekében térfigyelő rendszer központi egysége és eseményrögzítő berendezések kerülnek elhelyezésre.
Az épület környékének megfigyelésére, rögzítésére IP alapú videó kamararendszer került tervezésre. A kamerák és a rögzítő 2 Megapixel full HD felbontású képek rögízítését teszi lehetővé.
Az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel
összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget –
kétség esetén – az Ajánlattevőnek igazolnia kell. A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő
minimális előírásai jelentik, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékeket is tartalmazhat az ajánlat.
A részletes leírást a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 19119058
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PAR-KER BAU KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62410704
Postai cím: RÓZSÁS UTCA 41/B
Város: NAGYECSED
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4355
Ország: Magyarország
E-mail: paraghlajos@gmail.com
Telefon: +36 703398602
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés teljesítési időszakában a Vállalkozó neve 2019. december 08-i hatállyal megváltozott, ezért az Alapszerződés módosítása vált szükségessé.
Szerződő felek a fentiek alapján megállapodnak abban, hogy a szerződés szerződő felek adatait rögzítő rendelkezését a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítják.
A Vállalkozó neve: PAR-KER BAU Korlátolt Felelősségű Társaság törlésre kerül, helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„a Vállalkozó neve: PAR-KER KÚT Korlátolt Felelősségű Társaság”
A szerződés további pontjai érintetlenül maradnak.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés teljesítési időszakában a Vállalkozó neve 2019. december 08-i hatállyal megváltozott, ezért az Alapszerződés módosítása vált szükségessé.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 19119058 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 19119058 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben