Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:8629/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Miske Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Miske, Úttörő utca 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Generál Építőipari Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Miske Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15033185
Postai cím: Fő Utca 18
Város: Miske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6343
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Illés Attila
Telefon: +36 78367693
E-mail: miskeonk@t-online.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.miske.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Miske, Közösségi ház felújítási munkái
Hivatkozási szám: EKR000655042019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Miske, Közösségi ház felújítási munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Miske, Úttörő utca 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építőmesteri és építész szakmunkák: akadálymentesítés, tükör készítése rámpa részére 20 m2, Térkőburkolat rámpa részére 20 m2, épület körüli járdák bontása 10 cm vastagságig kavicsbetonból, salakbetonból 71,67 m2, vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagágig falazó, cementes mészhabarcs 297 m2, sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb8-mc stb. 646,26 m2, szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre stb. 187,97 m2. A további pontos részleteket a műszaki leírás, árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12428 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Miske, Közösségi ház felújítási munkái
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/01 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Generál Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39257770
Postai cím: Vasút Utca 20.
Város: Kalocsa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6300
Ország: Magyarország
E-mail: general.kalocsa@gmail.com
Telefon: +36 305151269
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 78462091
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 40941100
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Miske, Úttörő utca 2.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építőmesteri és építész szakmunkák: akadálymentesítés, tükör készítése rámpa részére 20 m2, Térkőburkolat rámpa részére 20 m2, épület körüli járdák bontása 10 cm vastagságig kavicsbetonból, salakbetonból 71,67 m2, vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagágig falazó, cementes mészhabarcs 297 m2, sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb8-mc stb. 646,26 m2, szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre stb. 187,97 m2. A további pontos részleteket a műszaki leírás, árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/09/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 40941100
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Generál Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39257770
Postai cím: Vasút Utca 20.
Város: Kalocsa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6300
Ország: Magyarország
E-mail: general.kalocsa@gmail.com
Telefon: +36 305151269
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 78462091
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/05/08 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Jelenlévők a „JETA-04-2018. azonosító számú és „Miske, Közösségi ház felújítási munkái”-val kapcsolatban megállapodnak abban, hogy a befejezési határidőt és a pénzügyi ütemezést közös akarattal, kötbér teher-mentesen az alábbiak szerint módosítják.
I. Befejezési határidő módosítása:
- Vállalkozási szerződés 2/b. pontja szerinti szövegrész: A beruházás teljesítési véghatárideje: 2020. 06. 30. Előteljesítés megengedett.
- Módosított vállalkozói szerződés 2/b. pontja szerinti szövegrész: A beruházás teljesítési részhatárideje: 2020. 06. 30, műszaki készültségi fok: 92,09%. A beruházás teljesítési véghatárideje: 2020. 10. 15. Előteljesítés megengedett.
II. Pénzügyi ütemezés módosítása:
- Vállalkozási szerződés 3.1 pontja szerinti szövegrész: Vállalkozó számláját/számláit /részszámláit/ 3 példányban, a Megrendelő képviselője által aláírt, az elfogadott műszaki ütemtervhez igazodóan a teljesítés megtörténtét igazoló okirat (teljesítésigazolási jegyzőkönyv) csatolásával jogosult benyújtani.
Számlázási lehetőség:
- 3 db részszámla és 1 db végszámla nyújtható be sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be az alábbiak szerint:
1. részszámla 25 %-os tényleges teljesítést követően, a teljesítés 25%-ról
2. részszámla 50 %-os tényleges teljesítést követően, a teljesítés 25%-ról
3. részszámla 75 %-os tényleges teljesítést követően, a teljesítés 25%-ról
Végszámla 100 %-os tényleges teljesítést követően, a teljesítés 25%-ról.
A végszámla a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárását követően nyújtható be.
- Módosított vállalkozói szerződés 3.1 pontja szerinti szövegrész: Vállalkozó számláját/számláit /részszámláit/ 3 példányban, a Megrendelő képviselője által aláírt, az elfogadott műszaki ütemtervhez igazodóan a teljesítés megtörténtét igazoló okirat (teljesítésigazolási jegyzőkönyv) csatolásával jogosult benyújtani.
Számlázási lehetőség:
- 4 db részszámla és 1 db végszámla nyújtható be sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be az alábbiak szerint:
1. részszámla 25 %-os tényleges teljesítést követően, a teljesítés 25%-ról
2. részszámla 50 %-os tényleges teljesítést követően, a teljesítés 25%-ról
3. részszámla 75 %-os tényleges teljesítést követően, a teljesítés 25%-ról
4. részszámla a teljes műszaki tartalom megvalósulásakor, kivételt képez ez alól a 112 db rakásolható szék, a teljesítés 17,09%-ról (azaz 6.998.475.- + 27% Áfa)
Végszámla 100 %-os tényleges teljesítést követően, azaz a 112 db rakásolható szék leszállítását követően a teljesítés 7,91%-ról, (azaz 3.236.800.- + 27% Áfa).
A végszámla a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárását követően nyújtható be.
Indokolás: Vállalkozó a tőle elvárható gondossággal eljárva, kellő időben, 2020. januárban bekérte az ajánlatokat, majd azok határidejének lejárata előtt, a vállalkozási szerződésben meghatározott befejezési határidőt megelőzően 106 nappal megrendelte a kiválasztott termékeket május 15-i szállítási határidővel. A Beszállító, az ajánlatadás és a megrendelés közötti időben kialakult koronavírus által okozott helyzet miatt jelezte Vállalkozónak a szállítás teljes elbizonytalanodását. A Megrendelő, a Vállalkozó és a Beszállító közötti egyeztetések eredményeként kialakult új, teljesíthető szállítási határidő a vállalkozási szerződésben meghatározott 2020. június 30-i határidőn túli időpontra tolódott, ezért Vállalkozó kezdeményezte Megrendelőnél a csak és kizárólag a 112 db rakásolható székek miatt a projekt befejezési határidejének, azaz az átadás átvétel napjának 2020. október 15-re történő módosítását.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Indokolás: Vállalkozó a tőle elvárható gondossággal eljárva, kellő időben, 2020. januárban bekérte az ajánlatokat, majd azok határidejének lejárata előtt, a vállalkozási szerződésben meghatározott befejezési határidőt megelőzően 106 nappal megrendelte a kiválasztott termékeket május 15-i szállítási határidővel. A Beszállító, az ajánlatadás és a megrendelés közötti időben kialakult koronavírus által okozott helyzet miatt jelezte Vállalkozónak a szállítás teljes elbizonytalanodását. A Megrendelő, a Vállalkozó és a Beszállító közötti egyeztetések eredményeként kialakult új, teljesíthető szállítási határidő a vállalkozási szerződésben meghatározott 2020. június 30-i határidőn túli időpontra tolódott, ezért Vállalkozó kezdeményezte Megrendelőnél a csak és kizárólag a 112 db rakásolható székek miatt a projekt befejezési határidejének, azaz az átadás átvétel napjának 2020. október 15-re történő módosítását.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 40941100 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 40941100 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben